Artykuły redakcyjne
Like

Co zachęca muzułmanów do ataków terrorystycznych?

22/03/2016
861 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
Co zachęca muzułmanów do ataków terrorystycznych?

9 września 2001 roku nastąpiła seria zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów rejsowych. Sprawcami ataków byli islamscy terroryści z pod znaku Al-Ka’idy. Zamachowcy doprowadzili do zniszczenia World Trade Center oraz uszkodzenia budynku Pentagonu. W wyniku ataku zginęło 2973 osoby. Dzień 11 września 2001 był początkową datą planu Al-Ka’idy na ustanowienie islamskiego kalifatu.Obszernie pisał o tym w swojej książce jordański dziennikarz Fouad Hussein(art. „Co naprawdę planuje al-Kaida?”). Dziennikarz Spędził wiele czasu na rozmowach z al-Zarqawi oraz innymi liderami organizacji. Ostatni etap planu ma się zakończyć w 2020 roku totalnym zwycięstwem kalifatu. Warto nadmienić, że wszystkie etapy do dnia dzisiejszego zostały zrealizowane, łącznie z tzw. „arabską wiosną”, która obaliła świeckich dyktatorów.

0


 

WTC - 11 wrzesień 2001

WTC – 11 wrzesień 2001

 

Islamscy męczennicy

Islamscy męczennicy

 

W ciągu współczesnego starcia cywilizacji ginie wielu ludzi. Jednak oprócz ofiar ataków giną również zamachowcy.

Chrześcijańscy męczennicy za wiarę

Chrześcijańscy męczennicy za wiarę

Czym kierują się ci ludzie idący na pewną śmierć? Ludzie ci charakteryzują się pełną determinacją a ich działania podbudowane są wiarą w nagrodę, jaką otrzymają za poniesioną śmierć męczennika. Powinniśmy się zastanowić, kto ma większą szansę na osiągnięcie sukcesu. Czy będzie to zdemoralizowany, zniewieściały i zlaicyzowany świat zachodu pozbawiony głębszych ideałów? Czy będą to ludzie wierzący w sens walki przeciwko naszej kulturze podbudowani wiarą w nagrodę za swoje działania? Kto będzie zwycięzcą? Mówi się, że historia lubi się powtarzać. Czy czeka nas los starożytnego Rzymu? Może warto wyciągać wnioski z historii. Mamy jeszcze czas by dokonać zmian, ale pamiętajmy, że wskazówki na zegarze wciąż idą do przodu.

Zobaczmy, więc co motywuje współczesnych islamskich męczennikówdo wejścia na drogę Allaha, którzy z okrzykiem Allahu Akbar są gotowi poświęcić własne życie.:

Przekazał Al-Miqdam bin Ma’diykarib

Że wysłannik Allaha powiedział: Jest sześć rzeczy, które Allah przygotował dla męczennika. Otrzymuje on przebaczenie wraz z pierwszym przelaniem jego krwi, pokazane jest jego miejsce w raju, będzie uchroniony przed karą w grobie, uchroniony przed największym terrorem, na jego głowie będzie umieszczona korona godności a kamienie szlachetne na niej są lepsze niż ten świat i wszystko co w nim jest, poślubi 72 żony pośród hurys z raju i będzie mu wolno się wstawić za 70 osób z pośród jego bliskich krewnych. ( Abu ‘Eisa powiedział: Ten hadis jest hadisem hasan.)Jami` at-Tirmidhi 1663

Przekazano od Miqdama bin Ma’dikariba, że wysłannik Allaha powiedział

„Dla męczennika zapisanych jest sześć rzeczy u Allaha: Otrzymuje on przebaczenie od momentu gdy jego krew jest poraz pierwszy przelana, pokazane mu jest jego miejsce w raju, oszczędzona mu będzie męczarnia w grobie, i będzie bezpieczny przed Wielkim Przerażeniem, zostanie przyozdobiony szatą wiary, poślubi żony spośród hurys z dużymi oczyma i będzie mu wolno wstawić się za 70 spośród jego krewnych.”- Sunnah Ibn Majah Vol. 4, Book 24, Hadith 2799

Czy tak będzie wyglądała nasza przyszłość?

Czy tak będzie wyglądała nasza przyszłość?

Przekazał Abu Huraira: Wysłannik Allaha powiedział „Allaha gwarantuje (osobie która bierze udział w dżihadzie na jego drodze a nic jej do tego nie przymusza jak tylko czynienie dżihadu na jego drodze i wiara w słowo Allaha), że Allah albo zezwoli jej wejść do raju (jako męczennik) lub przyprowadzi tę osobę z powrotem do domu skąd przybyła, wraz z nagrodą lub łupem wojennym”- Sahih al-Bukhari 7463

Abu ‘Abs ‘Abdur-Rahman bin Jabr

(niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał: Wysłannik Allaha powiedział: „Nie dojdzie do tego, że stopy zabrudzone pyłem podczas dżihadu na drodze Allaha zostaną dotknięte ogniem(piekło).”- Riyad as-Salihin Book 12, Hadith 19

Przekazano od Rashida bin Sa’da, że pewien człowiek spośród towarzyszy proroka powiedział: „O wysłanniku Allaha, dlaczego wierni będą poddawani próbie w grobach poza męczennikiem?” On powiedział: „Rozbłysk mieczy nad jego głową jest wystarczającą próbą.”Sunan an-Nasa’i 2053

Przekazał AbuUmamah: Prorok powiedział: Ten kto nie przyłączy się do wyprawy wojennej (dżihad), lub nie zaopatrzy lub nie zaopiekuje się rodziną wojownika, który jest nieobecny, ten zostanie porażony przez Allaha niespodziewanym nieszczęściem. Yazid ibn Abdu Rabbihi powiedział w swoim przekazie: ‘przed nastaniem Dnia Zmartwychwstania’.- Sunan Abi Dawud 2503

Przekazano od Abu Harairah, że prorok powiedział: „Ktokolwiek umrze nie walcząc lub nie myśląc o walce, ten umiera na jednej gałęzi obłudy.”- Sunan an-Nasa’i 3097

https://

Abu Harairah przekazał że prorok powiedział: „Ktokolwiek umrze nie walcząc lub nie traktuje walki (przeciwko niewiernym) jako swój obowiązek, ten umrze winny pewnego rodzaju obłudy.”Sunan Abi Dawud 2502

Przekazał Abu Haraira: Do wysłannika Allaha przyszedł człowiek i powiedział: „Powiedz mi jakie uczynki sąrówne dżihadowi (w nagrodzie).” On odpowiedział: „Nie znajduję takiego uczynku”. Potem dodał „Czy możesz wejść do Meczetu aby modlić się nieustannie i pościć i nigdy nie przerywać postu podczas gdy muzułmański wojownik walczy na polu bitwy?” Mężczyzna odpowiedział, „Ale kto może to uczynić?” Abu Haraira dodał: „Mudżahedin (święty wojownik) jest wynagradzany nawet za kroki jego konia, kiedy ten szuka pożywienia przywiązany do długiej liny.”- Sahih al-Bukhari 2785

Mu’adh bin Jabal powiedział, że usłyszał, że prorok powiedział: „Ktokolwiek walczy na drodze Allaha, potężnego i wzniosłego, na długość czasu pomiędzy dwoma dojeniami wielbłądzicy, temu gwarantowany jest raj. Ktokolwiek szczerze, ze szczerego serca poprosi Allaha o to aby został zabity (w dżihadzie) i umrze lub zostanie zabity, ten otrzyma nagrodę męczennika. Ktokolwiek dozna obrażeń ciała lub zostanie ranny na drodze Allaha, wtedy (jego rana) będzie krwawiła w Dniu Zmartwychwstania mocniej niż kiedykolwiek ale jej kolor będzie szafranowy a zapach będzie piżmowy. Ktokolwiek dozna obrażeń ciala na drodze Allaha, na nim spoczywa pieczęć męczenników.”-  Sunan an-Nasa’i 3141

Przekazano, że ‘Amr powiedział: „Słyszałem, że Jabir powiedział: „Pewien mężczyzna powiedział w dniu bitwy pod Uhud: Jeśli zostanę zabity na drodze Allaha, to jak sądzisz gdzie będę? On powiedział: W raju. Wyrzucił parę daktyli, które trzymał w ręku, i walczył dopóki nie został zabity.”- Sunan an-Nasa’i 3154

Sześć błogosławieństw męczennika

Jakich jest sześć cech męczenników (szahidów), o których nauczał prorok Mahomet?

Chwała Allahowi.

Przekazano w Hadisie al-Miqdaama ibn Ma’di Karba, że prorok powiedział:

„Męczennik (szahid) otrzymuje siedem błogosławieństw od Allaha, otrzymuje on przebaczenia wraz z pierwszym przelaniem jego krwi, pokazane jest mu jego miejsce w raju, oszczędzone mu będzie przejście przez próbę w grobie, i będzie bezpieczny w Dzień Największego Terroru (Dzień Sądu), na jego głowie zostanie umieszczona korona godności, jeden rubin, który jest lepszy niż ten świat i wszystko, co w nim jest poślubi siedemdziesiąt dwie spośród al-hoor al-‘lyn (hurysy) i będzie mu wolno wstawić się za siedemdziesiąt osób spośród jego krewnych.

Według innego przekazu męczennik otrzyma sześć błogosławieństw od Allaha. Według innych przekazów (liczba ta wynosi) sześć lub dziewięć lub dziesięć.

(Przekazane przez al-Tirmidhi, który powiedział, że hadis ten jest hadisem hasan (dobry). Przekazane również przez Ibn Maajah a al-Sunan, przez Ahmada, przez ‘Abd al-Razzaaqa w al-Musannaf, przez al-Tabaraani w al-Kabeer, oraz przez Sa’eed ibn Mansoora w al-Sunan).islamqa.info/en/8511

 

 

https://

Wstawiennictwo męczenników w życiu ostatecznym

Pytanie

Podano w hadisie, że męczennik może się wstawić za 70 spośród swoich krewnych. Czy chodzi tutaj tylko o relacje rodzinne, jak np. bracia, siostry, ciotki, wujkowie itd.? Co jeśli osoba ta nie posiada aż tylu krewnych lub jego krewni to w większości nie muzułmanie? Czy 70 osób spośród krewnych uwzględnia również osoby, które są mu bliskie, ale nie są krewnymi?

Odpowiedź udzielona przez Szejka Rashida al-Hasana profesora na Uniwersytecie Króla Khalida.

Hadis, o którym wspomniałeś znajduje się w Sunan Abi Dawud w księdze dżihadu o wstawiennictwie męczennika, numer hadisu 2522.

Al-Bayhaqi również wspomina o tym hadisie w jego sunnie (9/164; #18308)

W hadisie tym prorok powiada „Męczennik może się wstawić za siedemdziesięciu członków jego rodziny”. Hadis ten został zaklasyfikowany, jako dobry przez al-Suyutiego, który zanotował go w swoim zbiorze hadisów zatytułowanym al-Jami’ al-Saghir (hadis ten) został sklasyfikowany, jako autentyczny przez al-Albani.

Niektórzy uczeni wspomnieli o tym hadisie w swoich książkach, aby wskazać na dużą liczbę osób, za które może się wstawić pojedynczy muzułmanin. To jest kontekst, w którym ibn Khuzaymah wspomina o tym hadisie w swojej książce Kitab al-Tawhid.

Al-Azimabadi napisał w swoim komentarzu odnośnie Sunan Abu Dawud zatytułowanym ‘Awn al-Ma’bud: „Do członków rodziny (muzułmanina) zalicza się jego przodków. Jego potomstwo, jego żony i inne osoby”.

Jeśli chodzi o twoje pytanie odnośnie przypadku, w którym ktoś nie posiada wielu krewnych, to powiedziałbym, że niewiele osób pasowałoby do tego opisu, gdyż krewni danej osoby obejmują wszystkich muzułmańskich przodków, którzy żyli przed nim, oraz wszystkich muzułmańskich potomków, którzy nadejdą po nim, niezależnie od tego czy ich spotkał czy nie. Jeśli chodzi o niewiernych spośród jego rodziny – oraz niewiernych ogólnie – wtedy wstawiennictwo nie przyniesie im korzyści, gdyż Allah powiada „i nie pomoże im wstawiennictwo wstawiających się (Surah al-Mudaththir. 48)

A, Allah wie najlepiej en.islamtoday.net/node/1318

 

Piotr G. Żurek

Materiał pochodzi z blogu autora crusader1973.blogspot.co.uk

Inne zapisy autora:

0

Piotr G. Żurek
Piotr G. Żurek http://crusader1973.blogspot.co.uk/

Moje motto: "Nie pytaj co dał mi mój kraj, spytaj siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem współtwórcą i i jednym z liderów Stowarzyszenia - Suwerenność, Pamięć, Tożsamość. Z przekonania po części monarchistą, konserwatystą i narodowcem. Z powodu chęci budowania silnej i suwerennej Ojczyzny zaangażowałem się w działalność społeczno-polityczną. Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/

96 publikacje
2 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816