Bez kategorii
Like

Apel do Anonymousa

18/04/2012
482 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
no-cover

Jeśli państwo zawodzi, szczególnie w sprawach bezpieczeństwa, zagrożenia życia i zdrowia Obywateli, mamy obowiązek takie państwo zastąpić i działać na własną rękę.

0


 


Zwracam się z uprzejmą prośbą do organizacji Anonymous o ustalenie faktów, które będą istotnymi dowodami w sprawie zawiadomienia złożonego w dn. 17.02.2012 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie (Warszawa – Praga Północ). Pełną treść tego zawiadomienia przytoczyłam w artykule „Bardzo smutna diagnoza” (Nowy Ekran).

Uprzejmie proszę Anonymous o ustalenie:

  • 1.      Kto – i posługując się jakim urządzeniem – wpisał (prawdopodobnie w lutym br.) w telefonie dziennikarza (bez jego wiedzy) wiadomość tekstową – będącą de facto groźbą pobicia –  o treści podanej w artykule „Służba Kontrwywiadu Wojskowego niszczy ludzi” (Nowy Ekran, Grażyna Niegowska)?
  • 2.      Jakie parametry tego urządzenia zostały wykorzystane do zdalnego (tj. bez wiedzy i woli dziennikarza) wpisania podanych w artykule treści – w folderze „utwórz wiadomość” ? Chodzi głównie o ustalenie numeru IMSISDN karty SIM użytej do tego procederu, a także o numer techniczny bazowej oraz/lub wirtualnej stacji wejściowej i o numery IMEI zapisane w urządzeniu.
  • 3.      Kto jest prawnym właścicielem numeru 508 427 133 i za pomocą jakiego urządzenia, do kogo należącego, wdrukowano w telefon z kartą SIM o numerze: 793 593 804 połączenia na ten numer (tj. 508 427 133) w czasie podanym w zawiadomieniu?
  • 4.      Do jakiej instytucji, względnie organizacji lub osoby fizycznej należą ujawnione w zawiadomieniu symbole stacji bazowych: 0639 G, 7619 U, numery kart SIM: 506 352 404, 512 788 861; 500 539 814; 519 895 805; 519 896 661; 519 894 103; 519 896 751; 506-726-040 i numery IMEI: 3583720198 5414(1); 35337400308082(9) ?

Dane te pozwolą jednoznacznie ustalić bezpośrednich sprawców oraz aktywnych popleczników czynu zabronionego, ściganego na podstawie kodeksu karnego. Nie wykluczam, że wśród przestępców są osoby reprezentujące polskie organy ścigania.

Dane te pozwolą także ustalić zleceniodawców brutalnego pobicia mojego Syna. Nie wykluczam, że wśród przestępców są osoby reprezentujące polskie organy ścigania.

 

Uzasadnienie

 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie (Warszawa – Praga Północ) nie zajęła dotychczas stanowiska na okoliczność podjęcia lub odmowy wszczęcia precedensowego śledztwa w sprawie zawiadomienia, którego pełną treść przytoczyłam w artykule „Bardzo smutna diagnoza” (Nowy Ekran).

Tymczasem zgodnie z art. 307 paragraf 1 kpk, prokuratura może dokonać czynności sprawdzających w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Tyle dni ma na zweryfikowanie danych zawartych w zawiadomieniu. Po 30 dniach Prokurator musi wydać postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub o wszczęciu śledztwa.

Jednocześnie art. 306 paragraf 3 kpk stanowi, że jeżeli po upływie 6 tygodni od daty złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa prokurator nie wydał postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa, przysługuje zażalenie na bezczynność prokuratora do prokuratora nadrzędnego.

Od daty przedmiotowego zawiadomienia minęło niemal 9 tygodni i ze strony Prokuratury jest cisza. Nie po raz pierwszy grają na zwłokę i łamią swoją bezczynnością obowiązujące prawo (oczywiście bezkarnie).W tle jest bowiem chroniona bezkarność oficera SKW i osób z nim współpracujących.

Mogę złożyć zażalenie na tę bezczynność, ale mam już takich zażaleń kilkanaście – w związku z innymi zgłoszeniami, które nie ruszyły z miejsca żadnego postępowania, a jedynie spowodowały utratę dowodów.

Bezczynność Prokuratury służy jedynie przeciąganiu czasu, najlepiej do chwili trwałego utracenia dowodów. A niektóre z nich możliwe są do procesowego pozyskania tylko do połowy lipca 2012 r.

Nie chcę dopuścić, aby i tym razem istotne dla bezpieczeństwa pokrzywdzonych dowody uległy zatarciu. Stąd moja wielka prośba do Anonymousa.

Aby przeczytać więcej na temat przedmiotowej sprawy, polecam Anonymousowi artykuły: "Syborg- wielka tajemnica państwa", "Wyrok" i "Oskarżenie" autorstwa Redaktora NE Pawła Pietkuna, a także: "Inwigilacja przez komórkę – instrukcja obsługi" autorstwa Redaktora Tomasza Parola oraz większość moich wpisów.

Pomóżcie, prosimy Was.

Niech przestępcy, którzy od 2005 r. są bezkarni, przestaną wreszcie dręczyć ludzi.

P.S. Racja, zapomniałam podać Wam numer do dziennikarza.

Oto on: 600 444 737.

Dziennikarza zaczęli nękać po 14 stycznia tego roku; wykorzystali Syborga.


"Kuloodporna jest (…)  anonimowa i niezależna Polska Cybernetyczna Armia Podziemna!" (Dobrodziej)

 

Pozdrowienia,

Grażyna Niegowska  

 

 

Inne zapisy autora:

0

NN 533763214

73 publikacje
64 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758