HYDE PARK
Like

Aborcja

30/03/2016
812 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
Aborcja

  Trzy sposoby przeprowadzanych aborcji – inwazyjna, przez drogi rodne do macicy – farmakologiczna, za pomocą środków farmakologicznych, powodujących śmierć poczętego dziecka, a następnie spowodowanie akcji porodowej w celu opróżnienia macicy – inwazyjna, do macicy przez zastosowanie interwenci chirurgicznej. Jak dokonywana jest aborcja przez drogi rodne?  1)  – Menstrual Extraction (oczyszczanie macicy), polega na wyssaniu zawartości macicy. Jest to bardzo wczesna aborcja, często jest dokonywana zanim uzyska się pozytywny test ciążowy. 2)  – Suction Aspiration (ssanie przez aspirację). Aborcjonista, który stosuje tą metodę musi najpierw pokonać mięsień okrężny szyjki macicy, a następnie rozewrzeć go. Czynność ta jest trudna, ponieważ mięsień ten jest twardy “niedojrzały, niegotowy do rozwarcia”. Następnie wprowadza on do macicy sztywną, plastikowa rurkę, przy pomocy, której wysysa rozrywane […]

0


Tego używa się do przedziurawienia i skruszenia główki dziecka / pro-life

Tego używa się do przedziurawienia i skruszenia główki dziecka / pro-life

 

Trzy sposoby przeprowadzanych aborcji
– inwazyjna, przez drogi rodne do macicy
– farmakologiczna, za pomocą środków farmakologicznych, powodujących śmierć poczętego dziecka, a następnie spowodowanie akcji porodowej w celu opróżnienia macicy
– inwazyjna, do macicy przez zastosowanie interwenci chirurgicznej.
Jak dokonywana jest aborcja przez drogi rodne?
 1)  – Menstrual Extraction (oczyszczanie macicy), polega na wyssaniu zawartości macicy. Jest to bardzo wczesna aborcja, często jest dokonywana zanim uzyska się pozytywny test ciążowy.
2)  – Suction Aspiration (ssanie przez aspirację). Aborcjonista, który stosuje tą metodę musi najpierw pokonać mięsień okrężny szyjki macicy, a następnie rozewrzeć go. Czynność ta jest trudna, ponieważ mięsień ten jest twardy “niedojrzały, niegotowy do rozwarcia”. Następnie wprowadza on do macicy sztywną, plastikowa rurkę, przy pomocy, której wysysa rozrywane na kawałki ciało dziecka. Po tym odrywa z wewnętrznej ściany macicy łożysko. Skrawki wysysa na zewnątrz do butelki.
3)  – Dilitation & Curettage (rozszerzanie i łyżeczkowanie). Metoda podobna do poprzedniej. Różnica polega tylko na tym, że aborcjonista wprowadza do wnętrza macicy ” łyżkę” ( kureta) – stalowy nóż w kształcie pętli. Wykorzystując to narzędzie wyskrobuje łożysko i ćwiartuje razem z dzieckiem na kawałki, które są usuwane i zbierane do naczynia. Występuje przy tym obfite krwawienie.
4)  – Dilitation & Evacuation (rozdrobnienie i usuniecie). Metoda stosowana po 12 tygodniu. Używane jest narzędzie przypominające kombinerki ( kleszczyki Wiertheima), ponieważ w tym okresie kości i czaszka dziecka ulegają już zwapnieniu. Nie używa się żadnego znieczulenia dla dziecka. Aborcjonista wprowadzając narzędzie do macicy, chwyta jakąś część ciała dziecka np. nogę i obracając szczypcami wyrywa tę część ciała. Kręgosłup jest łamany a czaszka miażdżona, aby umożliwić usunięcie z wnętrza macicy. Funkcja pielęgniarki polega na skolekcjonowaniu części ciała dziecka, w celu upewnienia się, że wszystko zostało usunięte.
Jak dokonywana jest aborcja farmakologiczna?
Najczęstszą metodą jest zatrucie stężonym roztworem soli. Metoda ta stosowana jest po 16-tym tygodniu ciąży. Stężoną sól wprowadza się grubą igłą przez powłoki brzuszne matki do worka owodniowego dziecka. Dziecko połyka ten roztwór, który dostaje się również do płuc, w skutek funkcjonowania odruchu oddechowego. Zabicie walczącego o życie trwa ponad godzinę. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, następnego dnia powinien odbyć się poród martwego dziecka.
Drugą metodą jest stosowanie prostoglandynu. Jest to niezłożona postać hormonu F2a. Hormon ten po wprowadzeniu do worka owodniowego dziecka ma zadanie wywołać gwałtowne czynności porodowe, co spowoduje przedwczesne urodzenie się takiego dziecka. Dziecko, jeśli jest wystarczająco duże i silne, może przeżyć. Z reguły jest jednak zbyt słabe i małe by przeżyć. Jako jedno z powikłań przy stosowaniu tej metody jest “urodzenie żywego dziecka”.
Ostatnią opisaną tutaj metodą farmakologiczną jest stosowanie RU486. Jego zadaniem jest blokowanie zasilania hormonalnego „nowo zaimplantowanemu” dziecku, które na skutek tego obumiera i “odpada”.
Jak dokonywana jest aborcja przez zastosowanie, interwencji chirurgicznej?
Najpowszechniej stosowana jest histeromia. Jest wykorzystywana w celu przerwania późnej ciąży. Polega na wykonaniu cesarskiego cięcia, wyjęcia dziecka i wyrzuceniem razem z łożyskiem. Jednym ze sposobów wykorzystywanym przez aborcjonistów w celu pozbawienia życia wyciągniętego dziecka jest wrzucenie go do wiadra z wodą, lub przecięcie pępowiny, gdy dziecko przebywa jeszcze w macicy, pozbawiając go tlenu. Następnie po upływie około 5 minut, gdy dziecko umrze z powodu braku tlenu – aborcjonista usuwa tzw. “produkt ciąży”.
Dr. Anthony Levatino, który w latach 1981-85 dokonał 1200 aborcji, tłumaczył przed amerykańskim kongresem, czym jest aborcja
– Pacjentka od 2 miesięcy czuje ruchy dziecka, które ma już ok. 20 cm i waży do pół kg – zeznaje lekarz. I mówi dalej:
– Po rozszerzeniu ścian szyjki macicy i odciągnięciu płynu owodniowego, w którym przebywa ludzki płód, bierzesz do ręki stalowe kleszcze. Mają one ok. 30 cm długości, zakończone są 5-centymetrowymi szczękami wykończonymi rzędami ostrych zębów. Służą do chwytania i miażdżenia tkanek. Aborcję w drugim trymestrze robi się na ślepo. Dziecko może być w każdym położeniu w każdym miejscu macicy.
Musisz sięgać i łapać wszystko, co się da. Gdy już coś złapiesz, zgnieciesz to szczypcami i z całej siły pociągniesz. Czujesz, jak coś puszcza, na zewnątrz pojawia się całkowicie już ukształtowana nóżka o długości ok. 15 cm. Ponownie sięgniesz kleszczami do środka. Znów pociągniesz i wyciągniesz podobnej długości rączkę. Sięgasz kolejny raz i kolejny… Wyciągniesz kręgosłup, jelita, serce i płuca.
Najtrudniejszą częścią aborcji w tym okresie ciąży jest wydobycie główki dziecka. W tej fazie zabiegu głowa wielkości dużej śliwki pływa już swobodnie po macicy. Sięgniesz do niej, gdy włożysz do środka całe kleszcze. A będziesz pewny, że osiągnąłeś cel, gdy kleszcze coś skruszą, a na zewnątrz wypłynie biaława galaretka. Będzie to mózg dziecka. Teraz sięgasz po resztki czaszki. Często może wyjść malutka twarzyczka.
Lekarz, który stał się zaciekłym wrogiem przerywania ciąży starał się tymi słowami przekonać amerykański kongres do zakazu aborcji w USA.
,, … Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka poronnego. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją… .” – Fragment przysięgi Hipokratesa
Przyczyny i następstwa aborcji
1. Słabe poradnictwo
Jeśli kobiety uzyskują więcej informacji, tym rzadziej decydują się na zabieg. – około połowa z 1400 kobiet w wieku o średniej 21 lat, które wzięły udział w badaniu AIS Study stwierdziło, że nie otrzymało całkowitej prawdy o fizycznym i emocjonalnym bólu związanym ze sztucznym poronieniem. Psycholog i psychoterapeuta Prof. Vincent M. Rue z Institute for Pregnancy Loss w Jacksonville w USA zwrócił uwagę na brak indywidualnego poradnictwa preaborcyjnego. Lekarze położnicy znacznie częściej sugerują przerwanie ciąży niż poród i objęcie dziecka wraz z całą rodziną perinatalną opieką paliatywną w przypadku prenatalnego rozpoznania nieuleczalnej choroby płodu.
2. Traumatyczne przeżycie
Aborcja jest przeżyciem traumatycznym, choć nie wszystkie osoby odczuwają skutki traumy. Reakcje są typowo indywidualne.
Wśród czynników ryzyka po aborcyjnych problemów psychicznych wymienia się: – Wcześniejsze problemy psychiczne i urazy seksualne, wyznawanie wartości zakazujących aborcji, wykonanie aborcji w późniejszym okresie ciąży, przerwanie ciąży z powodu anomalii płodu, czyli ciąży pożądanej, brak partnera lub brak wsparcia z jego strony oraz niską samoocenę. Klinicznie wyższy poziom depresji neurotycznej, poczucia rozbicia własnej tożsamości, innych zaburzeń psychicznych oraz trudności w wychowaniu dzieci.
3. Następstwa somatyczne
Aborcja farmakologiczna – skuteczność oceniana na 95%. U dzieci, którym udało się przeżyć zabieg często obserwuje się wady rozwojowe – wrodzone porażenie nerwu twarzowego, wady kończyn, wodogłowie, holoprosencefalia, ekstrofia pęcherza moczowego. Farmakologiczne przerwanie ciąży może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjentek, zwiększa ryzyko wystąpienia choroby trofoblastycznej.
Aborcja chirurgiczna- Częstotliwość powikłań jest uzależnione od zaawansowania ciąży, umiejętności lekarza.
Ciężkie powikłania: krwotok, pęknięcie macicy, zapalenie jajowodów, zator tętnicy płucnej, choroba zakrzepowa żył, udar mózgowy czy powikłania anestezjologiczne ( 2-3 % przypadków).
Odległe następstwa: niepłodność, przewlekłe zapalenie narządów miednicy małej, przewlekłe bóle brzucha i zwiększoną zachorowalność na raka piersi. Może mieć wpływ na następną ciążę, przyczynić się do poronienia samoistnego, wystąpienia ciąży pozamacicznej i łożyska przodującego lub przedwczesnego porodu.
4. Psychiczne skutki aborcji
Depresja po aborcji, utrata apetytu, smutek, niezdolność do normalnej aktywności – najczęściej związana z patologiczną żałobą lub patologicznym poczuciem winy, załamanie psychiczne, nieustanne poczucie winy i wyrzuty sumienia, obniżenie poczucia własnej wartości i brak zaufania do siebie, zaburzenia seksualne, które mogą mieć charakter oziębłości, wynikającej z niemożności doświadczenia satysfakcji seksualnej, a nawet ze strachu przed mężczyznami czy wstrętu do nich, obniżenie poczucia własnej wartości, – jako matki, zła relacja z kolejnymi dziećmi, akty autoagresji: szybka jazda samochodem, samookaleczenie się, samobójstwa, uzależnienie od narkotyków, alkoholu, niechęć do żyjących dzieci, szybka rezygnacja z dotykania ich i karmienia piersią, zaburzenia snu (bezsenność, płytki sen), zaburzenia związane z „instynktem” macierzyńskim.

 

Tutaj możemy zobaczyć na kanale YouTube Gianne Jessen. Kobietę, która przeżyła aborcję. Silna wola przeżycia, doprowadziła do tego, że mimo starań aborcjonisty przeżyła i urodziła się, jako żywe dziecko. Choć przeżyła, nie jest w pełni sprawna. Całe swoje dorosłe życie walczy z kulturą śmierci i propaguje życie. 

Gianna Jessen na kanale YouTube, polecam.

 

Piotr G. Żurek

Materiał pochodzi z bloga autora crusader1973.blogspot.co.uk

Inne zapisy autora:

0

Piotr G. Żurek
Piotr G. Żurek http://crusader1973.blogspot.co.uk/

Moje motto: "Nie pytaj co dał mi mój kraj, spytaj siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem współtwórcą i i jednym z liderów Stowarzyszenia - Suwerenność, Pamięć, Tożsamość. Z przekonania po części monarchistą, konserwatystą i narodowcem. Z powodu chęci budowania silnej i suwerennej Ojczyzny zaangażowałem się w działalność społeczno-polityczną. Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/

96 publikacje
2 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816