POLSKA
Like

Antypolska Mitologia marca’68. część IV

26/04/2018
1053 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
Antypolska Mitologia marca’68. część IV

Geneza i współczesne źródło mitologii „antysemickich prześladowań ’68”. Antypolska Mitologia marca’68. Część IV. Niby nie ma Żydów , nie ma „komunistów” , a PRL ma się świetnie! Żydzi utrwalający PRL, niby zostali przepędzeni, sprawcy tego przepędzenia- „komuniści”, w 1989r rozpłynęli się nagle w niebycie , jakby nigdy nie istnieli. Ale jakoś dziwnie ,mimo upadku komunizmu   tzw. „III Rzeczpospolita” nie  jest powrotem do ciągłości Państwa Polskiego. Jest  po prostu kontynuacją państwowo- instytucjonalną -polityczno-personalną żydokomunistycznej sowieckiej PRL! To nie jest pod względem historycznym , instytucjonalnym , personalnym, kulturowym  ( z wyłączeniem stosowania urzędowego języka polskiego) –po tzw. „transformacji ustrojowej”, dosłownie pod żadnym względem, Państwo Polskie. Tak jak w żadnym sensie państwem polskim, nie była żydo-sowiecka PRL, tak jak nie jest nim bezpośrednia […]

0


Geneza i współczesne źródło mitologii „antysemickich prześladowań ’68”.

Antypolska Mitologia marca’68.

Część IV. Niby nie ma Żydów , nie ma „komunistów” , a PRL ma się świetnie!

Żydzi utrwalający PRL, niby zostali przepędzeni, sprawcy tego przepędzenia- „komuniści”, w 1989r rozpłynęli się nagle w niebycie , jakby nigdy nie istnieli. Ale jakoś dziwnie ,mimo upadku komunizmu   tzw. „III Rzeczpospolita” nie  jest powrotem do ciągłości Państwa Polskiego. Jest  po prostu kontynuacją państwowo- instytucjonalną -polityczno-personalną żydokomunistycznej sowieckiej PRL! To nie jest pod względem historycznym , instytucjonalnym , personalnym, kulturowym  ( z wyłączeniem stosowania urzędowego języka polskiego) –po tzw. „transformacji ustrojowej”, dosłownie pod żadnym względem, Państwo Polskie. Tak jak w żadnym sensie państwem polskim, nie była żydo-sowiecka PRL, tak jak nie jest nim bezpośrednia kontynuacja tej pierwszej funkcjonująca w latach 1989-2018!

Tak dla przypomnienia: Samo w sobie użycie tego szyldu „III RP” zaprzecza jakimkolwiek związkom z Niepodległym Państwem Polskim. Bowiem zgodnie z prawem i tradycją historyczną nie było nigdy „II Rzeczpospolitej”. Choćby z  treści zawartej w preambule Konstytucji Marcowej i Kwietniowej mowa o kontynuacji RP reaktywowanej z istniejącej od 1385 r Rzeczpospolitej Narodów- istniała jedna ( a nie pierwsza, ani druga ani trzecia ani czwarta!) Rzeczypospolita!

II RP” -to pojęcie ukute  przez żydokomunistyczną propagandę insynuującą iż jej antypolska opozycyjność odnosi się nie do całości idei Niepodległej Polski, a jedynie do okresu międzywojnia, a później także stosowane jako „legalizacyjny wytrych” na użytek planowanego uruchomienia ”transformacji PRL” w jej obecnej i nadal antypolskiej kontynuacji. Zawłaszczonej przez poP-ów[1],  kalekiej pod względem polskości, atrapy państwa  , i służącej faktycznie innym i przeciwnym do polskich interesom. Stąd my Polacy (Tak samo jak np.  Rosjanie w Rosji) nadal w 2018r  żyjemy w kryptorasistowskich, talmudyczno-czekistowskich ustrojowo i w swej ciągłości- postkomunistycznych państwach ! Stąd nie tylko po 1990r zachowano personalnie wszystkie okupacyjne instytucje z dotychczasowymi wielopokoleniowymi już kadrami  ,lecz także  dotychczasowy  restrykcyjny antypolski charakter PRL. Stąd państwo to ogranicza wszelkie prawa wolności osobistej Polaków, z drugiej byli i współcześni sowieciarze-resorciaki (ukrywanego żydowskiego pochodzenia) są postawieni ponad owym postkomuszym „prawem”, jakie egzekwuje się bezwzględnie wobec tubylczej większości.

 

Jeżeli ktoś nadal twierdzi ,że uprawiam tu teorie spiskowe o zawłaszczeniu Polski przez sowiecko-żydowskie mniejszości narodowe to :

kluczowe w temacie będzie przypomnienie pewnej sprawy jako test w kwestii tego,  czyj naprawdę etnicznie interes prezentuje owe państwo nazywające siebie III RP ? Jest to nie tylko nie załatwiona dotąd, ale nawet nie podjęta w sposób ani ustawowy ani systemowy przez wszystkie rządy trzeciej eRPe sprawa repatriacji do Kraju  potomków polskich zesłańców. To stosunek onego państwa z jednej strony wobec  pozostających za granicami zesłanych na zagładę Polaków,  z drugiej  do ogółu zagranicznych Żydów. Stosunek do jednych i drugich jednoznacznie ujawnia prawdę o faktycznym charakterze tego państwa.

Niepojętą pozostaje sprawa należnego zadośćuczynienia i powrotu na Ojczyzny łono , tym którzy naprawdę zostali wyrzuceni  z Polski, z własnych domów, rozdzieleni od własnych rodzin i to  bez żadnego pytania o zgodę na ów wyjazd i uwięzieni w sowieckich obozach koncentracyjnych GUŁAG ! A przecież  część z nich wbrew intencjom sowieckich oprawców przeżyła i nadal żyje, nadal bez formalnej możliwości powrotu! Dotąd -30 lat od „upadku komunizmu”  nie podjęto wdrożenia ustawowych mechanizmów służących  sprowadzeniu i zasiedlenia w Kraju ogółu polskich zesłańców i ich potomków z obszarów byłego Związku Sowieckiego do Polski !

W przeciwieństwie do Żydów, którzy mogli dobrowolnie opuścić PRL i których wszyscy  domnieniani. bądź podający się za potomków mogą od ręki otrzymać polski paszport i polskie obywatelstwo ,to  Polacy zesłańcy i ich biologiczni potomkowie takich praw  jakie mają Żydzi z Izraela czy skądkolwiek indziej, 30 lat po rzekomym upadku komunizmu -nadal nie posiadają! I liczba uprowadzonych i zesłanych na niebyt to nie była ilość rzędu 10 tyś. pokrzywdzonych. Polacy zesłani na zagładę w stepy czy Syberię : to potomkowie tych którzy na zsyłce przeżyli antypolskie czystki etniczne wobec co najmniej 100 tyś Polaków robione przez  NKWD lat 1937-1938, ponad 1,5 miliona zesłanych na zagładę podczas I okupacji sowieckiej lat 1939-1941, jak i kolejnego co najmniej miliona zesłanych  lat 1944-1950 podczas antypolskich czystek podczas II okupacji sowieckiej. Wszyscy owi Polacy, którzy przeżyli jaki i ich potomkowie w większości na obszarze byłego ZSRS, nie mieli i nadal mają ustawowo dotąd, stworzonych możliwości do legalnego powrotu i osiedlenia się   w Polsce.

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2017/Przewodnik-Katolicki-33-2017/Spoleczenstwo/Polska-uchyla-drzwi-od-Wschodu

 

Zaś wszystkie Żydy z całego świata ,kiedy tylko zechcą , bez żadnego dochodzenia sedna ich tożsamości dostają a priori od władz 3-ciej eRPe niczym bilet do kina, polski paszport i obywatelstwo:

W roku 2015 w Izraelu wydano 3728 polskich paszportów, w 2016 -3562 a w 2017 – 3530. Co daje nam łącznie w ciągu trzech lat w Tel Awiwie wydano 10820 polskich paszportów.

Źródło;

http://wolnosc24.pl/2018/04/20/ponad-10000-zydow-dostalo-polskie-paszporty-wszytko-to-za-rzadow-pis-u-za-te-informacje-podziekujmy-markowi-jakubiakowi-ktory-zamiescil-ciekawe-zdjecie-na-twitterze/

 

A to tylko ilość polskich paszportów wydanych tylko w samym w Israelu. A, to już  jest prawie tyle, ile uprzywilejowanych żydów mogło legalnie opuścić PRL w okresie 1968-70. A przecież tylko mniejsza ich część wybrała sobie jako miejsce docelowe Israel . Z kolei państwowa akcja „polski paszport dla każdego Żyda” nadal trwa i planowo ma trwać bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i ilościowych i to nie tylko w Israelu! A czy ta tzw. „dobra zmiana” ma w ogóle zamiar zmienić coś w powyższym temacie antypolskiej  „polityki” imigracyjnej  …?  Niestety od 30 lat  na dobrze brzmiącym pustosłowiu i pustych deklaracjach  się kończy. Dalsze traktowanie potomków polskich zesłańców, jako nie chcianych w Kraju ,z równoczesnym masowym sprowadzaniem także przez obecną władzę Żydów i Ukraińców, wskazuje, że nic zmienić nie zamierza…

Jak więc można inaczej określić charakter tak postępujących władz w Polsce inaczej niż… żydowski ?! Czyli w wbrew Mitologii emigracyjnej ’68 nie tylko ,wszystkie Żydy ,nie zostały z Polski wypędzone , ale zgodnie z wytyczną Jakuba Bermana[2], stanowią co najmniej główną siłę decyzyjną wszystkich władz wszystkich kolejnych rządów 3-ciej eRPe.

I Tylko tym można min. tłumaczyć olewacki stosunek przedstawicieli rządu „dobrej zmiany”  jak np. okazali wicepremier  Jarosław Gówien, i szef MSZ tow. Czaputowicz, akurat „przypadkiem” obecni tego dnia 24.04.2018  w USA, do właśnie tego dnia przyjętej askenazistowskiej ustawy nr 447 przez Izbę Reprezentantów USA. Ustawy  o wsparciu  przez rząd amerykański kolejnego rabunku majątku krajów Europy środkowej przez Holocaust Industry  -żydowskich banksterów USA mafii znaku Rothschild  .Dla NICH tych rządzących 3-cią erpe, jak sami deklarują,  to ustawa  bez negatywnego znaczenia (bo jeszcze swój procent na jej wdrażaniu wobec Polski zarobią), dla NAS Polaków mających z jej pomocą zostać do cna wywłaszczonych -o znaczeniu kluczowym.  Stąd brak jakichkolwiek zapobiegających jej przyjęciu działań dyplomatycznych ze strony „polskiego rządu” i MSZ.

Źródło;

http://wolnosc24.pl/2018/04/25/skandaliczne-slowa-czaputowicza-o-ustawie-s-447-ja-bym-nie-przywiazywal-do-tego-zbyt-duzej-wagi/

Cóż: Kruk krukowi oka nie wykole lub jeszcze trafniej na ten temat: „Kurwa kurwie łba nie urwie!”

I jak widać choćby tylko po tych dwóch przykładach, w tzw. 3-ciej eRPe polityka  zażydzania Polski, nie uległa zmianie od czasu utrwalania „władzy ludowej” . A Żydy, jak rządziły I PRL-em do 1968 ,tak mimo „wypędzenia”, mimo „dobrej zmiany” rządzą cały czas i tym II –gim PRL, nawet AD 2018!

 

http://www.obiektywnie.com.pl/artykuly/klamstwo-ustrojowe-ii-prl-tzw-iii-rp-czesc-1.html

 

A krycie tego stanu rzeczy, to pierwszy cel tego, już współczesnego krzewienia Mitologii: o emigracji wszystkich żydów’68! . Żydów -poP-ów, którzy od 74 lat zawłaszczając państwo w Polsce, świadomie kontynuując politykę wyparcia Polski, prą ku … Polinowi.

 

Koniec części czwartej

 

  1. Kościesza

 

[1] poP- pełniacy obowiązki Polaków ,określenie stosowane wobec  przywleczonych z ZSRS sowieciarzy , głównie Żydów-litwaków, jacy mieli stwarzać na  obszarach na zachód od linii Ribbentrop-Mołotow   pozory istnienia polskiej państwowości- PRL.

[2]  Doktryna  Bermana ; Mającą obowiązywać metodykę tych personalnych przetasowań, zredagował Jakub Berman już podczas I Zjazdu Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, który odbył się w kwietniu 1946r w Wałbrzychu oświadczając, że,, Żydzi mają okazję do ujęcia w swe ręce całości życia państwowego w Polsce i roztoczenia nad nim swojej kontroli. Berman przestrzegał, aby Żydzi nie pchali się na stanowiska reprezentacyjne. Winni w ministerstwach  i urzędach tworzyć tzw. ,,drugi garnitur”. Należy wytwarzać i popularyzować wśród społeczeństwa przekonanie, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w Państwie żadnej poważnej roli. W tym celu w rękach żydów musi znaleźć się w pierwszym rzędzie propaganda z filmem i radiem. W wojsku należy obsadzić Żydami funkcje polityczne , gospodarcze i wywiad. Należy mocno utwierdzić się w gospodarce narodowej . Przy obsadzaniu Żydami ministerstw na plan pierwszy wysuwać resorty spraw zagranicznych , przemysłu , skarbu, handlu zagranicznego i sprwiedliwośći. Z innych instytucji centralnych należy obsadzić zjednoczenia ,banki, państwowe centrale handlowe i spółdzielczość. W partii zastosować podobną metodę i siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.”

  1. Wysocki ,,Żydzi w dziejach Polski” W-wa 1995 s.157

 

0

Kościesza

Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich bez zmiany treści . Nie wyrażam zgody na żadną inną „ochronę praw autorskich” moich publikacji w Internecie.

73 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758