POLSKA
Like

Dlaczego Terlecka kłamie? cz. 3 czyli PRZETARG

14/05/2013
947 Wyświetlenia
11 Komentarze
7 minut czytania
Dlaczego Terlecka kłamie? cz. 3 czyli PRZETARG

Przetargi miały stanowić „pacaneum” na układy korupcyjne w naszym kraju. W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 6 lipca 2012 roku ukazało się obwieszczenie o przetargu nieograniczonym, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (nr 239726-2012). Oto, co zawierało: Zakres usługi obejmuje w szczególności: a.       Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań z zakresu zapytań ofertowych dotyczących realizacji zamówień i usług poniżej 14 000  euro, b.     Przygotowywanie wszelkich wzorów dokumentów związanych z realizacją projektu w tym umów cywilno-prawnych,            wzorów decyzji, regulaminów, instrukcji oraz pozostałych druków niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, c.       Prowadzenie systematycznej współpracy z asystentem koordynatora projektu w zakresie terminowo sporządzanej dokumentacji, d.       Konsultacja prawna zagadnień problemowych związanych z prawidłową realizacją projektu, e.       Udzielanie konsultacji prawnych […]

0


Przetargi miały stanowić „pacaneum” na układy korupcyjne w naszym kraju.

W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 6 lipca 2012 roku ukazało się obwieszczenie o przetargu nieograniczonym, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (nr 239726-2012).

Oto, co zawierało:

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

a.       Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań z zakresu zapytań ofertowych dotyczących realizacji zamówień i usług poniżej 14 000  euro,

b.     Przygotowywanie wszelkich wzorów dokumentów związanych z realizacją projektu w tym umów cywilno-prawnych,            wzorów decyzji, regulaminów, instrukcji oraz pozostałych druków niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,

c.       Prowadzenie systematycznej współpracy z asystentem koordynatora projektu w zakresie terminowo sporządzanej dokumentacji,


d.       Konsultacja prawna zagadnień problemowych związanych z prawidłową realizacją projektu,


e.       Udzielanie konsultacji prawnych poszczególnym członkom zespołu projektowego
w zakresie realizacji projektu,


f.         w tym kontrasygnata wszelkich dokumentów tego wymagających pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym Prawem Krajowym oraz Wytycznymi POKL,

g.       Udział w spotkaniach organizacyjnych z pracownikami zespołu projektu oraz pracownikami Zlecającego, związanych z realizacją Projektu.

terleckaTo zakres zadania nr 1 przetargu – Obsługa prawna projektu Dobry Start w Samodzielność realizowanego przez Zamawiającego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet.

Nic dziwnego zatem, że do przetargu stanęły 3 kancelarie prawne  oraz jedna osoba prywatna, kończący aplikację adwokacką zięć dyrektorki zamawiającego, zamieszkały pod tym samym adresem co ona (Barbara Terlecka – Kubicius)!, Maciej Janson.

Jeszcze w przedbiegach odpadła jedna z kancelarii, albowiem zdaniem zamawiającego nie posiadała wystarczającego doświadczenia.

Do dalszego etapu przeszły dwie kancelarie prawne (adwokacka i radcowska) oraz zięć dyrektorki, aplikant Janson.

Ponieważ wszystkie trzy podmioty zdaniem zamawiającego dawały taką samą gwarancję rzetelnego wykonywania zamówionej usługi (czyżby praktyczne otwarcie zawodów prawniczych dla każdego?) w dalszym etapie porównano już tylko wartości ofert.

Jako pierwszy odpadł radca prawny (co z tego, że z ugruntowanym wieloletnim doświadczeniem?), gdyż oferta wynosząca prawie 33.000,- zł w skali roku była za wysoka.

Pewny problem dla komisji stanowiła jedynie oferta zięcia dyrektorki. Oto zamiast podać całoroczny koszt usługi podał on wartość jednej roboczogodziny.

Achtung! Attention! Uwaga!

Zięć – aplikant wycenił swoją godzinę na 90,- zł (dziewięćdziesiąt!).

PT komisja złożona m.in. z zastępcy teściowej, stanęła jednak na wysokości zadania – przemnożyła ilość godzin przez cenę jednostkową, i

IMG_7810 - KopiaHOSANNA!!!

oferta zięcia okazała się być najniższą!

Konkretnie:

Kancelaria adwokacka – 19.680,- zł.

Zięć – aplikant – 18.540,- zł!

W skali miesiąca mniej o całe 95,- zł.

Nieśmiało przypominam, że w odróżnieniu od zięcia adwokat jest ubezpieczony do kwoty 1.000.000,- zł.

Więc jakby coś skiepścił…

Powróćmy do przetargu.

Zadanie nr 2 – obsługa prawna Zamawiającego, polegająca na osobistym świadczeniu usług obsługi prawnej Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r. Wykonawca zobowiązany będzie do osobistej obecności w siedzibie Zlecającego w wymiarze co najmniej 8 godzin tygodniowo.

 Zakres usługi obejmuje w szczególności:

a. Opracowywanie i sporządzanie opinii prawnych dla PCPR w Gliwicach,

b. Obsługa prawna Działu pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, Działu rehabilitacji oraz sekcji finansowo-księgowej,

c. Prowadzenie szkoleń pracowników zlecającego w zakresie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej, oraz pozostałych ważnych dla pracowników Zlecającego aktualnych aktów prawnych,

d. Przygotowywanie, przeprowadzanie i nadzorowanie postępowań w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, w tym kontrasygnata dokumentacji,

e. Uczestnictwo we wskazanych przez Zlecającego rozprawach sądowych oraz kontakt z Sądami Rodzinnymi w niezbędnym zakresie,

f. Konsultacje prawne z Radcami Prawnymi Starostwa,

g. Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka współpracujących ze Zlecającym,

h. Świadczenie specjalistycznego poradnictwa w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów oraz innych przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej w PCPR,
i. Prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanej obsługi.

I znowu ten sam problem.

Wg warunków umowy czas trwania zlecenia obejmuje co najmniej 8 godzin tygodniowo. Jak wiadomo, rok liczy sobie równo 52 tygodnie.

Wykonując takie działanie arytmetyczne, jak w zadaniu pierwszym, otrzymamy

52*8*90= 37.440,- zł!

Oto oferta zięcia dyrektor Terleckiej obliczona tak samo, jak w zadaniu nr 1.

Jednak komisja, złożona między innymi z wiceteściowej, dochodzi do wniosku, że oferenci nie zrozumieli, o co kaman, i przetarg w części drugiej należało unieważnić.

Czyżby dlatego, że za całoroczną obsługę prawną jedna z biorących udział w przetargu kancelarii adwokackich proponowała 15.375,- zł?

Druga była ciut droższa – 26.863,- zł?

Oznacza to, że pierwsza kancelaria oferowała 41%, druga zaś – 71% tego, co zięć pani dyrektor Terleckiej – Kubicius!

 123sąd

Epilog

 

Maciej Janson, aplikant, pod koniec stycznia 2013 roku wygrał kolejny przetarg, organizowany przez swoją teściową – oczywiście na obsługę prawną gliwickiego PCPR.

Tyle, że nie była to już marna kwota 37.000,- zł, ale 50.000,- zł!

http://www.przetargi.egospodarka.pl/85714_Obsluga-prawna-PCPR_2013_2.html

 

Gdzie kończy się nepotyzm, a zaczyna ordynarne kurewstwo?

14.05 2013

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
76 komentarze
 

 1. Avatar flame

  anonimus nie zapominają

  Zamieszczam link – tu można zapoznać się ze skanem dokumentu, który uwiarygodni to, o czym napisano w powyższym arcie: http://pcpr-gliwice.pl/dobrystart/media/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20badania%20ofert.pdf

  Myślę, że w/w dokument nie znalzał się w cyberprzestrzeni przypadkowo. “Dobrej duszy”, która udostępniła go w sieci – serdecznie dziękujemy!

  0
 2. Zięc ma jednak przyszłość. Wprawdzie za “ełuro” ale to “Dobry start w samodzielność” !!!

  na ulicy

  No, no. Pani Basiu, współczuje. Nie chciała Pani wierzyć że można i do starej dupy się dobrać. Obrócimy ja, proszę wierzyć.

  0
 3. Avatar flame

  Jak wynika z informacji, które zamieszczono w rocznym sprawozdaniu z działalności gliwickiego PCPR, obsługa prawna (czytaj: zięć pani Basi – aplikant adwokacki Maciej Zdzisław Janson) intensywnie pracowała na rzecz “przedsiębiorstwa” teściowiej. Żaden tam leniuch max. Pracuś z Maciusia, że ho ho.
  Na stronie 6 sprawozdania można przeczytać, że udzielił on W CIĄGU ROKU (!) 94 porad i …. fju fju … sporządził aż 9 pism procesowych!

  Ogrom pracy zacny i powalający!

  No tak. Zapomniałam, że Maciuś doi teraz kasiorkę z tytułu dwóch umów cywilnoprawnych tj. obsługi prawnej PCPR Gliwice i obsługi prawnej projektu finansowanego z funduszy unijnych “Dobry start w samodzielność” (strona 4 sprawozdania). Tak więc, jasne jest, że gość nie ma czasu na popierdółki, którymi zawracają mu głowę klienci-interesanci PCPR-u.

  Link do sprawozdania: http://bip.pcprgliwice.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/bip-pcprgliwice/komunikaty/_003_008_338373.pdf

  0
 4. Avatar flame

  1. Maciej Zdzislaw Janson, pod adresem wskazanym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług prawnych dla PCPR Gliwice (opublikowano w BIP) nie prowadzi działalności gospodarczej. Żeby było ciekawiej, jest to ten sam adres, pod którym zamieszkuje dyrektor gliwickiego PCPR Barbara Terlecka-Kubicius. Czyżby prowadziła z Maciusiem wspólne gospodarstwo domowe?

  2. Teściowa zatrudniła na umowę śmieciową zięcia? A fe … co za kutwa. Osoba fizyczna może mieć przymiot podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi prawne? To chyba jakiś nowotwór urzędniczy?

  3. Nie ulega wątpliwości, że wśród zespołu pracowników Terleckiej zalęgła się jakaś wyjątkowo zjadliwa szuja, która wrzuciła do netu protokół badania ofert. Czyżby w tym “zgranym” team’ie pojawił się kret? Ile jeszcze równie ciekawych protokołów leżakuje w archiwach PCPR-u? Na przykład intereuje mnie na jakich zasadach Irek Kopania otrzymał dotację do solarów …

  coś trzasnęło w PCPR Gliwice

  0
 5. Avatar Carlos

  Pani Terlecka nie tylko kłamie ale wręcz ze swoim zięciem zrobili sobie prywatny folwark z PCPR ,nie mylić z PZPR gdyby nie pazerność oraz matactwa w stosunku do rodziny Magdziaków pewnie szykowali by si e już na inną rodzinę zastępcza również pod piecza PCPR ,wiele jest jeszcze dokumentów które zostaną opublikowane na wręcz szkodliwe działania pani Terleckiej ,pana Jansona i wielu innych osób zamieszanych w tą aferę .szczegóły wkrótce..

  0
 6. Avatar flame

  PILNIE POSZUKUJEMY “ŚWIADKA KNOWAŃ”!!!
  Usera, który pod artykułami Andrzeja S. publikowanymi na NE, a dot. sprawy Magdziaków, rozpracował wpisy Maxurda vel Macieja Jansona, proszę o pilny kontakt.
  Pomogłeś Magdziakom!?
  Teraz odnoszę wrażenie, że znowu się pojawiłeś i znowu pomagasz ….
  To Ty jesteś “dobrą duszą”, która wrzuciła dokument w sieć?
  .

  0
 7. Avatar Carlos

  Mogę powiedzieć że w samym środowisku PCPR jest osoba która chętnie dzieli się informacjami nie tylko z kręgu PCPR ale też pana Prezesa Kopani czy innych osób zamieszanych w sprawie państwa Magdziaków .więcej szczegółów w wkrótce.

  0
 8. Pingback: List interwencyjny w sprawie Rodziny Magdziaków. | NOWY EKRAN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816