POLSKA
Like

Dlaczego Terlecka kłamie? cz. 3 czyli PRZETARG

14/05/2013
1519 Wyświetlenia
11 Komentarze
7 minut czytania
Dlaczego Terlecka kłamie? cz. 3 czyli PRZETARG

Przetargi miały stanowić „pacaneum” na układy korupcyjne w naszym kraju. W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 6 lipca 2012 roku ukazało się obwieszczenie o przetargu nieograniczonym, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (nr 239726-2012). Oto, co zawierało: Zakres usługi obejmuje w szczególności: a.       Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań z zakresu zapytań ofertowych dotyczących realizacji zamówień i usług poniżej 14 000  euro, b.     Przygotowywanie wszelkich wzorów dokumentów związanych z realizacją projektu w tym umów cywilno-prawnych,            wzorów decyzji, regulaminów, instrukcji oraz pozostałych druków niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, c.       Prowadzenie systematycznej współpracy z asystentem koordynatora projektu w zakresie terminowo sporządzanej dokumentacji, d.       Konsultacja prawna zagadnień problemowych związanych z prawidłową realizacją projektu, e.       Udzielanie konsultacji prawnych […]

0


Przetargi miały stanowić „pacaneum” na układy korupcyjne w naszym kraju.

W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 6 lipca 2012 roku ukazało się obwieszczenie o przetargu nieograniczonym, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (nr 239726-2012).

Oto, co zawierało:

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

a.       Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań z zakresu zapytań ofertowych dotyczących realizacji zamówień i usług poniżej 14 000  euro,

b.     Przygotowywanie wszelkich wzorów dokumentów związanych z realizacją projektu w tym umów cywilno-prawnych,            wzorów decyzji, regulaminów, instrukcji oraz pozostałych druków niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,

c.       Prowadzenie systematycznej współpracy z asystentem koordynatora projektu w zakresie terminowo sporządzanej dokumentacji,


d.       Konsultacja prawna zagadnień problemowych związanych z prawidłową realizacją projektu,


e.       Udzielanie konsultacji prawnych poszczególnym członkom zespołu projektowego
w zakresie realizacji projektu,


f.         w tym kontrasygnata wszelkich dokumentów tego wymagających pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym Prawem Krajowym oraz Wytycznymi POKL,

g.       Udział w spotkaniach organizacyjnych z pracownikami zespołu projektu oraz pracownikami Zlecającego, związanych z realizacją Projektu.

terleckaTo zakres zadania nr 1 przetargu – Obsługa prawna projektu Dobry Start w Samodzielność realizowanego przez Zamawiającego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet.

Nic dziwnego zatem, że do przetargu stanęły 3 kancelarie prawne  oraz jedna osoba prywatna, kończący aplikację adwokacką zięć dyrektorki zamawiającego, zamieszkały pod tym samym adresem co ona (Barbara Terlecka – Kubicius)!, Maciej Janson.

Jeszcze w przedbiegach odpadła jedna z kancelarii, albowiem zdaniem zamawiającego nie posiadała wystarczającego doświadczenia.

Do dalszego etapu przeszły dwie kancelarie prawne (adwokacka i radcowska) oraz zięć dyrektorki, aplikant Janson.

Ponieważ wszystkie trzy podmioty zdaniem zamawiającego dawały taką samą gwarancję rzetelnego wykonywania zamówionej usługi (czyżby praktyczne otwarcie zawodów prawniczych dla każdego?) w dalszym etapie porównano już tylko wartości ofert.

Jako pierwszy odpadł radca prawny (co z tego, że z ugruntowanym wieloletnim doświadczeniem?), gdyż oferta wynosząca prawie 33.000,- zł w skali roku była za wysoka.

Pewny problem dla komisji stanowiła jedynie oferta zięcia dyrektorki. Oto zamiast podać całoroczny koszt usługi podał on wartość jednej roboczogodziny.

Achtung! Attention! Uwaga!

Zięć – aplikant wycenił swoją godzinę na 90,- zł (dziewięćdziesiąt!).

PT komisja złożona m.in. z zastępcy teściowej, stanęła jednak na wysokości zadania – przemnożyła ilość godzin przez cenę jednostkową, i

IMG_7810 - KopiaHOSANNA!!!

oferta zięcia okazała się być najniższą!

Konkretnie:

Kancelaria adwokacka – 19.680,- zł.

Zięć – aplikant – 18.540,- zł!

W skali miesiąca mniej o całe 95,- zł.

Nieśmiało przypominam, że w odróżnieniu od zięcia adwokat jest ubezpieczony do kwoty 1.000.000,- zł.

Więc jakby coś skiepścił…

Powróćmy do przetargu.

Zadanie nr 2 – obsługa prawna Zamawiającego, polegająca na osobistym świadczeniu usług obsługi prawnej Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r. Wykonawca zobowiązany będzie do osobistej obecności w siedzibie Zlecającego w wymiarze co najmniej 8 godzin tygodniowo.

 Zakres usługi obejmuje w szczególności:

a. Opracowywanie i sporządzanie opinii prawnych dla PCPR w Gliwicach,

b. Obsługa prawna Działu pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, Działu rehabilitacji oraz sekcji finansowo-księgowej,

c. Prowadzenie szkoleń pracowników zlecającego w zakresie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej, oraz pozostałych ważnych dla pracowników Zlecającego aktualnych aktów prawnych,

d. Przygotowywanie, przeprowadzanie i nadzorowanie postępowań w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, w tym kontrasygnata dokumentacji,

e. Uczestnictwo we wskazanych przez Zlecającego rozprawach sądowych oraz kontakt z Sądami Rodzinnymi w niezbędnym zakresie,

f. Konsultacje prawne z Radcami Prawnymi Starostwa,

g. Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka współpracujących ze Zlecającym,

h. Świadczenie specjalistycznego poradnictwa w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów oraz innych przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej w PCPR,
i. Prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanej obsługi.

I znowu ten sam problem.

Wg warunków umowy czas trwania zlecenia obejmuje co najmniej 8 godzin tygodniowo. Jak wiadomo, rok liczy sobie równo 52 tygodnie.

Wykonując takie działanie arytmetyczne, jak w zadaniu pierwszym, otrzymamy

52*8*90= 37.440,- zł!

Oto oferta zięcia dyrektor Terleckiej obliczona tak samo, jak w zadaniu nr 1.

Jednak komisja, złożona między innymi z wiceteściowej, dochodzi do wniosku, że oferenci nie zrozumieli, o co kaman, i przetarg w części drugiej należało unieważnić.

Czyżby dlatego, że za całoroczną obsługę prawną jedna z biorących udział w przetargu kancelarii adwokackich proponowała 15.375,- zł?

Druga była ciut droższa – 26.863,- zł?

Oznacza to, że pierwsza kancelaria oferowała 41%, druga zaś – 71% tego, co zięć pani dyrektor Terleckiej – Kubicius!

 123sąd

Epilog

 

Maciej Janson, aplikant, pod koniec stycznia 2013 roku wygrał kolejny przetarg, organizowany przez swoją teściową – oczywiście na obsługę prawną gliwickiego PCPR.

Tyle, że nie była to już marna kwota 37.000,- zł, ale 50.000,- zł!

http://www.przetargi.egospodarka.pl/85714_Obsluga-prawna-PCPR_2013_2.html

 

Gdzie kończy się nepotyzm, a zaczyna ordynarne kurewstwo?

14.05 2013

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

  1. Pingback: List interwencyjny w sprawie Rodziny Magdziaków. | NOWY EKRAN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816