Globalnie i Lokalnie
Like

Europejski sukces krakowskiego szpitala

25/03/2017
265 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minute czytania
Europejski sukces krakowskiego szpitala

Szpital Uniwersytecki w Krakowie po wielomiesięcznych przygotowaniach i audycie niezależnej agencji, został uznana kluczowym partnerem europejskich sieci referencyjnych w zakresie leczenia chorób neurologicznych oraz chorób metabolicznych. Dodatkowo Oddział Kliniczny Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego uzyskał status partnera stowarzyszonego w ramach sieci “Rare-complex autoimmune and autoinflammatory diseases”.consultation_editora_9_68_1-1024x614_c

Naczelną ideą ERN (European Reference Networks) jest łączenie fachowej wiedzy i doświadczeń wielu specjalistycznych ośrodków medycznych z 28 państw Unii Europejskiej w celu poprawy dostępu do diagnostyki i leczenia pacjentów cierpiących na choroby rzadkie lub inne stanowiące szczególnie skomplikowane przypadki kliniczne. ERN powinny stanowić centra wiedzy dla potrzeb kształcenia medycznego oraz badań naukowych.

Partnerstwo kluczowe w danej sieci referencyjnej oznacza, że jednostka jest wyraźnym liderem swojego kraju w określonej dziedzinie, a także posiada najszerszą wiedzę w tym zakresie i największą ilość zdiagnozowanych i leczonych przypadków. Jednocześnie uzyskuje szerokie możliwości wymiany swoich doświadczeń na forum europejskim. Niewątpliwą zaletą uczestnictwa w sieci jest również dostęp do nowoczesnego systemu konsultacyjnego i komunikacji w wersji online, który wg zamierzeń Komisji Europejskiej ma być uruchomiony w czerwcu br.

Placówki medyczne uczestniczące w sieciach będą mogły porównywać swoje wyniki leczenia z najlepszymi ośrodkami oraz posługiwać się wspólnie opracowanymi wskaźnikami jakości. Ponadto będą miały udział w opracowaniu wytycznych i standardów leczenia, a także w prowadzeniu rejestrów klinicznych.

By przystąpić do ERN, każdy z kandydatów musi spełnić szczegółowo określone warunki dotyczące m.in. przygotowania placówki pod względem istniejących procedur, poszanowania praw pacjenta i ilości prowadzonych w danej dziedzinie pacjentów. Istotne są również dowody dobrej opieki klinicznej i uzyskiwane pozytywne wyniki leczenia.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie może poszczycić się partnerstwem kluczowym w dwóch europejskich sieciach referencyjnych: w zakresie leczenia chorób neurologicznych (ERN-RDN) oraz chorób metabolicznych (MetabERN). Zarówno Oddział Neurologii, jak i Oddział Chorób Metabolicznych mają wieloletnie doświadczenie w pracy z najtrudniejszymi przypadkami chorobowymi w Polsce. Diagnozują i leczą m.in. zespół Guillaina-Barrego, zespół CADASIL czy chorobę Gauchera. W szpitalu, aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę, powołano wielodyscyplinarne zespoły specjalistyczne, które zbierają się na cykliczne konsylia. Oddziały zapewniają opiekę stacjonarną i ambulatoryjną, jak również leczenie w ramach programów terapeutycznych i lekowych, które finansowane są ze środków publicznych.

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun https://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217