PRAWO
Like

Antypolska mitologia marca’68. Część V/2

04/06/2018
1434 Wyświetlenia
2 Komentarze
17 minut czytania
Antypolska mitologia marca’68. Część V/2

  Antypolska mitologia marca’68.  Część V/ 2 Mechanizm zawłaszczenia władzy politycznej przez mniejszości etniczne w (wirtualnej) Polsce od 4 czerwca 1989.  Jeżeli do wskazanego w części V/1 braku stosowania demokratycznych reguł wyborczych,   dołożymy fakt ,że w uzyskaniu odgórnie zaplanowanego przez sowieckich etników (od 1945 r władających Polską) wyniku wyborczego służy personalne  opanowanie (od początku utrwalania PRL po stan obecny) urzędów Państwowej i Okręgowych Komisji Wyborczych,  obsadzonych przez  anonimowych pochodzeniem , poP-ów[1], czyli nazywając po fakcie : przedstawicieli  2-go  i  3-go pokolenia  UB–  to mamy nadal odgórnie centralnie sterowaną tzw. „demokrację ludową”. Tak samo sterowaną  ,  jak te „demokracje” istniejące w czekistowsko- putinowskiej Rosj, bądź na obszarze kagiebowskiej Białorusi. Różnice w rozgrywaniu  „poddanych” między Polską,  a tam na wschodzie biorą stąd […]

0


 

Antypolska mitologia marca’68.

 Część V/ 2

Mechanizm zawłaszczenia władzy politycznej przez mniejszości etniczne w (wirtualnej) Polsce od 4 czerwca 1989. 

Jeżeli do wskazanego w części V/1 braku stosowania demokratycznych reguł wyborczych,   dołożymy fakt ,że w uzyskaniu odgórnie zaplanowanego przez sowieckich etników (od 1945 r władających Polską) wyniku wyborczego służy personalne  opanowanie (od początku utrwalania PRL po stan obecny) urzędów Państwowej i Okręgowych Komisji Wyborczych,  obsadzonych przez  anonimowych pochodzeniem , poP-ów[1], czyli nazywając po fakcie : przedstawicieli  2-go  i  3-go pokolenia  UB–  to mamy nadal odgórnie centralnie sterowaną tzw. „demokrację ludową”. Tak samo sterowaną  ,  jak te „demokracje” istniejące w czekistowsko- putinowskiej Rosj, bądź na obszarze kagiebowskiej Białorusi. Różnice w rozgrywaniu  „poddanych” między Polską,  a tam na wschodzie biorą stąd ,że Rosjanie jako naród nigdy nie mieli wpływu na władzę w swoim kraju : najpierw mongolska zwierzchność  , potem carski despotyzm , ale szczególnie teraz, gdy od 100 lat od bolszewickiego przewrotu Lenina, tkwią w chazarsko-czekistowskim  zniewoleniu. Z kolei  Litwini z byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako suwerenne społeczeństwo utracili za sprawą Rosji wpływ w na własne władze państwa już 10 pokoleń temu wraz z III rozbiorem Rzeczypospolitej. Zaś od 5-ciu (wschód kraju ) bądź  3-ch ostatnich  pokoleń (część zachodnia ) tak jak Rosjanie, trwają w tymże chazarsko–czekistowkskim systemie niewolniczym.    Ponieważ  Polacy utracili państwowość  znacznie później, niż Litwini , ostatecznie zdradzeni i pozostawieni przez sojuszników  pod koniec   II Wojny Światowej , to żywa pamięć zasad funkcjonowania  własnej państwowości w Polsce trwa w ludziach- bo przekazywana nie tylko kłamliwą propagandą ,ale przekazem międzypokoleniowym.  Stąd mistyfikacja demokracji działająca w okupowanej od 3 pokoleń Polsce (obecnie odgrywana na zasadzie monopolu bandy czworga)  siłą rzeczy musi być  nieco bardziej zawiła, na rzecz skutecznego tumanienia ludu, niż ta jaka funkcjonuje na u naszych wschodnich sąsiadów ,gdzie oparta jest  na (nic nie znaczącej w realu)  zasadzie powszechnego prawa do postawienia krzyżyka . Które to wszystkie krzyżyki  już bez żadnej oddolnej kontroli zasilą a’priori   „wybieralną” oczywiście–„demokratycznie”, na kolejne kadencje  prezydentury chazarów -czekistów w historycznych obszarach  Rosji i Litwy [2].

Przedstawione tu mechanizmy odgórnego sterowania prawem wyborczym przez chazarów- czekistów (w Polsce pojęcie „Chazarów –czekistów” =”chamy i żydy”) , umożliwiają zawłaszczenie całości władzy politycznej państwa przez określoną mniejszość  ponad nie posiadającą żądnego realnego wpływu na rezultat owych „wyborów” dyskryminowaną okupacyjnym POkomunistycznym prawem polską (czy rosyjską czy litewsko-białoruską) większością.

Stosowane w Polsce zasady „czekistowskiej demokracji” to co prawda nieco nowszy od stosowanych w Rosji czy Litwie modeli „legalizacji” chazarskiej żydokolonizacji krajów ,ale praktykowany już był podczas utrwalania władzy żydokomuny do tzw. Wyborów do sejmu w styczniu 1947. Wtedy w 1947r oprócz PSL- jedynego prawdziwego jako polskie stronictwo dopuszczonego do wyborów- startowały założone przez chazarów z NKWD-UB fałszywa PPS , fałszywe Stronicowo Pracy, fałszywy  (to w ciągłości organizacyjnej ten sam co obecny) PSL udające a jakże by inaczej ,tzw. „blok demokratyczny ” z chazarsko-żydowską PPR na czele . Najemnicy Rotchschildów do jakich należy też rosyjskie hazarstwo,  uwielbiają stosowanie pojęcia „demokratyczny”, szczególnie  gdy chcą, jak zawsze   zatuszować brak stosowania zasad demokracji!

Tak jak wtedy w styczniu 1947r , tak i w 3-ciej eRPe nie tylko utajnione wyniki głosowania nie miały żadnego przełożenia na rozdział mandatów.[3]

Tak jak wtedy , praktyka promowania fikcyjnych stronnictw politycznych ma trwałe zastosowanie do tej pory: niemal całość  mandatów w parlamencie  przejmują fałszywki partii politycznych. A wszystko co widzieliśmy oglądając od 1989 r z dotychczasową działalnością partii sejmowych lub może raczej ,,partii magdalenkowej’’(!) jednoznacznie wskazuje, że czekistowska- praktyka ta jest aktualna nadal ,blisko 30 lat po rzekomym upadku komunizmu! Jest tylko jedna różnica ws. stosunku  do wyborów z 1947 r. Żadna z owych etatowych sejmowych. partii w tzw 3-ciej eRPe nie reprezentuje w żaden sposób większości Polaków, choćby w podobnym stopniu tak jak w 1947 r robił to mikołaczykowski PSL. Od ponad 70 lat do parlamentu w Polsce za sprawą ubeckiego rodowodem PKW (Państwowa Komisja Wyborcza) wchodzą tylko czekistowskie rodowodem fałszywki partii politycznych ! Dlaczego twierdzę ,że to jedynie czekistowskie fałszywki odgrywające rolę stronnictw?

Nie trzeba tu nawet przeprowadzać tzw. lustracji , czy mieć wgląd w teczek personalnych onych ,,polityków”. Wystarczy spojrzeć na samą treść a raczej brak jakiejkolwiek istotniej treści w programach politycznych owych partii. Nie wypowiadają się one jednoznacznie w ogóle w żadnej kluczowych sprawach ustrojowych Polski . W pełni akceptują stan obecny ciągłości państwowej z PRL!

Stąd ów brak programowy tuszowany ładnie brzmiącymi, lecz nic nie znaczącymi swoją treścią hasełkami, to niepodważalny dowód fasadowego wokół czekistowskiego charakteru  rodowodu obecnych magdalenkowych partii sejmowych. Otóż zredagowanie jednoznacznego i konkretnego programu politycznego wymagałoby bezwzględnego stosowania się do jego zasad, i to nie tylko bez konieczności, a wręcz bez możliwości wprowadzania tzw. ,,dyscypliny głosowania”. Dyscyplina wynikałaby z samego trzymania się wytycznych programu swojego stronnictwa, nie tylko w głosowaniach parlamentarnych, lecz własnym postępowaniu. Nie tylko odbierałoby możliwość manipulacji  na koniunkturalny użytek sejmową większością ,lecz w przypadku sprzeniewierzeniu się przez przedstawicieli sejmowych wobec własnych zasad programowych , mogliby włącznie ze swymi liderami,  i zapewne byliby zgodnie ze statutem, jakie stosują autentyczne stronnictwa polityczne, wykluczeni oddolnie z danej partii. Tym samym ich obecna, nieraz już przeszło   25 letnia poselska kariera owych liderów-cadyków partyjnych  zakończyłaby się w najlepszym razie na jednej, 4 –letniej kadencji.

Stąd „partie” te np. nie deklarują się programowo w sprawie nie istniejącego (jak to powinno być w państwie demokratycznym )  w III RP rozdziału władzy[4]. Notabene, ani   w I-szej ani II-giej  PRL (tzw. 3-ciej erpe) nigdy rozdziału władzy politycznej nie było i nie ma !

 

Od 4 czerwca 1989r  praktyka jest taka: narzucona  odgórnie Polakom tzw. zwycięska partia (zawsze jedna albo druga –tj etatowa tzw. „lewica” lub „prawica”)  w antydemokratycznej dwu-przymiotnikowj szopce wyborczej zawłaszcza parlament (bo te autentyczne wybory demokratyczne obligatoryjnie mają pięcio lub co najmniej cztero przymiotnikowy charakter!)  , gdzie tworzy sama ze swoich nie posiadających żadnej merytorycznej do  zarządzania wiedzy posłów  niekompetentny do czegokolwiek rząd  i ma własnego partyjnego  tzw. Prezydenta. Prezydenta  który przedewszystkim   zatwierdza przek®ęty takiego rządu -oczywiście rządu sowieckich etników: poP-ów. A ten za nic nieodpowiedzialny karnie rząd przejmuje po raz kolejny, niczym familijną schedę wszystkie urzędy i zarządy instytucji państwa. To nie jest żadna demokracja ! To jest leninowska bolszewia i to w pełni swej bandyckiej antydemokratycznej kwintesencji. I taką zawłaszczającą państwa i kraje i zniewalającą narody  bolszewią jest system polityczny w tzw. krajach POkomunistycznych  wobec większości narodowych, które żyją od wieków, w Polsce ,w Rosji , w Litwie , na Litwie i na  Rusi. Rusi, z intencji sowiecko-chazarsko-rotchschildowej propagandy nazywanej pokrętnie wbrew historycznej prawdzie,  neo-geograficzne   „Ukrainą”!

Tą drogą, w warunkach panującego tego bolszewickiego  systemu politycznego stanowią ONI uprzywilejowaną ponad wszelkim prawem, teoretycznie  nieusuwalną samozwańczą ,,elitę polityczną‘’ zarówno 3-ciej  eRPe, jak i „elity” stanowiące taki sam nowotwór i w Rosji i w Litwie i na Żmudzi i na Rusi!

Stąd, każda większość zamieszkująca każdy z tych krajów nie ma możliwości by na drodze „legalnej” odsunąć ICH od władzy. Teoretycznie można ICH tylko zastrzelić. Ale o to, też profilaktycznie zadbali. U nas, ramach wtórnego zniewolenia transformacją’89 za samo nielegalne posiadanie broni każdego Polaka czeka 8 lat odsiadki w pudle. W czasie I PRL było to „jedynie” pięć lat. Także pozostałe ograniczenia legalnego dostępu do broni dla Polaków rodem z PRL mimo rzekomego „upadku komunizmu’90” -zachowano dotąd w całości!

http://kosciesza.neon24.pl/post/103416,od-pelnego-rozbrojenia-do-permanentnego-zniewolenia-polakow

Czy to też zrobiono  w ramach budowania podstaw (braku) wolności obywatelskiej większości? Tylko to jest same w sobie jednoznaczną odpowiedzią na pytanie z tytułu książki Grzegorza Brauna  „Kto tu rządzi” ?, którą podaje autor! A która odpowiedź w żadnym sensie nie koliduje z prezentowaną i udowadnianą w tym ciągu artykułów choć ukazana w oparciu o inne fakty, okazuje się tą samą praktyką spiskową , o zawłaszczeniu całości państwa w Polsce (podobnie jak u naszych sąsiadów na wschodzie)  przez tzw. Żydów.

Czy ostatecznie trudniej IM będzie posadzić na 8 lat wszystkich z nas, czyli ostatecznie okraść Nas z naszej Ojczyzny, po naszym ubezwłasnowolnieniu  ,to już może zależeć od także od podjętych  naszych czynów:

„Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojców grób bagnetu poostrz stal, Hej! Baczność! Cel! I w łeb lub w serce pal! [5]

Póki co na razie „polska demokracja” w II PRL nieustannie z kolejnymi odchodzącymi pokoleniami, nie oddala się ani o jotę  w swoim  „rozwoju” od obecnego leninowsko-putinowskiego pierwowzoru. Z każdym kolejnym pokoleniem  Polska zamiast wymieść wszechobecne w strukturach państwa przysłowiowe już 2-cie  i 3-cie  i już przejmujące schedę 4-te pokolenie UB, nie oddala się od czekistowsko-chazrskich wzorców z Kremla .

Dodatkowo ONI będąc osobami kandydującymi na, lub i obejmującymi  najwyższe publiczne urzędy kryją „legalnie”  przed Polakami (tak jak i przed  innymi etnicznymi większościami zamieszkującymi obszary historyczne  Rosji ,Rusi i Litwy  ) swoje prawdziwe pochodzenie -czyli to kim byli z funkcji , nazwiska , w jakim kraju mieszkali ,jeżeli w Polsce, to gdzie była parafia biologicznych przodków  i jak się oni nazywali , szczególnie w okresie ostatniego okresu niepodległości, czyli w okresie 1918-1939r !

A jeżeli tej informacji o NICH obejmujących  takowe stanowiska państwowe nie może każdy obywatel samodzielnie  zweryfikować ,to co to k…a ,za osoby publiczne !? Co to za d…kracja?

Odpowiedź może być i jest tylko jedna: to żydokracja, która od 04.06.89 zastąpiła żydokomunę!

Koniec części piątej /2

Eugenisz Kościesza

 

[1] poP-owie –pełniący obowiązki Polsków delegowani z ZSRS w roli nadzorców Polski żydy- litwaki +  oddelegowani z Armii Czerwonej Rosjanie tworzący kadrę oficerską i podoficerską  tzw. „Ludowego Wojska Polskiego” i jego kontynuacji po 1989r  ,zachowujący od czterech pokoleń władzę w Polsce.

[2] Litwa Właściwa -Auksztota , w przeciwieństwie historycznej Żmudzi używającej od 1919 bezprawnie nazwy Litwa, obszar byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego,  to cała obecna określana trefnie po rosyjsku jako tzw. Białoruś ,której   mieszkańcy to nie żadne Biełorusy- jak agituje nadal  sowiecka propaganda-  ,ale historyczni prawdziwi Litwini.

[3] Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało od 65 do 85 % poparcia w 36 lokalach wyborczych, w których jego przedstawiciele byli  dopuszczeni do liczenia głosów. Ogólna większość zdobytych głosów przez kandydatów PSL w całym kraju zamknęła się cyfrą 74 %.  Tymczasem urzędowe wyniki podane przez PKW w dniu 22 stycznia były całkowicie odmienne. PPR-owskiemu  ,,blokowi rządowemu” przyznano 394 mandaty  w Sejmie. PSL otrzymał 28 mandatów. ,,Inni”, w tym fałszywa PSL, otrzymali 22 mandaty. Patrz St. Mikołajczyk ,,Polska zgwałcona” wyd. podziemne s.236.

[4] W cztero-podziale władzy, parlament ma rolę jedynie rolę kontrolną nad rządem ,z możliwością jego odwołania. Nie ma i nie powinien mieć możliwości tworzenia rządu. Parlamentarzyści nawet najbardziej elokwentni nie posiadają do tego żadnego merytorycznego przygotowania. Mogą co najwyżej wskazać i przegłosować kandydaturę na osobę premiera. Ten zaś przedstawia skład rządu, (poza wyjątkami- raczej bez udziału parlamentarzystów ,ale osób o odpowiedniej wiedzy i morale , który zatwierdzi bądź nie, Prezydent RP. Prezydent wybierany w przez obie izby parlamentu bezwzględną większością 2/3 głosów, lub z jej 3 miesięcznego braku, ponownie już przez nowo wybrany  parlament. Tak w skrócie (autentyczny) trój podział władzy polityczne redaguje ta naprawdę ostania polska Konstytucja RP z 23 kwietnia 1935r!

[5] cytat z pieśni Władysława Ludwika Anczyca „Marsz strzelców” z okresu Powstania Styczniowego.

0

Kościesza

Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich bez zmiany treści . Nie wyrażam zgody na żadną inną „ochronę praw autorskich” moich publikacji w Internecie.

73 publikacje
1 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758