HYDE PARK
Like

Echa II Kongresu Niepokonani 2012

21/06/2014
1201 Wyświetlenia
0 Komentarze
39 minut czytania
Echa II Kongresu Niepokonani 2012

Sprawa tzw nieobywatelskiej postawy Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w 2014 r., a głównie, słabej frekwencji wyborczej przy wyjątkowo wysokiej ilości oddanych głosów nieważnych stwierdzonych przez PKW była przedmiotem rozmowy Tomka Parola Redaktora Naczelnego 3obieg.pl z Jerzym Nowakowskim, pełnomocnikiem Stowarzyszenia Niepokonani 2012 na Region Apelacyjny Warszawa, którego Państwo poznaliście na łamach 3obieg.pl w sierpniu, jako osobę walczącą z bezprawną egzekucją zaległego Abonamentu RTV.

0


 moje_zdjęcie_NIEPOKONANI

 

Jerzy J. NOWAKOWSKI

Pełnomocnik Stowarzyszenia Niepokonani 2012

Region Apelacyjny Warszawa               

 

 

Tomasz Parol

Kogo skupia społeczność Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w Ostrołęce ?

 

Jerzy Nowakowski

 

Prawdziwą siłę i największy nasz kapitał stanowią tysiące uczciwych i przyzwoitych ludzi pokrzywdzonych przez instytucje państwa. To takich ludzi skupia w całej Polsce i w Ostrołęce społeczność Stowarzyszenia Niepokonani 2012.

 

TP

W dniach 21-23 maja 2014 w centrum Ostrołęki był zorganizowany happening, po co i czy był on legalny?

 

J.N.Celem statutowym Stowarzyszenia jest m.in. –  cytuję: „informacja, edukacja oraz rozwój świadomości społecznej w zakresie posiadanych praw, przywilejów i obowiązków obywatelskich a także obowiązków władzy państwowej wobec obywateli” i wokół tego celu, wspólnie z  wieloma Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, podejmujemy skuteczne próby integrowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Mając w głowach ciepłą jeszcze wiedzę przekazaną nam przez członków i sympatyków Stowarzyszenia w toku obrad II Kongresu, doszliśmy do wniosku, że trzeba jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego coś dobrego dla kraju zrobić. Więc, jakby na to nie patrzeć, happening był pokłosiem II Kongresu Niepokonani 2012. I oczywiście był legalny, bo  zgłosiliśmy do   Wydziału Kultury Urzędu Miasta, że w dniach 21 -23 maja organizujemy happening wspólnie z aktywistami  społecznego Ruchu OBYWATELE DECYDUJĄ przy KUPCU w pasażu handlowym w Ostrołęce. Kampanierami happeningu z ramienia OBYW-DEC byli b. młodzi ludzie: Michał Strzelecki –absolwent Wydziału Prawa, Bartek Truszkowski – student Wydziału Prawa i Justyna Rurka –licealistka, natomiast moja skromna osoba reprezentowała N2012. Wspólnie podjęliśmy się zadania  p r z e k o n y w a n i a  zwyczajnych obywateli do wypełnienia konstytucyjnego obowiązku uczestniczenia w wyborach i referendach  i  namawialiśmy ich do masowego pójścia w dniu 25.05.2014 roku do urn w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bo, w poprzednich wyborach do PE (2004 i 2009) Państwowa Komisja Wyborcza odnotowała żałośnie niską frekwencję (po ok. 25 %) co, naszym zdaniem, jest nie do przyjęcia w demokratycznym państwie, w centrum Europy, liczącym prawie 40 mln obywateli.

 

24.05.2014 r. happening  N2012   OB- DEC. wybory do PE (2)

       

Foto Redakcja  „Kurier ostrołęcki”

 

happening 23.05.2014 (1)                 

 Kampanierzyhappeningu  –  od lewej: Bartosz Truszkowski student Wydziału Prawa i Michał Strzelecki absolwent Wydziału Prawa (OBYWATELE DECYDUJĄ) oraz Jerzy Nowakowski NIEPOKONANI 2012

             

 24.05.2014 r. happening N2012   OB-DEC wybory do PE    

Zdjęcie z happeningu w dn. 21-23 maja 2014 r. – materiały poglądowe na stoliku kampanierów

 

TP

O ile wiem rezultaty tego przekonywania, przynajmniej  ostrołęczan, okazały się marne  bo frekwencja wyborcza była niższa niż w wyborach do PE 2004 i 2009 ?

 

J.N.  Rzeczywiście, rezultatyprzekonywania, przynajmniej ostrołęczan, okazały się nieco niezadawalające , bo właśnie tutaj, w tym żelaznym od lat  bastionie PiS, frekwencja wyborcza była najniższa w Polsce  (20,08 %  !!!! –  tzn. nawet niższa niż w wyborach do PE 2009) lecz uznaliśmy, że w tym regionie mamy jednak za sobą dobry początek drogi edukacyjnej miejscowego społeczeństwa w temacie konstytucyjnego obowiązku uczestnictwa w wyborach i referendach. Dlatego, z tego udanego  1- go etapu kampanii  inicjowania ogólnopolskiego zjednoczonego ruchu obywatelskiego jesteśmy bardzo zadowoleni.

            

TP

To brzmi niepoważnie.

 

J.N. Trzeba zdać sobie sprawę, że to początek drogi edukacyjnej społeczeństwa. Patrząc na to z boku wydaje się, że porywamy się z motyką na księżyc. Lecz jeżeli nie pomoże nasze cierpliwe przekonywanie społeczeństwa do obywatelskiego obowiązku i  konieczności uczestniczenia w wszelakich wyborach i referendach (bo nieobecni nie mają racji) to nic się w tym kraju na lepsze nie zmieni. Nadal dominować będzie korupcja, patologia, bezrobocie, bieda …..

Dlatego zwyczajni polscy obywatele muszą w końcu uzmysłowić  sobie i zdać sprawę z tego, że  nie uczestnicząc w życiu publicznym  i nie wykonując konstytucyjnych obowiązków a w szczególności, nie korzystając z obywatelskiego prawa wyborczego – stają się motorem napędowym pogłębiania patologiiprzyzwalającym elitom partyjnym na bezkarne alienowanie się ze społeczności zwyczajnych obywateli miast i wsi. Chcąc o czymś decydowaćw tym kraju obywatele muszą uzmysłowić sobie, że nieobecni nie mają racji i, że właśnie absencja w wyborach to główne zło rodzące patologie a wynikające li tylko z braku dyscypliny lub niskiej świadomości przeważającej części społeczeństwa.

 

TP

Teraz zabrzmiało to górnolotnie.

 

J.N.  Niezupełnie, bo fakty mówią co innego. Dla Nas ważne było to, że w wyniku rozmów przeprowadzonych z wieloma ostrołęczanami i mieszkańcami przyległych do miasta terenów a także, przebywającymi przypadkiem w naszym mieście olsztyniakami, grajewianami i wyszkowiakami w czasie owego 3 dniowego happeningu w Ostrołęce, potwierdziła się teza przyjęta i głoszona przez  kampanierów happeningu.  Bo ustaliliśmy niezbicie, potwierdzając jedynie, dlaczego nawet  ci co „światlejsi”,  choć z gruntu nieufni władzy zwyczajni obywatele nie idą na wybory. A no dlatego,  że w tym względziesą po prostu (i z reguły) wyraźnie n i e d o e d u k o w a n i.

 

TP

W jakim względzie? Proszę o przykłady.

 

J.N. Na przykład zwyczajni, a nawet co światlejsi, obywatele nie mieli pojęcia o przekrętach wyborczych, co  potwierdziło się w oficjalnych komunikatach i publikacjach medialnych oraz w  obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do PE 2014. Powszechnie wiadomo, że Państwowa Komisja Wyborcza i wszystkie media podały, iż w wyborach do PE 2014 PO zdobyła – 32,13 proc. głosów a PiS – 31,78 proc., SLD 9,44 proc., itd. Więc każdy „światlejszy” obywatel zaraz koduje w umyśle te 32 proc. To jest aż 1/3 wszystkich wyborców. A łącznie PO razem z PISem, to ponad 60 proc. Automatycznie, niemal każdy zwyczajny obywatel ma przekonanie, że przy obowiązującej ordynacji wyborczej i sposobie interpretowania wyników wyborów przez PKW i niewiarygodne media, nie mamy żadnych szans na jakiekolwiek zmiany w Polsce – skoro oficjalnie podaje się pokrętnie, że te dwie największe partie mają wysokie, ponad 32% poparcie społeczne pomimo, że na listę ich Komitetów Wyborczych oddano niewiele, bo zaledwie ździebko ponad liczbę 2.200 000 głosów ważnych. Dlatego proszę wytłuścić  to co teraz powiem, że PO i PiS tak niewielką ilością oddanych głosów ważnych legitymizują swoje wirtualne, wysokie poparcie, zawłaszczając nasze państwo. Bo w rzeczywistości, w tych wyborach do PE w Polsce – spośród wszystkich 30 636 537 uprawnionych do głosowania, faktycznie na PO głosowało tylko 2 271 215 to jest 7,41% a na PIS 2 246 870 to jest 7,33%  czyliłącznie, zaledwie 14,74 % uprawnionych do głosowania !!!!

vide również:

www.podziemna TV.pl –  „Prawdziwe wyniki sfałszowanych wyborów do UE”

Tags: demokracja, eurowybory, głosowanie, ordynacja, Parlament, PKW, podziemnatv, wybory, wyniki

 

Narrator Podziemnej TV podkreślił, że mandaty do Parlamentu Europejskiego zostały rozdzielone, wg klucza niezgodnego z zapisem konstytucji.W sprawie wyników wyborów do PE 2014 dosadnie napisała na swoim portalu znana pisarka Małgorzata Todd: że „warto się zastanowić czego nauczyły nas ostatnie wybory i proponując przeanalizowanie pewnych faktów, a mianowicie, że Państwowa Komisja Wyborcza nie widzi powodu do obaw, nie widzi powodu do obaw ani w machlojkach przy zbieraniu podpisów poparcia dla komitetów, ani w nieprzestrzeganiu procedur w tak wielu lokalach wyborczych, a głównie,  że PKW nie widzi powodu do obaw w horrendalnie wysokiej liczbie głosów nieważnych –  i unik wydania publicznie w mediach komentarza w tej sprawie. Pisarka pyta:  Czy w świetle tej garstki faktów warto w ogóle jest chodzić na wybory? I konkluduje, że jej zdaniem warto! Bo im więcej z nas zacznie regularnie głosować, tym bardziej utrudnimy życie oszustom.”

 

TP

No to pomówmy o konkretach. Co i w jaki sposób osiągnęliście swoim działaniem w rejonie miejscowym i w skali w kraju?

J.N. Do akcji edukacyjnej włączyło się wiele Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz prywatnych osób z całej Polski, powiadomionych przez nas mailowo stosowną ulotką edukacyjną. O skuteczności działania tych, często bezimiennych,  propagatorów powiadomionych przez nas mailami (i to zaledwie 5 dni przed happeningiem jaki miał miejsce  w Ostrołęce przed wyborami do PE) świadczą wyniki. Trzeba przy tym podkreślić, iż media z reguły nie podały (zataiły), że w wyborach do PE 2014 r., przy tak przerażająco niskiej frekwencji (23,82%) oddano bardzo dużo, bo aż 228.005 głosów nieważnych (co sprokurowane zostało m.in. przez Nas – kampanierów I etapu) a oznacza, że oddano niemal 100.000 głosów nieważnych więcej niż oddanych 132.533 głosów nieważnych w wyborach do PE w 2009 r.

I wynik ten poszedł w świat: do Stanów, Brukseli, Chin, Australi…ect., wskazując rządom tych państw na pogłębiającą się niewiarygodność elit partyjnych w Polsce.

O zaangażowaniu w kampanię edukacyjną aktywistów z terenu całego kraju, niech świadczy treść podziękowania za udział w tej akcji jakie złożyłem im mailem.

 

Podziękowanie

 

Do t.pietruszka@wp.pl

 

Cc: maria.jaraszek@inspro.org.pl ; a.t.development@wp.pl ; tomaszchodnikiewicz ; kacper.wiski ; dyskusja ; Adam Jagła ; Poszkodowan a ; Jacek Puchnowski ; pkukiz@interia.pl ; fundacja@madison.org.pl ; remek@fokus-international.com ; biuro@msp-24.pl ; laskowskitomasz3@gmail.com ; zielonilodz@gmail.com ; rymi115@poczta.onet.pl ; Jerzy Książek – Kentpak Opakowania ; w.olewnik@olewnik.com.pl ; mikolaj.hewelt@gmail.com ; januszsanocki@nowinynyskie.com.pl ; jan_es ; lew1 ; adam2309@live.com ; padroproductions@gmail.com ; patryk.halaczkiewicz@zmieleni.pl ; okw@wp.pl ; PRI EKO-BUD Waldemar Wolańczyk ; czeslaw.przystawa@gmail.com ; krystynagorzynska@wp.pl ; w.papis@wp.pl ; info@tokarstwoautomatowe.com ; pospolite.ruszenie@wp.pl ; headshot@o2.pl ; Ruch Społeczny Nowa Polska ; Sekretariat BOP ; zbigniew007 ; usopal ; dr.ciesielczyk ; Sławomir Ziembński ; j.jachnik ; r.zarzycki@fokuspr.pl ; OGÓLNOPOLSKI RUCH OBURZONYCH – RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA ; tadeusz@browarek.p ; pawelzieminski@wp.pl ; kfsben@wp.pl ; zniszczsystem@gmail.com;

Sent: Wednesday, June 04, 2014 12:26 PM

Subject: podziękowanie za udział w akcji ulotka docelowa wybory do PE 2014

 

W załączeniu, do wiadomości i ku refleksji:

1 – publikacja zamieszczona na www.mojaostrolenka.pl;

2 – wyniki głosowania w okręgach (moja analiza),

3 – PKW wyniki 2009 r.,

4 publikacja Gazeta Wyborcza – wyborcza.pl; z dnia 28.05.2014 – wydarzenia str.3 kol. 4

Witam Wszystkich,

Moi Drodzy,

pragnę serdecznie podziękować tym , którzy poparli akcję i  przed ciszą wyborczą  rozpowszechnili ulotkę docelową, a zwłaszcza  chcę podziękować :

Tobie, Tomaszu,  ( rozpropagowywałeś ulotkę po terenie całego kraju )

– Marii Jaraszek,  ( po terenie całego kraju)

– Pawłowi Kukizowi,  ( po terenie całego kraju )

– Januszowi Sanockiemu, (Nysa)

– Mikołajowi Heweltowi, (Toruń)

– Ryszardowi Zielińskiemu, (Poznań)

– Darkowi Łasce, (Łódź)

– Włodkowi Olewnikowi, (Drobin)

– Pawłowi Ziemińskiemu, (Łódź)

– Andrzejowi Kochanowskiemu, (Grajewo)

– Tomkowi Chodnikiewiczowi, (Gdańsk)

– Bolesławowi Wojtasikowi, (Bydgoszcz)

– Marianowi Ritterowi (Bydgoszcz)

– Tadeuszowi Bednarczykowi, ( Wyszków/Gródek)

– Oli Jakubiak, (Wyszków)

 

oraz wielu, naprawdę wielu,  niewymienionym lub anonimowym obywatelom biorącym,

skutecznie – udział w akcji masowego propagowania treści  „ulotki docelowej„,  co widać wyraźnie w dołączonych do tego maila, załącznikach.

I oczywiście, serdeczne dzięki za pomoc w zorganizowaniu w Ostrołęce 3-dniowego happeningu i osobiste w  nim uczestniczenie, a głównie, za aktywne a nade wszystko, skuteczne propagowanie  idei  integracji społeczeństwa w ogólnopolski ruch obywatelski:

– Michałowi Strzeleckiemu,    – (absolwentowi Wydz.Prawa)

– Bartkowi Truszkowskiemu,  – (studentowi Wydz.Prawa)

– Justynie Rurka,  (  l i c e a l i s t c e  )

 

Pozdr

Jerzy NOWAKOWSKI

 

TP

Czy przesłyszałem się, że kampanierem 1- go etapu  inicjowania ogólnopolskiego zjednoczonego ruchu obywatelskiego była też licealistka?

 

J.N. To fakt. Młodzi   l i c e a l i ś c i   dobrze wiedzą o co biega w tym kraju. Potwierdza to przecież najnowszy link na 3obiegu i na YOUTUBE, że  licealista Dominik Feliks, młody człowiek, który wziął udział w organizowanym przez Sejm w DNIU DZIECKA happeningu, zmasakrował z trybuny sejmowej  posłów w Sejmie! wytknął im antyobywatelski charakter  III RP.  Tego się nie spodziewali!

https://www.facebook.com/tomasz.parol.754?hc_location=timeline

 

TP

Czy nie zaczynacie się bać, że ludzie już niezależnie od wieku i wykształcenia a także statusu społecznego zaczynają głośno mówić DOŚĆ mafii okrągłego stołu?Że Naród się budzi, otwiera powoli oczy i módlcie się, by nie zacisnął pieści i pętli na szyi zdrajców narodu?

 

J.N. No właśnie. To dobre pytanie. To fakt, że  społeczeństwo jest niewyobrażalnie sfrustrowane i w każdej chwili może wybuchnąć. Obawiamy się, że może się to w Polsce zdarzyć w najbliższym czasie – podobnie jak niedawny kijowski majdan czy chiński scenariusz z placu Tian’anmen w 1989 r.( ale tego co powiedziałem przed chwilą  proszę  nie kojarzyć z wyglądającą na  dziś kasandrycznie zapowiedzią powtórki z tamtego krwawego chińskiego wydarzenia z okrągłorocznicową datą (tzn. któregoś   l e c i  a )  odzyskania przez Polskę w tymże 1989 r. suwerenności i, wprawdzie wątpliwej miejscami, „wolności”.  Bo właśnie takiego scenariusza chcemy, za wszelką cenę, uniknąć. Stąd, II Kongres Niepokonani 2012 obradował pod hasłem: ”dialog zamiast konfrontacji ?” –  jak widać, ze znakiem zapytania. Bo przecież widzimy, że zwyczajni ludzie w tym kraju już połapali się , że mamy pasożytniczą konstytucję – rodem z III RP. Że mamy również złą ustawę „o ustroju sądów powszechnych” (vide: google – hasło: „IMPONDERABILIA SĄDOWE – ustrój sądów powszechnych” autorstwa sędziego Jacka Ignaczewskiego)  n a t o m i a s t  o pomstę do nieba woła to, że przedsiębiorcom (w tym, małym i średnim, czyli „kołu zamachowemu” napędzającemu dochód narodowy) odebrano   w o l n o ś ć   gospodarczą jaką mieliśmy w okresie obowiązywania tzw ustawy Wilczka.  Są to niezwykle ciężkie zarzuty obciążające wszystkie, bez wyjątku, ekipy ustanawiające prawo i rządzące krajem po transformacji ustrojowej w gospodarkę rynkową. To pachnie  przecież Trybunałem Stanu.  I tutaj szczególnie jest „pies pogrzebany”. Bo widać wyraźnie, że nie tylko absencja wyborcza jest klęską naszego narodu.

 

TP

Czy można coś do tej wypowiedzi dodać ?

 

J.N.  Oczywiście, że można, bo wymieniłem tylko niektóre elementy patologii (władzy ustawodawczej i wykonawczej) wystawiane na widok publiczny przez wszystkie ekipy partyjne będące w rządzie i w opozycji, a sterujące państwem po transformacji ustrojowej. I to jest akceptowane, niestety, przez nasze leniwe, nieuczestniczące masowo w wyborach społeczeństwo. Wprawdzie z powodu zniechęcenia do bólu za wygłupy „partyjnych kolesiów” z koalicji rządzącej i opozycji co nie powinno mieć miejsca. Jako Stowarzyszenie Niepokonani 2012 wespół z Ruchem OBYWATELE DECYDUJĄ i Federacją MSP-24 oraz wieloma innymi stowarzyszeniami, Ruchami i Środowiskami, patrzymy uważnie tej władzy na ręce i na co dzień wyciągamy stosowne wnioski. Dlatego na przykład, skutkiem tego patrzenia władzy na ręce, był właśnie zorganizowany przed wyborami do PE 2014 przez Stowarzyszenie Niepokonani 2012 wespół z Ruchem OBYWATELE DECYDUJĄ  ten 1 etap kampanii edukacyjnej w postaci happeningu w  Ostrołęce, o którym mówiliśmy już wcześnie.

 

TP

Ale przecież słyszę, i to co raz, że  wiele organizacji pozarządowych i Stowarzyszeń usiłuje integrować się w duży ruch obywatelski a nawet zakładać partię ?

 

J.N.  To prawda, bood czasu Zjazdu Platformy Oburzonych, jaki miał miejsce 16 marca 2013r. w sali BHP Stoczni Gdańskiej (Kukiz, Duda, Rybak, Ciesielczyk, Jachnik i stu innych) i nie tylko oni, usiłują się integrować organizacyjnie,  acz  b e z s k u t e c z n i e, w jakiś Ogólnopolski Ruch Obywatelski.

Natomiast dla Stowarzyszenia Niepokonani2012 papierkiem lakmusowym do wyboru sposobu na dobre Państwo i właściwej ścieżki prowadzenia kampanii zjednoczeniowej była konferencja Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, zorganizowana w dniu 28 września 2013 r. w Warszawie m.in. przez prof. dr hab. Andrzeja CZACHORA, pod patronatem Fundacji im. J. Madisona (vide: www.org.pl ) i  prof. Witolda KIEŻUNA a następnie, Spotkanie Platformy Oburzonych „Referenda dla obywateli” w Łodzi, w dniu 10 sierpnia 2013 r., zorganizowane przez kampaniera inicjatywy OBYWATELE DECYDUJĄ, Rafała GÓRSKIEGO – którą kroczymy po dokonaniu Analizy SWOT, tj. analizy zagrożeń czynników wewnętrznych i zewnętrznych i skali ryzyka przedsięwzięcia,dla  ułatwienia profesjonalnym Reformatoromskupionym wokół tego nowotworzonego przez NasOgólnopolskiego Zjednoczonego Ruchu Obywatelskiego w celuwygrania przez nich  prezydenckich i parlamentarnych wyborów w 2015 roku.

I nieodparcie wierzymy, że wygranie wyborów 2015 przez Komitet Wyborczy tego Ruchu pozwoli skutecznie wyeliminować patologię władzy ustawodawczej i wykonawczej i umożliwi stopniowe, lecz niełatwe, eliminowanie patologii, jaka głęboko zagnieździła się po transformacji ustrojowej wśród elit bussinesowych i urzędników administracji państwowej.

TP

A proszę powiedzieć, co było na Kongresie i jakie są ustalenia?

 

J.N. II Kongres Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w oparciu o  wypowiedzi wielu naszych i zaproszonych gości omawiających aktualny stan zapaści państwa – potwierdził diagnozę, o której mówiłem przed chwilą.  W tej sprawie  m.in. wypowiadał się kampanier Ruchu OBYWATELE DECYDUJĄ, Rafał GÓRSKI – także Paweł KUKIZ z FORP (Federacji Obywatelskiego Ruchu), który osobiście, niezwykle dosadnie, prowadził narrację drugiej część naszego Kongresu i wypowiadał się też b. sędzia  Trybunału Konstytucyjnego, Jerzy Stępień, oraz Jacek Kozłowski z Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  W swoich wystąpieniach, wskazywali z reguły na patologię, korupcję i bezprawie wymiaru sprawiedliwości i innych dziedzin życia gospodarczego, zgłaszając konkretne wnioski dotyczące naprawy Państwa. Lecz byli też i tacy, którzy przebrani w tematyczne piórka innej profesji, emocjonalnie wykrzykiwali do uczestników Kongresu dobre a nawet,ich zdaniem, najlepsze rady – co znakomicie (choć  jak zwykle złośliwie) uchwycił  w kadrze na swoim portalu Ciesielczyk.

 

TP

A o kogo konkretnie ze „strojnisiów” chodzi i proszę wyjawić w jaką profesję ten strojniś się przebrał? Można wymienić nazwisko ?

 

J.N. Nie wypada.Pozostawię to pytanie bez komentarza.

 

TP  A czy jest tajemnicą, co na Kongresie powiedzieli takiego ciekawego Wasi goście ?

 

J.N. Nie. Nie mamy tajemnic. Na przykład: b. sędzia TK Jerzy STĘPIEŃ nie tylko zdiagnozował patologiczną Konstytucję  III RP, ale krok po kroku pokazał ścieżkę krytyczną uchwalania najnowocześniejszej na dziś i, najkrótszej na świecie, Polskiej Konstytucji Wolności – choć zgodnie z pionierską tradycją polskiego parlamentaryzmu, trochę opóźnioną, która – zamiast być uchwalona już w okrągłą 200 rocznicę uchwalenia w 1791 r. drugiej po amerykańskiej, wówczas najbardziej demokratycznej na świecie, Konstytucji 3 maja – będzie dopiero mogła wejść w życie i zacząć obowiązywać grubo po upływie 25 lat odzyskania świętowanej niedawno w Polsce wolności.

vide też :Wypowiedź Jerzego Stępnia – byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego – w programie „ Państwo w Państwie” TV Polsat „Miażdżąca opinia byłego prezesa TK n.t. wymiaru sprawiedliwości”  www.youtube.com

Kolejny mówca , Jacek Kozłowski, szef federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, uczestniczący  w obradach założycielskiego I-Kongresu Niepokonanych w dniu 31.05.2012 r. w Sali Kongresowej w Warszawie, dosadnie zdiagnozował niemrawe i niespójne kroki czynione dotychczas przez przedstawicieli różnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych  w przedmiocie  organizowania jakiegoś wielkiego ruchu obywatelskiego w Polsce – podkreślając w reasumpcji swojego wystąpienia, że jeżeli NIEPOKONANI 2012 nie podejmą skutecznej próby zintegrowania społeczeństwa w ogólnopolski ruch obywateli świadomych konstytucyjnych praw i obowiązków – to on już na III Kongres N2012 nie przyjdzie.

 

TP

Rozumiem, że tym sposobem zostaliście bardzo głośno wywołani do tablicy i stąd, ten 1 etap kampanii integracyjnej zapoczątkowany happeningiem w Ostrołęce. Wróćmy więc do sprawy wyborów. Przecież co 4 lata, w tak zwanych wolnych, demokratycznych wyborach (czy ktoś jeszcze wierzy w te slogany?) wybieramy skład władzy ustawodawczej ? Ja to widzę ździebko inaczej, ludzie nie głosują bo mają dość tej klasy politycznej i tej zabetonowanej hucpy w trybie antyobywatelskiej ordynacji partyjnej.

 

J.N.  Ano właśnie. Co 4 lata, w  wolnych, demokratycznych wyborach sami wybieramy skład personalny władzy ustawodawczej. Nie inaczej było w 2009 roku. Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych 2009 r. była znacznie wyższa od tej (żałośnie niskiej frekwencji23,82 proc. podanej przez PKW w obwieszczeniu o  wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku) ale  nie da się ukryć, że to normalni uczciwi ludzie, chcący żyć w normalnym kraju, wybrali takich a nie innych posłów i senatorów. I tutaj właśnie jest „pies pogrzebany,” gdyż aktualny skład personalny posłów i senatorów uniemożliwia reformowanie państwa, gdyż rządzą nami nieudacznicy „olewający” naród. Którzy są na tyle bezczelni, że nie chcą przystąpić do jakiegokolwiek dialogu na temat reform systemowych. Przykładem niech będzie II Kongres Niepokonanych 2012, który obradował 13 maja w Sali Kongresowej w Warszawie pod hasłem: ”dialog zamiast konfrontacji ?” – i odbił się  przecież szerokim echem w kraju. Na Kongres zaprosiliśmy Prezydenta RP, Premiera i wszystkich posłów – ale żaden z nich nawet nie pofatygował się przejść z Pałacu czy siedziby Sejmu do Sali Kongresowej w Warszawie, by wziąć udział w obradach Kongresu i móc wysłuchać i odnieść się do naszych postulatów. Czy nie jest to buta, skandal i arogancja władzy ?

Lecz sami takich posłów i senatorów wybraliśmy, choć frekwencja w parlamentarnych wyborach 2011 r. była znacznie wyższa od podanej przez PKW w obwieszczeniu o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014. Zatem, nie tylko  absencja w wyborach jest klęską narodu.

 

TP

Co zatem zamierzacie co dalej i, czy macie jakieś wsparcie finansowe na planowane działania społecznikowskie?

 

J.N.W społeczności Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w Ostrołęce, podobnie jak koledzy z Ruchu OBYWATELE DECYDUJĄ, pracujemy społecznie i sami (bo ja na przykład, ze swojej bardzo skromnej emerytury kosztem rodziny, którą publicznie z całego serca przepraszam za biedę zgotowaną żonie i studiującym dzieciom – i liczę, że kiedyś mi to wybaczą) pokrywamy wydatki na zakup materiałów biurowych, koszty przejazdów na terenowe sesje NIEPOKONANYCH i na dojazdy do sądów warszawskich na rozprawy, by wspomagać pokrzywdzonych w postępowaniach procesowych, a także sami ponieśliśmy opłaty czynszu po cenie rynkowej za 3-miesięczny wynajem wspólnego lokalu w Ostrołęce. Stąd, mój kilkutysięczny debet na koncie bankowym, który nie bardzo wiem jak zlikwidować wyznając zasadę, że człowiek, który nie czuje odpowiedzialności za kraj, grzeszy. Bo rodzice nauczyli mnie, że sprawy publiczne są sto razy ważniejsze niż prywatne. W tym sensie wszyscy powinniśmy być politykami.

TP

No to jest bardzo przykre lecz wierzę, że z finansami poradzicie sobie jakoś w 2 etapie kampanii integracyjnej, ale nie usłyszałem nic konkretnego co zamierzacie dalej?

 

J.N.  Wraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi przystępujemy do 2 etapu kampanii organizowania Ogólnospołecznego Zjednoczonego Ruchu Obywatelskiego w Polsce. Teraz nadszedł czas na budowanie NOWEGO ŁADU siłami masowego Ruchu Obywatelskiego (póki co bez nazwy) z powołaną Radą Publicznych Autorytetów Moralnych, do której nominowani będą  ludzie o polskich korzeniach szczycący się uznanym i profesjonalnym dorobkiem zawodowym bądź  naukowym – których nie brakuje w kraju i zagranicą. Jak na przykład: Pan prof. Witold Kieżun, uczestnik Powstania Warszawskiego, autor – „Patologii transformacji”, którą do poczytania „od dechy do dechy” z należną uwagą” jako lekturę obowiązkową i „obywatelski katechizm” gorąco polecam szczególnie kandydatom przyszłego Konwentu Reformatorów, którzy personalnie zobowiązani będą do zaprezentowania przed ową RadąOsobowości Publicznych Autorytetów Moralnych proponowanego, profesjonalnego autorskiego programu i wizji reform danej dziedziny życia zawodowego lub gospodarczego celem uzyskania akceptacji RADY na ich realizację oraz namaszczeniakandydata na odpowiedzialne stanowisko w Państwie.

 

TP

A to ciekawe. Ale moim zdaniem to propagandówka, którą można przypisać wielu ruchom obywatelskim, ale co wy zamierzacie konkretnie? Dlatego pytam, czy posiadacie scenariusze dalszego postępowania?

 

 J.N.  Oczywiście, że mamy docelowy program kampanii rozpowszechniania wiedzy  o konstytucyjnych  prawach i obowiązkach społeczności obywatelskiej wśród zwyczajnych obywateli. Wspólnie z Ruchem OBYWATELE DECYDUJĄ StowarzyszenieNIEPOKONANI 2012 planuje siłami naszych i ich aktywistów, organizować w  każdąpierwszą sobotę m-ca,  i  w każdym z 379 miast wojewódzkich i powiatowych w Polsceaż do wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 roku happeningi” na wzór tego, jaki miał miejsce przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniach 21-23 maja 2014 przy scenie przy KUPCU w pasażu handlowym w Ostrołęce. (zobacz:  zdjęcie wyżej).

Bo  powtórzę  raz jeszcze, że jeżeli nie pomoże nasze cierpliwe przekonywanie Polaków – w takich lub innego rodzaju happeningach jak w Ostrołęceorganizowanych co miesiąc  w 379 miastach powiatowych i wojewódzkich Polski – do wypełniania konstytucyjnego obowiązku uczestniczenia  w  każdych wyborach i referendach  -to nic się w tym kraju na lepsze nie zmieni.Nadal dominować będzie korupcja, patologia, bezrobocie, bieda …..  ect, ect.

 

TP

Czy można wam jakoś pomóc?

J.N. Można, i to bardzo.

Dla przybliżenia osobom zamierzającym  dołączyć do naszej akcji edukacyjnej  celów  działalności statutowej Stowarzyszenia N2012 prosimy o opublikowanie  ścieżki do informacji i filmiku o pierwszej sesji społeczności Niepokonanych w Ostrołęce, jaka miała miejsce w dniu 26  listopada 2012 r.

Zdaniem moim – zamieszczony poniżej tekst, zatytułowany: „Więcej o stowarzyszeniu NIEPOKONANI2012” (bez skrótów) warto by rozpowszechnić  w  wielonakładowych ulotkach i wszystkich dostępnych wydaniach gazetowych oraz  na  blogach internetowych, celem ukazania osobom czytającym, krok po kroku, ścieżki dotarcia do informacji i filmiku  o pierwszej sesji społeczności Niepokonanych w Ostrołęce. Po to, by mniej wyrobionemu odbiorcy newsa umożliwić swobodne poruszanie się po wiadomościach na stronie internetowej  www.niepokonani2012.pl

 

TP

Obiecuję, że redakcja 3obieg pochyli się nad tym postulatem i popatrzymy co da się zrobić.

Na koniec mam jednak pytanie jako do osoby walczącej na łamach 3obieg od sierpnia z bezprawną egzekucją  zaległego Abonamentu RTV,  co nowego wydarzyło się w tej sprawie?

 

J.N.   W związku z nieudzielaniem odpowiedzi na moje pismo z dnia 03.03.2014 r. (doręczone za potwierdzeniem odbioru) wezwałem kolejnym pismem Dyrektora COF Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Bydgoszczy i Panią asystent Dyrektora sygnującą swoim podpisem nakazy egzekucyjne, do doręczenia z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec mojej osoby roszczenia, zawarte w 15 cztero-pozycyjnych tytułach wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, oznaczonych od nr 20779A/2013 do nr 20779O/2013 i czekam do dnia 15 czerwca b.r. na odpowiedź i doręczenie dokumentów lub na przekaz pieniężny wystawiony  na moją rzecz na kwotę 612 PLN bezprawnie przywłaszczoną przez w/w jednostkę organizacyjną PP. Brak realizacji mojego żądania spowoduje skierowanie do sądu pozwu p-ko  osobom prywatnym, tj. Dyrektorowi imiennie  wraz z Pełnomocnikiem o zapłatę 612 PLN tytułem udowodnionego im niedopełnienia obowiązków służbowych wynikających z ustawy. Po wydaniu przez sąd wyroku zasądzającego kwotę żądaną, kroi się pozew zbiorowy p-ko COF PP S.A. –  na wielomilionowe odszkodowanie dla blisko 3 mln pokrzywdzonych, głównie emerytów i rencistów. dotkniętych nakazami egzekucyjnymi.

Zainteresowanych ta sprawą zapraszam na  moją stronę internetowa www.zmora.com.pl  –

zakładka: kontakt – celem podania swojego kontaktowego adresu mailowego,

lub/oraz

zakładka : aktualności – celem poznania aktualnych dokumentów w sprawie abonamentu.

To tyle w temacie egzekucji zaległości abonamentowych.

 

TP

W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę.

0

Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758