HYDE PARK
Like

Czy Mahomet był fałszywym prorokiem?

02/04/2016
1225 Wyświetlenia
1 Komentarze
20 minut czytania
Czy Mahomet był fałszywym prorokiem?

Jak muzułmanie postrzegają grzech? Czy wiecie Państwo, co Islam zarzuca Chrześcijaństwu odnośnie grzechu?
Najważniejszym zarzutem, który muzułmanie kierują do Chrześcijan jest zbawcza rola Chrystusa. Pytają się jak Bóg mógł ukarać Jezusa za grzechy innych ludzi. Nie rozumieją jak Bóg mógł ukarać niewinnego człowieka za cudze grzechy. Argumentują to na przykładzie małego dziecka, którego Bóg by ukarał za grzechy mordercy a następnie by wybaczył wszystkie winy temu mordercy. Na pierwszy rzut oka, argumentacja ta wydaje się logiczna, jednak jak zobaczymy później jest błędna.

0


 

Koran

Koran

Zgodnie z islamskimi naukami każdy płaci sam za swoje grzechy, a gdy Allah chce komuś wybaczyć jego winy, to nie musi karać za nie niewinnego człowieka. Twierdzą, więc że to, co głoszą Chrześcijanie jest błędne, fałszywe i niesprawiedliwe. Podczas gdy ich nauki są logiczne i uczciwe.
Musisz być pewny takiej argumentacji, gdy wdasz się w dyskusję na ten temat z wyznawcami Islamu.
Zarzut ten można obalić posługując się Biblią, tym co mówi o Jezusie ukrzyżowanym za nasze grzechy, a także posługując się islamskim źródłem, jakim jest Koran i tym co mówi o Biblii jako o natchnionym Słowie Bożym.  Nie powinniśmy obawiać się muzułmańskich zarzutów w stosunku do Chrześcijaństwa. Powinniśmy nawet oczekiwać, kiedy jakiś muzułmański przyjaciel, jeśli takowego macie, lub obojętnie jakiś muzułmanin powie to, że ukaranie Jezusa przez Boga za cudze grzechy jest nie fair. Dzięki temu będziemy mogli z takim człowiekiem wdać się w dyskusję, podczas której będziemy mogli mu udowodnić, że Mahomet był fałszywym prorokiem, że Koran zaprzecza sam sobie i że Chrystus jest zbawicielem według Chrześcijaństwa jak i według Islamu.
Czy jest możliwość udowodnić to w krótki i zwięzły sposób? Odpowiedź brzmi tak!!!
Dlaczego według muzułmanów nikt nie może zapłacić za cudze grzechy?  Jeśli znasz jakiegoś muzułmanina, który posiada odpowiednią wiedzę to ci powie, że w Koranie jest wiele wersów, które mówią „ żadna dusza niosąca ciężar nie poniesie ciężaru innej duszy”
Koran 6:164
Powiedz:, Co? Czyż będę szukał jakiegoś innego Pana poza Allahem? On jest panem wszelkiej rzeczy; i każda dusza zarabia ( zło) tylko przeciwko sobie i żadna dusza niosąca ciężar nie poniesie ciężaru innej duszy
Czym jest ten ciężar niesiony przez duszę? Oczywiście ciężarem tym są grzechy, grzechy danej osoby.
W wielu rozdziałach Koranu znaleźć można to samo, np. 17: 15, 35: 18, 39: 7, 53: 38.  Więc muzułmanie powiedzą ci, że według nauk Islamu nikt nie może nosić ciężaru innych ludzi. Każdy odpowiada za własne winy i dlatego jest to sprawiedliwe i  uczciwe. Przeciwstawiają to Chrześcijaństwu, które mówi Ze Chrystus umarł na krzyżu za grzechy innych ludzi.
Występuje jednak pewien problem dla muzułmanów, gdyż sam Koran przeczy twierdzeniom głoszonych przez wyznawców Islamu.
Koran przeczy sam sobie w poruszanej przez nas kwestii, gdyż inne wersy z Koranu mówią coś innego, a mianowicie, że niektórzy ludzie będą nosić ciężary tzn. grzechy innych.
Koran 16:22 – 25
Twój bóg, to jeden bóg; a ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, sercem swoim zaprzeczają i są pełni dumy. Zaprawdę, Allah wie, co ukrywają i co głoszą jawnie; niewątpliwie on nie kocha ludzi pychą nadętych. A kiedy im się mówi:, „ Co zesłał wam wasz pan?”. Oni mówią: „ To baśnie dawnych przodków; niech oni więc niosą swoje ciężary w całości w dniu Zmartwychwstania i część ciężarów tych ludzi, których sprowadzili na manowce bez wiedzy.
Więc Allach mówi muzułmanom, że fałszywi nauczyciele będą również dźwigać część grzechów ludzi, których sprowadzili na manowce. Jak zaraz zobaczymy Allah zmienia swoje zdanie w różnych wersetach Koranu.
W rozdziale 29: 12 jest mowa o tym, że niewierni nigdy nie będą nosić grzechów innych osób, lecz w następnym wersecie możemy przeczytać, że niewierni będą dźwigać swoje ciężary a także ciężary innych ludzi.
Koran 29:12
Mówią ci, którzy nie uwierzyli, do tych, którzy uwierzyli; idźcie naszą drogą, a my poniesiemy wasze grzechy. Lecz oni nie poniosą żadnego z ich grzechów; oni są kłamcami!
Zwróćmy uwagę na to, co przeczytaliśmy. Teraz zobaczmy do następnego wersu.
Koran 29:13
I z całą pewnością poniosą swoje ciężary, i ciężary innych, wraz ze swoimi ciężarami i  z pewnością w Dniu Zmartwychwstania zażąda się od nich rachunku  z tego, co zmyślali.
Czytając te dwa wersy mamy wrażenie, że mamy tu do czynienia z zasadą abrogacji.  Widzimy tu, że co niektórzy jednak będą dźwigać ciężary cudzych grzechów, co zaprzecza zasadzie, że jedna dusza niosąca swój ciężar, nie poniesie ciężaru innej duszy.
Innym problemem dla muzułmanów będzie sam Mahomet, który przeczy twierdzeniom muzułmanów odnośnie opisywanego zagadnienia.
Dowiedzieliśmy się, że muzułmanie „wierzą” w to, co jest napisane w Koranie, czyli że „ żadna dusza niosąca ciężar nie poniesie ciężaru innej duszy” oraz w to, co przeczy temu pierwszemu „ niektórzy ludzie będą nosili ciężar innych ludzi”. Wierzą również w to, co mówił Mahomet o Chrześcijanach i Żydach. Według jego słów zostaną oni ukarani przez Allaha za grzechy popełnione przez muzułmanów.
Sahih Muslim 6665 
Wysłannik Allaha powiedział:, Gdy nadejdzie dzień zmartwychwstania, wtedy Allah przydzieli każdemu muzułmaninowi Żyda lub Chrześcijanina i powie: To jest twój ratunek przed ogniem piekielnym. 
Musimy zastanowić się, w jaki sposób Chrześcijanie czy Żydzi mogą uratować muzułmanina przed piekłem.
Sahih Muslim 6666 
Apostoł Allaha powiedział:, Gdy umrze muzułmanin, wtedy Allah, zamiast niego, wrzuci do ognia piekielnego Żyda lub Chrześcijanina
Jak widzimy z powyższych cytatów, to Żydzi i Chrześcijanie według Mahometa uratują Muzułmanina od ognia piekielnego biorąc na siebie jego grzechy i zamiast niego trafią do piekła. Nie ma znaczenia jak dużo będzie miał na sumieniu muzułmanin, gdyż Allah ukarze za te wszystkie przewinienia Ludzi Księgi.
Sahih Muslim 6668 
Wysłannik Allaha powiedział: W dzień zmartwychwstania przybędą ludzie z pośród muzułmanów z grzechami tak ciężkimi jak góry i Allah im przebaczy i wstawi na ich miejsce Żydów  i Chrześcijan.
Cóż, jesteś muzułmaninem, – morduj, kradnij i gwałć, a i tak zapłacą za twoje zbrodnie Chrześcijanie i Żydzi!!! Allah nie ukarze za nie muzułmanina, to inni pójdą do piekła za jego grzechy.
110 Ahadith Qudsi #8 
W Dniu zmartwychwstania, wspólnota muzułmańska zostanie zebrana w trzech grupach. Jedna dostanie się do raju bez rozliczania się ( ze swoich grzechów). Druga grupa będzie z łatwością rozliczona  wpuszczona do raju. Ostatnia grupa przybędzie niosąc na plecach stos grzechów tak wielkich jak wysokie góry. Allah zapyta aniołów, choć wie najlepiej, co z nimi jest:, Kim są ci ludzie? Oni odpowiadają: To są twoi pokorni niewolnicy. On powie: Zdejmijcie z ich pleców ich grzechy i włóżcie je na plecy Żydów i Chrześcijan, następnie pozwólcie moim pokornym niewolnikom wejść do raju na mocy mojego miłosierdzia.
 
Co nam te słowa mówią? Allah każe aniołom by grzechy muzułmanów przełożyć na barki Żydów i Chrześcijan a muzułmanów wpuścić do raju.
Przypomnijmy sobie, kto te objawienie przekazał wyznawcom Islamu? Była to ta sama osoba, która wcześniej mówiła „ żadna dusza niosąca ciężar nie poniesie ciężaru innej duszy” oraz że „ niektórzy ludzie będą nosić swoje własne ciężary oraz ciężary innych osób”. Czy przypadkiem nie wydaje się komuś, że ta osoba wymyśla to sobie według własnego upodobania, w zależności od okoliczności.
Teraz cofnijmy się do początku, do tego, co muzułmanie mówią O Jezusie Chrystusie. Twierdzą, że jest nie możliwe By Chrystus umarł za nasze grzechy, gdyż jest to strasznie niesprawiedliwe by niewinny człowiek umierał za innych, by Jezus został ukarany za nasze grzechy. Jednak później widzieliśmy, co mówił Mahomet o Żydach i Chrześcijanach, o tym, że oni będą musieli wziąć na siebie grzechy muzułmanów.
Oznacza to, że Mahomet był fałszywym prorokiem, z którego wypowiedzi można wywnioskować, że swoją wypowiedzią oskarża Boga o to, że jest niesprawiedliwy, nieuczciwy a także niemoralny.
Niektórzy muzułmanie odrzucają niektóre hadisy w obronie Islamu twierdząc, że są one „słabe”, z powodu nie pokrywania się ich z wybieloną i rozmytą wersja religii, którą przedstawia się na zachodzie z różnych powodów. Jak pisałem w innej części jedni wierzą w to, co mówią, reinterpretując słowa Allaha zawarte w Koranie, inni nie mają odpowiedniej wiedzy a jeszcze inni działają zgodnie z islamską doktryną Takijja. Jednak wszystkie przedstawione w tym artykule hadisy klasyfikowane są, jako sahih, są to jedne z najlepszych islamskich źródeł. Więc jeśli ktoś odrzuci autentyczne przekazy pochodzące z cenionych i wiarygodnych źródeł nie będzie wstanie dowiedzieć się prawdy o islamskim proroku Mahomecie.
Kolejnym problemem dla muzułmanów jest to, że Koran pozostawia otwarte drzwi.
Wielu muzułmanów wybiera sobie z Koranu tylko takie części, które pokrywają się z ich światopoglądem i takie nauki ich proroka, w które chcą wierzyć.
Jedni wybierają „ żadna dusza niosąca ciężar nie poniesie ciężaru innej duszy”, są to ci, co chcieliby tymi słowami potępić Chrześcijan.
Jeśli założymy, że Koran nie przeczyłby sobie, odnośnie ponoszenia odpowiedzialności za cudze grzechy, a  Mahomet nie mówiłby o karze za grzechy, którą poniosą Chrześcijanie lub Żydzi za muzułmanów, to będziemy mogli zająć się tą częścią, w której jest napisane, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za innych. Koran mówi bardzo ważną rzecz, trzeba to podkreślić. Koran nie mówi „ nikt nie poniesie ciężaru innej duszy”, mówi tylko „ żadna dusza niosąca ciężar nie poniesie ciężaru innej duszy”. Jest to bardzo ważne, jest to bardzo ważna różnica między tymi dwoma stwierdzeniami.
Z powyższego tekstu wnioskujemy, że żaden grzesznik, czyli żaden człowiek, na którym ciąży grzech, nie może unieść ciężaru innej duszy, czyli odpowiedzieć za grzechy innych ludzi. Jest to spowodowane tym, że jeśli dźwigasz brzemię własnych grzechów to podlegasz pod sąd Boży, nie możesz powiedzieć Bogu, że będziesz się zajmować cudzymi grzechami, gdyż masz własne, za które musisz odpowiedzieć, z którymi musisz się uporać.
Więc, na co Koran pozostawia otwarte drzwi? Ktoś, kto nie ma ciężaru własnego grzechu może dobrowolnie wziąć ciężar grzechów innych ludzi na siebie. Kto może to zrobić, kto jest bez grzechu?
Jeśli muzułmanin powie: pewnie mój prorok Mahomet, to należy zwrócić mu uwagę by zerknął do Koranu, a dokładnie przeczytał: Koran 40:55 , 47:19 i 48:2. W rozdziałach tych, Allah mówi Mahometowi by prosił o przebaczenie za swoje grzechy.
W hadisie ze zbioru Sahih al-Bukhari o numerze 6307 możemy przeczytać, co mówi Mahomet:
Sahih al-Bukhari 6307
Na Allaha! Proszę Allaha o przebaczenie i nawracam się do niego skruszony więcej niż siedemdziesiąt razy dziennie.
 
To tak w przybliżeniu, co dwadzieścia minut. Daje do myślenia, ile miał na sumieniu?!
Według wszystkich dostępnych islamskich źródeł, Mahomet był grzesznikiem, i to jak sam powiedział prosił Allaha o przebaczenie więcej niż  siedemdziesiąt razy dziennie.
Zaskoczeniem dla wielu z nas, jak również dla wielu muzułmanów jest to, co mówi Koran o Jezusie Chrystusie. Według tego źródła, to właśnie Chrystus był tym, co nie nosił brzemienia własnych grzechów, a więc był bez grzechu. Mówi o tym Koran w rozdziale 19:19. Nazywa w tym miejscu Jezusa, jako „bez winy”. Prorok Mahomet mówi muzułmanom, że każde narodzone dziecko jest dotknięte przez diabła, jedynym wyjątkiem był Chrystus, który urodził się „bez winy”, gdyż szatan nie mógł mu nic zrobić.
Sahih al-Bukhari 3286
Prorok powiedział:, Kiedy rodzi się jakiś człowiek, wtedy szatan dotyka go po obu stronach ciała dwoma palcami, z wyjątkiem Isy ( Jezusa ) syna Maryam ( Maryi ), którego szatan próbował dotknąć, (ale mu się to nie udało ), tak więc zamiast tego dotknął ścian łożyska.
Widzimy tu, skrzywioną i wypaczoną przez Islam postać Jezusa Chrystusa. Choć nie jest to tak przedstawiana postać jak my ją znamy, to i tak jest dużo lepsza od Mahometa. Tak, więc Koran potwierdza wyjątkowość Chrystusa.
Zobaczmy, co mówi nam Biblia.
 
List do Hebrajczyków 4:15
14 Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa5, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 15 Nie takiego, bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
1 List św. Piotra 2:21-22
21 Do tego, bowiem jesteście powołani 12. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. 22 On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu
1 List św. Jana 3:5
5 Wiecie, że On się objawił po to,
aby zgładzić grzechy,
w Nim zaś nie ma grzechu.
 
Jak widać w powyższych cytatach, przesłaniem Chrześcijaństwa jest to, że jedyną osobą, która była zdolna podźwigać ciężar naszych grzechów był Chrystus. Przesłaniem Islamu jest to, że jedyna osoba, która była zdolna wziąć ciężar naszych grzechów na siebie, nie dokonała tego.
Podsumujmy. Islam zaprzecza tego, co dokonał Jezus, zarazem potwierdza jego przesłanie. Bilansem dla Islamu jest niespójna księga, niepewny prorok, który chce przerzucić wszystkie grzechy muzułmanów na Chrześcijan i Żydów, a także mesjasz, którego obraz wypaczyli.
Według muzułmanów Chrześcijanie są w błędzie, lecz to naprawdę oni mają problem, gdyż ich przywódcy nie mówią im, co naprawdę podaje Koran i co naprawdę mówił Mahomet.

 

Ironią losu jest to, że wielu rzeczy mogą się dowiedzieć od nas. Więc jeśli znasz jakiegoś muzułmanina i jeśli posiadasz już jakąś wiedzę na temat Islamu, powinieneś mu powiedzieć, czego uczy jego religia.

Piotr G. Żurek

Materiał pochodzi z bloga autora crusader1973.blogspot.co.uk

Inne zapisy autora:

0

Piotr G. Żurek
Piotr G. Żurek http://crusader1973.blogspot.co.uk/

Moje motto: "Nie pytaj co dał mi mój kraj, spytaj siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem współtwórcą i i jednym z liderów Stowarzyszenia - Suwerenność, Pamięć, Tożsamość. Z przekonania po części monarchistą, konserwatystą i narodowcem. Z powodu chęci budowania silnej i suwerennej Ojczyzny zaangażowałem się w działalność społeczno-polityczną. Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/

96 publikacje
2 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816