BIZNES
Like

Co ukrywa komisarz Frans Timmermans?

20/01/2016
432 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
Co ukrywa komisarz Frans Timmermans?

Odnoszę wrażenie, że Komisja Europejska nie bierze pod uwagę dostatecznie wystarczających materiałów związanych z łamaniem praworządności w Polsce. Niniejszym donoszę panu komisarzowi Timmermans wyłącznie bezdyskusyjne fakty w postaci wyroków sądów oraz innych dokumentów o znaczeniu zasadniczym:

0


 

 

 

1. Wyrok WSA w Warszawie sygn. II SAB/Wa 147/13

 

,,

Od 2011 r. w Trybunale Konstytucyjnym toczą się – pod kierunkiem Prezesa – prace studialne i projektowe nad nowymi rozwiązaniami w zakresie organizacji i funkcjonowania Trybunału. Charakter tych prac ogranicza się do wypracowywania koncepcji i propozycji nowych bądź znowelizowanych rozwiązań usprawniających działalność i pożądanych wyłącznie z punktu widzenia Trybunału (w takim sensie subiektywnych i “roboczych”).

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F99EFC18D

 

 

 

2. Wyrok NSA sygn. I OSK 2213/13

 

,,

Podjęte przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie zamierzenia, nie mieszczą się w obszarze konstytucyjnej i ustawowej działalności tego organu.

 

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A4509A725

 

 

 

3. Art. 195. ust. 3 konstytucji RP określający czego nie wolno wykonywać sędziemu Trybunału Konstytucyjnego:

 

,,

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

4. Pismo Kancelarii Prezydenta RP z dnia 22 marca 2013

 

,,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 8 marca 2013 r.,w załączeniu przesyłam propozycję zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przedstawioną Kancelarii Prezydenta RP przez Pana prof. Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Co ukrywa komisarz Frans Timmermans?

 

5. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2015 dotyczące sprawy o sygn. akt K34/15 w związku z wnioskiem o wyłączenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Stanisława Biernata, Andrzeja Rzeplińskiego i Piotra Tulei.

 

,,Sędziowie uzasadnili, że związkz wypowiadanymi w  środkach  masowego przekazu wątpliwościami co do prawnej dopuszczalności ich udziału w rozstrzyganiu sprawy o sygn.K 34/15 istnieje konieczność, aby Trybunał rozważył podstawę ewentualnego wyłączenia ich z rozpoznawania wyżej wskazanej sprawy.

 

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=F-353782186%2FK_34_15_postanowienie_o_wylaczeniu_ADO.pdf

 

 

6. Konstytucyjne zobowiązanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do wykonywania ściśle określonych funkcji, za które sędziowie pobierają zagwarantowane konstytucyjnie wynagrodzenie:

 

 

Art. 188 konstytucji RP:

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których

ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe,

z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

 

Art. 189 konstytucji RP:

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi

konstytucyjnymi organami państwa.

 

 

 

Mając powyższe na uwadze a także istotę problemu praworządności, która przyświeca Unii Europejskiej, należy stwierdzić jednoznacznie, że w okolicy Trybunału Konstytucyjnego ktoś złamał prawo w związku z art. 195 ust.3 konstytucji RP, a także ktoś w sposób perfidny ukrywa ten fakt poprzez stosowanie kombinacji interpretacji prawa, które nie dotyczy zaistniałej sytuacji wynikającej z przedstawionego wyżej materiału dowodowego.

Inne zapisy autora:

0

Avatar

NULL

40 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816