Komentarze dnia
Like

Destabilizacja procesu?

14/08/2015
356 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minut czytania
Destabilizacja procesu?

Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście I wydział przejawia coraz większą irytację działaniami organizacji społecznych ws. aktualizacji opłat użytkowania wieczystego. Świadczy o tym ostatnie pismo Sądu z dnia 21 lipca 2015 sygn. akt I C 733/13 jakie otrzymało Stowarzyszenie POLSKIE EURO 2012. cyt. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia I wydział Cywilny zgodnie z zarządzeniem sędziego w sprawie z powództwa Jerzego M. przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawie zgodnie z zarządzeniem sędziego zwraca oryginał pisma z dnia 29.06.2015 zatytułowanego “Skarga/Zażalenie” wraz z odpisami, z uwagi na fakt iż podmiot nie jest stroną (uczestnikiem) niniejszego postępowania. Sąd odmówił dopuszczenia do udziału w sprawie, działania/zaniechania, które są przedmiotem skargi są niezaskarżalne, a pisma wnoszone przez w/w podmiot są obliczone na destabilizowanie procesu.

0


INFORMACJA SERWIS21

Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście I wydział przejawia coraz większą irytację działaniami organizacji społecznych ws. aktualizacji opłat użytkowania wieczystego. Świadczy o tym ostatnie pismo Sądu z dnia 21 lipca 2015 sygn. akt I C 733/13 jakie otrzymało Stowarzyszenie POLSKIE EURO 2012. cyt. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia I wydział Cywilny zgodnie z zarządzeniem sędziego w sprawie z powództwa Jerzego M. przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawie zgodnie z zarządzeniem sędziego zwraca oryginał pisma z dnia 29.06.2015 zatytułowanego “Skarga/Zażalenie” wraz z odpisami, z uwagi na fakt iż podmiot nie jest stroną (uczestnikiem) niniejszego postępowania. Sąd odmówił dopuszczenia do udziału w sprawie, działania/zaniechania, które są przedmiotem skargi są niezaskarżalne, a pisma wnoszone przez w/w podmiot są obliczone na destabilizowanie procesu.

A co zdaniem Sądu jest destabilizowaniem procesu. Przypomnijmy, we wrześniu ubr Stowarzyszenie Polskie Euro 2012 złożyło pismo o wstąpieniu do postępowania wraz z wnioskiem o wyłączenie sędziego Anny Ogińskiej-Łągiewka (gdyż ta ostatnia wcześniej odmówiła udziału Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE). 29 września 2014 r. sędzia odmówiła wyłączenia samej siebie (sic) i odmówiła dopuszczenia Stowarzyszenia do postępowania. W tej sytuacji Stowarzyszenie zaskarżyło postanowienia, gdyż sytuacja w której sędzia rozstrzyga wniosek we własnej sprawie narusza wszelkie zasady procesowe. 22.06 Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście jednak odrzucił zażalenia Stowarzyszenia uznając, że postanowienia z dn. 29.09.2014 nie podlegają zaskarżeniu. Skoro Kodeks Postępowania Cywilnego przewiduje możliwość zażalenia na postanowienia Sądu I instancji ws. odrzuceniu zażalenia, Stowarzyszenie skorzystało z tej możliwości i złożyło zażalenie, równocześnie skarżąc brak fizycznego doręczenia postanowień z 29.09.2014 r., brak rozstrzygnięcia ws. wniosku o wyłączenie I wydziału z rozstrzygania spraw, czy brak pouczeń w zakresie zaskarżalności postanowień z 22 czerwca. Zamiast przekazać sprawę do Sądu Okręgowego jak wynika z przepisów prawa, Sąd Rejonowy zwrócił zażalenie. Na tym jednak sprawa się nie kończy, skoro Sąd Rejonowy stwarza obstrukcję prawną poprzez zwracanie pism i nie przekazywania zażaleń do sądu okręgowego, to będą wnoszone one także bezpośrednio wraz ze skargą na działanie Sądu Rejonowego,

Dla kontrastu, zupełnie inaczej sprawy toczyły się w VI wydziale Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście, czy też w innych sądach, gdzie nie robiono trudności we wstępowaniu organizacji społecznych do postępowania. Zatem to może Wysoki Sąd zdestabilizował swoimi działaniami proces, a nie Stowarzyszenie.

Inne zapisy autora:

0

Avatar
sprzeciw21

214 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816