PRAWO
Like

APEL DO NACZELNEGO PROKURATORA WOJSKOWEGO

12/09/2013
1375 Wyświetlenia
5 Komentarze
10 minut czytania
APEL DO NACZELNEGO PROKURATORA WOJSKOWEGO

Związkowcy w imieniu polskiego narodu wyrażają dezaprobatę i nie godzą się na dalszą arogancje rządzących, na dalsze kłamstwa, na poniżanie i pozbawianie podstawowych praw obywatelskich oraz na dalsze dziele społeczeństwa na swoich i obcych. Obywatele mają dosyć potęgującego się bezprawia, korupcjogennych układów i zawłaszczaniu kraju przez wybrane elity polityczne. Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej popiera ten protest, a jednocześnie aktywnie włączy się w każdy wyraz negacji bezprawnego postępowania. Szczególnie niepokoi nas nagminne łamanie prawa przez ludzi powołanych do zawodowego nadzorowania sprawiedliwości. Budzi trwogę i powoduje poczucie zagrożenia fakt, że łamanie prawa, zakłamanie, , fałszowanie dokumentów, poświadczanie nieprawdy  i  arogancję w czasie rozpraw prezentują prokuratorzy i sędziowie w mundurach Wojska Polskiego, bowiem to oni mają stać na straży sprawiedliwości w czasie wojny.

0


 

Apel do Naczelnego  Prokuratora Wojskowego

PROKURATOR WOJSKOWY

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej, Dziennikarze oraz Czytelnicy portalu informacyjnego „3obieg.pl” z uwagą i zaniepokojeniem śledzą zmagania pani Grażyny Niegowskiej z przejawami łamania obowiązującego prawa, jakie demonstrują na oczach opinii publicznej prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie oraz „ustalony oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego”.

 

Dzieje się to w sytuacji, gdy opisywane na łamach portalu internetowego „3obieg.pl” okoliczności podszywania się pod numer 518 169 798, użytkowany przez Grażynę Niegowską i wykonywania za jego pośrednictwem połączeń na numer 997 (sprawa sygn. akt PG.Śl.45/13) wskazują na możliwość popełnienia bardzo poważnych przestępstw, co pozwala łączyć oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego z faktem ujawnienia teleinformatycznych kulis zbrodni na Krzysztofie Olewniku w publikacjach Grażyny Niegowskiej.

 

W oparciu o jakie przesłanki sprawa zbrodni na Krzysztofie Olewniku oraz sprawa podszywania się pod numer 518 169 798 mają się łączyć z osobą oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego?  Otóż z publikacji „Służby zabiły Olewnika” wynika, że w czasie, gdy Krzysztof Olewnik był przez 20 miesięcy przetrzymywany w Kałuszynie/ k Legionowa, szefem Wydziału WSI w Legionowie, znajdującego się w odległości ok. 7 km od miejsca przetrzymywania, był właśnie ustalony oficer. Każdy, kto choć trochę zetknął się z metodami pracy służby specjalnej, uzna za wysoce nieprofesjonalne nie wykrycie tego typu zdarzenia  – które w porę zauważone, pozwoliłoby ocalić Krzysztofa Olewnika.

Takie wnioski wysunęła Grażyna Niegowska w publikacji, która ukazała się 12 października 2012 r. Niedługo potem spotkała ją prowokacja z użyciem jej numeru telefonu, objęta śledztwem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie sygn. akt PG.Śl.45/13.

 

Wyjaśnienie w ramach śledztwa kulis tego przestępstwa jest tak samo ważne, jak wyjaśnienie kulis zbrodni na Krzysztofie Olewniku. Materiały śledztwa dowiodły bowiem, że w dniu 11.11.2012 r. doszło do uzyskania zdalnego dostępu do aparatu telefonii komórkowej marki Samsung model CGH – C300, w którym była zainstalowana karta SIM o numerze abonenckim 518 169 798 z seryjnym numerem 8948031224583469144. Czyn ten  mógł być popełniony jedynie przy użyciu urządzenia pośredniczącego (innej możliwości technicznej nie ma), w którym sprawca posłużył się numerem IMSI 260034558346914, ustalonym przez operatora sieci PTK Centertel w piśmie z dn. 26.04.2013 r. (por. „Skrzypek na celowniku” oraz pozostałe publikacje tematyczne, 3obieg.pl).

 

Dotychczasowe ustalenia prokuratora wojskowego w opisywanej sprawie (sygn. akt PG.Śl.45/13), dokonane w oparciu o materiały śledztwa, potwierdzają – zdaniem pełnomocnika prawnego dr Grażyny Niegowskiej – słuszność twierdzenia  o istnieniu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez ustalonego oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego przestępstwa o znamionach opisanych w postanowieniu o wszczęciu śledztwa. Jednak zdumienie budzi fakt, że prokurator WPG w Warszawie odmówił przesłuchania tego oficera w obecności Pokrzywdzonej i pełnomocnika, jak też systematycznie odmawia realizacji tych wszystkich wniosków dowodowych, które mogłyby potwierdzić lub wykluczyć – w sposób jednoznaczny – jego udział w prowokacji z dnia 11 listopada 2012 r.

 

Przestępstwa z użyciem telefonii komórkowej mogą bardzo poważnie skutkować dla bezpieczeństwa obywateli, ich życia i zdrowia. Telefon komórkowy jest w Polsce  wykorzystywany jako narzędzie przestępcze, mogące pozbawić każdego z nas godności lub  pracy (poprzez wysyłanie dyskredytujących treści z naszego numeru), bądź też zarobionych pieniędzy (przestępca, mający dostęp do urządzenia specjalnego, nie będzie miał problemu z wyczyszczeniem naszego konta).

 

Jednak prokuratorzy wojskowi nie potrafią – lub nie chcą skutecznie ścigać sprawców tego typu przestępstw, czego dowodem jest toczące się w WPG w Warszawie śledztwo PG.Śl. 45/13.

 

Nie sposób w tym miejscu nie zauważyć, że braki wiedzy i podobny sposób lekceważenia dowodów (w postaci danych teleinformatycznych) były pośrednią przyczyną śmierci Krzysztofa Olewnika. Prokurator Leszek Wawrzyniak, prowadzący śledztwo w sprawie porwania Krzysztofa Olewnika, przyznał się dopiero przed Sejmową Komisją Śledczą, że nie miał żadnej wiedzy z zakresu funkcjonowania telefonii komórkowej i dlatego (bezrefleksyjnie) lansował narzuconą mu wersję o samouprowadzeniu (por. artykuły: „Służby zabiły Olewnika”, „Olewnik musiał umrzeć”, Grażyna Niegowska).

 

Pomimo, że ta głośna sprawa pokazała, jak poważne skutki wywołuje ignorancja organów ścigania, w śledztwie sygn. akt PG.Śl. 45/13 prokurator WPG w Warszawie zdaje się tego w ogóle nie zauważać. Tymczasem opinia publiczna ma prawo oczekiwać, że instytucja Prokuratury wyciągnie właściwe wnioski z tragicznej sprawy Olewnika – łączącej się ze śledztwem syg. akt PG.Śl. 45.13 także poprzez osobę ustalonego oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

 

Opinia publiczna zwraca też uwagę prokuratora referenta na tekst umieszczony pod adresem: http://pro-gsm.info/imsi-iccid.html, który pokazuje, w jaki sposób jest tworzony numer zapisany na karcie SIM na podstawie numeru IMSI. Z tekstu dowiadujemy się, że sekwencja ostatnich 10 cyfr numeru IMSI jest tożsama z sekwencją cyfr występujących w części numeru karty SIM, zwanym „Individual ID”.

W świetle powyższego poprawny numer IMSI dla numeru abonenckiego 518 169 798 powinien być: 260 03 4583469144.  Różni się on od podanego przez operatora w piśmie z dn. 26.04.2013 r. w sposób wskazujący na możliwość sklonowania: 260 03 4558346914.

Czy Prokurator w ciągu czterech miesięcy trwania śledztwa ustalił jednoznacznie chociażby tę jedną daną?

 

Panie Prokuratorze, żądamy, aby podlegli panu służbowo prokuratorzy wojskowi ustalili w sposób procesowy czy numer IMSI, podany w piśmie z dnia 26 kwietnia 2013 r. przez specjalistę sieci Orange, jest oryginalnym numerem IMSI dla karty SIM 8948 03122 4583469144, identyfikującej abonencki numer 518 169 798, czy też nie – i czy z tego właśnie numeru  były wykonywane połączenia na 997.

 

Żądamy także, aby prokuratura wojskowa pozyskała w sposób prawem przewidziany wszystkie szczegółowe wykazy połączeń z dnia 11 listopada 2012 r. – według parametrów ustalonych przez biegłego: MSISDN, IMSI oraz IMEI – czego od dłuższego czasu słusznie żąda pełnomocnik prawny dr Grażyny Niegowskiej.

 

Chcąc pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy informujemy Prokuraturę, że w Polsce funkcjonuje już Instytut Informatyki Śledczej, który na zorganizowanej w 2012 r. konferencji naukowej debatował m.in. o „Nadużyciach w sieciach telekomunikacyjnych (Piotr Szeptyński, PTC SA) oraz o „Metodach analiz śledczych Social Forensic” (dr inż. Jerzy Kosiński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie). Dla dobra śledztwa można by zasięgnąć wiedzy u specjalistów z tego Instytutu. Wszak bez rzetelnej wiedzy teleinformatycznej i bez pozyskania brakujących danych teleinformatycznych niemożliwe będzie prawidłowe rozstrzyganie w sprawie sygn. akt PG.Śl. 45/13, która może także pokazać kulisy mechanizmu porwania i zamordowania Krzysztofa Olewnika.

 

Jednocześnie stanowczo żądamy zaprzestania przez prowadzącego śledztwo prokuratora wojskowego poniżania pokrzywdzonej – Pani dr Grażyny Niegowskiej, poprzez przypisywanie jej cech osoby niedorozwiniętej umysłowo. Nie sposób nie zauważyć zbieżności postępowania prokuratury wojskowej z metodami psychiatrii radzieckiej. W demokratycznym państwie prawa nie można się godzić na funkcjonowanie prokuratury wedle wzorców państwa totalitarnego. Teza lansowana przez prokuratora wojskowego o niedorozwoju umysłowym Pokrzywdzonej nie ma oparcia o żadne racjonalne przesłanki i dowody, a oparta jest wyłącznie na intencjonalnych wymysłach podejrzewanego o popełnienie przestępstwa oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Takie funkcjonowanie prokuratury wojskowej niebezpiecznie zbliża nas do metod z okresu stanu wojennego. Jest to tym bardziej niepokojące, że w dalszym ciągu w jednostkach prokuratury wojskowej, a zwłaszcza w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, pełnią jeszcze służbę prokuratorzy z tego mrocznego okresu.

Uprzejmie prosimy, by  Apel  wysyłać  ze
swoich adresów mailowych do NPW. , na adres:

opp@npw.gov.pl

 

 

Warszawa, dn. 13 września 2013 r.

 

 

 

 

 

 

Inne zapisy autora:

0

Klub IP
Klub IP

Klub Inteligencji Polskiej skupia aktywnych, myślących Polaków. Jesteśmy kolejnym pokoleniem Polaków w historycznej sztafecie dziejów, tych co pracowali dla oświaty i wychowania młodzieży, budowali i rozwijali gospodarkę, formułowali i głosili dobre prawa, rozwijali i szerzyli polską kulturę, walczyli o naszą i waszą wolność oraz budowali niepodległe Państwo Polskie. Czujemy swoją odpowiedzialność za przeszłe i przyszłe losy naszej Ojczyzny. Nie wiążemy się z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym. Chcemy pracować dla wzajemnego zrozumienia i porozumienia Rodaków we wspólnych sprawach naszej Ojczyzny, ponad osobistymi ambicjami i doraźnymi układami, ponad partykularnymi i partyjniackimi podziałami i opcjami politycznymi. Nie należy nas wpisywać w całkowicie dziś nieaktualny i bałamutny schemat .Chcemy intelektualnie wspierać, budować i rozwijać Państwo Polskie jako nowoczesną organizację na służbie suwerennego Narodu, stojącą na straży jego praw i wolności oraz uprawnień i obowiązków obywatelskich. Państwo bezpieczeństwa, sprawiedliwego prawa, solidarności i pokoju, stymulujące rozkwit sił duchowych i materialnych kraju, służące wzrostowi dobra wspólnego i dobrobytu wszystkich mieszkańców (bez nędzy i bezdomności), a także Państwo współpracy i pokoju międzynarodowego. http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/index.php/deklaracja-ideo-prog.html kontakt@klubinteligencjipolskiej.pl

15 publikacje
21 komentarze
 

 1. Mimo ambiwalentnej postawy pani Niegowskiej wobec mnie zaryzykuję kolejny wpis na jej blogu.
  Mimo, że wyrzuciła do kosza moje komentarze powołuje się na materiał, który jej poleciłem, ale nie rozumie jego treści (http://pro-gsm.info/imsi-iccid.html).
  Nie ma jednolitego systemu wiążącego numer ICCID z numerem IMSI. Ogólne zasady są jedynie sformułowane dla struktury numeru ICCID w „GSM Standards ETSI TS 102 221”.
  ICCID liczy 19 lub 20 cyfr w pięciu podstawowych blokach.
  [1] 89 – karty czipowe do zastosowań telekomunikacyjnych
  [2] np. 48 Polska ; 01 lub 310 USA- CC lub MCC – Country Cod lub Mobile Country Cod
  [3] np. 03 Orange ; 170 AT&T – MNC – Mobile Network Cod
  [4] numer „seryjny”
  [5] CD- Check digit cyfra kontrolna liczona liczona wg. algorytmu Luhn`a
  Blok [4] może zawierać dodatkowe informacje miesiąc i rok emisji karty (MMYY) lub numer HLR (HH). Występuje tu duża dowolność. Algorytm powiązania numeru ICCID z numerem IMSI określa operator telefonii komórkowej zamawiający karty u producenta. Wielu operatorów „idzie na łatwiznę” i wykorzystuje do konstrukcji numeru IMSI ostatnie cyfry z numeru ICCID z pominięciem cyfry kontrolnej (CD). Pozwala to w prosty sposób zrekonstruować numer IMSI na podstawie ICCID, co opisał Lee Reiber prezes Mobile Forensics Inc. – http://www.mfi-training.com/forum/paper/SIM&Salsa.pdf‎ Notabene ta łatwość stała się przedmiotem krytyki Corey`a Gilmor`a kierującego jednym z projektów na prestiżowym portalu BGR poświęconym technologiom mobilnym -http://coreygilmore.com/blog/2010/06/14/att-downplays-critical-iccid-leak/

  Używając programu Data Doctor Recovery – SIM Card(Demo) Version:-5.4.1.2 oraz czytnika USB kart SIM odczytałem numery nie aktywnych kart SIM polskich operatorów. Litery “z” użyłem do cyfr, których znaczenia nie znam.

  PLUS GSM ( brak czytelnego związku pomiędzy ICCID a IMSI )
  CC/MCC MNC HH CD
  ICCID 89 48 01 98 1154792497 8
  IMSI 260 01 98 05684088

  T-MOBILE ( litera „F” jako dwudziesty znak )
  CC/MCC MNC zz YY zz CD
  ICCID 89 48 02 07 12 11 957285 5F
  IMSI 260 02 1673 957285
  PLAY ( Play stosuje zapis 20 cyfrowy )
  CC/MCC MNC CD
  ICCID 89 48 06 105000 5047238 3
  IMSI 260 06 005 5047238
  ORANGE ( numery odczytane przez mnie)
  CC/MCC MNC YY z HH CD
  ICCID 89 48 03 08 2 292744211 8
  IMSI 260 03 29 92744211
  Algorytm tworzenia numeru IMSI na podstawie ICCID wydaje się podobny
  (numery z karty pani Niegowskiej)
  89 48 03 12 2 458346914 4
  260 03 45 58346914
  Tak wiec numer podany przez operatora ORANGE jest poprawny.
  Przeglądając materiały w Internecie dot. sprawy pani Niegowskiej przypadkiem natrafiłem na tekst w którym zwraca ona uwagę prokuratorowi na tryb pozyskiwania danych od operatorów telekomunikacyjnych w ciągu 24 miesięcy. Przypominam pani, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa ustawa regulująca prawo telekomunikacyjne. Termin retencji danych został w niej skrócony do 12 miesięcy, tak więc nie pozostało zbyt dużo czasu na uzyskanie od operatorów informacji dotyczących aktywności w sieciach telefonicznych w dniu 11.11.2012 roku

  0
 2. Szanowny Panie, proszę przyjąć do wiadomości, że wpisał się Pan na blogu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej.

  0
 3. Pingback: Umorzyć, niech nie śmierdzi | Małgorzata Pietkun

 4. Pingback: Dr Grażyna Niegowska – Nagranie z podsłuchów. Policja nagrała swoje nielegalne czynności na telefon figuranta!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816