Bez kategorii
Like

Bankrutująca socjalistyczna Europa za Rządem Światowym

05/12/2012
354 Wyświetlenia
0 Komentarze
14 minut czytania
no-cover

Bałtowski „ suwerenność polityczną i gospodarczą można i warto poświęcić w imię szansy dobrobytu i stabilnego rozwoju Jeżeli światowy regulator nie powstanie, postępowała będzie degeneracja światowego systemu gospodarczego

0


 

Bałtowski „ Jeżeli światowy regulator nie powstanie, postępowała będzie degeneracja światowego systemu gospodarczego o trudnych do przewidzenia skutkach„…” Światowy rząd gospodarczy „…”W tej sytuacji jedyną realną (tzn. nie wymagającą odwrócenia trendów zmian cywilizacyjnych) ….co jest warunkiem utrzymania długookresowej stabilności światowego systemu gospodarczego, jest stworzenie regulatora globalnego, a w perspektywie – gospodarczego rządu światowego „….”W krajach demokracji parlamentarnej trzeba byłoby przekonać wyborców, że suwerenność polityczną i gospodarczą można i warto poświęcić w imię szansy dobrobytu i stabilnego rozwoju, a klasę polityczną– że zarządzanie globalnym systemem gospodarczym może być równie dobrym polem dla realizacji aspiracji politycznych, jak zarządzanie gospodarką narodową, choć odmiennej niż współcześnie natury. „…..( źródło)
 
Polecam przeczytać cały tekst socjalistycznego propagandysty z tytułem profesora . Tekst ten nazwałem propagandowym ponieważ jego celem nie jest rzetelna analiza ,ale przygotowanie wytłumaczenia dlaczego w socjalistycznej Europie doszło do załamania gospodarczego ,a faktycznie cywilizacyjnego .
 
Wbrew temu co twierdzi Bałtowski światu nie grozi żadne załamanie gospodarcze. Globalna gospodarka , pomimo długoletniej recesji krajów socjalistycznej poprawności dobrze się rozwija . Jesteśmy jako gatunek w fazie bezprecedensowego rozwoju cywilizacyjnego . To jedynie socjalistyczna Europa bankrutuje . I nie ma w tym nic dziwnego . Socjalistyczna Rosja padła nie dla tego ,że przegrała wojnę czy w wyniku rewolucji . Zbankrutowała , rozpadała się na kilkanaście państw bo wprowadziła u siebie …socjalizm. Niewydolny ekonomicznie, społecznie , karłowaty w sferze wartości .
 
Bałtowskiemu chodzi nie o zagwarantowanie wolności gospodarczych , o ochronę przed bandyckim państwem podatkowym .Jemu chodzi o zbudowanie globalnego kołchozu , bo tylko wtedy chora bankrutująca socjalistyczna polityczna poprawność przetrwa w Europie .
 
Europa nie jest żadnym obszarem dobrobytu . To następny mit propagandowy. System podatkowy, jaki wymusiła ideologia politycznej poprawności jest tak krwiożerczy ,że doprowadziła on zbudowania cywilizacji opartej na ekonomicznym „ kronizmie „ . Termin kronizm wywodzi się z mitologi greckiej i oznacza pożeranie dzieci przez rodziców .Podatki i eksploatacja ekonomiczna ludności europejskiej wymusiła depopulacje . Socjalistyczny system ekonomiczny Europy stał się tak niewydolny ,że brakło środków na budowanie prawidłowych rodzin , rodzenie się dzieci , wychowywanie ich i wykształcenie. Implozja gospodarcza Europy nastąpiłaby już dużo wcześniej , gdyby nie uzupełnianie wymierającej ludności imigrantami . Ale pomimo drenażu i eksploatacji populacyjnej innych krajów stosowanej przez Europę odwleczono tylko datę upadku . Już za chwilę emigranci zamiast klepać biedę w socjalistycznej Europie zaczną wracać do siebie albo wyjeżdżać do mających dużo większą wolność ekonomiczna krajów Azji .
 
 
Socjalistyczna polityczna poprawność, podniesiona jak twierdzi profesor Ferguson w swojej świetnej książce „ Civilization „ do rangi religii państwowej państw Zachodu w ciągu kilkudziesięciu lat doprowadziła do upadku całej cywilizacji Zachodu .
 
Europa jest coraz bardziej zacofana technologicznie i naukowo . Została wyprzedzona w takich kluczowych przemysłach przyszłości jak robotyka , przemysł kosmiczny , przemysł elektrowni jądrowych. Najlepiej już za kila lat uświadomi nam zacofanie Europy rewolucja urbanistyczna w Azji związana z przemysłem samochodów elektrycznych i budową „smart city „ .
 
 
 
Aby uzmysłowić fundamentalny problem dla Europejczyków, jaki stanowi ustrój gospodarczy i polityczny i ideologiczny socjalistycznej politycznej poprawności powołam się na opinie szef kreatywny potężnej europejskiej firmy odzieżowej ZARA , który stwierdziła ,że Europa się wypaliła ,że brakuje jej kreatywności ,że za klika lat to kreatywni Chińczycy zdominuj modę i narzucą trendy . Socjalistyczny zamordyzm podatkowy i kulturowy zawsze tak się kończy . Dziesiątki milionów zachodnich urzędasów , nic się nie nauczyli na lekcjach historii jakie dały Europie socjalizm Hitlera i rosyjski socjalizm Stalina .
 
 
Milton Friedman („Podstawowym złem paternalistycznych programów jest ich wpływ na szkielet naszego społeczeństwa. Osłabiają rodzinę, zmniejszają bodźce do pracy, oszczędności,  innowacji, ograniczają naszą wolność" – napisał w „Wolnym wyborze") czy Friedrich Hayek („Im bardziej pozycja ludzi staje się zależna od działań rządu, tym bardziej będą się domagali, aby ten dążył do (…) sprawiedliwości rozdzielczej. Tak długo, jak długo wiara w sprawiedliwość społeczną kieruje działaniem politycznym, proces ten musi stopniowo przybliżać się do systemu totalitarnego") ….(więcej)
 
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
 
Materiały pomocnicze
 
„Trium Tuska . Już za rok polski robol tańszy od chińskiego „….”„Produkują w Polsce, bo koszty pracy w Chinach ciągle rosną. Obecnie są już zaledwie o 15-20 proc. niższe niż w naszym kraju. „…(więcej )
 
Leszczyński o zniszczeniach jakich dokona socjalista Obama .”Ogromne wydatki wymuszą oczywiście dalsze podnoszenie obciążeń podatkowych, jeszcze większe zadłużenie państwa, a za tym pójdzie jeszcze więcej interwencjonizmu. Z czasem pojawić się muszą – pokazuje to historia wielkich demokratycznych poprzedników Baracka Obamy – ograniczenia importowe, utrudnienia dla transferu kapitału inwestycyjnego za granicę. W cieniu rewolucyjnej polityki. Na dłuższą metę wszystkie te działania będą miały katastrofalne skutki gospodarcze. „…..(więcej)
 
Elity Europejskie za ideą wyludnienia Europy „ Główne tezy i informacje z eseju Lombora . 40 lat temu ludzkość została ostrzeżona ,że wzrost ekonomiczny skończy się dla niej zniszczeniem . Klub Rzymski , gromadzący ludzi ze szczytów nauki , polityki i biznesu zgromadzonych razem przez Wocha Aureli Peccei przedstawił tą sprawę w 1972 roku w cienkim woluminie zatytułowanym 'The Limits to Growth „ „ Granice wzrostu „ Opieral się on na serii matematycznych modeli opracowanych przez profesorów MIT . Tezy tej książki ta stała się fundamentalną ideą owych czasów . Wierzono ,że rozwój rodzaju ludzkiego jest na kolizyjnym kierunku z zasobami surowców , i że krach jest tuż za rogiem „….(więcej)
 
Profesor Constanza „ Polska krajem nadmiernie rozwiniętym ? „….Czy taka przemiana światopoglądu i celów politycznychjest w ogóle możliwa? „….„Potrzebny jest nam obecnie zrównoważony ekologicznie, sprawiedliwy i korzystny ekonomicznie wzrost dobrobytu nie tylko w zakresie PKB. Co więcej, w niektórych krajach może to oznaczać spadek PKB. „….”wzrost PKB ….dalsze stosowanie go jako głównego celu polityki w krajach „nadmiernie rozwiniętych" może być niebezpieczne i przynosić skutki odwrotne do zamierzonych „….”Musimy stworzyć instytucje, które pomogą nam pozostać w granicach naszej planety„….ryzyko narastających szkód w naszych zasobach naturalnych, jakie może się wiązać z niekontrolowanym rozwojem gospodarczym „…..” ścieżka rozwoju gospodarczego …...wyraźnie niezrównoważona ekologicznie…..przestała być także sposobem na poprawę ludzkiego dobrobytu i szczęścia „….”kapitał naturalny i społeczny, którego nie uwzględnia wskaźnik PKB, stanowi obecnie czynnik ograniczający poprawę dobrobytu w zrównoważonym rozwoju człowiekai do oceny rzeczywistego postępupotrzebne są inne mierniki. „ ….(więcej)
 
„Propaganda socjalistyczna Zachodu wobec sukcesu Chin „„od dwóch lat razem z żoną odkładają regularnie co miesiąc ponad połowę swych pensji. "Chcielibyśmy kiedyś kupić mieszkanie „……”"Zarabiam dość dobrze – ponad 6000 juanów (około 3 050 zł) miesięcznie,” …..(więcej)
Maciej Bałtowski „ Po pierwsze, Sellina postulat powrotu do źródeł, do „Europy Ojczyzn", do poglądów ojców założycieli EWG, jest mrzonką, bo tamtej rzeczywistości sprzed 60 lat już po prostu nie ma. Globalizacja i internet, masowa konsumpcja, nowy układ sił na świecie, globalne rynki finansowe i transnarodowe korporacje, laicyzacja Europy Zachodniej i latynizacja Stanów Zjednoczonych to tylko niektóre przejawy i elementy zmiany cywilizacyjnej, jaka nastąpiła w ostatnim półwieczu. Recepty ze starego świata mają dzisiaj wartość jedynie historyczną.
Po drugie, jako niepoprawne marzenie prawicowego konserwatysty, wynikające z postrzegania rzeczywistości w sposób tradycyjny, XX-wieczny, należy traktować stwierdzenia J. Sellina o sensowności Europy zintegrowanej gospodarczo („jak najwięcej wspólnego rynku, wolnego przepływu osób, kapitału, usług, know-how"), ale nie politycznie i ideowo („jak najmniej integracji na poziomie wartości"). Nie da się dziś, przy istnieniu globalnych rynków towarów i kapitału rozdzielić sfery politycznej od ekonomicznej, tak jak przy istnieniu internetu oraz wolnego przepływu osób i idei nie da się utrzymać przeszłych odrębności narodowych na poziomie wartości.”… „W połowie latach 70. ubiegłego wieku w gospodarce światowej rozpoczął się ciąg znaczących przeobrażeń, które istotnie naruszyły istniejący wcześniej ład i które były zapowiedzią znacznie dalej idących zmian, obserwowanych w bieżącym stuleciu. Dokonał się rozpad światowego systemu finansowego bazującego na układzie z Bretton Woods z 1946 r., rozpoczął się przewrót technologiczny, co stworzyło pole do gwałtownego rozwoju nowych produktów (głównie w obszarze elektroniki i informatyki) oraz nowych usług (głównie w obszarze łączności), drastycznie wzrosły ceny surowców energetycznych, pojawiło się zjawisko inflacji i szybko rosło zadłużenie większości państw narodowych. „…..”Autor jest profesorem ekonomii w UMCS w Lublinie. „…..(źródło )
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
 
Video z Miltonem Friedmanem w którym mówi o bandytyzmie rządu . Polskie napisy. Należy tylko włączyć ikonę „ włącz napisy „
 

 

Inne zapisy autora:

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758