Bez kategorii
Like

Dr Jerzy Jaśkowski czI Niewiedza jest grzechem

28/12/2012
2029 Wyświetlenia
9 Komentarze
27 minut czytania
no-cover

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia zmuszają do podsumowania minionego okresu. Niestety nie napawa takie podsumowanie optymizmem.

0


 

 

Ks Arcybiskup B.Pylak

https://docs.google.com/document/d/1o1Q6_dK9veMcwfts5B4wIOE4wq4vW-l_tCUdFknFWZc/edit

Wnukom Ku Pamięci –
– jeżeli jeszcze będą potrafili czytać.

Wbrew swej woli znaleźliśmy się pod całkowitą dominacją cywilizacji azjatyckich.  O niebezpieczeństwach wynikających z takiej walki cywilizacji przestrzegał  prof. Feliks Koneczny 3 pokolenia wstecz. Wmówiono społeczeństwu w okresie ostatnich 20 lat, wyższość cywilizacji azjatyckich: bogactwo jest najważniejsze.
W życiu każdego kraju najważniejsze jest nie bogactwo materialne ale oświata. Prof. Feliks Koneczny pisał –  “pieniądz nie może iść przed rozumem”.  Niestety jak uczy historia Polski ostatnich 300 lat, właśnie dzieje się w kraju nad Wisłą cały czas odwrotnie. Rozmaite ośrodki i instytucje  wmawiają nam, że trzeba zarabiać pieniądze wszędzie, nawet poza granicami kraju. Oczywiście wcześniej zlikwidowano możliwość pracy we własnym kraju. W innym przypadku ludzie, szczególnie młodzi nie wyjeżdżaliby w poszukiwaniu pracy za granicę. Już przed 20 laty udowodniłem, że po to będzie się likwidowało miejsca pracy w Kraju, aby inne kraje mogły zarabiać na taniej sile roboczej z Polski. Jak można było oszacować tylko W.Brytania zarobiła ponad 100 miliardów funtów na pracy Polaków. W  latach 1939-45 wywożono ludzi do przymusowej pracy, a obecnie sami wyjeżdżają i jeszcze się tym  chwalą. Na tym polega właśnie oświata,  a ściślej jej brak. Upadki wszystkich krajów zaczynały się od upadków oświaty. Jeżeli społeczeństwo nie zna  historii własnego Kraju, to te same błędy będzie popełniało co pokolenie. Historia POlski jest tego dowodem.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny
http://pl.wikiquote.org/wiki/Feliks_Koneczny
http://www.tedeum.pl/autor/Feliks-Koneczny
http://www.polishclub.org/2012/11/06/dr-jerzy-jaskowski-historia-polski-szczeglnie-xx-wieku-w-skrcie-czesc-iii/
http://dziennikpolski.eu/?p=14483
http://www.polishclub.org/2012/08/17/dr-jerzy-jaskowski-jak-sie-tworzy-falszywych-bohaterw-na-przykladzie-zoji-zawackiej/

100 % ludzi w Polsce posiada umiejętność czytania i pisania
98% nie wie  w jakim celu.

Ten kryzys zaczął się  w 1773 roku  powołaniem Komisji Edukacji Narodowej. Ta pięknie nazwana instytucja nie zrobiła nic dla polskiej edukacji narodowej. Była typowym tworem cywilizacji bizantyjskiej. Miała na celu ustanowienie dominacji państwa nad oświatą. Mimo to, przez ponad 200 lat “wciskano” społeczeństwu jej zalety. Ta propaganda była na tyle skuteczna, że przez dwa kolejne  stulecia nawet wykształceni ludzie gloryfikowali do dnia dzisiejszego tę twór bizantyjski. Jak wiadomo organizacją i kierowaniem Komisją zajął się znany agent Angielski-  du Point. Du Point w czasie powstania Komisji pełnił obowiązki, jak by to dziś ujęto, oficera prowadzącego Stanisława zwanego Augustem Poniatowskim. Stanisław August to człowiek bez żadnego rodowodu. Nigdzie bowiem nie znaleziono metryk jego dziadka i babci. Mimo to, Stanisław August pełnił funkcję króla Rzeczpospolitej Polskiej. Jego działania i zachowanie znakomicie opisał dr Karol Zbyszewski.
http://niniwa2.cba.pl/zbyszewski_niemcewicz_1.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Zbyszewski

Niewiele osób zdaje sobię sprawę z faktu, że szanowna Komisja powstała dzięki rozwiązaniu i przejęciu majątku Zakonu Jezuitów. Zakon Jezuitów prowadził w tym czasie najlepsze placówki edukacyjne. Rozwiązanie zakonu nastąpiło przed oficjalną decyzją Papieża, który zawsze pierwszy zatwierdzał takie decyzje.
Mało tego,  majątek było nie było, kościelny zrabowano i oddano w ręce doraźnej grupy cywilów, na czele której postawiono masona w habicie – księdza Stanisława Konarskiego [ nota bene defraudanta strasznego].

A przecież doskonale wiedziano, że ten du Point był uprzednio zatrudniony we Francji także w celu prowadzenia reformy “oświaty” i można było doskonale prześledzić jego ok. 10 letnią działalność w tamtym kraju. I co ciekawsze, do dnia dzisiejszego nadal chwali się Komisję Edukacji Narodowej [ Jakiego narodu ? – Polska, była wielonarodowym państwem] wybija się medale i odznacza swoich.  Du Point po wyjeździe z Polski reformował oświatę w Ameryce, co również jak wiemy, doprowadziło do rewolty. Za dobrze wykonaną pracę otrzymał monopol na produkcję prochu dla armii. Dzisiaj koncern du Point jest liderem dezinformacji o skutkach oddziaływania freonu na rzekomy wzrost temperatury ziemi  czyli o powstawanie tzw. efektu cieplarnianego. Jako  zjawisko, będące  typowo gazetowym problemem i ma się to tak do rzeczywistości jak pięść do oka. Jednak na skutek upadku elementarnej oświaty społeczeństw pozwala nałożyć dodatkowy podatek na państwa, w imieniu grupy “oświeconych”.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
http://www.uj.edu.pl/documents/54627/d7d56a66-9502-4abf-a84b-6b8694376aeb
http://marucha.wordpress.com/2012/05/23/zatrute-zrodlo-masoneria-5/
Karol Zbyszewski; Niemcewicz od przodu i tyłu. Gebetner i `Sky, Warszawa 1991.
Ks.Baruell; Historya Jakobibizmu Wyjęta. Antyk.

Zaborcy zniszczyli praktycznie nasz system edukacji zamykając uniwersytety i przenosząc je na tereny  Moskwicina,  Uniwersytet Stefana Batorego przeniesiono do Kijowa,  a Lwowski do Odessy.  Były to pierwsze wyższe szkoły w carstwie moskiewskim. Od 1864 roku w Priwislannym Kraju, aż do 1989 roku istniała cenzura [ z przerwą w latach 1918-1939] i tak należy patrzeć na wszelkie wydawnictwa i edukację w tamtym okresie. ŻADNA myśl, książka ani artykuł przeciwko carowi nie mógł się ukazać. Podobnie było w innych zaborach. Nawet w chwalonym ostatnio w Polsce, cesarstwie Austro-Węgierskim także nic prawdziwego  o  Polsce pisać nie było można. A mordowanie siły przywódczej Narodu Polskiego rozpoczęto właśnie w Austrii pod nazwą Rabacji Szeli 1846 roku.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wileński
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Lwowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Szela
http://www.pogorza.pl/rabacja-galicyjska.htm
http://histmag.org/Jakub-Szela.-Chlopski-wodz-czy-Kain-i-pospolity-zbrodniarz-2783
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeź_galicyjska

W czasach współczesnych  oczywistym było, że żadna publikacja zawierająca prawdziwe informacje  o Polsce, nie mogła się ukazać.  Niektórym się zdaje, że za genseka Edwarda Gierka popuszczono cenzurę, ale nie zauważono, że wprowadzone w 1974 roku istotne reformy oświaty jeszcze bardziej obniżyły poziom edukacji nawet z tych przedmiotów, które  nie mają związku ze świadomością historyczną czyli z fizyki, chemii, matematyki etc. Eliminuje się nauki ścisłe, logikę. Precedens ten nasilił się po roku 1990.

Każdy kto  tylko pamięta pożyczki gierkowskie, które rzekomo przejedliśmy, jak usiłuje to wmówić społeczeństwu Gazeta Wybiórcza i TV wszelkiego rodzaju, powinien się zastanowić, dlaczego tak zazwyczaj skąpi kapitaliści tak szczodrze dotowali komunistę?
http://www.sciaga.pl/tekst/49486-50-reforma_oswiatowa_w_polsce_po_1918_roku
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://files.gadu-gadu.pl/edwardgierek-e26e6abaa70de2020d44162369e7feae2bda4f14.jpg&imgrefurl=http://moto.gadu-gadu.pl/5805394146440213248/poznaj-historie-tajnego-auta-z-floty-wladz-prl-u?p%3Def92286ddf1246e520b9c8efddfee718_1&h=400&w=620&sz=52&tbnid=83ozc9Bkzs_foM:&tbnh=90&tbnw=140&prev=/search%3Fq%3DEdwarda%2BGierka%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Edwarda+Gierka&usg=__0-mvrEGlA8Krp7TD_1Y69vOWkUE=&docid=1g1ajYshP3853M&sa=X&ei=VCPOUIq3NMiB4ATR9IHADw&ved=0CEgQ9QEwBA&dur=144
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Gierek

Po pierwsze, pożyczki poszły na budowę rurociągu w bratnim kraju, budowę celulozowni zabajkalskiej, budowę Huty Katowice z szerokimi torami do ZSRR i reformę uzbrojenia  Układu Warszawskiego. Wprowadzona w Polsce reforma oświaty i jej skutki tj.  obniżenie poziomu edukacji  zostało całkowicie w naszym nieszczęśliwym kraju [ S.Michalkiewicz]. Skutki takiego upadku oświaty obserwowaliśmy zarówno w roku 1981 jak i po 1990. Kolejni władcy starsi i mądrzejsi [S.Michalkiewicz] co kilka lat, bez analizy wprowadzonych zmian, dokonywali kolejnych reform oświaty. Efekty widać na każdym kroku np. we wzroście grubości instrukcji do kupowanych przedmiotów np. żelazka.

“Autorów sądzą po ich dziełach” C. K. Norwid

Inny przykład: w okresie minionych 40 lat zredukowano liczbę godzin studiów medycznych o ok. 1000, przez to zredukowano okres nauczania z 6 lat  studiów [plus 2 lata stażu]  do 5 lat. Z wolnego zawodu przekwalifikowano akademie medyczne  na fabrykę sprzedawców usług. W celu poprawienia samopoczucia niektórym osobom zmieniono także nazwę na Uniwersytety Medyczne.  Dodatkowo zrobiono to tak sprytnie, że zostawiono medykom tą samą nazwę -lekarz i te same uprawnienia, przy istotnie mniejszej wiedzy [ stomatologów przekwalifikowano w dentystów]. Oczywiście były etapy pośrednie, takie jak redukcja specjalizacji , tworzenie nowych specjalizacji na poziomie felczerskim, likwidacja szkół pielęgniarskich i wprowadzanie  w ich miejsce prywatnych szkół pielęgniarskich bez zaplecza szpitalnego, co przeciętny pacjent widzi pod postacią odleżyn po pobycie w szpitalu.
O poziomie tych reform mogłem się przekonać biorąc w nich udział jako nauczyciel akademicki od 1973 roku. Wszystko to było realizacją planów tzw. Brukseli, mających za zadanie likwidację konkurencji na rynku pracy po wprowadzeniu Polski do Unii Europejskiej. Nie trzeba przypominać, że przyspieszenie demontażu oświaty nastąpiło w okresie ostatnich 22 lat.
Wykorzystano  do tego kolejnych ministrów, którzy np. uważali, że matematyka jest przedmiotem zbędnym na maturze[ Gertych].  Głosili takie natchnione hasła, również kolejni ministrowie, że czytanie lektur nie ma sensu wystarczy oglądanie filmów [Handke]
http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2005/09-2005/01.htm
http://www.panstwo.net/89-szkola-po-polsku

i likwidowali szkoły wiejskie pod pretekstem wyższego poziomu nauki w większych szkołach?

Kościół Katolicki na soborach już w XIII wieku ustanawiał konstytucje obligujące proboszczów do organizowania szkół. Konstytucja wyraźnie stwierdzała, że w każdej parafii musi być szkoła w odległości ok. 0,5 wiorsty od miejsca zamieszkania , uzasadniając to mądrze : “dziecko nie może tracić czasu na chodzenie do szkoły ponieważ musi pomagać rodzicom”. Konstytucje katolickie stanowiły,  że każdy biskup musi w swojej diecezji zorganizować szkołę “średnią” zapewniając godziwe wynagrodzenie nauczycielom. Te same hasła   konieczności istnienia szkół w parafiach [ 2 -gi punkt postulatów], wypisywali Powstańcy Wandei – we Francji 1793/4 roku, protestując przeciwko masońskiej rzezi [ porównując ówczesną populację Francji ze stanem dzisiejszym, masoni wymordowali ok. 8 milionów Francuzów].
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_wandejskie
http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/wandea.html
http://www.rodzinapolska.pl/dok.php?art=rewolucja_franc/archiwum/2006/803_3.htm
http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/historia/wandea_brzemie_rewolucji.html
ks.Arkadiusz Baron, ks. Henryk Pietras. Dokumenty Soborów Powszechnych.WAM 2004.

Od 1945 roku okupanci postępowali zupełnie odwrotnie obniżając wynagrodzenie nauczycieli do minimum zapewniającego głodową egzystencje by zmusić  kobiety do pracy zawodowej, pod pretekstem robienia tak imponującej  kariery jak np. przybijania stempli na przesyłkach listowych. Specjalnie tworzono szkoły typu Studium Nauczycielskie, których  absolwenci  mieli głównie uczyć dzieci  nauka czytania i pisania. Sprowadzało się to do planów niemieckich z czasów okupacji. Jeden z generałów niemieckich w swoich pamiętnikach wspomina, że edukacja Rosjan ma się ograniczyć do nauki liczenia i znajomości znaków drogowych, a edukacja Polaków dodatkowo  do nauki czytania i pisania tj. do ok. 3 klas.  Jak podaje Wikipedia,  w Polsce obecnie istnieje przymus nauki tylko 6 klas. Biorąc pod uwagę  program i poziom edukacji pierwszych 3 lat można spokojnie przyjąć, że p. minister Katarzyna   Hall zrealizowała ten program w całości. [Uczniowie z Polski zostali poddani badaniom PIRLS i TIMSS, które mają za zadanie sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także znajomość zagadnień matematycznych i przyrodniczych. Uczniowie polskich podstawówek zajęli ostatnie miejsce w Europie, jeśli chodzi o znajomość matematyki, a przedostatnie w rankingu wiedzy przyrodniczej.Wprost 16.12.2012.]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Hall
http://www.fakt.pl/Katarzyna-Hall-Prezent-Dla-chlopca-naczynia-kuchenne-Co-,artykuly,191265,1.html
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/460838,minister-edukacji-narodowej-katarzyna-hall-straci-stanowisko,id,t.html
http://www.wprost.pl/ar/380699/Polskie-dzieci-wypadly-najgorzej-w-Europie/
Do lat 90 -tych ubiegłego wieku, ok.  80 % społeczeństwa kończyło tylko szkoły zawodowe, a ok. 3-5% miało wyższe wykształcenie [wliczając w to WUML] Obecnie chcąc dowartościować tubylców  uznano licencjaty,  czyli dawne kursy pomaturalne, za niepełne wyższe wykształcenie, poprawiając w ten sposób statystyki obywateli z wyższym wykształceniem. Dodatkowo stworzono całą masę szkół produkujących  tysiące  “ fachowców” w tak ważnych dla gospodarki specjalizacjach jak np.: socjologia, psychologia, marketing czy politologia itd.
Oczywiści wszyscy oni, znajomi króliczka, okupują stołki rozmaitych urzędów. Liczba urzędników wzrosła od czasów stanu wojennego z ok. 48 000 do ponad      600 000, a liczba osób wytwarzających PKB  wynosi  obecnie tylko ok. 6 milionów przy ok. 18 milionach pracujących.

W ten prosty sposób zmieniono naszą ponad 1000 letnią cywilizację łacińską na azjatycką [ bizantyjsko – turańsko – żydowską].

Czyli z samodzielnie myślących ludzi stworzono roboty spełniające polecenia odgórne. Zrobiono to tak sprytnie, rozdając rozmaitego rodzaju tytuły  czy odznaczenia, że spacyfikowane po 1945-48 roku społeczeństwo nie TYLKO NIE  PROTESTUJE,  ale w większości przypadków zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy zadawalając się systemem wprowadzonych nagród i piciem piwa przed telewizorem. Znam tylko jeden przypadek w Polsce prof. Jerzego Przystawy, który odmówił przyjęcia tytułu z rąk hunty wojskowej.
http://www.wprost.pl/ar/94390/Lzepospolita/
ttp://wyborcza.pl/1,76842,9070148,Polska_urzedem_stoi.html
http://www.ekonomia24.pl/artykul/915644.html
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=7668&Itemid=45
http://wirtualnapolonia.com/2012/11/06/czlowiek-gigant-s-p-prof-jerzy-przystawa/
http://prawica.net/32079

Zastanawiające jest to, jak można było łatwo wymazać wszelkie cechy jednej cywilizacji i wprowadzić zupełnie inną w sposób bezkrwawy w tak krótkim czasie. Praktycznie wprowadzono cywilizacje azjatyckie, bez oporu społeczeństwa, szczególnie  tzw. wyższych sfer, tego co dawniej nazywano szlachtą.  Niewątpliwy wpływ miały na ten stan rzeczy  tzw.  “Mordy Katyńskie” czyli wspólne likwidowanie inteligencji przez okupantów.  W mordach tych zlikwidowano ok. 30% polskich inżynierów, ponad 50 % polskich lekarzy i ponad 70% polskich profesorów.  Stąd  “wybitne”  kariery takie jak jak:  prof. Stefanii Jabłońskiej prawdziwe nazwisko [ Rachela -Szela] Ginsburg, -dermtologa  czy jej siostry  i w okresie późniejszym prof. Gierkowej alkoholiczki pozbawionej  z tego powodu  prawa wykonywania zawodu – najmłodszego profesora medycyny. PAN tylko rok się bronił przed nadaniem tej pani stopnia profesora. Innym “uczonym w piśmie” jest niejaki prof Zygmunt Bauman alias Semjon agent Informacji Wojskowej. I feta NKWD toczy się dalej. Właśnie prof. prof.  Marcin Beredczak – rektor i Andrzej P. Florkowski – dziekan, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nadali temu Panu tytuł doktora “Honoris Ca..”
J.Jaśkowski -”Zbrodnia na Morzu Białym 1940r.”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefania_Jabłońska

http://forumakad.pl/archiwum/2001/06/artykuly/23-kartki_z_dziejow_nauki_w_polsce.htm

http://chodakiewicz.salon24.pl/80988,szkielet-w-bialym-kitlu-w-prl-owskiej-szafie
http://forum.gazeta.pl/forum/w,305,52314918,52314918,Historia_polskiej_dermatologii_ciekawostka.html
http://marucha.wordpress.com/2012/02/13/tajna-sila-napedowa-komunizmu/
http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=22251
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=7900&Itemid=100
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=7869&Itemid=100
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=5394&Itemid=100

O tym, że polska nauka nie istnieje świadczy najlepiej liczba wynalazków opatentowanych w Kraju. W latach 60-tych ubiegłego wieku nasze uczelnie patentowały ok. 500 wynalazków rocznie. Czyli  mniej więcej tyle samo co patentowali ich koledzy z  Południowej Korei. Na początku  XXI  wieku polscy “naukowcy” nadal patentują ok. 500 wynalazków,  a koreańscy ok. 14 000 rocznie. Jeszcze gorzej wygląda sprawa porównania polskich szkół wyższych z krajami NATO.  Niemieckie uczelnie np. patentują ponad 17 500 wynalazków rocznie, przy ok. 87 milionach obywateli. Amerykanie także patentują ok. 44 800 wynalazków rocznie przy ponad 300 milionach obywateli, a Polacy w tym samym okresie zdobywają ok. 300 patentów przy 37 milionach obywateli. W roku 2010 zatwierdzono w Polsce tylko 199 patentów, w tym samym roku mała Irlandia miała 443 patenty, a na świecie 163 938 , czyli Polacy stanowią  0.12 % światowej nauki. W okresie od 2005 do 2010 roku  liczba światowych patentów wzrosła odpowiednio z 136 750 do 163 938. Bez komentarza.
Poniżej wykresy wg innego zestawienia [ Polska Nauka wśród najsłabszych w UE  wp.pl]. I pomimo takiej katastrofalnej zapaści chocholi bal na Tytaniku trwa: “Polskie Noble”  2012 [Gazeta Wyborcza 06.12.2012 Sławomir Zagorski]. Oczywiście istnieje w Polsce Ministerstwo  Nauki z najbogatszym ministrem w Rządzie  wg  deklaracji podatkowej [Prof. dr hab. Barbara Kudrycka].  Tylko jaka jest naprawdę rola takiego tworu? Widać to po przytoczonym dorobku “nauki”.
http://www.wykop.pl/link/1321599/tylko-3878-zgloszonych-patentow-w-polsce-w-2011-roku/
http://forsal.pl/artykuly/609285,oficjalne_dane_o_liczbie_urzednikow_w_polsce_to_fikcja_moze_ich_byc_nawet_milion.html
http://forsal.pl/grafika/507008,66190,najbardziej_innowacyjne_gospodarki_swiata_ranking_panstw_z_najwieksza_liczba_patentow.html
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4863&Itemid=53
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2606&Itemid=119
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1653&Itemid=80

W Polsce nastąpił rozkwit azjatyckiej formy nad treścią. Po 1990 roku powstała cała masa prywatnych uczelni produkujących jak mówi St.Michalkiewicz ćwierć inteligentów, “Co sę będe wychylał w chórze lepiej” ,  Mamy już podobno ponad 470 wyższych uczelni, a Niemcy przy dwa razy większej liczebności ludności  tylko 80.  W okresie od 1992 roku do 2010 roku  liczba “wyższych” uczelni w Polsce wzrosła ze 124 do 470 , co nie przełożyło się na nic wyjątkiem produkcji urzędników. Na uczelniach nie pozostają ludzie chcący coś odkrywać, a pozostają, z powodu katastrofalnej zapaści gospodarki, tylko  znajomi króliczka .
W chwili obecnej tzw. wyższe uczelnie są przechowalnią bezrobotnych nieudaczników i dlatego te  kolegia rektorskie z pokorą przyjmują wszelkie decyzje odgórne.
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/
PS. 1. Od  maja 2012 roku ginie w internecie cała masa publikacji – pojawia się tekst : strona error albo pojawiają się napisy “W twoim kraju zabronione”. No ale oczywiście żadnej
cenzury nie ma!?
dr Jerzy Jaśkowski   jjaskow@wp.pl
Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane

Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA   a sprawa Polska  =  RAK?

 

za:

http://zenobiusz.wordpress.com/2012/12/24/dr-jerzy-jaskowski-czi-niewiedza-jest-grzechem-ks-arcybiskup-b-pylak/zenobiusz.wordpress.com/2012/12/24/dr-jerzy-jaskowski-czi-niewiedza-jest-grzechem-ks-arcybiskup-b-pylak/

 

 

Inne zapisy autora:

0

Jacek

Zagladam tu i ówdzie. Czesciej oczywiscie ówdzie. Czasem cos dostane, ciekawsze rzeczy tu dam. ''Jeszcze Polska nie zginela / Isten, áldd meg a magyart'' Na zdjeciu jest Janek, z którym 15 sierpnia bylismy pod Krzyzem.

1481 publikacje
0 komentarze
 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758