HYDE PARK
Like

Dlaczego diagności oszukują taksówkarzy?

27/08/2013
3697 Wyświetlenia
2 Komentarze
8 minut czytania
Dlaczego diagności oszukują taksówkarzy?

Taksówka jak każdy samochód powinna raz na rok przejść okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów. Zobowiązuje do tego  art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

0


Taksówka jak każdy samochód powinna raz na rok przejść okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów. Zobowiązuje do tego  art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) , który mówi:

Art. 81.

1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi.[…]

Forma i zakres tego badania jest jasno określona w ROZPORZĄDZENIU

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Pozwolę sobie zacytować jego paragrafy potrzebne do dalszego naświetlenia problemu:

Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Badania techniczne polegają na:

1)      sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w:

[…]

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządze­niem o warunkach technicznych […]

2)   ocenie prawidłowości działania pojazdu

 

§ 2. 1. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:

1) identyfikację pojazdu, w tym:

[…]

2) sprawdzenie dodatkowego wyposażenia pojazdu;

3) sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod wzglę­dem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, w tym sprawdzenie i ocenę:

[…]

4) sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17–22, § 38–42 i § 52 rozporządzenia o warun­kach technicznych.

 

§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:

[…]

6) który ma być używany jako taksówka – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicz­nych, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 3 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia

 

Tak wyposażony w przepisy przedstawię problem, z którym borykają się w całym kraju taksówkarze.  Otóż,  Stacje Kontroli Pojazdów podczas okresowego badania technicznego pojazdu, a dokładnie taksówki używanej od wielu lat, pobierają opłatę dodatkową w wysokości 42 zł za tzw. warunki dodatkowe TAXI.    Na zwróconą uwagę , że nie powinni tego robić, gdyż takie badanie dodatkowe jest jednorazowe i tylko potrzebne do uzyskania wpisu „TAXI” w dowodzie  rejestracyjnym w celu rozpoczęcia działalności taksówkarskiej, informują, że „zmieniła się jakaś ustawa i mają prawo a wręcz obowiązek to robić”. Po takiej informacji większość taksówkarzy nie protestuje i płaci.

 

Postanowiłem, przyjrzeć się tej sprawie bliżej i poszukać przyczyny takiego działania. Moje prywatne „śledztwo” doprowadziło mnie do dwóch instytucji: Instytutu Transportu Drogowego i  Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Obie te instytucje prowadzą na szeroką skalę szkolenia dla diagnostów ze Stacji Kontroli Pojazdów i właśnie na takich szkoleniach informują ich między innymi o sposobie naliczania opłat za badania. Do obu tych instytucji zadzwoniłem, przedstawiając się że jestem taksówkarzem i zapytałem o podstawę prawną  zmuszania taksówkarzy do corocznego badania dodatkowego „TAXI”. W obu przypadkach rozmowa przebiegła w podobny sposób. Najpierw informowano mnie, że „zmieniła się ustawa”, potem na wyraźne moje pytanie „jaka ustawa?”, okazywało się, że nie ustawa tylko rozporządzenie. Przy próbie dokładnego ustalenia, w którym to miejscu rozporządzenie zmusza taksówkarzy do corocznego dodatkowego badania „TAXI”, w jednym przypadku rozłączono rozmowę a w drugim kazano zadzwonić do ministerstwa. Widocznie moim rozmówcom skończyły się argumenty lub zdali sobie sprawę, że mam rację i pobieranie corocznie opłaty za badanie dodatkowe „TAXI” jest nielegalne.

Moim zdaniem wszyscy zainteresowani (wymienione instytucje, diagności) mylą dwa odmienne pojęcia używane w rozporządzeniu. Pierwszym z tych pojęć jest określenie „dodatkowe badania techniczne”, drugim zaś „dodatkowe warunki techniczne”. Mam nadzieję, że nie jest to działanie celowe, choć w czasach gdy każdy z każdego chce wyciągnąć „kasę”, mam poważne wątpliwości…

Proszę zwrócić uwagę na przepisy zamieszczone powyżej. W § 2. 1. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje w punkcie 4, sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17–22, § 38–42 i § 52 rozporządzenia o warun­kach technicznych, a w tym rozporządzeniu warunki dodatkowe opisujące taksówkę zawarte są w § 24. To nawet dziecko widzi, że § 24 nie jest wyszczególniony jako zakres okresowego badania technicznego.

Taksówka podlega jednorazowemu dodatkowemu badaniu technicznemu, w którym diagnosta sprawdza dodatkowe warunki techniczne opisane w § 24 rozporządzenia o warun­kach technicznych. Bez tego badania wydział komunikacji nie dokona w dowodzie rejestracyjnym wpisu „TAXI”.

Wynika to wyraźnie z treści rozporządzenia gdzie w  § 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy, w punkcie 6 jest mowa o pojeździe, który ma być używany jako taksówka. Powtarzam, ma być używany, a nie który już jest używany. Niestety, nie wszyscy rozumieją po polsku. Czy tak trudno zrozumieć, że między pojazdem który ma być używany jako taksówka, a pojazdem który jest używany jako taksówka jest taka sama różnica jak między kobietą która ma być w ciąży, a kobietą która w tej ciąży już jest. Przepraszam wszystkie panie za to porównanie ale ono najlepiej oddaję ideę użytych w rozporządzeniu słów.

 

Ciekawe jest to, że są stacje które interpretują przepisy prawidłowo i nie pobierają tej opłaty, ale jest ich niewiele. Przeważnie te stacje są oskarżane o nieuczciwą konkurencję, że zaniżają cenę.

 

Nie wiem czy udało mi się dość jasno opisać problem.  Próbowałem nim zainteresować mailem kilku dziennikarzy z różnych gazet. Odzew był zerowy.

Inne zapisy autora:

0

Avatar
lub czasopisma

Jestem taksówkarzem ( w zawieszeniu :) ). Jestem członkiem Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Jestem dziennikarzem obywatelskim portalu 3obieg.pl. Należę do KUKIZ'15. Jestem asystentem społecznym posła Pawła Skuteckiego.

32 publikacje
20 komentarze
 

2 komentarz

  1. w § 17–22, § 38–42 i § 52 rozporządzenia o warun­kach technicznych, a w tym rozporządzeniu warunki dodatkowe opisujące taksówkę zawarte są w § 24 – ciekawe, czy osoby przewożące osoby, też to rozporządzenie dotyczy, czy tylko taksówkarzy

    0
  2. Avatar Krzysiek

    Moim zdaniem temat ujęty jest tak aby poprzeć tezę, że nie powinno się płacić za dodatkowe sprawdzenie TAXI i to tego jest dorobiona reszta. To może z drugiej strony, dlaczego inni pobierają opłatę? Zgodnie z Dz.U.2004.2261(ze zmianami)§ 3.ust.2. Całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badania techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 1. Czyli jak w dowodzie jest adnotacja TAXI to trzeba to sprawdzić i pobrać za to opłatę (za TAXI). Nigdzie w cenniku nie napisano, że to opłata jednorazowa (a tak jest w przypadku HAK). W cenniku napisano, że opłata jest za pojazd, który ma być używany jako taxi. Nie napisano że po raz pierwszy (zanim zacznie go używać jako taksówkę). Może autor (minister Infrastruktury) miał na myśli “który będzie używany” w dalszym ciągu? Ja na panów miejscu bym poprosił ministerstwo o stanowisko. Moim zdaniem nazywanie środowiska diagnostów oszustami jest mocno krzywdzące (jest ich około 10 tys. a do tego część nie pobiera opłat dodatkowych za taksówkę). No więc, jest to trochę na zasadzie rzućmy hasło w eter i przy okazji wymieszajmy wszystkich z błotem. No i na koniec, dla uzmysłowienia skali tragedii, panowie to jest 42 zł brutto/rok. To jest realnie 34,14 na rok na pojazd dla osoby prowadzącej działalność.

    0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816