CO SIĘ DZIEJE W WOJSKOWEJ PROKURATURZE GARNIZONOWEJ W WARSZAWIE?!

Sygn. akt PG. Śl. 45/13. W związku z treścią pisma z dnia 5 czerwca 2013 r., w którym płk. mgr Grzegorz Skrzypek, Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Warszawie uznał, iż wątpliwości referenta co do zdolności postrzegania i odtwarzania przeze mnie postrzeżeń nastąpiły w wyniku treści moich zeznań – rozpatrywanych w kontekście innych uzyskanych dowodów, a także w wyniku zasad doświadczenia życiowego i reguł prawidłowego rozumowania, a jednocześnie mając na uwadze treść Postanowienia o wszczęciu śledztwa z dnia 14 maja 2013 r., w uzasadnieniu którego napisano, cyt.: „zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez ustalonego oficera starszego w stopniu pułkownika z Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Lublinie”, wnoszę o niezwłoczne przywołanie (bez zmian i interpretacji): 1. konkretnych fragmentów moich … Czytaj dalej CO SIĘ DZIEJE W WOJSKOWEJ PROKURATURZE GARNIZONOWEJ W WARSZAWIE?!