POLSKA
Like

Koniec dziedziczenia długów

07/02/2015
1338 Wyświetlenia
5 Komentarze
5 minut czytania
Koniec dziedziczenia długów

Piątkowe posiedzenie Sejmu na razie widziane jest wyłącznie przez pryzmat ustawy zezwalającej Prezydentowi RP na ratyfikowanie konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Tymczasem…

0


1.

z12751863Q

W piątek, 6 lutego 2015 roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej „klepnął” zmianę ustawy kodeks cywilny.
Jeśli Senat nie wniesie poprawek, a pan Prezydent podpisze, skończy się dziedziczenie długów po nieznanych krewnych.
Projekt zmiany ustawy kodeks cywilny wniosła grupa posłów już 29 października 2012 roku. Oto oni:
Jacek Bogucki; Andrzej Dąbrowski; Andrzej Dera; Mieczysław Golba; Tomasz Górski; Patryk Jaki; Mariusz Orion Jędrysek; Beata Kempa; Bartosz Kownacki; Arkadiusz Mularczyk; Jerzy Rębek; Józef Rojek; Andrzej Romanek; Edward Siarka; Piotr Szeliga; Tadeusz Woźniak; Jan Ziobro; Kazimierz Ziobro; Jarosław Żaczek.

2.

Ustawa jest bardzo krótka:

…………………………………………….

Ustawa
z dnia …………. 2012 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Art. 1
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1015. § 2. otrzymuje brzmienie:

Art. 1015.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

2) skreśla się art. 1016.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

……………………………………
Nieco dłuższe jest uzasadnienie:

Celem projektowanej regulacji jest zmiana przepisów dotyczących ustawowych skutków braku oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku w taki sposób, aby brak owego oświadczenia powodował skutek ustawowy w postaci przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc ograniczającego odpowiedzialność spadkobiercy tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, a nie jak to ma miejsce obecnie przyjęcia prostego, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe tj. zarówno mieniem spadkowym jak i mieniem własnym.

Asumptem do nowelizacji jest swoista pułapka pojawiająca się w obecnych przepisach kodeksu cywilnego. Polega ona na przyjęciu niezwykle doniosłych skutków prawnych (przyjęcia spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe) w przypadku, gdy spadkobierca nie złoży w przewidzianym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Projektodawca podkreśla, że takie rozwiązanie jest poddawane krytyce w doktrynie. Jej przedstawiciele uważają, że w społeczeństwie panuje na ogół przekonanie, że bierność lub nieznajomość przepisów prawa spadkowego nie może prowadzić do negatywnych konsekwencji w postaci przyjęcia pełnej odpowiedzialności za długi. Ponadto podkreślają, że obecna regulacja stawia w uprzywilejowanej pozycji wierzycieli spadkodawcy (przede wszystkim duże instytucje finansowe), a krzywdzi spadkobierców. Taka sytuacja powoduje swoisty dramat tysięcy spadkobierców, który poprzez nieznajomość prawa są zobowiązani do ponoszenia nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkodawców.
Dlatego też projektodawca proponuje odwrócić obecnie obowiązującą regułę, aby uchronić spadkobierców od niezwykle negatywnych skutków swojej niewiedzy prawnej. (…)
Skutkiem gospodarczym proponowanej nowelizacji będzie ograniczenie osobistej odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe do takiej jaką ponosiłby spadkodawca. W chwili obecnej przyjęcie spadku przez spadkobiercę bez ograniczenia odpowiedzialności za długi powoduje niezwykłe uprzywilejowanie pozycji wierzyciela, który może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń w pełnej wysokości, zarówno z majątku spadkowego, jak i majątku osobistego spadkobiercy. Wydaję się jednak, że w tym przypadku ochrona wierzyciela jest zbyt daleko posunięta i należy ją ograniczyć. W takiej sytuacji spadkobierca będzie miał możliwość uchronić swój majątek przed wierzycielami spadkodawcy, gdyż jego odpowiedzialność ograniczy się do wartości stanu czynnego spadku.

3.

schemat_dziedziczenia_przez_wujostwo_i_kuzynow_6997

Sejm procedował prawie trzy lata.
Ile osób w ciągu tego czasu popełniło samobójstwo, bo musiało spłacać nie swoje długi?
Ilu straciło dorobek życia?
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/253537,1,pulapka-wspadku.read

4.

634335524525494574

Niby jest szansa, aby było normalnie.
Tylko… co zrobi teraz Senat?
Czy później „pą presidą” nie zaskarży ustawy do Trybunału Konstytucyjnego?
Bo przecież ciągle żyjemy w Rzeczpospolitej Windykacyjno – Bankowej.
Liczy się tylko kasa.

7.02 2015

0

Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758