Artykuły redakcyjne
Like

Dlaczego Komorowski wycofał wniosek ś. p. Lecha Kaczyńskiego?

28/03/2015
727 Wyświetlenia
7 Komentarze
8 minut czytania
Dlaczego Komorowski wycofał wniosek ś. p. Lecha Kaczyńskiego?

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe nie są bankami. Stanowią część alternatywnego systemu, zwanego „credit unions”. Encyklopedia Britannica podaje następującą definicję związku kredytowego („credit union”): […] „spółdzielnia kredytowa utworzona przez zorganizowaną grupę ludzi połączonych ze sobą wspólną więzią, którzy wspólnie gromadzą oszczędności i udzielają sobie wzajemnie pożyczek po niskim koszcie. Pożyczki te są zwykle krótkoterminowymi pożyczkami konsumenckimi, głównie na samochody, na prowadzenie gospodarstwa domowego, na leczenie, na nagłe, nieprzewidziane potrzeby”.

0


Na rynku usług finansowych stanowią konkurencję dla komercyjnych banków, praktycznie w całości należących do obcego kapitału.

Kolejny, przeprowadzony w iście „wyborczym” stylu atak na mającego coraz większe szanse w nadchodzących wyborach Andrzeja Dudę, organ Michnika oparł na skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy m. in. nadzorowi KNF tych spółdzielczych banków przez ś. p. Lecha Kaczyńskiego.

Tymczasem wyrok TK wyraźnie potwierdza słuszność zarzutów ś.p. Prezydenta:
1. Art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przez to że pomija możliwość tworzenia walnego zgromadzenia jako organu kasy, jest niezgodny:

a) z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

2. Art. 91 ust. 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Niestety, inne zarzuty ś.p. Lecha Kaczyńskiego nie zostały rozpoznane, albowiem prezydent Bronisław Komorowski wycofał wniosek w znaczącej części:

1. We wniosku z 30 listopada 2009 r. Prezydent RP, na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji, wniósł o zbadanie zgodności:
– całości ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej: ustawa o skok z 2009 r.) z art. 2 Konstytucji, ze względu na niezachowanie norm obowiązujących przy tworzeniu prawa,
– całości ustawy o skok z 2009 r. z art. 2, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1, art. 64, art. 92 ust. 1 i art. 93 ust. 1 Konstytucji.
W razie nieuznania zasadności powyższego wniosku Prezydent RP wniósł o stwierdzenie, że:
1) art. 7, art. 8 ust. 2 i 3, art. 21, art. 51 ust. 1 i ust. 3-7, art. 53 ust. 2 i 3 oraz art. 86 ustawy o skok z 2009 r. są niezgodne z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 58 w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji,
2) art. 4, art. 17 pkt 1, art. 20, art. 24 ust. 5, art. 30 ust. 2, art. 32, art. 43, art. 44 ust. 1, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 2 oraz art. 64 ust. 2 ustawy o skok z 2009 r. są niezgodne z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
3) art. 7 ust. 5 pkt 1-3, art. 18 ust. 4 i 5, art. 21 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4 oraz art. 87 ustawy o skok z 2009 r. są niezgodne z art. 2 Konstytucji,
4) art. 18 ust. 5, art. 24 ust. 6, art. 46 ust. 3 oraz art. 64 ust. 3 ustawy o skok z 2009 r. są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
5) art. 54 ust. 1 ustawy o skok z 2009 r. w zakresie, w jakim pomija wśród funduszy własnych Kasy Krajowej fundusz stabilizacyjny, jest niezgodny z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,
6) art. 71 ust. 1 i 2, ust. 4 pkt 2, art. 72, art. 73, art. 76, art. 78 ust. 3 oraz art. 79 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy o skok z 2009 r. są niezgodne z art. 2, art. 12 i art. 58 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
7) art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o skok z 2009 r. jest niezgodny z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,
8) art. 93 ustawy o skok z 2009 r. jest niezgodny z art. 2 Konstytucji,
9) art. 7 ust. 6 ustawy o skok z 2009 r. jest niezgodny z art. 93 ust. 1 Konstytucji.

2. Postanowieniem z 18 maja 2011 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w zakresie dotyczącym badania:
– całości ustawy o skok z 2009 r. z art. 2 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadą poprawnej legislacji,
– całości ustawy o skok z 2009 r. z art. 2, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1, art. 64, art. 92 ust. 1 i art. 93 ust. 1 Konstytucji,
– art. 7, art. 8 ust. 2-3, art. 21, art. 51 ust. 1 i ust. 3-7, art. 53 ust. 2-3 oraz art. 86 ustawy o skok z 2009 r. z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 58 w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji,
– art. 4, art. 20, art. 24 ust. 5, art. 30 ust. 2, art. 32, art. 43, art. 44 ust. 1, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 2 oraz art. 64 ust. 2 ustawy o skok z 2009 r. z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
– art. 7 ust. 5 pkt 1-3, art. 18 ust. 4-5, art. 21 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4 oraz art. 87 ustawy o skok z 2009 r. z art. 2 Konstytucji,
– art. 18 ust. 5, art. 24 ust. 6, art. 46 ust. 3 oraz art. 64 ust. 3 ustawy o skok z 2009 r. z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
– art. 54 ust. 1 ustawy o skok z 2009 r. w zakresie, w jakim pomija wśród funduszy własnych Kasy Krajowej fundusz stabilizacyjny, z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,
– art. 71 ust. 1-2, ust. 4 pkt 2, art. 72, art. 73, art. 76, art. 78 ust. 3 oraz art. 79 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy o skok z 2009 r. z art. 2, art. 12 i art. 58 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
– art. 91 ust. 1-2 ustawy o skok z 2009 r. z art. 64 ust. 2 Konstytucji,
– art. 93 ustawy o skok z 2009 r. z art. 2 Konstytucji,
– art. 7 ust. 6 ustawy o skok z 2009 r. z art. 93 ust. 1 Konstytucji z powodu cofnięcia wniosku przez Prezydenta RP w piśmie z 3 marca 2011 r.
Jednocześnie Prezydent RP podtrzymał wniosek co do kwestii zgodności art. 17 pkt 1 ustawy o skok z 2009 r. z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o skok z 2009 r. z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą lex retro non agit. W związku z obszernym omówieniem wniosku Prezydenta, a także stanowisk Marszałka Sejmu i Prokuratora Generalnego we wskazanym postanowieniu, Trybunał ograniczy się do przytoczenia argumentów dotyczących tych przepisów, które podlegają kontroli.

(wyrok z dnia 12 stycznia 2012 roku sgn Kp 10/09)

Prezydent Komorowski wycofał zastrzeżenia co do zgodności ustawy z Konstytucją.
Uczynił to po 11 miesiącach od faktycznego objęcia urzędu.
Z kim rozmawiał, zanim podjął decyzję?
Najważniejsze jednak jest to, że postępowanie Komorowskiego budzi poważną wątpliwość, co do zgodności z Konstytucją całej ustawy.
Obecny prezydent uniemożliwił zbadanie jej przez Trybunał.
Co więcej, częściowe pozostawienie wniosku nie wpłynęło w żaden sposób na przebieg procesu legislacyjnego.
A zarzuty, pozostawione w Trybunale, okazały się jednak zasadne.

Gie – wu rozpaczliwie usiłująca znaleźć coś na kandydata Andrzeja Dudę mimo woli strzeliła Komorowskiemu w kolano.
Odgrzebując nieco już zapomnianą sprawę (sprzed 4 lat) tuż przed wyborami prezydenckimi sprawiła, że ludzie na nowo zaczęli zadawać sobie pytanie:

Dlaczego „ pą presidą” wycofał wnioski ś.p. Lecha Kaczyńskiego?

28.03 2015

_______________________________________
Patrz: Gazeta Wyborcza z 27.03 2015

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

 1. Avatar Lech

  SKOK to afera Amber Gold do potęgi 100. Widać kasa czyni cuda. SKOK to alternatywny sposób oszukiwania Polaków, milionów polaków pod pretekstem. Co dla oszukanych różnica czy nasz czy obcy ich oszuka. Problem w tym że SKOKi = PiS oszukały miliony ludzi, “obce” banki jak na razie nikogo.

  0
  • Avatar Przed emigracją

   Witam bankowca! Pierwszy przykład na oszustwa banków to naliczanie umownych odsetek po wypowiedzeniu całej umowy. W skali kraju to są miliardy nienależnie pobranych złotych, wytransferowanych z kraju.
   Ile razy więcej, niż SKOK-i mają łącznie? 1000-10.000?
   Przypominam również, że Komorowski zwlekał z podpisaniem ustawy poddającej SKOK-i nadzorowi KNF cztery razy dłużej niż Lech Kaczyński, a na czele najbardziej zabagnionych kas stali ludzie związani z PO.
   Afera SKOK obciąża PO w 99%.

   0
  • Avatar jon

   w tylu artykułach wałkowano , pisano i mówiono jak to platforma z komorowskim przyczyniła się do aktualnej sytuacji w skokach a Lech swoje –,, Problem w tym że SKOKi = PiS oszukały miliony ludzi, “obce” banki jak na razie nikogo.” –posłuchaj sobie tv republika poczytaj wiele była na tej stronie info o aferze w SKOK-u, a wracając do banków ,, obcych ” frankowicze zostali oszukani przez jakie banki – polskie? zacznij chłopie myśleć i nie pisz głupot

   0
  • Avatar gniew

   Lech = fajfus

   0
  • Avatar Alia

   LECHU kto tobie tak obciążył rozumek? Odwal sie od PISu fanie Bronka i WSI

   0
 2. lech,……radze nadal pisac na swoim lonecie. tutaj naiwnych lonetowych i tvn-owych lemingow brak

  0

Odpowiedz na „LechAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816