no-cover
Marzec 06, 2016
BIZNES

PODATKOWY WYZYSK BIEDOTY /CZĘŚĆ PIERWSZA/

Niektóre ugrupowania polityczne w okresie kampanii wyborczej wysuwają obiecujące pozornie propozycje obniżek podatkowych, po zwycięstwie wyborczym. Propozycje nagłaśniane publicznie np. jako hasło wyborcze 3x15 czy 3x18 oznacza, że wszystkie trzy rodzaje głównych podatków płaconych w Polsce, tj. podatku od...

903
2
Like
5 years temu
no-cover
Luty 15, 2016
BIZNES

Podatkowy wyzysk biedoty. Cz. 1

Niektóre ugrupowania polityczne w okresie kampanii wyborczej wysuwają obiecujące pozornie propozycje obniżek podatkowych, po zwycięstwie wyborczym. Propozycje nagłaśniane publicznie np. jako hasło wyborcze 3x15 czy 3x18 oznacza, że wszystkie trzy rodzaje głównych podatków płaconych w Polsce, tj. podatku od...

877
2
Like
5 years temu
no-cover
Luty 08, 2016
BIZNES

Dr. Ryszard Ślązak: Program dla Polski, cz. 2

Konieczne jest szybkie utworzenie w Ministerstwie Gospodarki, jednego departamentu (w miejsce dotychczasowych trzech tj. Departamentu Instrumentów Wsparcia, Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych), oraz wyłączyć i przenieść z departamentu promocji i współpracy dwustronnej do nowo utworzonego, problematykę...

790
0
Like
5 years temu
no-cover
Luty 02, 2016
BIZNES

Dr Ryszard Ślązak: Program dla Polski, cz. 1

Ponadto zachodnie firmy działające w Polsce, i to te nie płacące podatku dochodowego w naszym kraju, opanowały swoimi sklepami niemal wszystkie główne miejskie trasy, a w części także i szlaki turystyczne, w których zbywają swoje zagranicznej produkcji towary. Te właśnie trasy należy odzyskać dla promocji i...

959
1
Like
5 years temu
Powojenne odszkodowania zapłacone Wielkiej Brytanii /od 1947 roku/
Kwiecień 16, 2014
BIZNES

Powojenne odszkodowania zapłacone Wielkiej Brytanii /od 1947 roku/

Polska coraz częściej jest indagowana o jakieś rzekome odszkodowania dla innych nacji za majątek, który "zyskaliśmy" po wojnie. Obecnie pojawiają się coraz to nowi spadkobiercy właścicieli kamienic i innych nieruchomości (często pochodzenia żydowskiego z paszportem amerykańskim) i w wyniku roszczeń sądowych...

857
0
Like
7 years temu
POMOC GOSPODARCE MORSKIEJ, część I
Grudzień 22, 2013
BIZNES

POMOC GOSPODARCE MORSKIEJ, część I

Począwszy od lat 1990-tych sprawy morza były w Polsce marginalizowane, pozostawione na uboczu, a wręcz poza zainteresowaniem kolejnych ekip rządzących. Pojedyncze departamenty ds. morskich, o wycinkowych kompetencjach, były porozrzucane po różnych ministerstwach branżowych, które także często się zmieniały. Ten...

651
4
Like
7 years temu
Zapłacone przez Polskę odszkodowania wobec Francji i Wielkiej Brytanii
Grudzień 19, 2013
Globalnie i Lokalnie

Zapłacone przez Polskę odszkodowania wobec Francji i Wielkiej Brytanii

W poprzedniej części pierwszej omówiliśmy kwestię odszkodowań po nacjonalizacyjnych za znacjonalizowany majątek obywateli i instytucji amerykańskich jaki ocalał i pozostał w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Mimo krytycznej oceny niektórych odcinków polsko – amerykańskiej współpracy zagranicznej, w...

686
0
Like
7 years temu
POMOC GOSPODARCE MORSKIEJ
Grudzień 15, 2013
BIZNES

POMOC GOSPODARCE MORSKIEJ

Począwszy od lat 1990-tych sprawy morza były w Polsce marginalizowane, pozostawione na uboczu, a wręcz poza zainteresowaniem kolejnych ekip...

522
1
Like
7 years temu
ZAPŁACONE PRZEZ POLSKĘ POWOJENNE ODSZKODOWANIA WOBEC ZACHODU
Grudzień 10, 2013
PRAWO

ZAPŁACONE PRZEZ POLSKĘ POWOJENNE ODSZKODOWANIA WOBEC ZACHODU

Po zakończeniu w Europie II wojny światowej, po kapitulacji zbrodniczej III Rzeszy niemieckiej, w maju 1945 roku, Polska miała już właściwie dwa rządy. Rząd konstytucyjny II Rzeczypospolitej przebywający na emigracji, który już pozostał na niej. Ten rząd w czasie wojny zaciągał w imieniu Państwa Polskiego...

757
5
Like
7 years temu
Kumoterskie doradztwo
Grudzień 09, 2013
Bez kategorii

Kumoterskie doradztwo

W roku 1995 doradzało ministrowi skarbu państwa przy prywatyzacji majątku narodowego aż 37 instytucjonalnych doradców zagranicznych, przynajmniej tylu udało się rozpoznać, za które pobrali zapłatę w wysokości ponad 12 mln...

569
1
Like
7 years temu
Przemilczana prywatyzacja
Grudzień 03, 2013
BIZNES

Przemilczana prywatyzacja

W poprzednich opracowaniach w ‘Powikłanej prywatyzacji’ i ‘Pośpiesznej prywatyzacji’, zamieszczonych na łamach Nowego Ekranu przedstawiliśmy naświetlenie przesłanek prywatyzacyjnych oraz ogólny zakres przedmiotowy i...

629
2
Like
7 years temu
Polska a Traktat Ryski
Listopad 29, 2013
POLSKA

Polska a Traktat Ryski

Stosunki gospodarczo-polityczne ze Związkiem Sowieckim po traktacie Ryskim w dwudziestoleciu międzywojennym. W poprzedniej części zaprezentowaliśmy polsko – sowieckie stosunki polityczne od początku po rewolcie październikowej w 1917 roku do momentu konferencji w Genui i Rapollo w roku 1922,a niżej prezentujemy...

934
8
Like
7 years temu
STOSUNKI POLSKO-SOWIECKIE W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
Listopad 27, 2013
Globalnie i Lokalnie

STOSUNKI POLSKO-SOWIECKIE W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM

Konflikt odrodzonej po I Wojnie Światowej niepodległej Polski z Rosją Sowiecką          miał swoje źródło w zasadniczych różnicach ideologicznych i pragmatycznych. W Polsce, mimo ścierania się ze sobą szeregu odmiennych w poglądach i programach środowisk politycznych dominował pogląd odrzucający...

2016
2
Like
7 years temu
Polityka Piastowska, czy Jagiellońska
Listopad 25, 2013
Komentarze dnia

Polityka Piastowska, czy Jagiellońska

Polityka wschodnia w przeszłości i współcześnie. W dyskusjach na temat koncepcji ,rozwoju i przyszłości państwa polskiego pojawiają się różne historyczne odniesienia. Jedno z nich występuje w pytaniu - Polska na wzór piastowski czy jagielloński? Odpowiedź na tak postawione zagadnienie nie może...

1305
3
Like
7 years temu
Anatomia ekonomiczna narodowych klęsk powodziowych
Listopad 22, 2013
BIZNES

Anatomia ekonomiczna narodowych klęsk powodziowych

Do grudnia 2011 roku należało opracować wstępną ocenę ryzyka powodziowego dla danego kraju i wskazać te obszary, dla których istnieje „znaczące” ryzyko wystąpienia powodzi. Do grudnia 2013 roku należy sporządzić w każdym państwie członkowskim mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka...

1087
1
Like
7 years temu
no-cover
Wrzesień 12, 2012
Bez kategorii

WERYFIKACJA PRYWATYZACJI (część I)

Sejm powinien nakazać rządowi sporządzenie kompleksowego raportu o likwidacji i prywatyzacji majątku po PGR, który powinien być udostępniony nauce, WSZYSTKIM partiom politycznym, i opinii...

437
0
Like
8 years temu
no-cover
Maj 05, 2012
Bez kategorii

Prywatyzacja polska

Szybki proces przekształceń własnościowych stał się przyczyną majątkowego ataku na zadłużone zakłady ze strony różnorodnych sił krajowych i zagranicznych oraz bankowych...

380
0
Like
9 years temu
no-cover
Kwiecień 18, 2012
Bez kategorii

Pośpieszna prywatyzacja

Przystępując do realizacji nihilistycznej doktryny prywatyzacyjnej władze musiały wprowadzić takie kryteria i parametry finansowe, aby wystąpił przymus prywatyzacyjny ograniczający perspektywiczny rozwój państwowych...

427
0
Like
9 years temu
no-cover
Kwiecień 02, 2012
Bez kategorii

Powojenne odszkodowania Polski wobec zachodu

Zachęcam do przeczytanie dwóch moich analiz dotyczących problemu i skali odszkodowań Polski po II Wojnie Światowej wobec USA, Wielkiej Brytanii i...

385
0
Like
9 years temu
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816
Next Page »