Komentarze dnia
Like

Antypolska Mitologia marca ’68. Część III

17/04/2018
1694 Wyświetlenia
0 Komentarze
12 minut czytania
Antypolska Mitologia marca ’68. Część III

Geneza i współczesne źródło mitologii „antysemickich prześladowań ’68”.

0


 

Antypolska Mitologia marca ’68. Część III 

Emigracja żydów ’68-70: Prześladowanie, czy… ICH kolejny przywilej ?

Mamy więc jakby dwie rzekomo  przeciwstawne wersje  współcześnie preparowanej mitologii „prześladowań, skutkujących emigracją Żydów z Polski ’68 ”. Wersja „polskich” i wersja „komunistycznych” prześladowań! Jak wykazano, w poprzednich częściach zarówno pierwsza jak i druga to zwykłe ściemy, nie mające związku ani z faktami, ani  z ówczesnymi decydentami PRL.

Obie te wersje, zarówno postkomusza,  jaki i wersja „dobrej zmiany”, to jednakowa ściema. Obie mają obie swoim zakłamaniu więcej wspólnego niż rozbieżnego.  Same podstawowe braki, tj ukrywane i nie podejmowane w tej kwestii fakty z  obu wersji są następujące:

I) Nie ma i poza partią Proletariat z Ludwikiem Waryńskim na czele, nie było w Polsce innych komunistów niż Żydzi lub agenci NKWD! Każdy niemal komunista SDKP, Bundu i PPS Lewicy był Żydem. Następnie każdy decyzyjny członek KPP/PPR/PZPR co najmniej był agentem NKWD, Żydem lub Sowietem, a najczęściej spełniał co najmniej dwa z trzech w/w wariantów równocześnie!  Choć trzeba przyznać, że nie każdy żyd to komunista! Ale trzeba tu odróżniać pojęcie „Żyda” od „żyda”[1]! Czyli praktycznie każdy decyzyjny tzw. członek kompartii  w Polsce czy przed, czy po 1968 r. był Żydem lub TW NKWD/KGB !

II) To Żydy trzymający władzę w PRL dali (lub delegowali) możliwości legalnego wyjazdu pewnej części swych pobratymców z tego największego po ZSRS i Chinach więzienia- nazwanego niczym kpina z Polaków: „Polską Ludową”. To żydowscy pobratymcy mniejszości etnicznej  trzymającej większość władzy cywilno-partyjnej w PRL jedynie mieli ten przywilej do legalnego wyjazdu na Zachód: „Według danych Żydowskiego (de facto żydokomunistycznego) Instytutu Historycznego do końca 1950 r. z PRL przybyło do Izraela 106 tys. Żydów, w latach 1945-1956 Stany Zjednoczone przyjęły 160 tys., Kanada 12 tys., Australia 15 tys. i Ameryka Łacińska 30 tys. Żydów Rzecz znamienna – wyjeżdżający otrzymywali dokument podróży i rezygnowali z polskiego obywatelstwa. I jakoś nikt nie forsował propagandowych bzdur o antysemickich nagonkach i przepędzeniach. Co znamienne, oprócz prawa do wyjazdu od razu otrzymywali wizy pobytowe do najbardziej antykomunistycznych państw, największego finansowego dobrobytu! Czy wyjeżdżali wyłącznie z niechęci do sowieckiego ustroju (co wśród Żydów -jego pomysłodawców, naczelnych utrwalaczy i beneficjentów  jest raczej wątpliwe), czy raczej jako delegowani na zachód przyszli –uwiarygodnieni rzekomymi  „komunistycznymi prześladowaniami” -agenci sowieckiego wywiadu pozostaje sprawą otwartą… ze zdecydowanym wskazaniem na tą drugą opcję. A owe przepisy emigracyjne wyłącznie dostępne dla Żydów, jakie stosowano wtedy w 1968-1970  nie wdrożył ani Moczar ani Gomułka, ale dla swoich rodaków szef ubecji, Żyd Jakub Berman, już na starcie tzw. Polski Ludowej! I gdy je wdrażano i stosowano od 1946 r.  i gdy po 1956r na tej samej zasadzie, w większej masie niż potem  w 1968 -70 wyjeżdżali  na Zachód, to wtedy żaden z Żydów, czy to wyjeżdżających, czy wydających owe paszporty wyjazdu w jedną stronę nie gardłował o „antysemityzmie.”

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/zydzi-znow-chca-kasy-od-polski-wypedzeni-w-1968-r-ze-stanowisk-w-partii-bezpiece-i-rzadzie-domagaja-sie-odszkodowania/

III) Fikcyjna, tj. zmyślona do cna „opozycyjność” oddelegowanych Żydów  PRL do roli „represjonowanych emigrantów”.

Czas na podstawowe fakty o reprezentatywności „opozycyjnej” owej „emigracji” grupy peerelowskich Żydów w okresu 1968-1969 :

W okresie od stycznia 1968 r. do sierpnia 1969 r. wyjechało z Polski 11 tys. 185 osób, w tym 9570 osób dorosłych. Wśród nich było m.in.: 525 osób piastujących kierownicze stanowiska w ministerstwach; 200 osób z prasy i instytucji wydawniczych; 217 pracowników naukowych; 61 osób z Komitetu „Polskie Radio i Telewizja”; 176 osób z resortu spraw wewnętrznych (b. MBP) – z tego 12 osób to byli dyrektorzy departamentów, szefowie WUBP; 28 osób z sądownictwa, prokuratury i więziennictwa; 55 osób z MON i LWP; 998 rencistów, w tym 204 osoby pobierające renty z tytułu „szczególnych zasług dla PRL”.[2] Jednak, ”Nie są to informacje ścisłe, albowiem podawano na ogół ostatnie miejsce zatrudnienia, więc np. stalinowski sędzia kpt. Stefan Michnik mieścił się w kategorii „instytucje wydawnicze”, a wielu byłych funkcjonariuszy MBP to późniejsi pracownicy naukowi czy „renciści specjalni”. http://www.rodaknet.com/rp_art_3660_czytelnia_marzec68.htm

Trudno by wobec takich emigrantów- dotychczasowych tuzów, utrwalaczy i swojaków PRL-u, poważnie traktować argument o „ ofiarach komunistycznych prześladowań”.  Takich choćby  prześladowań jakie np. stosowano wobec Polaków, nie tylko w okresie utrwalania władzy żydokomuny, ale w całym okresie PRL. Równocześnie poza jedynym Humerem,  nikt jakoś nie słyszał o ukaranym sądowo Żydzie za wielokrotnie popełnione na Polakach zbrodnie,  ani w pierwszej, ani nawet drugiej  PRL (3-cia eRPe), na choćby na wieloletnie  więzienie.

IV) Prawo Żydów do legalnego opuszczenia Sowietu PRL

-dyskryminacja  czy…tylko kolejny z ICH  rasistowskich przywilejów ?

Warto tu w kwestii owej rzekomo „przymusowej emigracji Żydów” z lat 68-69, dodać, że w przeciwieństwie do Żydów sowieckiego pochodzenia stanowiących uprzywilejowaną kastę PRL, bądź ocalałych podczas wojny religijnych żydów, rodowici Polacy nie mieli możliwości na legalną emigrację z PRL. Nie mieli takich przywilejów, jak Żydzi na otrzymanie paszportu choćby i tylko w jedną stronę  i opuszczenie tego sowieckiego nadwiślańskiego łagru. Nie posiadali takowej szansy ani po zakończeniu II Wojny Światowej, ani po fikcyjnej „odwilży’56”, ani wskutek żydokomunistycznej prowokacji eksplozji „polskiego antysemityzmu” 1968 r., ani później po  pacyfikacjach protestów robotniczych 1970r i 1976 r. itd.,  aż do 1990 r. [3]. Szybciej kula w tył polskiej głowy, lub wieloletnia odsiadka za próbę ucieczki schwytanych Polaków, próbujących opuścić demoludy przez „zielone granice”, niż paszport do polskiej kieszeni.  Jak to trafnie głosił w swym kabarecie  bard antykomunistycznej opozycji, Jan Pietrzak: „Niech rozdadzą wszystkim Polakom (żyjącym w PRL- dop autora ) paszporty, a… ostatni gasi światło”. Ale  na kim by wtedy pasożytowała trzymająca władzę etniczna mniejszość sowieckich poP-ów (pełniących obowiązki Polaków). Dlatego  w przeciwieństwie do Żydów, (poza tymi Polakami będących ich agentami i szpiclami) -,, jakoś ani Żydy-litwaki ani moczarowskie „chamy” trzymający władzę w PRL- w przeciwieństwie do uprzywilejowanych Żydów– Polakom na trwałe  posiadanie  paszportu aż do 1990 r. nie zezwalali!

I wreszcie

V) PRL- czy był to system represyjny, czy preferencyjny wobec Żydów?

Owa zgoda na emigrację z PRL była zawsze, nie tylko w okresie 1968-70, ale w najgorszych dla Polaków  latach czterdziestych, pięćdziesiątych i następnych kolejnym  z wielu wyłącznych przywilejów (z posiadaniem paszportu,  nieograniczonych możliwości zagranicznych wyjazdów,  dostępem i piastowaniem najważniejszych i najbardziej intratnych stanowisk partyjnych i państwowych,  wojskowych ,policyjnych, w zarządach  partyjnych i państwowych, z wielokrotnością pobieranych zarobków wobec tych otrzymywanych przez „polskich tubylców”, dostępu do nie reglamentowanego zaopatrzenia w sklepach z żółtymi firankami i prawem posiadania broni palnej włącznie) jakie posiadali (i większości nadal posiadają)  ponad ogółem Polaków, pełniący obowiązki Polaków (poPi)– współczesne Chazary  PRL/ III eRPe !

 

Jest więc najwyższy czas, a wręcz nagli potrzeba, aby rozeznać z naszej -polskiej strony-  jaki cel i scenariusz przyświeca koalicji tzw. organizacji syjonistycznych ze Światowym Kongresem Żydów z jego sorosowskimi przybudówkami w Polsce,  czwartego pokolenia osadzonych w Polsce głównie na terenie Warszawki sowieciarzy i żydokomuny (politycznie skupionych PO/PZSL/Nowoczesnej/PZPR-SLD/ GW/Polsat/TVN ) z drugiej, i z co najmniej pewną frakcją „PiS” z Gazetą Polską z trzeciej, o co się rozchodzi w uprawianej przez nie  rozgrywce  na rzecz oczerniania Polaków przez współczesne propagowanie nie mających związku z realiami PRL  banialuk  o antysemickich   prześladowaniach w PRL i  o rzekomym „wypędzeniu przez Polaków-komunistów  wszystkich Żydów z Polski” ? 

 

Koniec części trzeciej

 

Kościesza

 

[1] Pierwszy, Żyd- to etniczna narodowość Askenazyjczyków, czy raczej bardziej współcześnie AszkeNazistów- bądź głównych światowych banksterów ,bądź jako finansowani przez tych pierwszych udających zwykle bezpaństwowców, internacjonalistów, i wszelakie lewactwo, co na drodze udawanego lewicowania ma otworzyć im drogę władzy w krajach gdzie są mniejszością. Drugi: „żyd” (pisany z małej litery)- to religijny wyznawca  judaizmu, co też nie koniecznie jest tożsame z pochodzeniem hebrajskim czy choćby semickim!

[2] K. Lesiakowski ,,Emigracja osób pochodzenia żydowskiego z Polski w latach 1968-69”- materiał opracowany wg elaboratu MSW- Biura Paszportów i dowodów osobistych. Patrz  ,,Dzieje najnowsze” nr 2/1993r.

[3] Nawet po” liberyzacji” paszportowej  jaka nastąpiła w okresie Gierka tj po 1970r  o ile Polak taki dokument wyrobił, to nie był jego dysponentem  Znajdował się on w ubeckim biurze paszportów MSW, gdzie po złożeniu podania mógł zostać terminowo tymczasowo wydany ,lub nie.

0

Kościesza

Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich bez zmiany treści . Nie wyrażam zgody na żadną inną „ochronę praw autorskich” moich publikacji w Internecie.

73 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758