Artykuły redakcyjne
Like

Fotoradary – to my jesteśmy pokrzywdzeni

12/09/2013
5803 Wyświetlenia
137 Komentarze
17 minut czytania
Fotoradary – to my jesteśmy pokrzywdzeni

Rząd Donalda Tuska wymyslił sobie fotoradary stacjonarne jako masową skarbonkę do łupienia obywateli. Nie jest tajemnicą, że zaczęły powstawać i rozrastać się Straże Miejskie i Gminne dla których kwestie bezpieczeństwa mieszkańców to tylko pretekst, a tak naprawdę są grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, której zadaniem jest masowa bandyterka i zasilanie kasy miasta, gminy oraz własnych kieszeni (poprzez pensje i premie) bez oglądania się na obowiązujące prawo. Głównym zabezpieczeniem tego rozboju na masową skalę jest to, że robią to dokładnie wszystkie służby drogowe w podobny sposób. A czym dłużej trwa ten proceder tym trudniej go będzie wyeliminiować i się bronić. Dlaczego? Bo trzeba by setkom tysiącom pokrzywdzonych oddać pieniądze. Ale jeszcze oddech na plecach czują, jeszcze nie okrzepli, robi się szum, boją się. Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotowuje wart 4 miliony złotych projekt medialnego prania mózgów. Chodzi oto byśmy sobie odpuścili, by obywatele już nie próbowali walczyć, by nie analizowali łamania ich praw, lecz żeby rozumiejąc społeczną potrzebę pokochali pojawianie się takich urządzeń i bijąc się w pierś, targani wyrzutami sumienia płacili dobrowolnie i w podskokach. Czeka nas więc wiele bajek w TV i na bilbordach.

A ja wam tu na skromnym blogu powiem: brońmy się teraz póki nie jest za późno, póki nie rozkrecili tej maszynerii na dobre, nie bójmy się sądów, nie płaćmy wyłudzanych mandatów, atakujmy z całej siły bijąc bandytów mocno i celnie. Bo jak tego nie zrobimy, to zarzucą nas taką ilością mandatów: za predkość, za światła, za parkowanie, że zanim się obejrzymy to będziemy tracić tysiące rocznie z budżetu domowego i będziemy tracić prawo jazdy. Nie bójmy się sądów, tam możemy się obronić, bo tam chociaż jeszcze udają swą praworządność, a łobuzy w mundurach już nie. A ja wam będę co i raz dostarczał argumentów jak to robić skutecznie, dokładając informacji, wzorów dokumentów, dając wsparcie prawników i śledząc rozwój poszczególnych spraw. Dziś o przestępstwach funkcjonariuszy i do kogo kierować zawiadomienie.

0


Ci funkcjonariusze Straży Gminnej, Straży Miejskiej lub Inspekcji Transportu Drogowego, którzy podpisali się na wezwaniach mandatowych, które otrzymaliście albo otrzymacie (to tylko kwestia czasu) popełniają zazwyczaj nastepujące przestepstwa:

1. niedopełnienia obowiązku z Art. 231 kodeksu karnego z winy umyślnej zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 polegające na przygotowaniu wzorów wezwań i wysyłaniu ich do właścicieli zarejestrowanych przez fotoradary pojazdów bez pouczenia ich o prawach podejrzanego do odmowy złożenia wyjaśnień, prawach obwinionego do nieobciażania samego siebie i do odmowy zeznań w tym zakresie, oraz prawach świadków do uchylenia się od pytania na temat sprawcy z obawy przed odpowiedzialnością karną za fałszywe oskarżenie, gdy nie wie kto kierował pojazdem (ten któremu samochód użyczył nie musiał prowadzić) lub nie pamięta (wezwanie przychodzi z wielkim opóźnieniem, a właściciel samochodu osobowego nie ma obowiązku prowadzenia rejestru). Niedopełnienie obowiązku pouczenia świadka, iż nie musi sie stawiać na wezwania tylko może wnosić o przesłuchanie na miejscu, lub złożyć wyjaśnienia lub uchylić się od wskazania (patrz wyżej) w ciagu 7 dni i wtedy nie groziu mu kara porządkowa (250 zł i 500 zł). Niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariusza publicznego zawiadomienia nas o nałożeniu kary porządkowej za niestawienie i ponformowania o naszym prawie do obrony zawartym w art 49 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia który stanowi:

Nałożoną karę należy uchylić, jeżeli osoba ukarana w ciągu 7 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia jej postanowienia o nałożeniu kary porządkowej dostatecznie usprawiedliwi swoje niestawiennictwo, samowolne oddalenie się, odmowę złożenia zeznań albo wykonania innego obowiązku, o którym mowa w § 1 lub 2.

.

.

Szczegółową analizę prawną tego bezprawia przedstawiłem tutaj: https://3obieg.pl/mandat-podetrzyj-sie-wezwaniem i tutaj: https://3obieg.pl/radary-anuluj-sobie-mandat

.

.

Uwaga: gdy dokumentu nikt nie podpisuje za owo niedopełnienie obowiązku odpowiada komendant placówki, który zorganizował system i obieg dokumentów.

.

.

2. przestępstwo umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego na naszą szkodę (art. 231 kk) zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3. polegające na wzywaniu właściciela pojazdu do przyjęcia lub odmowy przyjecia mandatu, którego jeszcze nie wystawiono gdyż nie ustalono sprawcy, albo wystawienia mandatu na właściciela pojazdu pomimo, iż wykroczenia drogowego dokonac może tylko osoba kierująca pojazdem nie będąca tożsamą z osobą właściciela jesli postepowanie wyjaśniające tego nie ustaliło, przez złamanie zasady domniemania niewinności, a także przestepstwo  przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego poprzez obciążanie mandatem, grzywną lub karą porządkową osób, które nie zostały należycie pouczone, a więc chronionych przed ponoszeniem ujemnych skutków procesowych w tym postępowaniu (patrz Art. 16 Kpk w związku z art. 8 kpwsow. Podobnie penalizowane jest jako przekroczenie uprawnień złożenie wniosku do sądu o ukaranie osoby nie pouczonej o przysługującej mu prawach, wykorzystanie samooskarzających się oświadczeń osoby niepouczonej, a także wezwanie do rozpoznania sprawcy na zdjęciu i wysłanie wzywanemu tej fotografii, gdyż nie ma do tego podstaw prawnych. Wyjaśniałem to już.

.

Zdjęcie z fotoradaru wysłane bez podstawy prawnej przez Straż Miejską lub Gminną tylko po to by nas nakłonić do uiszczenia zapłaty, pełni dokładnie taką rolę jak zdjęcia przysyłane przez szantażystę swojej ofierze!!!

.

Przekroczeniem uprawnień czyli naduzyciem władzy ściganym karnie jest grożenie grzywną za niewskazanie sprawcy lub nałozenie takiej grzywny, w sytuacji gdy nie ustala się winy (w przypadku braku wiedzy lub nie pamietaniu nie ma nawet winy nieumyślnej) i przecież nie jest to wykroczenie drogowe (gdyż nie dotyczy uzytkownika dróg) podlegające tym organom, a prawo do karania grzywną posiada tylko sąd.

radaryfotka

3.  przestepstwo funkcjonariusza publicznego przeciwko wymiarowi sprawiedliwości polegające na kierowaniu przeciwko nam poprzez podstępne zabiegi ścigania o wykroczenie oraz przestępstwo (w art. 235 kk) zagrozone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Jesteśmy straszeni sądem i wezwanie skonstruowane jest tak, jakby sprawca juz został ustalony, a my nim będący możemy co najwyżej przyjąć albo odmówić przyjecią mandatu. Tymczasem to nie prawda, dopiero przyznając się jednocześnie i odmawiając przyjecia lub przyznając się i jednocześnie przyjmujac mandat stajemy się sprawcą oraz ukaranym lub dającym podstawy do ukarania grzywną. To podstęp, sprytne wrobienie nas w poniesienie odpowiedzialności za wykroczenie drogowe, podpuszczenie byśmy to zrobili dla świętego spokoju  nie odnosząc się do ustalenia prawdy materialnej. Szczególnie naganne przestepstwo i podłe, gdyż kieruje sie przeciwko nam ściganie także wtedy gdy nie zostalismy pouczeni o naszych prawach, gdy nie odmówilismy składania wyjaśnień, bo nie wiedzielismy, że tak można, na dodatek łamiąc przepis o niemożności wykorzystania tak podstepnie uzyskanych zeznań przeciwko nam. Pod to przestepstwo podlega wprowadzenie w błąd sądu i złożenie wniosku o ściganie własciciela pojazdu bez ustalenia czy rzeczywiscie był sprawcą. Przestępstwo kierowniu przez prowadzącego postepowanie ścigania z tytułu wykroczenia odmowy wskazania sprawcy, gdy świadka nie pouczono o jego prawach oraz gdy za winę uznano brak wiedzy własciciela co do osoby sprawcy. Z tym ostatnim elementem wiąże się przestepstwo z art. 235 kk wrobienia w odpowiedzialność karną, gdy w skutek podstepu, zastraszenai czy manipulacji doprowadza się wezwanego do poniesieia podpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (tak jest gdy sprawca wmawiał nam, że ten któremu uzyczyliśmy samochód to z pewnością kierowca, a tymczasem zdjęcia zamiast mężczyzny pokazały kobietę, jak sie okazało jego żonę).

Te wszystkie przestępstwa ujawnione zostają szczególnie jako popełnione z winy umyślnej, gdy mandat, grzywna, kara porządkowa lub wniosek do sądu zaostaną nam wlepione albo przysłane kolejne, identyczne lub podobne wezwanie w tej samej sprawie, jeśli w miedzyczasie otrzymali od nas pismo gdzie jasno wytłumaczylismy funkcjonariuszom jak bezprawnie dzialają, jak łamią nasze prawa i jakie będą tego konsekwencje, np. według tego wzoru (dokumenty widziane tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych):

https://3obieg.pl/wzory-dokumentow-dotyczace-obrony-przed-mandatami

.

.

4. usiłowanie popełnienia przestępstwa oszustwa (art. 286 par. 1 kk) na naszą szkodę przez funkcjonariusza publicznego, który próbuje doprowadzić nas do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd co może wiązać się z osiągnięciem przez niego korzyści majątkowych jeśli otrzymuje premię uzależnioną od ilości wystawionych i zapłaconych mandatów, grzywien lub kar porządkowych albo jego zatrudnienie uzależnione jest od przychodów z wyłudzonych bezprawnie kar finansowych (mandatów) albo może się wiązać z korzyściami majątkowymi instytucji w której jest zatrudniony, zwłaszcza gdy funkcjonowanie, stan zatrudnienia, wyposażenie i pobory pracowników tej instytucji zależny jest od ilości wystawianych mandatów i skuteczności egzekucji kar finansowych, co może być motywem przygotowania i wystawiania „wezwań do zapłaty mandatu” w taki sposób, by wprowadzony w błąd lub zastraszony odbiorca działający dokonał wpłaty środków finansowych na podane konto bankowe, lub wprowadzony w błąd Urząd Skarbowy dokonał egzekucji środków pieniężnych z majątku pokrzywdzonego.

.

.

Wbrew obiegowej opinii oszustwem jest także osiagnięcie korzysći majątkowej przez inną osobę fizyczną lub prawną niż sprawca. Gdy kogoś oszukamy np. podkładając mu do podpisu dokument pomiedzy innymi u notariusza, dzięki czemu nie my zyskamy pieniadze ale spółka naszej przyjaciółki to będziemy tak samo winni oszustwa jakbyśmy my się obłowili. Więc gdy tego czynu dokonują funkcjonariusze by korzystała instytucja, która ich zatrudnia to są oni absolutnie oszustami.

Tu oszustwo jest powszechne, na wielką skalę i nie tylko na naszą szkodę, a polega na tej wielkiej manipulacji, która ma zadanie pomimo braku prawidłowo przeprowadzonego postepowania i braku ustalenia sprawcy doprowadzić do tego, by zawsze oszukany, zastraszony, oklamany, niepouczonylub niepoinformowany co sie dzieje za jego plecami był winny instytucji z tytułu mandatu, grzywny lub kar porzadkowych za niestawienie się i podlegał bezwzględnej egzekucji na podstawie spreparowanych dokumentów a czasem nawet zeznań świadków.

Nie poddawajmy się, brońmy, atakujmy, a nawet działajmy profilaktycznie piętnując publicznie arcyłotrów, którzy stworzyli ten diabelski system:

https://3obieg.pl/akcja-tusk-za-kierownica-czyli-obrona-przed-radarem

Ale przede wszystkim trzeba skladać zawiadomienia o przestepstwie, najlepiej do Prokuratora Generalnego, który przekonany o łamaniu prawa przez funkcjonariuszy złozył skarge do Trybunału Konstytucyjnego. Wysłanie tam zawiadomienia daje szansę, że „góra” bedzie nadzorować postępowanie toczące się w rejonie, że sprawy bedą przejmowane przez prokuratorów, którzy zaczną się przygladać działaniu służb drogowych a funkcjonariusze najpierw zaczną odpowiadać karnie za to co już zrobili, a potem obawiać się łamania prawa. Być może doprowadzimy tak do skazania i że zaczną oddawać wyłudzone pieniadze. Zobaczymy.

Pamietajcie jednak, nie bójcie się sądów, jest już wiele wyroków korzystnych dla obwinionych-pokrzywdzonych, a lepszy sąd niż utrata punktów za frajer a potem ich kosztowne zbijanie, lub jeszcze bardziej kosztowne i kłopotliwe zdawanie egzaminów by utracone prawko odzyskać. też szeregi, gdy ktoś będzie chciał wsparcia prawniczego niech pisze na redakcja@3obieg.pl, zorganizowałem zespół prawników z Kancelarii Lex Nostra, którzy są gotowi pomagać czytelnikom portalu 3obieg,pl na każdym etapie, także sądowym i posądowym. Jeśli o mnie chodzi będę co tydzień dwa uzupełniał zestaw wzorów dokumentów o kolejne kwity, oraz przybliżał jak się toczą postępowania w których nasi czytelnicy postanowili skorzystać z moich rad. System się będzie bronił, to pewne bo chodzi o przeszłe miliony i przyszłe miliardy, ale kto wie, może to kolos na glinianych nogach. Jesli już utrudnimy mu na tyle życie że odchromoli się od ludzi walczących o swoje prawa, a skoncentruje na strzyżeniu autentycznych baranków bez jaj, to już będzie sukces.

I nieprawdą jest, że do sądu trzeba jeździć, sprawy o wykroczenie załatwia się zazwyczaj korespondencyjnie, zaocznie.

.

.

Aha, piszę o fotoradarach ale dokładnie ten sam mechanizm obwiniania własciciela zamiast kierowcy bez ustalania sprawcy i poprzez szereg przestepstw urzedniczych zachodzi także przy mandatach za nieprawidłowe parkowanie.

.

Nie jeździjmy niebezpiecznie i nie dajmy się gwałcić bez walki, nie bądźmy dupkami i ofiarami losu.

.

Tomek Parol (ŁŁ)

.

Ps. I

Szanowni Czytelnicy,

jeżeli podoba Wam się portal i chcielibyście nam pomóc w jego utrzymaniu, to prosimy o wsparcie na konto Fundacji Trucker:

Bank ING: 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703
SWIFT: BIC-INGBPLPW
IBAN: PL 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703

z dopiskiem “Darowizna na 3obieg.pl”
(obecnie zbieramy na studio TV i kamery, którymi będziemy rejestrować bezprawne działania sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy na salach sądowych oraz na wsparcie prawników).

Szukamy też chętnych dziennikarzy obywatelskich, którzy nam będą pomagać w całym kraju w oparciu o legitymacje prasowe. Zainteresowanych prosimy o kontakt na redakcja@3obieg.pl 

https://3obieg.pl/legitymacje-prasowe-dla-naszych-autorow

Tekst można kopiować  i kolportować do woli ale podawajcie autora i aktywny link do www.3obieg.pl, proszę też o promocję w mediach społecznościowych. Tylko edukując i działając masowo coś się uda.

Ps.II

Uwaga, pierwsza osoba, która przysle zdjęcie z fotoradaru z maseczką Donalda lub Vincenta (patrz link i wzory dokumentów) otrzyma nagrodę. 

Chcesz zobaczyć i ściągnąć wzory dokumentów? Zarejestruj się tutaj w minutę https://3obieg.pl/wp-login.php?action=register a potem otwórz ten tekst jako zalogowany: https://3obieg.pl/wzory-dokumentow-dotyczace-obrony-przed-mandatami

UWAGA: jeśli skorzystałeś z moich porad lub wzorów dokumentów, Straż lub GITD zareagowały na to i teraz nie wiesz co robić, przeczytaj koniecznie:  https://3obieg.pl/odpowiadamy-na-kolejna-korespondencje-w-sprawie-mandatow

Uwaga z dniem 18.04.2014 ruszył opracowany przeze mnie system „Anuluj Mandat”, w którym znajdziecie zaktualizowane dokumenty na każdy etap postępowania

https://3obieg.pl/mandaty/

 

system_anuluj_mandat

0

Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758