Bez kategorii
Like

Bezpieczeństwo Zdrowia: Trująca Żywność

15/01/2013
454 Wyświetlenia
0 Komentarze
8 minut czytania
no-cover

Schemat ten nie jest dziełem przypadku, lecz może służyć jako jeden z elementów zamierzonej depopulacji Mieszkańców ziem Rzeczypospolitej.

0


Bezpieczeństwo zdrowia Obywateli, polega – zdaniem Myśli konserwatywnej, – także na takich czynnikach, jak jakość żywności dopuszczanej do obrotu towarowego, a która w systemie wzajemnych zależności gospodarczych, jakie występują nagminnie w przywiślańskim państwie prawa, ociera się o granice Oszustwa, gdyż jak inaczej określić To wszystko, co – doprawione „do smaku” solą drogową – znajduje się w produkowanej i oferowanej w sklepach, tak zwanej „kiełbasie” i innych produktach, zanurzonych w – udającym dym – barwniku i zwanych „wędlinami”.
 
 
Problem fałszowania wyrobów spożywczych jest tak stary jak socjalizm i jego niechlubne plany pięcioletnie, fatalna organizacja Pracy i kombinacje, czemu dała wyraz niegdysiejsza Karuzela, publikując rysunek satyryczny, komentujący premierę filmu „Nóż w wodzie” (1962), na którym pani Ekspedientka sklepu mięsnego kroi kiełbasę, z której wypływa kropla wody.
 
50 lat później Konsument, o którego interes i ochronę, toczy nieustanne boje państwo prawa może tylko pomarzyć o jakości Tamtej, „dociążonej” tylko czystą wodą Wędliny, której zapach i smak, jak wszelkie wspomnienia z dzieciństwa, nikną powoli w mroku głębin czasu, grzebiących świat, który już nie powróci.
 
 
Nagminne fałszerstwo produktów spożywczych, mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowia Obywateli, poprzez – dla przykładu – nienaturalne sposoby konserwacji wędlin (chemia, zamiast prawdziwego wędzenia dymem i suszenia), jest powodem powstawania wielu chorób nie tylko przewlekłych, ale i bardzo kosztownych w leczeniu, podobnie jak dodawanie wszelkiego rodzaju ”tanich wypełniaczy”, z których najbardziej złowrogim wydaje się być masowo produkowana na świecie soja, posiadająca właściwości powodujące bezpłodność u Mężczyzn (z powodu zawartego w niej Estrogenu), a także – poprzez niekontrolowane i nie-docelowe spożycie – wywołująca choroby przewlekłe, typu: kamica nerkowa (poprzez zawarte w soi szczawiany), kardiomiopatia przerostowa (także u Mężczyzn – HCM), a także hamując działanie leków, stosowanych przy terapii raka piersi, etc., etc.
 
 
Tak wielkiego ryzyka zachorowań nie byłoby, gdyby nie istniały normy i przepisy, czyli święty Graal państwa prawa, zezwalające na produkcję i dystrybucję szkodliwej dla zdrowia żywności, która – zdaniem Myśli konserwatywnej – dla tego jest tak złej jakości, iż musi być „tania”. Jak inaczej, bowiem  „wyżywić” źle opłacaną, żyjącą na skraju Ubóstwa, większość Obywateli?
 
 
Z powyższego, rysuje się zadziwiający schemat zasady funkcjonowania systemu przywiślańskiego: z jednej strony dbającego o niski poziom wynagrodzeń („nadpodaż” na rynku pracy, powiększana celowo poprzez działania państwa prawa oraz zalew „magistrów od wszystkiego”), czym generuje dodatkowy „przychód” gospodarce nomenklaturowej; z drugiej zaś przyzwolenie na czerpanie zysków z produkcji i dystrybucji szkodliwej dla bezpieczeństwa zdrowia żywności, jako jedynie dostępnej  gospodarstwom o niskim budżecie, czyli przeciętnej, polskiej Rodzinie. Czy schemat ten jest dziełem przypadku, czy też służyć może jako jeden z elementów zamierzonej depopulacji Mieszkańców ziem Rzeczypospolitej, pozostawiam do rozstrzygnięcia Czytelnikowi.
 
 
Celowo użyłem, w akapicie powyżej słowa „zasady”, gdyż bez jej funkcjonowania niemożliwa byłaby skala tego procederu, a zwłaszcza już dystrybucja, gdyż naturalnym odruchem Właścicieli sklepów, w warunkach cywilizowanych, jest odrzucenie towarów o podejrzanej jakości, lub świeżości.
 
 
Natomiast, w sklepach na całym obszarze ziem Rzeczypospolitej, obserwowany jest zalew fałszowanych produktów spożywczych, dla przykładu: kiełbasy zawierającej 40% mięsa, w tym kurzych odpadów, czy wyrobów sero-podobnych, lub czekoladowo-podobnych (zawierających kwas solny!), tudzież jogurtu owocowego, czyli dziwnego,  wzbogaconego chemikaliami płynu, lub innych produktów mlecznych zagęszczanych zwykłą mąką, etc., etc., etc., za pełną zgodą i współpracą w tej dziedzinie, właścicieli punktów handlowych.
 
 
Konserwatyzm etyczny, na Sejmie Wielkim, sugerować będzie nie tylko sprawdzenie legalności stosunków własnościowych w przemyśle spożywczym, ale także całkowite odrzucenie obowiązujących w państwie prawa norm dotyczących produkcji, transportu oraz sprzedaży żywności, a także dążyć będzie do prześwietlenia kulis powstania wszelkich regulacji i przepisów prawnych w tym zakresie, postulując  odpowiedzialność karną i finansową ich Autorów.
 

Oprócz podstawowych produktów spożywczych, fałszowaniu – z chęci zysku – podlegają także wszelkiego rodzaju Używki, w tym te „legalne”: jak alkohol i wyroby tytoniowe o czym, pomimo ogromnej skali tego procederu nie będę w tym miejscu pisał, jako o zjawisku zbyt oczywistym, tak samo jak i o masowym fałszerstwie lekarstw, kosmetyków, etc., etc., etc., skutkujących przyjmowaniem – poprzez spożycie lub przenikanie przez skórę – najróżnorodniejszych trucizn (metale ciężkie, fosforany i inne, dawkowane bez ograniczeń, niebezpieczne związki chemiczne) posiadających wpływ na występowanie powikłań i rozwój chorób przewlekłych: ograniczając tym, i to w stopniu znacznym, bezpieczeństwo zdrowia Obywateli. 

 

CDN.jpg

Ceterum censeo Conventum esse delendum

Inne zapisy autora:

0

Marek Stefan Szmidt https://www.facebook.com/pages/Katedra-Etyki-Cywilizacji-%C5%81aci%C5%84skiej/340363222658099

Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista, dążący do odzyskania Rzeczypospolitej, jako państwa etyki Cywilizacji Łacińskiej, będącego zaprzeczeniem "państwa prawa". Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://darpoint.pl/pages/PPN/PPN.htm http://zbzukowski.bloog.pl/foto,8470979,gal,559028,index.html?ticaid=6f762#next http://ekotrendy.com/nowaonline/Marek_Szmidt.htm http://ekotrendy.com/SW_13.gif

82 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758