BIZNES
Like

Europa Środkowa i Wschodnia zwalnia

22/08/2016
203 Wyświetlenia
1 Komentarze
3 minute czytania
Europa Środkowa i Wschodnia zwalnia

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej po okresie dynamicznego ożywienia koniunktury, na początku 2016 r. tempo wzrostu gospodarczego obniżyło się – informuje w najnowszym raporcie Narodowy Bank Polski. Winna dekoniunkura w budownictwie i mniejsze środki unijne.Zakopane-Poland-Winter-Road-Trip-in-East-Central-Europe-16

Po okresie dynamicznego ożywienia koniunktury, na początku 2016 r. tempo wzrostu gospodarczego w krajach EŚW obniżyło się. Powodem spadku było obniżenie inwestycji (przede wszystkim budowlanych) – było to głównie konsekwencją przejściowego zmniejszenia się napływu środków z funduszy unijnych, które w poprzednich latach intensywnie wspierały inwestycje infrastrukturalne. Spowolnił także wzrost eksportu, zwłaszcza do strefy euro. Zewnętrzne uwarunkowania koniunktury pogorszyły się w związku z wynikiem referendum w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej.

Jak informują autorzy najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego, najważniejszym źródłem wzrostu została konsumpcja prywatna – przy spadku nakładów inwestycyjnych oraz umiarkowanym tempie wzrostu popytu zagranicznego. W całym regionie dynamicznie rosło spożycie indywidualne, czemu sprzyjał wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń nominalnych, zwłaszcza w krajach, w których stopa bezrobocia spadła poniżej neutralnego dla płac poziomu (kraje bałtyckie, Rumunia oraz Bułgaria). Gospodarstwa domowe w krajach regionu nadal korzystały z pozytywnego oddziaływania niskich cen energii na siłę nabywczą ich dochodów. Konsumpcję wspierały również zmiany w polityce gospodarczej, nakierowane na wzmocnienie wzrostu dochodów gospodarstw domowych. W gospodarkach, w których banki są w dobrej kondycji a gospodarstwa domowe nie są nadmiernie zadłużone (m.in. Czechach, Polsce i na Słowacji), wzrostowi konsumpcji sprzyja rosnąca akcja kredytowa.

Spadek dynamiki inwestycji publicznych powiązany z mniejszym napływem funduszy unijnych, będzie główną przyczyną niewielkiego spowolnienia tempa wzrostu w najbliższych dwóch latach w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Spowolni również eksport, a wkład wymiany handlowej do wzrostu PKB w krajach regionu pozostanie ujemny. Najważniejszym czynnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna. W najbliższych kwartałach oczekuje się dalszego wzrostu zatrudnienia, co powinno sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń. Inflacja, pomimo oczekiwanego wzrostu, nadal pozostanie stosunkowo niska, bez znaczącego wpływu na realne dochody gospodarstw domowych. Główne czynniki ryzyka dla wzrostu to niepewność w gospodarkach europejskich spowodowana wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, spowolnienie gospodarcze na świecie wywołane przez słabą koniunkturę w krajach rozwijających się oraz utrudnienia w handlu związane z ewentualnym ograniczeniem swobodnego przepływu towarów i osób wewnątrz strefy Schengen.

‘Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej’ to cykliczny raport publikowany  przez Narodowy Bank Polski dwa razy w roku. Materiał ten przedstawia bieżącą i oczekiwaną sytuację ekonomiczną w jedenastu gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia). Materiał zawiera również rozszerzone analizy tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom gospodarczym.

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun https://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Jeden komentarz

  1. kanton

    a wystarczy dzialkowiczom na dzialkach rekracyjnych pozwolić stawiać wieksze domy …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217