Artykuły redakcyjne
Like

Bandycka Straż Miejska, strachliwa prokuratura i łebski Sąd

05/01/2014
1801 Wyświetlenia
12 Komentarze
12 minut czytania
Bandycka Straż Miejska, strachliwa prokuratura i łebski Sąd

W kwestii mandatów i walki z bezprawiem Straży Miejskich oraz Inspekcji Transportu Drogowego obserwuję dwie tendencje: coraz większą ilość pozytywnych wyroków wobec moich czytelników, którzy podjęli mądrą walkę z tym systemem wyłudzeń i wciąż zachowawcze reakcje prokuratury. Niestety pomimo ewidentnych przestępstw wyrządzanych na naszą szkodę przez funkcjonariuszy związanych z nadużyciem władzy, wyłudzeniami, propozycjami łapówek (składanymi na piśmie) oraz podżeganiem do fałszywego oskarżania innych osób mogę policzyć na palcach jednej ręki sytuację, gdy zbójom drogowym w mundurach postawiono zarzuty. Jest widoczny wielki strach prokuratorów przed naruszeniem istniejących lokalnych układów. Ci debile z organów ścigania nie mogą niestety pojąć, że takich tragedii jak w Kamieniu Pomorskim byłoby mniej, gdyby strażnicy, inspektorzy i policjanci patrolowali ulice, czynnie eliminowali pijaków za kółkiem i piratów drogowych, zamiast siedzieć dupami za biurkiem i obcinać kupony z maszynek do robienia pieniędzy jakimi są fotoradary; które świetnie nadają się do łupienia bogu ducha winnych właścicieli samochodów ale nie zapobiegną wypadkom i nie pozbawią nachlanych idiotów prawa jazdy, zwłaszcza, że zamożniejsi piraci mogą po prostu się wykupić (czytaj: dać łapówkę) by nie naliczyć im punktów. Właśnie głównie obsługą fotoradarów zajmuje się Straż Miejska w Kamieniu Pomorskim. Nie wierzycie? Złóżcie zapytanie (powołując się na prawo do informacji publicznej) ile mają przychodów z takich mandatów, a ile z bezpośrednich interwencji drogowych?

0


kamienpomorski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamień Pomorski 1.01.2014 – 

 

Jako ilustrację głupoty prokuratorów i pewnej mądrości, która zaczyna pojawiać się wśród sędziów przytoczę list jednego z moich czytelników. Takiej korespondencji dostaję wprawdzie całkiem sporo, ale tu na szczególną uwagę zasługuje fragment uzasadnienia wyroku uniewinniającego , wydanego przez Olsztyński Sąd Odwoławczy. Sami zobaczcie jaka jest różnica między tchórzostwem a mądrością:

 

SZANOWNY PANIE TOMKU! Na początku  chciałbym PANU życzyć w Nowym, Roku dużo zdrowia, spełnionych marzeń i dużo sukcesów w walce z bezprawością  ITD I Straży Miejskiej/Gminnej. Również chciałbym Panu podziękować   za bardzo dobre rady  zawarte w Pana artykułach  na stronach internetu dot, brak  stosownego pouczenia w wezwaniu.  Ja z tych rad skorzystałem  w postępowaniu apelacyjnym  przed Sądem Okręgowym w  Olsztynie. Sąd  mnie uniewinnił.

 

 

Ja po wyroku złożyłem obszerne zawiadomienie  do prokuratury  o popełnieniu przestępstwa przekroczenia uprawnień przez Komendanta Straży Gminnej. Postępowanie przeprowadził funkcjonariusz policji  w sposób  niedokładny, stronniczo. Ja jako składający zawiadomienie zostałem przesłuchany  jako ostatni i w ostatniej chili przed  zakończeniem  dochodzenia.  Trzy dni po  przesłuchaniu otrzymałem  z prokuratury postanowienie o odmowie  wszczęcia śledztwa.

 

 

Cytuję  jego uzasadnienie – „W dniu  18 listopada 2013 roku DO KPP w Giżycku za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Giżycku wpłynęło zawiadomienie Pawła Olszewskiego z treści którego wynikało, że podejrzewa on Komendanta Straży Gminnej w Miłkach o przekroczenie uprawnień i  nieprawdy w dokumencie mającym znaczenie prawne polegającego na nie umieszczeniu w treści wezwania pouczenia o treści art.20 kpow i art.74§1 kpk przez co według zgłaszającego chciał on wymusić na nim  poświadczenie przyznania się do zarzucanego w wezwaniu czynu.

W powyższej  sprawie  wszczęto  i przeprowadzono postępowanie sprawdzające w wyniku którego ustalono co następuje. Zgłaszającemu P.O.  wysłano wezwanie do wyjaśnienia okoliczności w jakich należący do niego samochód osobowy marki …  o nr. rej.   Uwidoczniony został na zdjęciu wykonanym w dniu 20.03.2012 r.  w m. K …  przez fotoradar Multanova 6F. Na wezwaniu tym zgłaszający pouczony był o tym, że w przypadku gdy to nie on  popełnił zarejestrowane wykroczenie  wskazać ma osobę która w tym dniu poruszała się tym pojazdem. Może  przyznać się do popełnionego  wykroczenia i przyjąć mandat karny lub też nie wskazać osoby i przyjąć mandat za niewskazanie osoby kierującej tym pojazdem. Wezwanie to pozostawiało wybór dla  zgłaszającego w jaki sposób  wyjaśni okoliczności ujawnionego wykroczenia. Żadna z opcji nie narzucała mu wyboru jednego z trzech wariantów rozwiązania zaproponowanego przez Straż Gminną. Nigdzie też jednoznacznie nie wskazano że to on popełnił to wykroczenie. Wezwanie które otrzymał było drukiem standardowym wysyłanym wszystkim kierowcom, którzy popełnili wykroczenie, opracowanym przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Rafała Kasprzyckiego. Tym samym brak jest jakichkolwiek możliwości do stwierdzenia że Komendant Straży Gminnej umyślnie i celowo z zamiarem osiągnięcia korzyści prywatnej wysłał wezwanie w raz z dokumentacją ujawnionego wyżej wykroczenia. Ponadto ustalono, iż sprawa przekroczenia uprawnień przez Komendanta Straży Gminnej  w związku z zaistniałym w dniu 20.03.2012 r. wykroczeniem popełnionym przez kierującego  samochodem marki …. Nr rej ….. była już rozpatrywana w toku czynności wyjaśniających 2 Ds…../13  i zakończyła się  odmową wszczęcia śledztwa

Mając  na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.” Koniec cytatu.

 

 

Panie TOMKU sprawa 2 Ds…/13 dotyczyła przekroczenia uprawnień przez strażnika gminnego  przy dokonywaniu  nieprawidłowej kontroli  pomiaru prędkości. W tej sprawie nie ma ani jednego zdania  wyjaśnianiu przekroczenia uprawnień przez Komendanta Straży Gminnej.  Ja w tej sprawie wystąpiłem do RPO  do wniesienie wniosku do SN o kasację wyroku.

***

Wysyłam Panu Wyciąg z uzasadnienia wyroku. Pozostałe dane to wywód sądu na temat  uprawnień straży gminnej.

WYCIĄG Z UZASADNIENIA WYROKU  SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE   VII WYDZIAŁ KARNY ODWOŁAWCZY  Z DNIA    20.09.2013 r. SYGN.AKT  VII Ka 798/13.          

„………Przede wszystkim za trafną wypada uznać argumentację obwinionego przedstawioną podczas rozprawy odwoławczej. Niewątpliwie Sąd Rejonowy oceniając materiał dowodowy niezbyt wszechstronnie analizował treść „wezwania”, które znajduje się na k. 45. Przypomnieć należy, że pismo to zostało przesłane do Pawła Olszewskiego, które w zależności od rzeczywistego stanu, miał wybrać stosowny wariant i odpowiedzieć straż gminnej.  Problem w tym, że przedmiotowe pismo zostało przez nadawcę tak sformułowane, ż wywołuje istotne kontrowersje w zakresie jego poprawności prawnej i przede wszystkim trudno uznać, by było realizacją uprawnienia, jakie stwarza treść art. 129b ust. 3 pkt 7 p.r.d., a więc uprawnienia do żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub użytkowania w oznaczonym czasie, skoro już w dwóch pierwszych zdaniach cytowanego „wezwania” wskazuje się, że powodem przesłania do adresata jest uznanie go za osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Zatem konstatując wypada zgodzić się z oceną skarżącego, że skoro Straż Gminna w Miłkach uznała Pawła Olszewskiego za osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do skierowania przeciwko niej wniosku  o ukaranie, to winna w pełni respektować także wszelkie wynikające z przepisów prawa jej uprawnienia, w tym wypadku uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jednym z nich jest niewątpliwie brak obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść oraz prawo odmowy zeznań w sprawie osoby najbliższej o czym należało pouczyć osobę, co do której stwierdzono, że istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. W analizowanym „wezwaniu” jak słusznie zauważa Pawła Olszewskiego brak takiego pouczenia, co rzeczywiście pociąga za sobą taką sytuację, że nie może wywołać ujemnych skutków dla uczestnika postępowania.

Zatem jeżeli uznamy na  moment, że Paweł Olszewski w czasie dokonywania pomiaru prędkości prowadził pojazd  osobiście lub prowadziła go osoba mu najbliższa, to zgodnie z żądaniem „wezwania” musiałby samo oskarżyć się lub wskazać  osobę najbliższą, pomimo prawa do odmowy składania zeznań w jej sprawie, co byłoby nie do pogodzenia z podstawami praworządnościowymi zasadami procedury, czego Sąd nie może zaakceptować, stąd zmienia wyrok i uniewinnia Pawła Olszewskiego ……….”          

 

[imię i nazwisko autora listu zostało zmienione]                          

 

 

ŁŁ: Zamiast dodatkowego komentarza czekam na opinie czytelników. Pod tą notką jest też miejsce na publikowanie innych pozytywnych a także tych kuriozalnych orzeczeń z jakimi się spotkaliście ze strony prokuratorów oraz sądów przy okazji walki z mandatowym bezprawiem.

 

 

Ps. Inne moje artykuły w tym temacie znajdziecie tutaj;

 

 

https://3obieg.pl/mandat-podetrzyj-sie-wezwaniem

 

https://3obieg.pl/radary-anuluj-sobie-mandat

 

https://3obieg.pl/fotoradary-jestesmy-pokrzywdzonymi

 

https://3obieg.pl/straz-miejska-grupa-przestepcza-ktora-cie-zniszczy

 

https://3obieg.pl/mandaty-podajemy-straznikow-miejskich-prokuratury

 

https://3obieg.pl/wzory-dokumentow-dotyczace-obrony-przed-mandatami  – Uwaga: wszelkie wzory dokumentów widoczne są tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych w naszym portalu (zróbcie to, trwa tylko 2 minuty, jest za darmo ale warto moim zdaniem)

 

 https://3obieg.pl/odpowiadamy-na-kolejna-korespondencje-w-sprawie-mandatow

 

https://3obieg.pl/wyrzuc-mandat-za-zle-parkowanie

 

https://3obieg.pl/piszemy-sprzeciw-od-wyroku-mandatowego

 

https://3obieg.pl/akcja-tusk-za-kierownica-czyli-obrona-przed-radarem

 

Szanowni Czytelnicy,

jeżeli podoba Wam się portal i chcielibyście nam pomóc w jego utrzymaniu, to prosimy o wsparcie na konto Fundacji Trucker:

Bank ING: 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703
SWIFT: BIC-INGBPLPW
IBAN: PL 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703

z dopiskiem “Darowizna na 3obieg.pl”
(obecnie zbieramy na studio TV i kamery, którymi będziemy rejestrować bezprawne działania sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy na salach sądowych oraz na wsparcie prawników).

 

Pomóżcie nam i przekażcie znajomym, a tym chętniej otworzymy Wam oczy w kolejnych sprawach

 

Szukamy też chętnych dziennikarzy obywatelskich, którzy nam będą pomagać w całym kraju w oparciu o legitymacje prasowe, zbierać informacje, robić zdjęcia funkcjonariuszom łamiącym prawo, rejestrować kamerą lub komórką ciekawe wydarzenia, filmować sprawy sądowe lub pisać o wszelkich sprawach którymi żyje społeczeństwo lokalne, dane środowisko lub na temat których mają unikalną wiedzę. Zainteresowanych prosimy o kontakt na redakcja@3obieg.pl

https://3obieg.pl/legitymacje-prasowe-dla-naszych-autorow

Tekst można kopiować  i kolportować do woli ale podawajcie autora i aktywny link do www.3obieg.pl, proszę też o promocję w mediach społecznościowych. Tylko edukując i działając masowo coś się uda.

 

 

Ps.II

Jest możliwość indywidualnej drobnej pomocy prawnej dla naszych darczyńców lub pomocy prawnej w sprawach poważniejszych –  zainteresowanych proszę o wiadomość na tomekparol@yahoo.pl

 

 

Uwaga z dniem 18.04.2014 ruszył opracowany przeze mnie system “Anuluj Mandat”, w którym znajdziecie zaktualizowane dokumenty na każdy etap postępowania

https://3obieg.pl/mandaty/

 

system_anuluj_mandat

Inne zapisy autora:

0

Tomasz Parol
Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 

 1. By nie wracać do poprzednich tekstów proszę też tutaj o ewentualne pytania. A jeśli macie uzasadnienia wyroków, które mogłyby pomóc w tej walce z przestępczym systemem to publikujcie lub przesyłajcie do mnie na maila.

  0
  • Właśnie od czerwca ciągam się z tymi z Miłek dostałem identyczne wezwanie tylko że prędkość przekroczona na 50 o 52 jednośladem, oczywiście zdjęcie od tyłu. W owym czasie jechaliśmy ok. 20 maszynek na zlot z jednej miejscowości do drugiej a że mój pojazd przeznaczony był na sprzedaż paru uczestników po drodze korzystało z mojego pojazdu i za cholerę nie kojarzę kto w danym momencie mógł popełnić wykroczenie a część ludzi przebywających na zlocie była zupełnie poznana przypadkowo. Szczerze mówiąc nie wiem kto i w którym momencie przekroczył prędkość. Ja osobiście tą trasą jeżdżę zawodowa co dwa tygodnie od 15 lat, używam CB radia i wiem że ci z miłek często tam stoją Ale wezwanie przyszło wraz ze zdjęciem wskazaniem przekroczonej prędkości moim pojazdem. Oczywiście podejrzewam próbę wyłudzenia pieniędzy. Spytacie dlaczego tak sądzę ? Ponieważ straż gminna z miłek wysłała wezwanie do mnie identyczne jak wyżej zostało opisane a dodatkowo nie uwzględniła tolerancji błędu czyli: przekroczenie o 52km/h 500zł. mandat i 10 punktów. Gdyby nie próbowała jak podejrzewam pieniędzy ode mnie wyłudzić uwzględniła by tolerancję błędu ok. 3km a to by było maks 400zł i 8 punktów karnych. Nie rezygnowała by cyt. z wezwania.
   W związku z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Straż Gminną w Miłkach (dalej Straż), na podstawie art. 54 par. 1 oraz par 6 i 7 z uwagi na dużą uciążliwość dla Pana/Pani związaną z osobistym stawiennictwem w siedzibie straży w celu osobistego przesłuchania niniejszym odstępuję od przesłuchania Pana/Pani w charakterze co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej w niniejszej sprawie wniosku o ukaranie. Tym samym, w charakterze osoby, co do której istniej uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, itd.
   Ale jak komendant straży stwierdził na jednym z zebrań rady gminy cyt.
   Dla sądu wystarczająca jest informacja, że wykroczenie zostało popełnione na obszarze zabudowanym, sąd nie bada nawet czy ustawione są znaki o kontroli prędkości. Możliwe, że fotoradar nie jest zauważany przez kierowców, skoro zdarzają się prędkości 100 km/h.
   Tekst i wypowiedź jest z PROTOKÓŁ
   ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju
   Gospodarczego Budżetu i Finansów,
   Komisji ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki
   w dniu 27 marca 2013r.

   Dokładną wypowiedź można znaleźć na stronie urzędu gminy miłki z datą w dniu 27 marca 2013r.
   link
   http://bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska/259/Komisja_ds__Socjalnych_oraz_Przestrzegania_Prawa_i_Porzadku_Publicznego/

   Jak czytam sprawozdanie z tych posiedzeń odnoszę wrażenie że to prywatny folwark wójta, radnych i straży gminnej. Tam trzeba nasłać CBA, CBŚ, NIK. itp.
   I między innymi dla tego mam podejrzenie o popełnieniu przestępstwa i podejrzenie o próbę wyłudzenie pieniędzy. W poniedziałek odbieram prawdopodobnie wyrok nakazowy w tej sprawie z sądu z Giżycka. Oczywiście piszę odwołanie od wyroku i jednocześnie zgłaszam zawiadomienie po podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Straż Gminną z Miłek.

   0
 2. Avatar Robert

  alez oni doskonale to rozumieja… Pieprzona mafia…

  0
 3. Pozwoliłem sobie Twittnąć do Tuska w ten sposób
  @premiertusk proszę stawiać więcej fotoradarów a nikomu się nie będzie opłacało łapać pijanych morderców drogowych

  0
 4. Avatar Random

  Przy okazji sugestia w kwestii technicznej: Przydałaby się opcja subskrypcji emailowej lub RSS postów konkretnych blogerów na 3obieg.pl, bo niestety obecnie nie ma takiej możliwości, a jest to standard na platformach tego typu, którego tutaj bardzo brakuje.

  Pozdrawiam

  0
 5. Avatar contessa

  Nastepny temat zastepczy po Madzi nagle jakies wielkie obuzenie ,przeciez wiadomo ze wiekszosc Polakow to nieodpowiedzialni pijacy i przestepcy tak ze o co chodzi,jaki narod taki kraj.

  0
 6. I read your post and wished I’d wreittn it

  0
 7. Avatar Kazimierz

  zobaczcie kto “profesjonalnie” współdziała z bandą miejsko gminną. Takim gościem powinna zająć się prokuratura?

  http://sprzeciw24.pl/porada_prawna/3520/Niewskazanie-kieruj%C4%85cego-pojazdem#.UuAFkYy70DA.email

  0
 8. Pingback: TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA I SPOŁECZNA TOKiS - PRESS | Najprostsza odpowiedź na wezwanie Straży Miejskiej (mat. z portalu 3obieg.pl)

 9. Właśnie od czerwca ciągam się z tymi z Miłek dostałem identyczne wezwanie tylko że prędkość przekroczona na 50 o 52 jednośladem, oczywiście zdjęcie od tyłu. W owym czasie jechaliśmy ok. 20 maszynek na zlot z jednej miejscowości do drugiej a że mój pojazd przeznaczony był na sprzedaż paru uczestników po drodze korzystało z mojego pojazdu i za cholerę nie kojarzę kto w danym momencie mógł popełnić wykroczenie a część ludzi przebywających na zlocie była zupełnie poznana przypadkowo. Szczerze mówiąc nie wiem kto i w którym momencie przekroczył prędkość. Ja osobiście tą trasą jeżdżę zawodowa co dwa tygodnie od 15 lat, używam CB radia i wiem że ci z miłek często tam stoją Ale wezwanie przyszło wraz ze zdjęciem wskazaniem przekroczonej prędkości moim pojazdem. Oczywiście podejrzewam próbę wyłudzenia pieniędzy. Spytacie dlaczego tak sądzę ? Ponieważ straż gminna z miłek wysłała wezwanie do mnie identyczne jak wyżej zostało opisane a dodatkowo nie uwzględniła tolerancji błędu czyli: przekroczenie o 52km/h 500zł. mandat i 10 punktów. Gdyby nie próbowała jak podejrzewam pieniędzy ode mnie wyłudzić uwzględniła by tolerancję błędu ok. 3km a to by było maks 400zł i 8 punktów karnych. Nie rezygnowała by cyt. z wezwania.
  W związku z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Straż Gminną w Miłkach (dalej Straż), na podstawie art. 54 par. 1 oraz par 6 i 7 z uwagi na dużą uciążliwość dla Pana/Pani związaną z osobistym stawiennictwem w siedzibie straży w celu osobistego przesłuchania niniejszym odstępuję od przesłuchania Pana/Pani w charakterze co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej w niniejszej sprawie wniosku o ukaranie. Tym samym, w charakterze osoby, co do której istniej uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, itd.
  Ale jak komendant straży stwierdził na jednym z zebrań rady gminy cyt.
  Dla sądu wystarczająca jest informacja, że wykroczenie zostało popełnione na obszarze zabudowanym, sąd nie bada nawet czy ustawione są znaki o kontroli prędkości. Możliwe, że fotoradar nie jest zauważany przez kierowców, skoro zdarzają się prędkości 100 km/h.
  Tekst i wypowiedź jest z PROTOKÓŁ
  ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju
  Gospodarczego Budżetu i Finansów,
  Komisji ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki
  w dniu 27 marca 2013r.

  Dokładną wypowiedź można znaleźć na stronie urzędu gminy miłki z datą w dniu 27 marca 2013r.
  link
  http://bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska/259/Komisja_ds__Socjalnych_oraz_Przestrzegania_Prawa_i_Porzadku_Publicznego/

  Jak czytam sprawozdanie z tych posiedzeń odnoszę wrażenie że to prywatny folwark wójta, radnych i straży gminnej. Tam trzeba nasłać CBA, CBŚ, NIK. itp.
  I między innymi dla tego mam podejrzenie o popełnieniu przestępstwa i podejrzenie o próbę wyłudzenie pieniędzy. W poniedziałek odbieram prawdopodobnie wyrok nakazowy w tej sprawie z sądu z Giżycka. Oczywiście piszę odwołanie od wyroku i jednocześnie zgłaszam zawiadomienie po podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Straż Gminną z Miłek.

  Co o tym sądzicie ?

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816