Globalnie i Lokalnie
Like

Biała Tarnowska, Natura 2000 i „korytarz ekologiczny”. Policji i Prokuratorowi Rejonowemu w Gorlicach do sztambucha

19/06/2016
1743 Wyświetlenia
0 Komentarze
10 minut czytania
Biała Tarnowska, Natura 2000 i „korytarz ekologiczny”. Policji i Prokuratorowi Rejonowemu w Gorlicach do sztambucha

O Białej Tarnowskiej, która została objęta programem ochrony środowiska Natura 2000 napisałem już 15 października 2011 roku (zob. na portalu www.gorliceiokolice.eu w zakładce BOBOWA OD-NOWA artykuł pt. „Biała, jako Natura 2000, w Bobowej”). Dokumentalną wartość tego materiału trudno dzisiaj doprawdy przecenić, gdy na naszych oczach rozwija się tzw. afera gnojowa w Gminie Bobowa, związana z magazynowaniem odpadów biologicznych w maju 2016 roku, na działkach GZGK sp. z o.o. w Wilczyskach.

0


Postanowiłem dzisiaj przypomnieć specyfikację szczegółową, zapisaną w programie Natura 2000, dla naszej biednej rzeki, którą ktoś, kiedyś Białą nazwał, z szacunku dla czystości jej wód – jak mniemam, a tak niemiłosiernie dzisiaj dewastowanej, a właściwie katowanej, także przy aktywnym udziale samorządowców powiatu gorlickiego. Poniższy dokument polecam szczególnej uwadze policjantom Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, Komisariatu Policji w Bobowej i Prokuratorowi Rejonowemu w Gorlicach, gdyby mieli jeszcze jakieś wątpliwości, który kodeks (karny czy wykroczeń) powinien obowiązywać w toczącym się postępowaniu na temat nielegalnego składowiska odpadów biologicznych nad brzegiem rzeki. Oto zapowiedziana specyfikacja dla obszaru Biała Tarnowska, kod obszaru PLH120090:

Biała Tarnowska

Kod obszaru:

PLH120090

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

957,5 ha

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje wąską dolinę rzeki Białej na odcinku od Śnietnicy do okolic Tarnowa (most w Bistuszowej). Rzeka w górnym biegu (do Florynki) płynie naturalnym korytem, meandrując w obrębie, szerokiego średnio na kilkadziesiąt metrów, kamieniska. Brzegi porośnięte są zaroślami wierzbowymi, w których dominuje wierzba siwa, obok kapturnicy purpurowej i wierzby kruchej. Przylegają do nich pastwiska i łąki, a gdzie niegdzie fragmenty łęgów. Wzdłuż doliny biegnie szosa, wzdłuż której ciągnie się rozproszona zabudowa wsi. Z ustalonych kamieńców prowadzony jest pobór materiału skalnego. Na kamieńcach dobrze rozsiewa się wierzba siwa. Pospolicie występuje tu września, tworząc płaty o powierzchni ok. kilkudziesięciu metrów, rozproszone na całej długości tego odcinka rzeki. Poniżej Florynki koryto jest odcinkami uregulowane. W otoczeniu dominują pola uprawne i łąki oraz fragmenty łęgów i zarośli nadrzecznych. W Grybowie i Tuchowie rzeka przepływa przez środek miejscowości, gdzie ujęta jest w betonowy żłób lub obwałowana. Biała Tarnowska – największy dopływ Dunajca – bierze początek w Beskidzie Niskim na wysokości 900 m npm. Jej zlewnia zbudowana głównie z utworów fliszowych – piaskowców i łupków. Spadki jednostkowe Białej wahają się od około 6‰ w górnym biegu rzeki do około 1‰ w dolnym biegu. Rzeka charakteryzuje się dużą ilością miejsc prądowych (bystrz) ułożonych naprzemiennie ze stosunkowo długimi odcinkami bezprądowymi (plosa). Biała jest mocno ocieniona, brzegi częściowo naturalne porośnięte krzewami i drzewami, miejscami umocnione opaskami lub narzutem kamiennym. Dno o granulacji zmiennej malejącej z biegiem rzeki, od grubego żwiru i nielicznych głazów, poprzez drobny żwir, aż po piasek, muł i glinę (na wysokości Tarnowa). Biała charakteryzuje się znaczną zmiennością przepływów i szybkim mętnieniem wody, wywołanymi opadami o charakterze nawalnym. Koryto rzeki jest głęboko wcięte w ciasną dolinę górskiej rzeki. Poniżej Tuchowa dolina Białej rozszerza się do 2-3 km, a następnie rzeka tworzy przełom przez wzgórza zbudowane z inoceramowych łupków piaskowca. Poniżej ujścia dopływu Spod Ostrej Góry Biała wypływa z Karpat do Kotliny Sandomierskiej. Zlewnia Białej w górnym i środkowym biegu rzeki ma charakter rolniczo-rekreacyjny, natomiast w dolnym biegu – charakter przemysłowy.
Obszar obejmuje znaczącą część zasobów 3 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG w regionie alpejskim. Są one tutaj dobrze wykształcone i zachowane. Jest istotna dla ochrony ryb, zwłaszcza brzanki i restytuowanego łososia atlantyckiego. Ogółem w Białej Tarnowskiej stwierdzono występowanie 16 gatunków ryb należących do pięciu rodzin. Pod względem liczebności dominują: strzebla potokowa, kleń i brzanka oraz w górnych partiach rzeki pstrąg potokowy. W dolnym odcinku rzeki największy udział mają kleń, brzana i świnka. W dopływach Białej dominują śliz i strzebla potokowa, licznie występują też jelec kleń oraz pstrąg potokowy. Rzeka Biała Tarnowska, ze względu na swe walory środowiskowe, uznawana jest za jedno z najważniejszych tarlisk anadromicznych ryb wędrownych w karpackiej części dorzecza Wisły. Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym – występuje tu 5 gatunków ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Górny odcinek “Biała” to jeden z najważniejszych w Polsce obszarów dla wszystkich trzech typów siedlisk “kamieńcowych”.

A oto kolejna wiadomość dla organów ścigania w powiecie gorlickim. Policja i prokuratura koniecznie muszą zapoznać się z informacjami, zamieszczonymi na stronie organizacji ekologicznej WWF Polska, zob. http://www.wwf.pl/co_robimy/rzeki/biala_tarnowska/, na temat starań, nie tylko ekologów, „przywrócenia drożności tzw. korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”, realizowanego za bardzo duże pieniądze przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, WWF Polska i Instytut Ochrony Przyrody.

Jako podaje WWF Polska:

Całkowity koszt Projektu, (to) 18 728 717,00 PLN. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 15 919 409,45 PLN. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Także i z tego punku widzenia trzeba dobitnie oświadczyć, że tzw. afera gnojowa w Gminie Bobowa, to nie jest żadne wykroczenie, ale zawiera w sobie potężny „przestępczy ładunek”, który jednoznacznie należy ocenić z punktu widzenia Kodeksu karnego. Niestety wiele znaków na „niebie i ziemi” świadczy, że organy ścigania, delikatnie rzecz ujmując, nie prowadzą śledztwa w tej sprawie z należytą starannością. A jako dowód przedstawiam oświadczenie, które otrzymałem drogą elektroniczną od rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach st. asp. Grzegorza Szczepanka, z 17 czerwca 2016 roku, który na mój wniosek o udostępnienie zdjęć z wizji lokalnych na nielegalnym składowisku odpadów biologicznych nad Białą Tarnowską, odpowiedział:

W zakresie udostępnienia zdjęć z, jak Pan to nazwał, wizji interwencyjnych w Wilczyskach informuję, że nie mogę tego uczynić gdyż zdjęcia takie nie były wykonywane.

Jak wiedzą Czytelnicy mojego portalu zdjęcia dokumentujące składowisko na działkach GZGK sp. z o.o. Gminy Bobowa wykonali moi informatorzy a także urzędnicy Starostwa Powiatowego w Gorlicach w dniach 22-23 maja 2016 roku. Wprost wierzyć się nie chce, że funkcjonariusze policji nie posiadają własnego zasobu fotograficznego w przedmiotowej sprawie. To jest zwykły skandal, rażące naruszenie Kodeksu postępowania karnego i niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Bobowej! Pamiętajmy, że w zmagazynowanych odpadach biologicznych były także martwe zwierzęta!!!

Mam nadzieję, że RZGW w Krakowie, WWF Polska i Instytut Ochrony Środowiska wesprą moje starania o rzetelne rozliczenie wydarzeń, do których doszło nad rzeką Biała Tarnowska w Wilczyskach w gminie Bobowa. Bo to właśnie te organizacje podjęły starania, w imię ochrony środowiska i przywrócenia rzece Białej dawnej funkcji w środowisku naturalnym, a te starania (bardzo zresztą kosztowne i o publicznym pochodzeniu) zostały bezceremonialnie podeptane przez organizatorów i uczestników afery gnojowej.

Więcej na ten temat:

http://gorliceiokolice.eu/tag/gzgk-sp-z-o-o-w-bobowej/.

Zdjęcie autorstwa T. Zająca zacytowałem ze strony internetowej WWF Polska.

 

0

Maciej Rysiewicz http://www.gorliceiokolice.eu

Dziennikarz i wydawca. Twórca portali "Bobowa Od-Nowa" i "Gorlice i Okolice" w powiecie gorlickim (www.gorliceiokolice.eu). Zastępca redaktora naczelnego portalu "3obieg". Redaktor naczelny portalu "Zdrowie za Zdrowie". W latach 2004-2013 wydawca i redaktor naczelny czasopism "Kalendarz Pszczelarza" i "Przegląd Pszczelarski". Autor książek "Ule i pasieki w Polsce" i "Krynica Zdrój - miasto, ludzie, okolice". Właściciel Wydawnictwa WILCZYSKA (www.wilczyska.eu). Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

628 publikacje
270 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758