Artykuły redakcyjne
Like

Były wiceszef OFE oskarża Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego

02/06/2014
2052 Wyświetlenia
32 Komentarze
6 minut czytania
Były wiceszef OFE oskarża Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego

Publikujemy List otwarty nadesłany przez Ryszarda Jacha skierowany do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Sędzi Małgorzaty Gersdorf. List z niewiadomych nam przyczyn został opublikowany przez Portal wGospodarce.pl a potem zdjęty. Co jest zaskakujące, ponieważ za opublikowaną treść listów redakcja nie odpowiada. List jest ważny, bo mówi o poważnych zarzutach względem Szefowej Sądu Najwyższego, Sędzi która od 30 kwietnia 2014 odpowiada za jakość polskiego orzecznictwa i szefowej instytucji, która będzie w tym i przyszłym roku rozstrzygać wszystkie protesty wyborcze.

0


Zaproszenie dla Pani Małgorzaty Gersdorf, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do publicznej debaty z Ryszardem Jachem

W związku ze znaną Pani Prezes treścią mojego Zawiadomienia z dnia 12.05.2014 r. do Prokuratora Generalnego RP o Pani przestępstwie, polegającym na niedopełnieniu obowiązków służbowych (art. 231 par. 1 k.k.) w toku procesu z mojego (b. Wiceprezesa Zarządu poprzednika prawnego AEGON PTE S.A.) powództwa o odszkodowanie deliktowe o charakterze lucrum cessans przeciwko AEGON PTE S.A., zapraszam Panią Prezes do publicznej debaty ze mną w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 w terminie, o zaproponowanie którego proszę.

 

Wyjątkowa sytuacja – jaką niewątpliwie jest moje zawiadomienie o przestępstwie Pierwszego Prezesa SN – wymaga niestandardowych działań, umożliwiających Pani Prezes publiczną obronę kwestionowanego przeze mnie Pani autorytetu jako Pierwszego Prezesa SN. Powyższa debata będzie stanowić okazję do publicznego wykazania przez Panią Prezes, prof. dr hab. nauk prawnych, braku zasadności formułowanych przeciwko Pani Prezes moich konkretnych zarzutów w związku z treścią  wydanego przez Panią Postanowienia SN z dnia 25.04.2012 r., sygn. II PK 26/12 ze względu na celowe i szkodliwe dla mnie – widoczne prima facie – naruszenie bezwzględnego obowiązku określonego w art. 328 par. 2 k.p.c., które wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 231 par. 1 k.k.

 

Żywię nadzieję, iż w trosce o autorytet Pierwszego Prezesa SN, skorzysta Pani z okazji do merytorycznego wykazania w sposób publiczny i transparentny, iż poniżej zacytowane twierdzenia Pani Prezes sformułowane w toku procesu [który mój ówczesny pełnomocnik, r.pr. Marcin Woroniecki, już w trakcie postępowania apelacyjnego określał mianem fikcyjnego, pozorowanego, ustawionego korupcyjnie wała sądowego, za ustawieniem którego stały wpływowe osoby, których obawiał się do tego stopnia, że mówiąc mi, że mogą się one posunąć do brzydkich rzeczy, tuż przed jego zakończeniem poprosił mnie o zwolnienie go z reprezentowania mnie w sądzie, jednocześnie zapewniając, że jego wiedza prawnicza wskazuje, że proces powinienem … wygrać, lecz że go … przegram właśnie z uwagi na powyższe, przestępcze okoliczności !], że:

 

a)  „Uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia nie sposób przypisać tak rażącej wadliwości.”  w sytuacji jednoczesnego stwierdzenia Pani Prezes, że zarzut oczywistej zasadności skargi kasacyjnej: „Mogł[o]by [to] mieć uzasadnienie tylko w przypadku rzeczywistego naruszenia art. 328 par. 2 k.p.c.”(co  n o t o r y c z n i e  miało miejsce w „uzasadnieniu” skarżonego Wyroku Sądu Apelacyjnego)

b)  “Gdyby uzasadnienie cechowało się tak znaczną wadliwością, że nie sposób byłoby ustalić powodów rozstrzygnięcia, to i polemika w takim stopniu nie byłaby możliwa. Rozmiar tej polemiki ujawnia jednak rzeczywistą intencję skarżącego, którą nie jest uzyskanie przyjęcia skargi do rozpoznania ze względu na oczywistą jej zasadność (…)”

 

nie były bezprawnie gołosłowne, lecz spełniały bezwzględną dyspozycję ustawową wskazaną w art. 328 par. 2 k.p.c. oraz do wskazania konkretnych i merytorycznych uzasadnień powyżej zacytowanych twierdzeń, w których – Pani zdaniem – ujawnione zostały także przyczyny, dla których Pani Prezes odmówiła mocy i wiarygodności dowodowej faktom i okolicznościom podniesionym przez r.pr. Marcina Majdana w Skardze kasacyjnej od Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. III APa 14/11, którego „uzasadnienie” składało się z bezprawnie gołosłownych (wbrew art. 328 par. 2 k.p.c.), na dodatek fałszywych twierdzeń sprzecznych nie tylko z ujawnionym stanem faktycznym i prawnym sprawy, ale także z zasadą prejudycjalności i powagi rzeczy osądzonej, jak również wzajemnie się wykluczających – co było widoczne prima facie z użyciem elementarnego instrumentarium prawnego, w pełni uzasadniając tym samym oczywistą zasadność przedmiotowej skargi kasacyjnej (vide: postanowienie SN z dnia 6 lipca 2011 r. sygn. I CSK 67/11;  postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. II PK 324/10; Wyrok SN z dnia 13 maja 1997 r., II CKN 112/97 LexPolonica nr 405135).

 

Wyjątkowe nagromadzenie podejrzanych nieprawidłowości w trakcie procesu przeciwko AEGON PTE S.A., skutkujących bezprawnym orzeczeniem Sądu Apelacyjnego, sygn. III APa 14/11 (które nie powinno funkcjonować w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej), implikuje potrzebę wnioskowanej debaty.

Proszę o poinformowanie mnie do dnia 12.06.2014 r. na mój adres internetowy: r.jach@wp.pl o stanowisku Pani Prezes w kwestii propozycji odbycia przedmiotowej debaty.

Z poważaniem,

Ryszard Jach

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

32 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816