POLSKA
Like

CO SIĘ DZIEJE W WOJSKOWEJ PROKURATURZE GARNIZONOWEJ W WARSZAWIE?!

25/06/2013
816 Wyświetlenia
2 Komentarze
3 minut czytania
CO SIĘ DZIEJE W WOJSKOWEJ PROKURATURZE GARNIZONOWEJ W WARSZAWIE?!

Sygn. akt PG. Śl. 45/13. W związku z treścią pisma z dnia 5 czerwca 2013 r., w którym płk. mgr Grzegorz Skrzypek, Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Warszawie uznał, iż wątpliwości referenta co do zdolności postrzegania i odtwarzania przeze mnie postrzeżeń nastąpiły w wyniku treści moich zeznań – rozpatrywanych w kontekście innych uzyskanych dowodów, a także w wyniku zasad doświadczenia życiowego i reguł prawidłowego rozumowania, a jednocześnie mając na uwadze treść Postanowienia o wszczęciu śledztwa z dnia 14 maja 2013 r., w uzasadnieniu którego napisano, cyt.: „zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez ustalonego oficera starszego w stopniu pułkownika z Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Lublinie”, wnoszę o niezwłoczne przywołanie (bez zmian i interpretacji): 1. konkretnych fragmentów moich […]

0


Sygn. akt PG. Śl. 45/13.

W związku z treścią pisma z dnia 5 czerwca 2013 r., w którym płk. mgr Grzegorz Skrzypek, Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Warszawie uznał, iż wątpliwości referenta co do zdolności postrzegania i odtwarzania przeze mnie postrzeżeń nastąpiły w wyniku treści moich zeznań – rozpatrywanych w kontekście innych uzyskanych dowodów, a także w wyniku zasad doświadczenia życiowego i reguł prawidłowego rozumowania,

a jednocześnie mając na uwadze treść Postanowienia o wszczęciu śledztwa z dnia 14 maja 2013 r., w uzasadnieniu którego napisano, cyt.: „zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez ustalonego oficera starszego w stopniu pułkownika z Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Lublinie”,

wnoszę o niezwłoczne przywołanie (bez zmian i interpretacji):

1. konkretnych fragmentów moich zeznań oraz konkretnych fragmentów „innych uzyskanych dowodów” (z podaniem numerów kart w aktach sprawy), które w ocenie referenta zdecydowały o wydaniu Postanowienia z dnia 14 maja 2013 r. wszczęciu śledztwa w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez ustalonego oficera starszego w stopniu pułkownika z Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Lublinie,

2. konkretnych fragmentów moich zeznań oraz konkretnych fragmentów „innych uzyskanych dowodów” (z podaniem numerów kart w aktach sprawy), które w ocenie referenta stoją w sprzeczności z zasadami doświadczenia życiowego oraz regułami prawidłowego rozumowania i które zdecydowały o wydaniu Postanowienia z dnia 16 maja 2013 r. o zarządzeniu przesłuchania mnie z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego „z uwagi na fakt, iż zachodzą wątpliwości co do stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania i odtwarzania poczynionych spostrzeżeń oraz ewentualnych skłonności do konfabulacji pokrzywdzonej”,

z uwagi na istotną niekonsekwencję WPG w Warszawie, skutkującą uzasadnionymi wątpliwościami co do powagi, profesjonalizmu oraz intencji tego organu w przedmiotowej sprawie.

Niekonsekwencja polega na uznaniu przez referenta tych samych dowodów za:

– wystarczające do wszczęcia śledztwa w dniu 14 maja 2013 r. w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez płk. Krzysztofa Badeję,
– i jednocześnie podważające stan mojego rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania i odtwarzania poczynionych spostrzeżeń.

Na realizację przedmiotowego wniosku oczekuję w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.

Z poważaniem

dr Grażyna Niegowska

Inne zapisy autora:

0

Avatar
NN 533763214

73 publikacje
64 komentarze
 

2 komentarz

  1. Pingback: Umorzyć, niech nie śmierdzi | Małgorzata Pietkun

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758