no-cover
25 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 23 – TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ

"Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa" (Dz 13, 32-33). Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w...

407
0
Like
9 lat temu
no-cover
24 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 22 – JEZUS CHRYSTUS ZOSTAŁ POGRZEBANY

"Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca" (Rz 6,...

537
0
Like
9 lat temu
no-cover
23 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 21 – JEZUS UMARŁ UKRZYŻOWANY

To właśnie grzesznicy byli sprawcami i jakby narzędziami wszystkich mąk, które wycierpiał Boski...

455
0
Like
9 lat temu
no-cover
22 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 20 – JEZUS CHRYSTUS UMĘCZON

Od początku publicznej misji Jezusa niektórzy faryzeusze i zwolennicy Heroda z kapłanami i uczonymi w Piśmie postanowili skazać Go na...

492
0
Like
9 lat temu
no-cover
21 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 19 – MISTERIA ŻYCIA CHRYSTUSA – cz. 2

Chrzest Jezusa jest z Jego strony przyjęciem i zapoczątkowaniem Jego posłania Cierpiącego Sługi. Jezus pozwala zaliczyć się do grzeszników. Jest już "Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata" (J 1,...

460
0
Like
9 lat temu
no-cover
20 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 18 – MISTERIA ŻYCIA CHRYSTUSA – cz. 1

Całe życie Jezusa jest Objawieniem Ojca. Jezus może powiedzieć: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (J 14, 9), a Ojciec oznajmia: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" (Łk 9,...

594
0
Like
9 lat temu
no-cover
19 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 17 – POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, 
NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY

Maryja jest powołana do poczęcia Tego, w którym zamieszka "cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała" (Kol 2, 9). Boska odpowiedź na Jej pytanie: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?", mówi o mocy Ducha Świętego: "Duch Święty zstąpi na...

0
0
Like
9 lat temu
no-cover
18 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 16 – JEZUS CHRYSTUS POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY

Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi...

476
0
Like
9 lat temu
no-cover
17 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 15 – WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4,...

404
0
Like
9 lat temu
no-cover
16 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 14 – UPADEK I GRZECH

Człowiek - kuszony przez diabła - pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy, i nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech...

405
0
Like
9 lat temu
no-cover
15 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 13 – CZŁOWIEK

"Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył" (Rdz 1,...

319
0
Like
9 lat temu
no-cover
14 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 12 – NIEBO I ZIEMIA

Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność...

315
0
Like
9 lat temu
no-cover
13 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 11 – STWORZENIE

"Na początku było Słowo... i Bogiem było Słowo... Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało" (J 1,...

451
0
Like
9 lat temu
no-cover
12 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 10 – WSZECHMOGĄCY

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,...

1325
0
Like
9 lat temu
no-cover
11 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 9 – BÓG – OJCIEC i TRÓJCA ŚWIĘTA

Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je...

545
0
Like
9 lat temu
no-cover
10 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 8 – WIERZĘ W BOGA

"Wierzę w Boga": to pierwsze stwierdzenie wyznania wiary jest także najbardziej podstawowe. Cały Symbol wiary mówi o Bogu, a jeśli mówi również o człowieku i o świecie, to czyni to w odniesieniu do...

380
0
Like
9 lat temu
no-cover
09 stycznia, 2013
Bez kategorii

Do Administracji Nowego Ekranu

Kilka słów do Administracji Nowego...

374
0
Like
9 lat temu
no-cover
09 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 7 – WIARA

Przez swoje Objawienie "Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, by ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej". Adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie jest...

282
0
Like
9 lat temu
no-cover
08 stycznia, 2013
Bez kategorii

Z lekcji Katechizmu – 6 – PISMO ŚWIĘTE

W Piśmie świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko słowo ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście: Słowo...

332
0
Like
9 lat temu
no-cover
07 stycznia, 2013
Bez kategorii

Car Władimir i neoimperializm rosyjski. Rzecz o powszechnej globalizacji.

...o strukturach, które już istnieją: Euroazjatycka Komisja Gospodarcza w Moskwie i idea stworzenia... Parlamentu...

600
0
Like
9 lat temu
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758
Następna strona »