HYDE PARK
Like

Gender_mania Story

22/02/2014
610 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
Gender_mania Story

Już od stworzenia świata człowiek usiłował jeśli nie postawić się nad Bogiem to mu dorównać- co zresztą doprowadziło do grzechu pierworodnego. Już wówczas też kobieta dążyła do emancypacji. Później były już tylko nawroty do tej tendencji.

0


 

Matriarchat – hipotetyczny hierarchiczny ustrój społeczny i polityczny, w którym władzę sprawują kobiety. W takich społecznościach  znaczenie przypisywane pierwotnie mężczyznom-żywicielom (myśliwi) przechodziło na kobiety-żywicielki. Niektórzy uważają że ustrój matriarchatu nigdy nie istniał ale znane są przypadki, że kobiety skutecznie rywalizowały z mężczyznami o władzę w społeczeństwach zorganizowanych patriarchalnie (np. Irokezi i Huroni w Ameryce Północnej), Nawahowie, Hopi.

Dziś ideę matriarchatu usiłują narzucić społeczeństwu Iluminaci. Prekursorem dzisiejszego feminizmu był o dziwo mężczyzna. Ponad 160 lat temu August Comte chciał reorganizować społeczeństwo przez wyolbrzymienie roli oraz statusu kobiet zapewniając , że nie potrzebują one mężczyzn do prokreacji. Dziś ten pogląd jest realizowany.

Auguste Comte jest dowodem, że współczesne trendy społeczne – idealizacja kobiet- , zniszczenie małżeństwa i rodziny ma bardzo głębokie korzenie w okultyzmie Iluminatów.

Comte Auguste (1788-1857), filozof francuski. Przełomowym momentem w życiu Comte’a stała się miłość do K. de Vaux, która po dwóch latach znajomości z filozofem zmarła na gruźlicę płuc. Od tej chwili w doktrynie Comte’a dominującą rolę zaczął odgrywać kult kobiety. Filozof zapragnął stworzyć religię ludzkości, której koncepcję wywiódł ze swojej historiozofii; okresem, który miałby nastąpić po średniowieczu i epoce przejściowej, byłaby era pozytywistyczna. Dla jej urzeczywistnienia konieczne stałoby się stworzenie religii, która zastąpiłaby rządy Boga władzą konceptu ludzkości. Znalazłoby się w niej miejsce dla idei serca, która, niezależna od inteligencji i woli, stworzyłaby fundament dla siódmej dyscypliny naukowej – moralności.

Organizację, rytuał i sakramenty Comte postanowił przejąć z katolicyzmu. I tak “zapożyczona” pozytywistyczna Trójca Święta składać się miała z: “Wielkiego Środowiska”, czyli przestrzeni, “Wielkiego Fetysza”, czyli kuli ziemskiej, oraz “Wielkiego Bytu”, czyli ludzkości. (Źródło: portal wiedzy).

Comte postulował ustanowienie kultu Ludzkości, Postępu i Ładu, którego kapłani mieliby monopol na nauczanie i medycynę oraz sprawowaliby cenzurę; ustrój miałby być dyktatorski, a urzędy – dziedziczne. Gdy przyjrzymy się temu co stopniowo wdraża się pod hasłami New World order, to wracając do Comte jesteśmy w domu.

W 1852 roku Comte powiedział, że postęp społeczny wymaga, by reprodukcja ludzkości “zależała wyłącznie od kobiety. ” Według niego kobiety powinny stosować sztuczne zapłodnienie i odsunąć  mężczyzn  od prokreacji.

 “Skoro w procesie rozrodczości, mężczyzna jest jedynie bodźcem, którego akompaniament wynika jedynie z tego że jest nośnikiem systemu generatywnego, to jest możliwe aby zastąpić ten bodziec, a cały proces pozostawić do swobodnego uznania kobiety…”. Tak pisał Comte i dziś mamy twierdzenia że to kobieta wyłącznie decyduje   “o swoim brzuchu” – czyli gdy zajdzie w ciąże urodzi lub wyabortuje  nienarodzone dziecko.

Celem jaki określał Comte, wydaje się,  było całkowite wyeliminowanie atrakcyjności seksualnej.

“Kobieta, nawet w swej funkcji fizycznej, może stać się niezależna  od mężczyzny…Produkcja  gatunku ludzkiego  nie będzie już na łasce kapryśnego i niesfornego instynktu, poprzez zastosowanie odpowiednich ograniczeń które usuną faceta jak przeszkodę na drodze. Wówczas  pisał też tak:  “koleżanka, jeśli dobrze wybrana, może stać się   członkiem rodziny, w większości przypadków wypełniałaby swoją funkcję lepiej, niż sam ojciec.”

Iluminaci wierzyli, że mogliby kontrolować społeczeństwo poprzez usunięcie mężczyzn z  pola wodzenia. Nazwali to  “emancypacją kobiet.

 

“Przekształcanie społeczeństwa  zakończy się po prostu emancypacją kobiet. Wtedy też nastąpi uniezależnienie  kobiet od mężczyzn, nawet fizycznie. i nie byłaby możliwa rywalizacja o uczucia dzieci, które były wyłącznie jego potomstwem ”

“Ludzkość będzie się składać z członków jednej wielkiej rodziny jako potomstwo  matki  bez małżonka.”

Tak to planowano podmienienie BOGA (stwórcy,dawcy życia)  – BOGINIAMI

Pierwszym krokiem w  kierunku “kultu ludzkości” (humanizm) była przemiana kobiet  w boginie.

“Zastępując bogów – boginiami , możemy ukazać uzasadniony prymat kobiet… Jednym słowem, nowa doktryna sankcjonuje  kult kobiety w życiu  publicznym i prywatnym, w znacznie doskonalszy sposób, niż kiedykolwiek wcześniej było możliwe. Jest pierwszym krokiem na drodze  do kultu ludzkości.”

Comte, nie był masonem, ale z pewnością był ich zwolennikiem.Fascynował się Benjaminem Franklinem czerpał  z  niego inspirację do własnej koncepcji “religią ludzkości” i  mówił o nim jako o “Nowoczesnym Sokratesie.”  Pozytywizm odegrał szczególnie silną rolę w francuskiej masonerii w XIX wieku. Częściowo powodem tego partnerstwa była potrzeba  wywołania oporu przeciwko autorytarnej wiedzy, zwłaszcza pochodzącej  z kościoła. “Iluminaci rozpoczęli realizację wielopokoleniowego projektu oderwania  ludzkości od jej duchowych podstaw  przekształcając społeczeństwo w jedną dużą kolonię karną, która posłuży ich interesom.

Religię opartą na Bogu postanowiono zastąpić religią człowieka lub humanizmu.

Według tego planu człowiek staje się “własnym Bogiem.”  Comte jest znany jako “ojciec socjologii”. Jest to kolejna wskazówka, że nauki społeczne są tak naprawdę poświęcone tworzeniu społeczeństwa totalitarnego.

Każda próba stworzenia substytutu dla Boga pochodzi od szatana. Jak widać, ludzkość jest bardzo głęboko zanurzana w  opary okultyzmu. Teoria Augusta Comte jest dowodem, że forsowane dzisiaj  trendy społeczne- idealizacja kobiet, zniszczenie małżeństwa i rodziny mają bardzo głębokie zakorzenienie w okultyzmie.

 

 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Nathanel

937 publikacje
193 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816