POLSKA
Like

Clegg: Bez Polaków Brytyjczycy zdychaliby pod szpitalami

25/12/2013
1144 Wyświetlenia
7 Komentarze
26 minut czytania
Clegg: Bez Polaków Brytyjczycy zdychaliby pod szpitalami

WD 90 „“Socjalizm świetnie nadaje się do fałszowania świadomości zbiorowej, gdyż jest intelektualną pokusą ćwierćinteligenta.” ….”W przededniu przystąpienia Wielkiej Brytanii do EWG, Harold Wilson, przywódca Parrtii Pracy, rozpraszał wszelkie wątpliwości i stwierdzał kategorycznie, że przyszła zjednoczona Europa będzie socjalistyczna. Podczas pierwszego przemówienia tego polityka w Izbie Gmin a’propos członkostwa w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej zaznaczył dobitnie, że Uważamy, więc ten plan (…) nie za upowszechnienie wolnej gospodarki, ale zmianę polityki (…), a w naszym rozumieniu będzie to oznaczać więcej kontroli, więcej pozytywnych narzędzi planowania socjalistycznego, więcej posługiwania się własnością publiczną(…) „…(więcej)

0


 

Milton Friedman („Podstawowym złem paternalistycznych programów jest ich wpływ na szkielet naszego społeczeństwa. Osłabiają rodzinę, zmniejszają bodźce do pracy, oszczędności,  innowacji, ograniczają naszą wolność” – napisał w „Wolnym wyborze”) czy Friedrich Hayek („Im bardziej pozycja ludzi staje się zależna od działań rządu, tym bardziej będą się domagali, aby ten dążył do (…) sprawiedliwości rozdzielczej. Tak długo, jak długo wiara w sprawiedliwość społeczną kieruje działaniem politycznym, proces ten musi stopniowo przybliżać się do systemu totalitarnego”). „…(więcej )

Jarosław Gowin „Lewicowy elektorat nie jest nam potrzebny” …..””Brytyjski konserwatyzm, któremu nadaje ton David Cameron, popiera małżeństwa homoseksualne. „…”Poglądy Davida Camerona nazwałbymzgniłym konserwatyzmem.„. ...(więcej )

Naukowcy brytyjscy „ imigranci zapłacili więcej podatków niż pobrali zasiłków”…” ogłoszone właśnie badania University College sugerują coś wręcz przeciwnego. Ich autor, profesor Christian Dustmann – sam pochodzący z Niemiec – powiedział BBC , że imigranci, którzy przybyli między rokiem dwutysięcznym a 2011, zwłaszcza z państw Europejskiego Obszaru Ekonomicznego, wnieśli znacznie więcej w postaci podatków, niż uzyskali w formie zasiłków. “W tym okresie wyniosło to około 22 miliardów funtów.” – dodał profesor. „…(źródło )

„Davida Camerona zalała fala krytyki za jego słowa o imigrantach podczas ostatniego szczytu w Brukseli. Jak pisze “Daily Mail”, brytyjski premier miał stwierdzić, że “wielkim błędem” było pełne otwarcie granic dla Polaków i obywateli innych krajów przyjętych do Unii 9 lat temu.
– Myślę, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z historii. Myślę, że błąd popełnił poprzedni rząd, dając nieograniczony, natychmiastowy dostęp do brytyjskiego rynku pracy Polsce, Węgrom i innym krajom bałtyckim za jednym razem. To był ogromny błąd. Wiecie, ludzie nie przewidzieli, że półtora miliona ludzi przemieści się w Europie, ponieważ takie kroki zostały podjęte „….” Według “Daily Mail”, Cameron jako argument za zmianami w przepisach podał “wielki błąd”, jakim miało być według niego nieograniczone otwarcie granic dla Polski i innych krajów 9 lat temu, co przyniosło napływ setek tysięcy obywateli nowych członków UE do pracy na Wyspach. „…”Deklarację Camerona skrytykował dziś wicepremier Nick Clegg, który zapowiedział, że zablokuje wprowadzanie dalszych ograniczeń praw obywateli UE do emigracji do W. Brytanii. Rząd ogłosił już niedawno, że zredukowany zostanie dostęp imigrantów do świadczeń – zdaniem Clegga to wystarczy. „…”W artykule w tygodniku “Sunday Times”, lider liberalnych demokratów stwierdził, że przeciwny jest sugerowanym ostatnio przez MSW planom zmniejszenia migracji z UE do 75 tys. netto rocznie, argumentując, że miałoby to negatywny wpływ na publiczną służbę zdrowia i londyńskie City.Taki limit nazwał “arbitralnym”, “niecelowym”, “odwracającym uwagę od innych spraw”. Według niego, to krok w stronę wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.”.(źródło )
Cytaty te zaczerpnąłem z tekstu Marczuka „Welfare State .Pożegnanie z iluzja„ Inny cytat „„Jeśli państwo opiekuńcze ma jakąś oficjalną datę powstania, to jest to 5 lipca 1948 r.” – pisze w książce „Ekonomika polityki społecznej” prof. Nicholas Barr, brytyjski ekonomista z London School of Economics. To właśnie wtedy w liberalnej Wielkiej Brytanii został wprowadzony tzw. plan Beveridge’a. Powstał na podstawie raportu przygotowanego przez Komitet ds. Ubezpieczeń Społecznych i został przekuty w plan zabezpieczenia społecznego. Uznano, że to państwo powinno odpowiadać za wiele czynników ryzyka, m.in. za bezrobocie, niezdolność do pracy, starość, zgon żywiciela rodziny czy niepełnosprawność. Jak się okazuje, to, co wydaje nam się dzisiaj oczywistością, przez całe wieki istnienia ludzkości wcale nią nie było. „…..”Mnożą się więc przywileje, emerytury dla 50-latków, zasiłki dla bezrobotnych tak wysokie, że nie opłaca się pracować, renty dla zdrowych, państwowe gwarancje kredytu dla „golców”, czterodniowy tydzień pracy, pomoc dla wszystkich. Państwo może wszystko, możemy zadłużać się w nieskończoność, jesteśmy coraz bliżej raju – opowiadają wyborcom politycy. Na przykład w Europie wydatki na cele socjalne przekraczają 30 proc. PKB. „ „…(więcej )

Profesor Niall Ferguson „ Od państwa militarnego do państwa opiekuńczego „….”pierwszy obowiązkowy system obowiązkowych państwowych emerytur wprowadzono nie w Wielkiej Brytanii, ale w Niemczech „….”Prawo o ubezpieczeniu społecznym wprowadził Otto Bismarck „…..”Ku zaskoczeniu swoich liberalnych oponentów przyznawał otwarcie ,że to „ państwowo – socjalistyczna idea „ ….” Bismarck nie kierował się jednak motywami altruistycznymi „ Każdy kto opowie się za ta ideą – stwierdzał – dojdzie w przyszłości do władzy „….(więcej )

Profesor Niall Ferguson” Pierwszą na świecie superpotęgą , która wcieliła w życie zasady państwa opiekuńczego w sposób najpełniejszy i z najbardziej imponującym skutkiem , nie była jednak Wielka Brytania, ale Japonia . Trudno znaleźć bardziej klarowny przykład ilustrujący bliskie więzi łączące państwo opiekuńcze z państwem militarnym „….”W rzeczywistości Japończycy wypracowali własny model państwa opiekuńczego i zaczęli to robić na długo przed zakończeniem II Wojny Światowej . Nie kierował nimi bynajmniej społeczny altruizm , ale typowe dla połowy XX wieku zapotrzebowanie na sprawnych młodych żołnierzy i robotników Jak stwierdził amerykański politolog Harold D Lasswell , Japonia w latach 30 XX wieku była państwem garnizonowym . Zawierała jednak w sobie obietnicę państwa militarnego , a zarazem opiekuńczego, oferują Japończykom bezpieczeństwo socjalne w zamian za ponoszenie ofiar wojennych „…Niall Ferguson ..” Potęga pieniądza „ .( strona 208 – 209 )”…(więcej)

Juan Ramon Rallo „ Wenezuela. Porażka socjalizmu „ …..”W 1998 r. Wenezuela była czwartym najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej (pod względem PKB per capita). W 2012 r. spadła na siódme miejsce — pomimo istotnych zasobów ropy i korzystnych warunków, które panowały w całym regionie. Spuścizna tych czternastu lat socjalizmu XXI wieku doprowadziła do skromnego wzrostu przeciętnego realnego dochodu o 0,8 proc. rocznie, cztery razy mniej niż w nieboliwiariańskich krajach, takich jak Chile, Kolumbia, Peru i Urugwaj. „…”Są tacy, którzy pomimo tych faktów próbowali dowieść wartości ekonomicznej spuścizny Chaveza, odwołując się do wielkich sukcesów społecznych odniesionych przez reżim, jak chociażby poprawa jakości życia obywateli. „….”Ponieważ niektóre wskaźniki wykazywały pewną poprawę pod rządami Chaveza (jednak znacznie mniej niż jej sąsiedzi), część ludzi ocenia reżim boliwiarański bez uwzględnienia kontekstu, w jakim się znajdował. „…..”Stąd należy porównać swoje rzekome „osiągnięcia” społeczne z sąsiednimi krajami, które nie mogły liczyć na takie roczne dochody z eksportu ropy na wartość 40 proc. PKB, ale przynajmniej się uratowały od większości socjalistycznych nonsensów. Aby to zrobić, przywołamy dane Banku Światowego, porównując ewolucję różnych analizowanych parametrów od 1998 r. do dziś. „….”Ubóstwo, zdrowie oraz długość życia
Wiele zostało napisane o wskaźniku ubóstwa społecznego w Wenezueli, który spadł z 50,4 proc. do 31,9 proc., ale nie powinno się zapominać, że w Chile spadł z 21,6 proc. do 15,1 proc.; w Urugwaju z 24,3 proc. do 13,7 proc.; w Kolumbii z 49,7 proc. do 34,1 proc.; zaś w Peru z 58,7 proc. do 27,8 proc. Oczywiście względna stopa ubóstwa nie jest najlepszym miernikiem nierówności ekonomicznej, ale w przypadku wskaźnika absolutnego ubóstwa — tj. jaki procent populacji zarabia mniej niż dwa dolary dziennie — mamy bardzo podobne wyniki (w tym przypadku dane na koniec 2007 r.), w Wenezueli spadł on z 20,4 proc. do 12,9 proc.; w Chile z 6,2 proc. do 3,2 proc.; w Kolumbii z 27,2 proc. do 17,7 proc.; w Peru z 26,3 proc. do 18,2 proc.; zaś w Urugwaju pozostaje na poziomie około 3 proc. Jak widać, redukcja ubóstwa nie nastąpiła tylko w Wenezueli. „…..”W tym samym czasie warunki sanitarne również doświadczyły pewnej poprawy podczas urzędowania Chaveza. Procent populacji z obszarów wiejskich z dostępem do wody wzrósł z 74 proc. do 94 proc.; w Peru z 53 proc. do 89 proc., w Chile z 62 proc. do 99 proc., w Kolumbii z 70 proc. do 98 proc., natomiast w Urugwaju z 85 proc. do 99 proc. Podobnie procent populacji z dostępem do lepszych urządzeń sanitarnych w Wenezueli tylko między 1998 a 2007 r. (ostatnie dostępne dane) wzrosła z 88 proc. do 91 proc., podczas gdy w Peru wzrosła z 61 proc. do 69 proc., w Kolumbii 71 do 76 proc., w Chile, od 91 proc. do 96 proc., a w Urugwaju z 96 proc. do 100 proc „….”Wenezuela zajmuje bardzo słabe miejsce w Indeksie Percepcji Korupcji (im wartość niższa, tym korupcja wyższa), Wenezuela uzyskała 19 punktów, wobec 36 w Kolumbii, 38 w Peru czy 72 w Chile i Urugwaju. Podobnie wenezuelskie obciążenie podatkowe jest o wiele wyższe niż u swoich sąsiadów. Całkowita stopa podatkowa przedsiębiorstw (według rankingu Doing Business za rok 2012 r.) w Wenezueli wyniosła 61,7 proc., podczas gdy w Urugwaju 41,9 proc., w Chile — 27,7 proc., zaś w Peru 36,4 proc.; jedynie w Kolumbii wyniosła 76 proc „….”Równie niekorzystnie wypada Wenezuela pod względem ilości i niedogodności związanych z płaceniem podatków: w Wenezueli przedsiębiorstwa muszą stawić czoła 71 różnych podatków, a jednostki muszą spędzić 792 godzin rocznie na rozliczenia płatności podatków, podczas gdy w Urugwaju istnieją tylko 33 podatki, zaś ich płacenie wymaga 310 godzin; w Peru  — 9 podatków i 293 godzin; w Kolumbii — 9 podatków i 203 godzin; zaś w Chile — 6 podatków i 291 godzin. Wszystko to odzwierciedla niską atrakcyjność kraju dla przedsiębiorców: Wenezuela otrzymała 180 punktów, podczas gdy Urugwaj 89, Kolumbia 45, 43 Chile i Peru 37 punktów (im mniej punktów, tym dany kraj jest atrakcyjniejszy dla przedsiębiorców). „….”Pod koniec rządów Chaveza było wielu, którzy chwalili jego reżim za zmniejszenie nierówności społecznych. Oczywiście indeks Giniego (gdzie zero wyraża maksymalną równość) spadł z 47,2 do 43,5, ale w Chile i Peru spadł podobnie albo więcej: w Chile poprawił się z 55,5 do 51,9, a w Peru obniżył się z 56,1 do 47,2. Tymczasem w Kolumbii pozostał stabilnie na poziomie 56,5, zaś w Urugwaju poprawił się nieznacznie do 45,3. „….”W Chile i Urugwaju, które w 1998 r. były tak samo bogate jak Wenezuela, odnotowano obecnie znacznie lepsze wskaźniki społeczne w niemal wszystkich pozycjach w porównaniu z Wenezuelą, a Peru i Kolumbia, które w 1998  były znacznie uboższe, mogą pochwalić się znacznie lepszą dynamiką prawie wszystkich wskaźników. W przeciwieństwie do tych krajów Wenezuela zanotowała niewielką poprawę, niemniej jednak zbudowała ją na glinianych nogach, korzystając z nadwyżki ropy, nacjonalizując gospodarkę, nakładając nowe podatki oraz niszcząc klasę średnią. „….(źródło

Mój komentarz

Deklarację Camerona skrytykował dziś wicepremier Nick Clegg, który zapowiedział, że zablokuje wprowadzanie dalszych ograniczeń praw obywateli UE do emigracji do W. Brytanii. Rząd ogłosił już niedawno, że zredukowany zostanie dostęp imigrantów do świadczeń – zdaniem Clegga to wystarczy. „…”W artykule w tygodniku “Sunday Times”, lider liberalnych demokratów stwierdził, że przeciwny jest sugerowanym ostatnio przez MSW planom zmniejszenia migracji z UE do 75 tys. netto rocznie, argumentując, że miałoby to negatywny wpływ na publiczną służbę zdrowia i londyńskie City.Taki limit nazwał “arbitralnym”, “niecelowym”, “odwracającym uwagę od innych spraw”. Według niego, to krok w stronę wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.”.(źródło )

W pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia aż o 620 tysięcy spadła liczba białych rdzennych Brytyjczyków w Londynie. „.…”Różnica 400 tysięcy spowodowana jest natomiast po części spadkiem liczby urodzeń, a po części emigracją białych Brytyjczyków do różnych krajów świata, między innymi do Australii i Nowej Zelandii. ‘…( źródło )

Setki tysięcy rdzennych Brytyjczyków drzwiami i oknami „ spieprzają „ z socjalistycznego raju Camerona . Cameron to podły i slaby polityk. Szczuje motłoch brytyjski na tych którzy utrzymują prymitywny socjalistyczny społeczny Wielkiej Brytanii. Rdzenni Brytyjczycy z demograficznego punktu widzenia to podobnie jak Polacy naród zdychający . Gdyby nie emigranci , w tym Polacy to brytyjska księżycowa wysokopodatkowa ekonomia socjalizmu już by padła., a Brytyjczycy zdychaliby pod szpitalami bez lekarzy, pielęgniarek i leków na które rząd brytyjski nie miałby pieniędzy .

Cała socjalistyczna Unia Europejska , wszystkie państwa są w fazie upadku . Aby uzmysłowić sobie uniwersalne argumenty propagandy zdychających socjalistycznych gospodarek przytoczyłem dane dotyczące Wenezueli .

Dane dotyczące ubytku rdzennej ludności Wielkiej Brytanii z powodu niskiego przyrostu naturalnego tej grupy ludnościowej zadaje kłam tezom że zasiłki są remedium na problemy demograficzne .

Jednym z hochsztaplerów ekonomicznych , który doradza Kaczyńskiemu jest Rybiński .Opisy upadku społecznego, gospodarczego Polski Rybińskiego są prawidłowe , ale pomysły na przywrócenie wzrostu demograficznego to jakieś lewicowe szamaństwo .

„Marczuk „Prof. Krzysztof Rybiński do czerwoności rozpalił emocje uczestników debaty publicznej swoją propozycją fundowania tzw. stypendium demograficznego. „…”Chodzi o wypłacanie wszystkim dzieciom w Polsce 1000 zł, comiesięcznego świadczenia. – W najlepszym przypadku mogę powiedzieć, że to jest szalony pomysł – ocenił przed chwilą na konferencji pasowej tę propozycję premier Donald Tusk. „….”Szyderstwo władz i dziennikarzy byłoby może trochę mniejsze gdyby zdali sobie sprawę z dramatu jaki dzieje się na naszych oczach oraz fatalnej polityki społecznej prowadzonej przez nasz kraj – m.in. dramatycznego faworyzowania osób starszych, kosztem młodych. Klika zaledwie danych. The World Factbook: Polska zajmuje 211 miejsca na świecie, na 224 kraje, pod względem wskaźnika dzietności. GUS: wskaźnik ten spadł w 2012 r. poniżej 1,3. GUS: Polska znajduje się w głębokiej depresji urodzeniowej. GUS: na emerytury i renty wydajemy rocznie 200 mld zł, na rodzinę ok. 25 mld. GUS: na stałe poza Polskę wyjechało 1,3 mln, głównie młodych Polaków. MSWiA: Polska nie ma praktycznie żadnej polityki migracyjnej. ZUS: do emerytur w tym roku budżet dopłaci 37 mld zł, otwarta jest też kwestia 12 mld zł pożyczki. MPiPS: na wydatki socjalne przeznaczamy 15 proc. PKB, z tego 12,5 proc. na starszych, 1,5 proc. na młodych. „…..(źródło)

Wielka Brytania bez emigrantów nie mogłaby już normalnie funkcjonować. Zasiłki są niewystarczające , aby utrzymać liczebnie soli ziemi, czyli klasę średnia. Wychowanie i wykształcenie dzieci jest bardzo kosztowne , a socjalistyczne państwo okrada podatkami głownie tą klasę , nie dając zasiłków w odpowiedniej wysokości . Zabawa lewicowych przygłupów z inżynierią społeczna skutkuje rozwojem klasy pasożytów społecznych i nisko wykwalifikowanych robotników . Recepta Rybińskiego jedynie do czego tylko doprowadzi , to do zbudowania w szybkim tempie afropolskiego , arabopolskiego pozbawionego polskiej inteligencji społeczeństwa .

Jedynym wyjściem , aby Polska wyszła z zapaści demograficznej jest likwidacja socjalizmu i zaprzestania okradania podatkami ,zusami i vatmi ojców rodzin . Jedyną rzeczą jaka musi zrobić państwo polskie , aby pomóc polskim rodzinom to się po prostu od polskich rodzin „ odpier….ć „

Prof. HANS-HERMANNEM HOPPE „wszystkie państwa opiekuńcze zbankrutują – tak jak zbankrutowały państwa komunistyczne „….”Systemy socjalne w większości krajów są na granicy załamania.”….”Chciałbym być optymistą, że Unia Europejska wkrótce upadnie „…(więcej

video Sowiecka propaganda antypolska (Soviet anti-polish propaganda)
video Nigel Farage: UE jest totalitarna.
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Twitte

„Coraz więcej Brytyjczyków, również tych którzy pracują w sektorze medycznym, placówkach oświatowych i w mediach, pracuje na kontraktach zerowych – wynika z przeglądu brytyjskiego rynku pracy. W ramach takich umów nie płaci się m.in. za urlopy. Osobom zatrudnionym na kontraktach zerowych (ang. “zero hours”) płaci sie tylko za przepracowane godziny. Nie otrzymują one wynagrodzenia za przestoje, okresy urlopowe, ani zwolnienia chorobowe. Nie mają też prawa do świadczeń, ani odprawy w razie zwolnienia.Tego rodzaju umowami posługuje się obecnie około jednej czwartej brytyjskich pracodawców, m. in. sieć handlu detalicznego Boots, kin Cineworld, Izba Lordów, prywatna sieć szpitali Bupa, publiczna służba zdrowia NHS i spółdzielnie świadczące usługi pogrzebowe.” „…(więcej )

David Cameron „- Nie chciałbym tego. Chciałbym doprowadzić do reformy UE i sądzę, że Unia do tego dojrzała. Bierzemy udział w globalnym wyścigu, współzawodnicząc z Indiami, Chinami, Indonezją i Malezją. Potrzebujemy Europy bardziej otwartej, konkurencyjnej, elastycznej, która wyjdzie naprzeciw współczesnemu światu.”…”( I.K ) Pański rząd szuka prawnego rozwiązania, by zatamować rzekę zasiłków rodzinnych płynących z Wielkiej Brytanii do Polski. Czy dzieci imigrantów, którzy pracują na Wyspach i płacą podatki, przyczyniając się do rozwoju brytyjskiej ekonomii, zasługują na pomoc finansową, czy nie?”…..”( D.C ) Zdrowy rozsądek podpowiada, że tak jak brytyjski rząd powinien wypłacać zapomogi rodzinom mieszkającym w Wielkiej Brytanii, w tym i polskim, tak polski rząd powinien je płacić rodzinom mieszkającym w Polsce. Z wielu przyczyn nie działa to w ten sposób. Myślę, że nadszedł moment, by spróbować zreformować systemy świadczeń społecznych w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem.”….”( I.K ) Zmiany mają dotyczyć nie tylko zasiłku na dzieci. Kilka dni temu zaproponował pan cięcia w zasiłkach dla bezrobotnych. Imigranci z UE stracą do nich prawo po sześciu miesiącach, jeśli nie udowodnią, że mają “prawdziwą szansę” na znalezienie zatrudnienia. Kolejne na liście są mieszkania socjalne – imigranci będą musieli mieszkań na Wyspach dwa lata, zanim będą się mogli o nie starać. Uderzy to też w Rumunów i Bułgarów, dla których od 1 stycznia 2014 r. Wielka Brytania otworzy swój rynek pracy. Nie zastanawiał się pan, że może być odbierany jako osoba zaszczepiająca ksenofobię?”…”( D.K) Ludzie czasem myślą, że City to tylko jedna mila kwadratowa w Londynie. Tymczasem Wielka Brytania odpowiada za 40 proc. europejskiej branży usług finansowych. Nie wykonywałbym należycie swojej pracy, jeśli nie wstawiłbym się za tą branżą. To tak, jakby niemiecka kanclerz nie wsparła branży samochodowej. To bardzo ważny biznes dla całej Europy. Trzeba sobie zadać pytanie, jakie są przewagi konkurencyjne Europy w globalnym świecie w następnych 50, 100 latach. Usługi finansowe, ubezpieczenia, bankowość – to są bardzo ważne rzeczy dla przyszłości Unii Europejskiej i chciałem, żeby ludzie zobaczyli londyńskie City w tym kontekście.”…..wywiad Iwona Kadłuczka z Davidem Cameronem „…(więcej )

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816