Globalnie i Lokalnie
Like

,,Bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców miasta Tarnowa jest najważniejsze”

08/08/2013
722 Wyświetlenia
2 Komentarze
6 minut czytania
,,Bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców miasta Tarnowa jest najważniejsze”

Budowa spalarni śmieci w Tarnowie niesie za sobą wiele pytań bez odpowiedzi. Zaintrygowało to naszą redakcję. W związku z tym postanowiliśmy uzyskać odpowiedzi na kilka podstawowych kwestii ,,u źródła”, czyli prezesa zarządu MPEC Tarnów, Pana Krzysztofa Rodaka. Bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców Tarnowa jest najważniejsze – podkreśla pan Krzysztof Rodak, prezes zarządu MPEC Tarnów w rozmowie o planach budowy spalarni w Tarnowie.

0


 

Leżąca w centrum Wiednia spalarnia śmieci robi furorę wśród... turystów

Leżąca w centrum Wiednia spalarnia śmieci robi furorę wśród… turystów

 

1. Skąd pomysł budowania spalarni odpadów w Tarnowie i dlaczego właśnie w naszym mieście?

Polska stoi obecnie przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest dostosowanie systemu gospodarki odpadami w naszym kraju do przepisów Unii Europejskiej. Prawo wspólnotowe zabrania m.in. składowania odpadów biodegradowalnych na wysypiskach. Zgodnie

Prezesa zarządu MPEC Tarnów, Pana Krzysztofa Rodaka.

Prezesa zarządu MPEC Tarnów, Pana Krzysztofa Rodaka.

z europejską Dyrektywą 1999/31/EC ilość odpadów biodegradowalnych składowanych na wysypiskach musi zostać zredukowana w 2013 o 50 %, a w 2020 roku aż o 65%. Jeżeli Polska nie dostosuje się do tych wytycznych grożą nam ogromne kary finansowe. Od lipca 2013 roku kara za zły system zarządzania i unieszkodliwiania odpadów ma wynieść 250 000 euro dziennie. (Jako ciekawostkę dodam, że aktualnie trwają prace nad dyrektywą, która
w 2025 roku wprowadzi zakaz całkowitego składowania odpadów na wysypiskach). Wobec tej perspektywy nie można czekać bezczynnie. Każde miasto w Polsce musi więc wprowadzić takie formy i metody przekształcania odpadów, które rozwiążą problem ich składowania.
Projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego
zakłada, iż w Tarnowie ma powstać jedna z pięciu w naszym województwie (obok Krakowa, Chrzanowa, Oświęcimia i Gorlic) instalacji termicznego przekształcania odpadów. Zastąpi ona istniejące przy ul. Cmentarnej w Tarnowie składowisko. To racjonalne rozwiązanie –
z jednej strony zredukujemy do minimum ilość składowanych odpadów, z drugiej, wykorzystując przyjazne dla środowiska technologie, odzyskamy tkwiącą w nich energię cieplną i elektryczną. Czy wiecie, że na świecie odpady traktowane są jako paliwo energetyczne?

2. Istnieje już projekt spalarni? Gdzie miałaby się ona znajdować?

Zakładamy, że będzie to średniej wielkości instalacja w porównaniu z innymi tego typu obiektami w Europie, znamy już parametry techniczne instalacji. Spalarnia wybudowana zostanie w oparciu o najlepsze dostępne na świecie technologie (tzw. technologie BAT, ang. Best Available Techniques) – bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. W zakresie technologicznym wzorujemy się na jednej z najnowocześniejszych na świecie, wiedeńskiej spalarni Pfaffenau. Zgodnie z opracowanym Raportem oceny oddziaływania spalarni na środowisko tarnowska instalacja miałaby przetwarzać ok. 170 tys. ton odpadów komunalnych i osadów ściekowych rocznie. Ciepło, które powstanie podczas ich spalania pozwoli ogrzać połowę odbiorców ciepła systemowego w Tarnowie w ciągu roku, wyprodukowane zostanie również 60 000 MWh/rok energii elektrycznej.
Najlepszym według nas miejscem budowy spalarni są tereny przy ul. Cmentarnej
w Tarnowie, a więc tuż obok istniejącego wysypiska odpadów, które docelowo miałoby zostać zamknięte dla składowania zmieszanych odpadów komunalnych i zrekultywowane. To bardzo istotne, zwłaszcza, gdy popatrzymy na wysypiska odpadów jako czynne reaktory chemiczne, w których procesy chemiczne trwają jeszcze kilkadziesiąt lat po ich zamknięciu. W okresie tym wysypiska emitują do atmosfery różnego rodzaju gazy m.in. metan, który jest nie tylko wybuchowy, ale i groźny dla środowiska.

3. Jakie inwestycje muszą powstać wraz ze spalarnią, by umożliwić utylizację produktów powstałych podczas spalania?

Produktem końcowym w procesie spalania są głównie żużle, które na świecie wykorzystuje się np. do budowy dróg i autostrad. Nie ma więc potrzeby budowania jakichkolwiek dodatkowych obiektów, w których utylizowane byłyby jakieś pozostałości ze spalania odpadów. Współczesne spalarnie są tak zaawansowane technologicznie,
że powstające w procesie spalania substancje szkodliwe są niemal w całości wychwytywane
i neutralizowane.

4. Zwolennicy spalania odpadów twierdzą, że jest to bezpieczne dla środowiska i ludzi źródło energii, ale jak Pan odbiera argumenty ,, przeciw” przytaczane w internecie?

W Europie działa blisko 500 spalarni odpadów, często w centrach miast (np. w Paryżu czy w Wiedniu), w bliskim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Wszystkie badania naukowe potwierdzają, że instalacje te są bezpieczne dla środowiska i zdrowia. Trudno więc komentować opinie w internecie, które nie odnoszą się do żadnych naukowych przesłanek.

5. Spalarnia w Wiedniu, którą zobaczyłyśmy w przygotowanym przez Państwo materiale edukacyjnym działa bez zarzutu. Czy tarnowska będzie taka sama?

Tak jak wspomniałem wcześniej, spalarnia Pfaffenau w Wiedniu stanowi wzór dla koncepcji budowy spalarni w Tarnowie. Jeżeli MPEC Tarnów będzie budował spalarnię, to albo tak zaawansowaną technologicznie i przyjazną dla środowiska jak spalarnia Pfaffenau, albo nie wybuduje jej wcale. Bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców Tarnowa jest w tym przypadku najważniejsze.

Inne zapisy autora:

0

Michał Wojtasik
Michał Wojtasik

14 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

  1. Avatar Adik

    Ale u nas nie wybudują takiej jak we Wiedniu.

    0
  2. Jeśli już są spalarnie to trzeba je wciąż monitorować i ulepszać wszak technika już jest na tyle zaawansowana, ze wszystko można budować bezpiecznie a kłopot jak czynić ludzi odpowiedzialnymi?

    0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
319217