Bez kategorii
Like

Debata Bartoszewski + Pitera w NE?

14/09/2011
281 Wyświetlenia
0 Komentarze
15 minut czytania
no-cover

Ponizej poddaję niektóre ciekawe tematy do dyskusji na temat nieprawidłowości w Instytucjach Publicznych. Przeciez mozna dołączyć do tego PKW. Co Pani Minister zrobiła w tych publicznie znanych sprawach? I jeżeli nic, to dlaczego?

0


 

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa,

Al. Ujazdowskie 1/3

 

faks: (22) 625 26 37

sjp@kprm.gov.pl kontakt@kprm.gov.pl,

Julia Pitera

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu 

ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

Duisburg 14.09.2011

Dotyczy nieprawidłowości działania KPRM i biura pełnomocnika Premiera Rządu RP, Pana Władysława Bartoszewskiego.

Szanowna Pani Minister, Szanowni Państwo, 

protestuję  przeciwko używaniu przez KPRM do celów komercyjnych i marketingowych oraz przeciwko przyzwalaniu na powielanie kłamstwa, używanie przez KPRM nieprzysługującego panu Władysławowi Bartoszewskiemu fałszywego tytułu naukowego, tytułowanie nieprzysługującym mu tytułem profesora i wszystkich wynikających z tego konsekwencji.

http://www.premier.gov.pl/kancelaria_premiera/kierownictwo_kprm/wladyslaw_bartoszewski,85/ 

http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/premier_prof_bartoszewski_je,6845/

Czy do tego dochodzi, do nieodpłatnego używania KPRM jako instytucji dokonującej promocji (PR), prywatnego autora pana Władysława Bartoszewskiego, czy tez jest on płatnym autorem polskiego rządu piszącym książki w ramach rządowego zlecenia w czasie jego codziennej pracy? 

http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/premier_prof_bartoszewski_je,6845/ 

Zaznaczam, że jego dochody z książek nie są podane w publicznym oświadczeniu majątkowym pana Władysława Bartoszewskiego na jego stronie internetowej KPRM.

W związku z opublikowaniem na stronie tvn24, 

http://www.tvn24.pl/-1,1715654,0,1,oswiadczenia-politykow-pod-lupa-cba,wiadomosc.html 

informacji o systemowej analizie oświadczeń o stanie majątkowym przez CBA, wnioskuję  o dochodzenie w sprawie zatajania informacji o wysokości dochodów z jego książek i zagranicznych dewizowych nagród pieniężnych w oświadczeniach o stanie majątkowym upublicznionych na stronie  internetowej KPRM pana Władysława Bartoszewskiego, 

http://www.premier.gov.pl/kancelaria_premiera/kierownictwo_kprm/wladyslaw_bartoszewski,85/

 

 

Nie zostały również uwzględnione zatajone, publicznie znane w Niemczech informacje:

Nagroda 10 000 Euro"Das Glas der Vernunft"- "Szkło rozsądku" została przyznana panu Władysławowi Bartoszewskiemu również w roku 2008 w Kassel, jako profesorowi. Lecz po moim proteście skierowanym do Burmistrza i rady miasta o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom wypłacającym państwowe pieniądze osobie pod pretekstem uhonorowania "profesora", usunięto mu ten oszukańczy i hańbiący go i Polskę  tytuł ze stron internetowych stowarzyszenia i miasta Kassel.Nie ma również śladu tej nagrody pieniężnej w oświadczeniu majątkowym pana Władysława Bartoszewskiego za 2008.

"Zentralrat Deutscher Sinti und Roma" przyznało w Niemczech panu Władysławowi Bartoszewskiemu w tym samym roku 2008 nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 Euro. Jako profesorowi.Pan Władysław Bartoszewski nie ujawnił tej sumy w oświadczeniu majątkowym za rok 2008. Również zatajona jest przez niego wysokość dochodów z jego książek w roku 2008.

http://www.scribd.com/fullscreen/62456583?access_key=key-s6so2626magzkmtdglx

Dalej chodzi mi o oficjalne przekazanie w dniu 4 września 2009 r. 10 000 Euro polskiemu politykowi, panu Władysławowi Bartoszewskiemu już nie za pośrednictwem jakiejś fundacji, lub organizacji, leczbezpośrednio z kasy rządu Niemiec jako nagrody do ręki pana Władysława Bartoszewskiego, jako byłego polskiego ministra Spraw Zagranicznych  historyka i publicysty (ehemalige polnische Außenminister, Histo­riker und Publizist).

 Oczywiście Pan Bartoszewski nie był w czasie uroczystości nagradzany niemieckimi pieniędzmi przez niemiecki rząd jako obecny członek kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aktualny Pełnomocnik ds. Dialogu Międzynarodowego, tylko były minister, historyk i publicysta. Tak jak gdyby nie był zatrudniony w Polsce.

W oświadczeniach majątkowym Pana Władysława Bartoszewskiego za rok 2009 nie ma ani słowa o tych pieniądzach przyznanym mu przez Niemcy. Również zatajona jest przez niego wysokość dochodów z jego książek w roku 2009.
 
http://www.scribd.com/fullscreen/62456632?access_key=key-iklzw04ddy5z7onzhjt

Jego dzisiejsze zatrudnienie przez polski rząd nie ma w oświadczeniu niemieckiego rządu kraju związkowego NRW najmniejszego znaczenia, tak jak gdyby pan Bartoszewski nie był w ogóle zatrudniony. 

Któż nie chciałby dostać w kieszeń 10 000 € z Niemiec, najchętniej nie w Niemczech tylko w Czechach i dodatkowo nie ujawniać tych pieniędzy w oświadczeniu majątkowym? I do tego zaprezentować się w blogu o nazwie Wikipedia jako autorytet, maż stanu i człowiek honoru? Lub nawet profesor?

Jak to się robi pokazał pan Władysław Bartoszewski na załączonym tutaj przykładzie współpracy z niemiecką fundacją  Adalbert-Stiftung Krefeld, która za coś mu wypłaciła. Jako profesorowi i historykowi. Którymi nigdy nie był i nie jest.

Niemiecka nagroda pieniężna wypłacona panu Władysławowi Bartoszewskiemu 9 lipca 2007, milczącemu wymownie w sprawie niemieckiej dyskryminacji Polaków, nie została ujawniona w jego dwóch oświadczeniach majątkowych za rok 2007, zaprezentowanych na stronie KPRM. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert-Stiftung_Krefeld

http://www.premier.gov.pl/kancelaria_premiera/kierownictwo_kprm/wladyslaw_bartoszewski,85/

http://www.scribd.com/fullscreen/62456155?access_key=key-jelryyqhv7d9c5lo27s

http://www.scribd.com/fullscreen/62456501?access_key=key-m383v2a6agf18n4t8xj

W dokumencie niemieckiej fundacji Boscha udokumentowano wypłacenie polskiemu urzędnikowi, panu Bartoszewskiemu 132 000 DM jako wsparcie jego pracy nad wspomnieniami na temat porozumienia niemiecko-polskiego..

Do roku 2007 autor, pan Władysław Bartoszewski posiadał nieregularne,  dochody z jego książek o niepodanej wysokości. Po roku 2007 ta pozycja nagle zniknęła w jego oświadczeniach majątkowych całkowicie.


http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Glas_der_Vernunft
http://www.romadecade.org/4940
http://www.nrw.de/presse/ministerpraesident-ruettgers-verleiht-richeza-preis-an-wladyslaw-bartoszewski-7629/
 

Dodatkowo załączam do sprawy udokumentowane bezprawne zajmowanie przez pana Władysława Bartoszewskiego stanowiska Profesora doktora Habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz jego udział w komercyjnym przedsięwzięciu wydawnictwa PWN firmującego w celach komercyjnych w Polsce i za granica jego rzekomym tytułem naukowym książki „Wielki Słownik Polsko-Niemiecki”.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/MLPOut3yzuDBFkmdaqPfyw?feat=directlink

https://picasaweb.google.com/lh/photo/G420nYV5KmQRfD2MUZ57SQ?feat=directlink

https://picasaweb.google.com/lh/photo/iJd_Ed3lWGFq4JeQKqKQLg?feat=directlink

Do ustalenia jest to, czy stanowisko pana Władysława Bartoszewskiego jako wykładowcy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz promotora w PWN miało charakter komercyjny i jeżeli tak, to w jakim okresie czasu oraz wielkość osiągniętych przez niego korzyści majątkowych z tytułu występowania w tych instytucjach w charakterze fałszywego profesora doktora habilitowanego.

Zaznaczam, ze w odpowiedzi na mój wniosek o wykreślenie nieprzysługującego tytułu naukowego pana Władysława Bartoszewskiego z publikacji PWN otrzymałem z PWN groźbę i zakaz zwracania się w tej sprawie do instytucji oraz publikowania faktu posługiwania się przez to wydawnictwo fałszywym tytułem profesora.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/37DTOPEWJv3KM9W6tPxH8w?feat=directlink

KPRM została powiadomiona przeze mnie o tych nieprawidłowościach w roku 2008 lecz nie udzieliła mi odpowiedzi i powiela profesorskie kłamstwo w celach komercyjnych promując następną książkę rzekomego profesora pana Ministra Bartoszewskiego. Jako profesora.

Pan Władysław Bartoszewski chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej w Niemczech za używanie nieprzysługujących mu tytułów wypowiedział się publicznie w springerowskim, wiec na rynku polskim obiektywnie relacjonującym "Dzienniku" z dnia 26.08.2008 na stronie 5 w sposób jednoznaczny, że profesorem nie jest.. Potwierdził to również jego dyrektor pan Krzysztof Miszczak, któremu również na mój wniosek usunięto nieprzysługujący mu tytuł profesora.

http://picasaweb.google.com/miroslaw.kraszewski/Dziennik26082008S5#5240656333497660658

https://picasaweb.google.com/lh/photo/HWAc4HMFoZxwSyi4u0eawQ?feat=directlink

http://picasaweb.google.com/miroslaw.kraszewski/NeuesAlbum8#5282408511148742578

Wnoszę więc  oficjalnie i zasadnie o wykreślenie tego niegodnego, fałszywego tytułu używanego przez KRPM, Pana Premiera Donalda Tuska, ze wszystkich publikacji o panu Władysławie Bartoszewskim i powiadomienie mnie o pozytywnym rozpatrzeniu mojego wniosku w trybie administracyjnej decyzji i zaznaczam, że na mój wniosek została również dokonana przez niemiecki rząd poprawka, to znaczy likwidacja wyżej wymienionego fałszywego tytułu panu Bartoszewskiemu pod numerem sprawy GZ: E08-321.00 POL/SE/Kraszewski. Wiec musi to być możliwe również w Polsce.

http://picasaweb.google.com/miroslaw.kraszewski/NewAlbum2508080017?authkey=Gv1sRgCPqsgd7sg-71Ow#

Dodatkowo, odpowiadający na korespondencje pana Władysława Bartoszewskiego pan Marcin Barcz z sekretariatu pana Władysława Bartoszewskiego nie figuruje na liście pracowników, co zostało mi potwierdzone przez KPRM.

Reasumując, mam wątpliwości co do tego, czy i jeżeli tak, to w jakim zakresie  KPRM i biuro pełnomocnika Premiera, pana Władysława Bartoszewskiego jest jego prywatnym przedsiębiorstwem służącym miedzy innymi do pisania i promocji jego książek oraz generowania nieujawnionych w jego Oświadczeniach o Majątku, wielodziesięciotysięcznych zagranicznych dewizowych nagród pieniężnych, w którym to procederze uczestniczy również pan premier Tusk na stronie KPRM, promując nie tylko książkę pana Władysława Bartoszewskiego, ale również jego osobę, jako profesora, fałszywy autorytet, co jest w mojej ocenie niedopuszczalne jako promocja takiego samego oszustwa, jakiego dopuścił się naśladowca pana Bartoszewskiego, fałszywy profesor, pan Noah Rosenkranz.

http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1515686,1,calkiem-falszywy-profesor.read

 

Wnoszę o udzielenie odpowiedzi, co Pani Minister zrobiła w tych publicznie znanych sprawach związanych z panem Władysławem Bartoszewskim? I jeżeli nic, to dlaczego?

 

Z wyrazami szacunku

 

Mirosław Kraszewski                             

Inne zapisy autora:

0

Miroslaw Kraszewski
Miroslaw Kraszewski

Przenikliwy.Pisze o malo znanej patologii. Od stanu wojennego jestem glownie w Niemczech gdzie reaktywuje sie od roku 2000 politycznie sterowana kulture i Eksport NEOkultury - Wiodacej Kultury Niemiec - DEUTSCHE LEITKULTUR, zakazy jezyka polskiego

94 publikacje
70 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816