Fukushima

Woda  radioaktywna wycieka przez szparę w betonowym dole i odprowadzanie do Oceanu Spokojnego

 

 

 

 
Specjaliści z japońskiej spółki energetycznej TERSO sięgnęli po polimery, wymieszane z papierem gazetowym i trocinami, dla wypchania pęknięć w obudowie drugiego reaktora awaryjnej siłowni atomowej "Fukushima I".
 
 
Interesująca  publikacja naukowa Japan Atomic Energy Research Institute
Na uwagę zasługuje publikacja Wiesława Gorączko i Stanisława Latek o  edukacji tzw. „RADIOFOBII” jako obioru publicznego
 
 
 
W publikacjach japońskich podaje się że inżynierowie usiłujący zlokalizować wyciek używają soli która w wodzie wyciekającej daje kolor mleka , aby prześledzić  drogę wycieku.
 
Zastosowano polimery zmieszane z trocinami i kawałkami gazet jako wypełniacze pękniętych szczelin które w połączeniu z wodą zwiększają objętość o 50% , zapobiegając wyciekowi radioaktywnie skażonej wody .
 
 
 
Zastosowany do uszczelnienia wycieku beton nie dał rezultatu ,  stosuje się tamowanie poprzez nakładanie jako super-kleju polimeru tamującego wyciek wody radioaktywnej do gruntu.. Częśc wyciekającej z pęknięcia wody zbira się do tymczasowych zbiorników.