POLSKA
Like

Apogeum nepotyzmu zawodowego

18/07/2013
885 Wyświetlenia
2 Komentarze
3 minut czytania
Apogeum nepotyzmu zawodowego

Nepotyzm zawodowy jako podstawa funkcjonowania grup zawodowych samokontrolujących się.

0


25 lipca 2013 dokładnie sześć lat po bezprawnym zastosowaniu aresztu wydobywczego wobec mojego syna przez ówczesną asesor Małgorzatę Nowik z SR Warszawa Praga Północ, odbędzie się posiedzenie Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ III wydział karny sekcja postępowania przygotowawczego w sprawie mojego zażalenia na zażalenie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ o odmowie przyjęcia mojego zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym tj. funkcjonariuszom policji, ówczesnym asesorom i prokuratorom, ówczesnym asesorom sądowym, sędziom sądów powszechnych i sędziemu SN, „piratom” opiniodawczym oraz osobie rzekomo pokrzywdzonej – wszystkim osobom grozi do 10 lat pozbawienia wolności, utrata przywilejów między innymi w postaci stanu spoczynku i pobierania wysokiej emerytury.
Paradoksem tej sprawy jest, że prokurator Szymon Brzozowski, który odmówił wszczęcia śledztwa jest przedstawicielem tej samej prokuratury, z której pochodzą asesorzy i prokuratorzy, którzy:
• bezprawnie wnioskowali o areszt wydobywczy – bezprawność wynika z art. 249 § 2 k.p.k.
• asesor zlecił wykonanie pirackich opinii biologicznych pseudo instytucji badawczo naukowej o nazwie KOBN – nie jest wykluczone, że prokurator Szymon Brzozowski sam posługiwał się takimi pirackimi opiniami
• fałszowali dokumenty procesowe, poświadczali nieprawdę – z postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa i z załącznika nr 1 wynika ,że prokurator Szymon Brzozowski sam fałszuje dokumenty i poświadcza nieprawdę
• złożyli akt oskarżenia przeciwko mojemu synowi, któremu nie przedstawiono zarzutów popełnienia przestępstwa zgodnie z art. 313 k.p.k. – z rzekomo pieczątki imiennej, która jest wydrukiem komputerowym oraz z jakimś gryzmołem jako podpis nie wiadomo kto sporządził akt oskarżenia
• wnioskowali o skazanie pomimo braków podstaw prawnych do takiego wniosku
• ukrywali przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy policji
Paradoksem tej sprawy jest to, że sprawę będzie rozpoznawał sąd III wydziału karnego tego samego co ówcześni asesorzy i sędziowie, którzy:
• bezprawnie zastosowali areszt wydobywczy oraz utrzymywali go przez prawie 2 lata – o tym wyraźnie mówi art. 249 § 2 k.p.k.
• prowadzili bezprawne postępowanie sądowe i skazali mojego syna pomimo braku podstaw prawnych wynikających z art. 313 k.p.k.
• posługiwali się fałszywymi dokumentami procesowymi
• ukrywali przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy policji, prokuratorów i biegłych

Nemo iudex in causa sua ( Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie) – podstawowy warunek bezstronności organu rozstrzygającego sprawę.

dokument 0207

0

tomm

61 publikacje
21 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758