Bez kategorii
Like

Dziękuję zdrajcom za sfałszowane wybory

18/12/2014
806 Wyświetlenia
0 Komentarze
23 minut czytania
Dziękuję zdrajcom za sfałszowane wybory

Drodzy rodacy! Okupujący naszą ojczyznę rządzący zdrajcy tym razem wyjątkowo bezczelnie, prostacko, chamsko i nieudolnie sfałszowali wybory. A dodatkowo wyjątkowo bezczelnie i chamsko kłamią że wybory były uczciwe. Szantażują i zastraszają podległych urzędników zmuszając do zaniechania wszelkich prób ujawnienia fałszerstw. Oraz potwierdzania że wybory były uczciwe. I nic się nie stało. Jak przy wszystkich dotychczasowych zdradach i aferach. Jakby tego było mało to rządzący zdrajcy pozwalają sobie na bezczelne i chamskie wyzywanie obywateli i narodu od szaleńców. Na takie coś tylko małe bezczelne durne neronki mogą się zdobyć. Paradoksalnie, to wyjątkowe chamstwo i bezczelność mniejszych i większych neronków jest naszą wielką szansą na odzyskanie wolności i godności, którą musimy wykorzystać.

0


Dziękuję zdrajcom za sfałszowane wybory.
Rządzący zdrajcy sfałszowanymi wyborami i swoim niewyobrażalnym chamstwem zrobili nam wielki prezent. Stworzyli nam wielką szansę, którą musimy w pełni wykorzystać. To nasza niepowtarzalna okazja na zjednoczenie i wyzwolenie naszej ojczyzny spod okupacji i zaborów naszych największych wrogów łapami rządzących zdrajców na służbie tych wrogów.
To nasza pierwsza wielka szansa na nasze zjednoczenie. My, wszyscy normalni, uczciwi Polacy chcący żyć w normalnym uczciwym wolnym niezależnym i bezpiecznym państwie możemy teraz to osiągnąć bardzo łatwo, szybko i minimalnym kosztem. A do tego bez ryzyka. Mamy teraz wielką szansę na rozpoznanie kto jest zdrajcą a kto nie. My wszyscy normalni, uczciwi rodacy mamy teraz pierwszą szansę na wielkie zjednoczenie i wyzwolenie naszej ojczyzny. Oraz uwolnienie od zdrajców i wpływów najgorszych wrogów. I na odzyskanie naszej ojczyzny dla nas, dla naszych rodzin i dzieci.
Pierwszy raz mamy możliwość się zjednoczyć i wygrać. Musimy tą szansę wykorzystać w pełni. Tym bardziej że zbliżają się wybory decydujące o naszych losach na wiele lat i pokoleń.
Teraz. Od teraz aż do zwycięstwa jednoczymy się w jednym jedynym celu;
MY, NARÓD POLSKI JEDNOCZYMY SIĘ W JEDNYM CELU, DOPROWADZAMY DO CAŁKOWICIE UCZCIWYCH WYBORÓW.
Żeby doprowadzić do uczciwych wyborów wskazane jest ujawnić zafałszowania i fałszerstwa w dotychczasowych wyborach, jeżeli takie występowały. Szczególnie w ostatnich. Jest to w interesie wszystkich uczciwych, w interesie narodu i państwa. Jest to warunkiem niezależności, wolności, samostanowienia i bezpieczeństwa państwa. Tylko fałszerze i zdrajcy nie chcą uczciwych wyborów i ujawnienia ewentualnych fałszerstw. To pozwala nam wszystkim łatwo odróżnić i rozpoznać kto jest zainteresowany szkodzeniem i jest naszym wrogiem oraz wrogiem państwa. A kto jest uczciwy i służy państwu.
TYLKO ZDRAJCY ORAZ WROGOWIE POLAKÓW I POLSKI SĄ ZAINTERESOWANI FAŁSZERSTWAMI WYBORÓW. TYLKO ZDRAJCY ORAZ WROGOWIE POLAKÓW I POLSKI NIE SĄ ZAINTERESOWANI WYJAŚNIENIEM I UJAWNIENIEM WSZYSTKICH NIEJASNOŚCI I FAŁSZERSTW W WYBORACH DO SAMORZĄDÓW 2014r.
Tylko zdrajcy i fałszerze oraz ich mocodawcy nie chcą dokładnego jawnego publicznego sprawdzenia i wyjaśnienia przed narodem czy Wybory do Samorządów 2014r były fałszowane i ewentualnie kto i jak je fałszował. Każdy uczciwy obywatel jest zainteresowany sprawdzeniem i wyjaśnieniem czy wybory były fałszowane czy nie.
Bez względu na wyniki. Pełne, jawne i publiczne sprawdzenie jest bezwzględnie konieczne i niezbędne dla wszystkich. Z wyjątkiem zdrajców i fałszerzy oraz ich mocodawców. I tylko oni tego nie chcą i boją się tego. I wszystko zrobią żeby do tego nie dopuścić. Jeżeli sprawdzenie wyborów potwierdzi fałszerstwa to uchroni nas przed kolejnymi fałszerstwami i uwolni Polskę od największego możliwego zagrożenia. Przynajmniej w znacznym stopniu to umożliwi. Jeżeli okaże się że wyniki wyborów były uczciwe i zgodne głosowaniami wyborców to organizatorzy potwierdzą swoją uczciwość i sprawność. I odbiorą wszystkie argumenty twierdzącym że wybory są sfałszowane. W każdym przypadku zyskuje naród, państwo i demokracja. W każdym przypadku wszyscy zyskujemy coś najcenniejszego i najważniejszego, zaufanie do wyborów, demokracji i państwa. Oraz nasze i państwa bezpieczeństwo. I w każdym przypadku wszyscy uczciwi i odpowiedzialni za naród i państwo chcą sprawdzenia, ujawnienia i wyjaśnienia tych wyborów. A tylko winni fałszerstw i zainteresowani fałszerstwami wyborów są przeciw.
Dziękuję zdrajcom za bezczelne s-fałszowanie wyborów i obelgi wobec narodu. Dziękuję wiernym kundelkom zdrajców ujadającym na naród wmawiając że wybory były uczciwe i muszą zostać uznane za takie. Oraz że nie wolno ich wyjaśniać. Dziękuję najważniejszym osobom w państwie że publicznie wręcz zakazały wyjaśniania tego i nakazały milczenie na ten temat. No i jeszcze w trakcie liczenia głosów ogłosiły że wybory są uczciwe. Co było po prostu nakazem wobec podległych urzędników państwowych do takich rozstrzygnięć. To jest po prostu faszyzm i stalinizm w czystej postaci i formie. Dziękuję że wyraźnie się pokazali jako bezwzględni wrogowie uczciwych wyborów, demokracji, jako wrogowie Polaków i Polski.
Dziękuję rządzącym zdrajcom za tak bezczelnie i nieudolnie sfałszowane wybory i tak chamskie i prostackie traktowanie obywateli i narodu. Bo to wielki prezent i szansa dla Polaków. Bo tak mówią tylko najwięksi, najbardziej niebezpieczni i bezwzględni wrogowie Polaków i Polski. Bo tak mówią zdrajcy fałszujący wybory i tuszujący to. Bo tak mówią zdrajcy zainteresowani fałszowaniem wyborów. Bo tak się zachowują i mówią tylko tchórze którzy nie są w stanie wygrać w uczciwy sposób. Bo tak postępują tylko tchórze, którzy panicznie się boją narodu.
Dziękuję rządzącym zdrajcom za sfałszowane wybory i bezczelne tuszowanie tego, za kłamstwa i chamskie ubliżanie obywatelom i narodowi oraz gardzenie Polakami. Dziękuję. Bo to dowód że panicznie boicie się narodu. Bo to dowodzi że bez fałszerstw nie macie żadnych szans narachowania władzy. Bo to jest dowód że naród bardzo łatwo wyzwoli i odzyska ojczyznę. Wystarczy że doprowadzi do uczciwych wyborów. Dziękuję wam zdrajcy którzy całkowicie zrujnowaliście ograbiliście i zadłużyliście Polaków na wiele pokoleń. Dziękuję wam zdrajcy którzy upodliliście poniżyliście i zniszczyliście Polaków jako obywateli i naród. Pozwalając wszystkim traktować Polskę jak kolonię a Polaków jak niewolników najmniej Zarabiających i najwięcej płacących za wszystko w Europie. Dziękuję wam zdrajcy którzy upodliliście poniżyliście i zniszczyliście Polaków jako obywateli i naród. Zmuszając miliony do ucieczki z kraju, do głodowania i do samobójstw. Dziękuję wam zdrajcy i kanalie za sfałszowane wybory i tak bezczelne tuszowanie tego oraz gardzenie Polakami i ubliżanie nim. Bo tym samym podpisaliście na siebie wyrok. To jest wasz koniec. Dziękuję. To jest początek wyeliminowania was, zdrajcy, i wyzwolenia naszej ojczyzny przez naród, przez Polaków. Dziękuję wam zdrajcy. Teraz, od teraz, dzięki wam, każdy z nas wie i będzie wiedział kto jest zdrajcą a kto nie. Od teraz każdy musi się okrślić i ujawnić czy jest za uczciwymi wyborami czy przeciw, czy jest za wolną i suwerenną Polską czy przeciw, czy jest za wolnością, niezależnością i samostanowieniem narodu z i nim czy przeciw niemu. Wy zdrajcy już się określiliście. Teraz muszą się określić wszyscy inni.
Teraz każdy musi się wyraźnie określić i opowiedzieć po jednej stronie. Albo jest za uczciwymi wyborami albo przeciw. Albo jest za wolną, niezależną i bezpieczną Polską albo przeciw. Albo jest za wolnymi, niezależnymi i decydującymi o sobie i własnej ojczyźnie Polakami albo przeciw. Albo… albo…
Ja jestem za uczciwymi wyborami, jestem samostanowieniem, wolnością, niezależnością moją, narodu, Polaków, ojczyzny, Polski.
A Ty?
Rządzący zdrajcy fałszując wybory i wyjątkowo bezczelnie to tuszując zrobili nam wspaniały prezent. Bo stworzyli nam wszystkim uczciwym normalnym Polakom szansę i możliwość rozpoznania kto jest zdrajcą i wrogiem a kto jest nasz i patriota. Bo stworzyli nam wielką szansę. Stworzyli szansę zjednoczenia się całemu narodowi. I doprowadzenia do uczciwych wyborów oraz wygrania ich. A przez to wyeliminowania zdrajców i wyzwolenia naszej ojczyzny.
Tylko nasi wrogowie, tylko zdrajcy i wrogowie Polaków i Polski nie chcą uczciwych wyborów. I nie chcą ponownego jawnego przeliczenia, sprawdzenia i wyjaśnienia tych wyborów. I tylko zdrajcy i wrogowie Polaków i Polski nie chcą uczciwych kolejnych wyborów.
KTO NIE CHCE PONOWNEGO JAWNEGO PRZELICZENIA, SPRAWDZENIA I PEŁNEGO WYJAŚNIENIA WYBORÓW DO SAMORZĄDÓW 2014 JEST ZDRAJCĄ I WROGIEM POLAKÓW I POLSKI. BO JEST TO KLUCZOWE DLA BEZPIECZEŃSTWA WOLNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI ORAZ SAMOSTANOWIENIA POLAKÓW I POLSKI.
WSZYSCY UCZCIWI POLACY I PATRIOCI CHCĄ UCZCIWYCH WYBORÓW I CHCĄ PONOWNEGO PRZELICZENIA, SPRAWDZENIA I PEŁNEGO WYJAŚNIENIA WYBORÓW DO SAMORZĄDÓW 2014.
RZĄDZĄCY I ODPOWIEDZIALNI ZA WYBORY MUSZĄ PONOWNIE JAWNIE PRZELICZYĆ, SPRAWDZIĆ I W PEŁNI WYJAŚNIĆ WYBORY DO SAMORZĄDÓW 2014. ORAZ ZAGWARANTOWAĆ W PEŁNI UCZCIWE KOLEJNE WYBORY. TO JEST ICH PODSTAWOWY I BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK. TO JEST KONIECZNE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WOLNOŚCI NIEZALEŻNOŚCI I SAMOSTANOWIENIA NARODU I PAŃSTWA.
Dogłębne wyjaśnienie wszystkich aspektów tych wyborów, szczególnie tego czy dochodziło do fałszerstw czy jakichkolwiek działań na rzecz fałszowania wyborów jest w interesie wszystkich. I musi zostać wyjaśnione. Naród musi się dowiedzieć kto ewentualnie fałszuje lub manipuluje wyborami i/lub obywatelami. A przez to odbiera narodowi wpływ na własne państwo, odbiera mu wolność i samostanowienie. A to jest zdrada. Tym samym każdy kto utrudnia lub uniemożliwia publiczne i pełne wyjaśnienie wszystkiego co jest związane z tymi wyborami musi zostać uznany za winnego i stwarzającego poważne zagrożenie dla państwa i narodu. I za osobę, która co najmniej musi zostać wyeliminowana z życia publicznego na zawsze.
Naród musi poznać całą prawdę o tych wyborach. Ukrywanie prawdy lub utrudnianie dotarcia do niej musi i zostać uznane za zdradę. Bo jest świadomym działaniem stwarzającym ogromne niebezpieczeństwo i niszczącym naród i państwo. Jest odbieraniem narodowi samostanowienia.
Uczciwe wybory są fundamentem wolności, niezależności i bezpieczeństwa narodu, państwa i demokracji. To jeden z najważniejszych obowiązków rządzących i każdego obywatela. Brak zaufania obywateli do wyborów jest brakiem zaufania do państwa. Co niszczy naród i państwo. Wzywam Prezydenta, Premiera i wszystkich innych odpowiedzialnych urzędników do zabezpieczenia wszystkich dokumentów, akt, protokołów i kart z głosami z Wyborów do Samorządów 2014r. Oraz przeprowadzenie ponownego publicznego, jawnego liczenia wszystkich głosów z udziałem niezależnych obserwatorów.
W przeciwnym razie będzie to kolejny dowód na to że te wybory są celowo i z premedytacją fałszowane i sfałszowane. A dodatkowo fakt ten jest celowo i z premedytacją ukrywany przez Prezydenta, Premiera, marszałków, wszystkie osoby odpowiedzialne za wybory, bezpieczeństwo i funkcjonowanie Polski. Przez wszystkie osoby, które ponoszą pełną odpowiedzialność za wybory, za ewentualne fałszerstwa tych wyborów. A przez to za działanie na szkodę Polaków i Polski. Oraz stwarzanie poważnego zagrożenia dla narodu i państwa, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Panie Prezydencie Komorowski, Pani Premier Kopacz, Panie Marszałku Sikorski i Borusewicz, wszyscy szefowie partii, wszyscy posłowie i wszyscy odpowiedzialni za wybory musicie teraz publicznie, jawnie w pełni ujawnić wszystkie dokumenty, akta i protokoły związane z wyborami. Publicznie i jawnie policzyć wszystkie głosy. I wyjaśnić wszystko przed całym narodem, wszystko co się wiąże z tym niewyobrażalnym skandalem i hańbą.
Musicie też przy pełnej jawności i udziale organizacji społecznych i narodu zagwarantować pełną uczciwość i sprawność kolejnych wyborów. Oraz pełną kontrolę niezależnych organizacji i narodu nad przebiegiem przygotowań i przebiegiem samych wyborów. Naród musi mieć pewność i gwarancję że nigdy więcej nie będzie oszukiwany i tak traktowany. Naród musi mieć udział i pełną kontrolę nad przygotowaniem wyborów, ich przeprowadzeniem oraz późniejszym sprawdzeniem i rozliczeniem.
W przeciwnym razie to wy jesteście największym zagrożeniem dla Polaków, Polski, dla naszego samostanowienia, bezpieczeństwa i demokracji. I musicie natychmiast podać się do dymisji.
Teraz decydują się losy każdego z nas, decydują się losy naszych dzieci i rodzin. Naszego narodu i naszej ojczyzny. Teraz my wszyscy i każdy z nas musi się wyraźnie określić i opowiedzieć po jednej stronie. Albo jest za uczciwymi wyborami albo przeciw. Albo jest za wolną, niezależną i bezpieczną Polską albo przeciw. Albo jest za wolnymi, niezależnymi i decydującymi o sobie i własnej ojczyźnie Polakami albo przeciw. Albo… albo…
Polaku, obywatelu, rodaku, urzędniku, pośle, senatorze teraz musisz się opowiedzieć i stanąć po jednej stronie. Musisz wybrać czy służysz zdrajcom, interesom partyjnym, czy innym organizacjom lub zwierzchnikom zainteresowanym fałszywymi wyborami i tuszowaniem fałszerstw. Czy służysz narodowi i Polsce oraz Polakom chcącym uczciwych wyborów. Teraz musisz wybrać i stanąć po jednej stronie z wszystkimi tego konsekwencjami.
Albo jesteś z zdrajcami przeciw uczciwym wyborom. Albo jesteś z narodem za uczciwymi wyborami.
Teraz decydują się losy Polski i Polaków. Zdrajcy fałszując wybory, tuszując to i uniemożliwiając wyjaśnienie i wykluczając zagwarantowanie uczciwych wyborów zdradzają naród i ojczyznę. Stwarzają ogromne zagrożenie. I odbierają narodowi wolność niezależność i samostanowienie. To jest zdrada i największa zbrodnia.
I każdy i Ty też teraz musisz wybrać. My wszyscy musimy wybrać. Albo… albo….
Ja jestem za uczciwymi wyborami, jestem samostanowieniem, wolnością, niezależnością moją, narodu, Polaków, ojczyzny, Polski.
A Ty?
Jeżeli jesteś z nami to się cieszę. Bo razem łatwiej wygramy. I szybciej w pełni naszą ojczyznę odzyskamy. I tym szybciej odzyskamy wolność, godność i szacunek. I zbudujemy wolny, niezależny, bezpieczny kraj. Naszą ojczyznę, Polskę.
Ale żeby tak się stało, od teraz aż do zwycięstwa każdy z nas musi robić wszystko co może, co potrafi dla doprowadzenia do uczciwych wyborów. I wybrania najlepszych reprezentantów działających dla dobra narodu i Polski. To jest największa możliwa wartość i nagroda dla każdego z nas i nas wszystkich, Polaków i Polski. A możemy ja zdobyć bardzo łatwo, prosto, bez żadnego ryzyka i przy minimalnym nakładzie środków każdego z nas. Wystarczy że każdy z nas będzie robił i zrobi to co potrafi i może dla naszego wspólnego dobra. I każdego z nas.
Najlepiej dołącz do nas. Wszyscy razem tworzymy wielki Ruch Uczciwych Wyborów. Wielki Ruch Wyzwolenia i Odzyskania Naszej Ojczyzny przez nas, przez Naród. Polska to nasz wspólny dom, nasz wspólny interes, sprawa i odpowiedzialność. Na początek możesz po prostu rozesłać nasze teksty gdzie się da. Możesz je umieścić na swoich stronach lub linki do naszego serwisu i tekstów. Ale sam wiesz najlepiej co możesz zrobić. Po prostu to rób. Najważniejsze że mamy wspólny cel, że działamy razem i współpracujemy i wygramy. Dla nas i naszych dzieci i rodzin.

Naród jest jedynym suwerenem. My jesteśmy narodem.
Polska jest nasza. Jest naszym domem i naszą ojczyzną.
I tylko my o nas i o niej decydujemy.
————————————————————-
WolaNarodu.org
Ruch Wyzwolenia Polski przez Naród „Wola Narodu”.
Uczciwe wybory. Wola Suwerena. Wola Narodu.
Pierwszy i jedyny ruch umożliwiający zjednoczenie narodu i
wyzwolenie oraz odzyskanie niezależności przez Polaków i Polskę
Teraz mamy niepowtarzalną szansę i teraz wyzwolimy naszą ojczyznę.
Ale każdy z nas musi się zaangażować i aktywnie działać
na rzecz wolności, niezależności, bezpieczeństwa.
To jest Twoje prawo, przywilej, Twój obowiązek i odpowiedzialność.
Dołącz, działaj, prześlij dalej, zaproś innych, organizuj.
Razem, teraz łatwo, szybko i bez ofiar wygramy i wolność odzyskamy.
Teraz każdy bezwzględnie musi się podjąć walki o Uczciwe Wybory.
Tylko zdrajcy i wrogowie są za fałszowaniem wyborów.
Każdy uczciwy człowiek i Polak jest za Uczciwymi Wyborami.
I każdy musi wybrać i stanąć po jednej stronie.
Albo przeciw Uczciwym Wyborom, przeciw Polsce i nam.
Albo z nami, za Uczciwymi Wyborami i Wolną Niezależną Suwerenną Polską.
Kto nie z nami ten przeciw nam.
Aż do zwycięstwa.
http://www.WolaNarodu.org
http://www.wotum.org

Artykuł 1 Konstytucji RP
Art.1 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art.4.1 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art.4.2 Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Inne zapisy autora:

0

Braterstwo.org
Braterstwo.org http://braterstwo.org

Ruch Wyzwolenia Budowy i Rozwoju Polski Oddolny niezależny wolny Ruch wolnych niezależnych osób i organizacji. Jednoczymy wszystkich i wszystkie organizacje chcące żyć w normalnym, uczciwym, sprawiedliwym kraju. Braterstwo to wyzwolenie bez walki, rewolucja bez konfrontacji i budowanie bez harowania.

19 publikacje
219 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758