Artykuły redakcyjne
Like

A w krakowskiej Filharmonii hulaj dusza piekła nie ma. Oto kolejny przyczynek do historii polskiego samorządu terytorialnego w III RP

02/03/2016
915 Wyświetlenia
1 Komentarze
49 minut czytania
A w krakowskiej Filharmonii hulaj dusza piekła nie ma. Oto kolejny przyczynek do historii polskiego samorządu terytorialnego w III RP

Dlaczego zapadła medialna cisza po opublikowaniu w lutym 2016 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową protokołu z kontroli doraźnej w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, można tylko domniemywać. Jeden z powodów niedotykania na razie przez usłużnych krakowskich pismaków z „gazet krakowskich“ czy „dzienników polskich“, problemu gigantycznych nadużyć, nazywanych przez kontrolerów RIO tzw. nieprawidłowościami, stanowi fakt, że województwem małopolskim trzęsie od lat mafijna „samorządowa“ koalicja PO-PSL. Awansowanego, po wyborach do sejmu z 2015 roku, na posła marszałka Marka Sowę, zastąpił inny platformerski funkcjonariusz Jacek Krupa i… złodziejska karawana jedzie dalej.

0


Niezorientowanym w strukturach „własnościowych“ i podległości administracyjnej przypominam, że Filharmonia w Krakowie, to samorządowa instytucja kultury ustawowo przylepiona do sejmiku i zarządu Województwa Małopolskiego. Nie ma zatem żadnej watpliwości, że dyrektorem takiej instytucji kultury może zostać wyłącznie kandydat wyłoniony w konkursie przez lokalny wojewódzki samorząd i nie ma żadnej watpliwości, że tzw. samorząd terytorialny posiada przemożny wpływ na całokształt zarządzania takiej instytucji kultury. Od października 2012 roku funkcję dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie pełni Bogdan Tosza, przedstawiony na stronie internetowej Filharmonii jako „reżyser teatralny, publicysta, wykładowca, animator kultury“. Mniejsza o kompetencje zawodowe, jako animatora lultury, pana dyrektora Bogdana Toszy, bo po lekturze protokołu RIO, który zamieszczam poniżej w całości, każdy będzie mógł się przekonać jak nieprzeciętną wiedze na temat zarządzania finansami podległej sobie jednostki posiadł pan dyrektor Tosza. I rozumiem, że od października 2012 roku za zgodą i wiedzą oraz wspólnie i w porozumieniu z panami marszałkami Markiem Sową i Jackiem Krupą z PO oraz koalicyjnymi zarządami WM, dyrektor Bogdan Tosza hasał sobie beztrosko (i hasa nadal) po filharmonijnych komnatach.

O światłych „samorządach“ koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Małopolsce pisałem wielokrotnie na stronach mojego portalu „Gorlice i Okolice“. Oto linki do kilku moich artykułów:

http://gorliceiokolice.eu/2014/07/a-radny-zygmunt-berdychowski-oczywiscie-zaniemowil/,

http://gorliceiokolice.eu/2014/02/poczet-samorzadowladcow-malopolski-marszalek-marek-sowa-i-kasa-zopomogowa-mss/,

http://gorliceiokolice.eu/2014/02/poczet-samorzadowladcow-malopolski-roman-ciepiela-primus-inter-pares-przy-samorzadowym-korycie/,

http://gorliceiokolice.eu/2014/02/sledztwo-w-zwiazku-z-malopolska-siecia-szerokopasmowa/,

http://gorliceiokolice.eu/2014/04/stajnia-augiasza-u-marszalka-sowy-czyli-wycieczka-z-rio-do-samorzadowej-krainy-gnoju-wojewodztwa-malopolskiego/,

http://gorliceiokolice.eu/2016/02/wojewodztwo-malopolskie-tonie-w-dlugach/,

http://gorliceiokolice.eu/2016/02/czy-marszalek-jacek-krupa-i-jego-radni-dbaja-o-nasze-pieniadze-w-malopolsce/.

Teraz wyszły na jaw machloje dyrektora Bogdana Toszy i jego podwładnych w Filharmonii w Krakowie. Stwierdzenie „machloje“ pozostawiam bez dodatkowego opisu. Natomiast polecam lekturę protokołu RIO z 27 stycznia 2016 roku. Nie jestem w stanie ani nic dodać do tego dokumentu, ani nic mu ująć. Nagie fakty!

Ciekawe kiedy wreszcie prokurator zapuka do drzwi takich wybitnych działaczy samorządu terytorialnego, a przypadkowo członków Platformy Obywatelskiej, jak Marek Sowa czy Jacek Krupa? I kiedy wreszcie ustawodawca zrozumie, że samorząd terytorialny w obecnym kształcie, dopuszczony, w tym konkretnym przypadku, do takich „kulturalnych“ konfitur, jak w Filharmonii w Krakowie, należy rozpędzić na cztery wiatry. Taki samorząd to siedlisko złodziejstwa i korpucji. I taki samorząd stoi, jak dotychczas, ponad prawem. Co widać, słychać i czuć także w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

PS. Próbując dowiedzieć się czegoś więcej na temat biografii dyr. Bogdana Toszy, zajrzałem właśnie do Wikipedii. No i znalazłem tam następujące „kwiatki“: „W latach 19761978 stały recenzent „Gazety Krakowskiej”. W 1983 r. stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki (Moskwa i Leningrad)“. Fiu, fiu, pomyślałem sobie, a kogóż to MKiS junty Wojciecha Jaruzelskiego wysyłało do Moskwy na stypendia w tym czasie… no kogóż. Ano, zasłużonych bojowników o socjalizm i demokrację ludową. Czyż nie? I niech mi nikt nie mówi, że okrzyk „byłeś w ZOMO, byłeś w ORMO, teraz jesteś za Platformą“, nie ma pokrycia w rzeczywistości III RP!

A teraz zapowiedziany protokół RIO:

 

WK-613-92/15

Kraków, dnia 27.01.2016 r.

 

Pan

Bogdan Tosza

Dyrektor Naczelny

Filharmonii

 1. Karola Szymanowskiego

w Krakowie

Uprzejmie informuję Pana Dyrektora, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z późn. zm.), przeprowadziła kontrolę doraźną Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, w tym realizacji zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2009 – 2014 i w 2015 r., do dnia obowiązywania upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 listopada 2015 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

 

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym aktualną kontrolą doraźną, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1

 

–        występowanie niezgodności pomiędzy stanem gotówki wynikającym z dokumentacji kasowej (raporty kasowe), a faktycznym stanem gotówki w kasie głównej Filharmonii, co zostało ustalone podczas kontroli kasy przeprowadzonej w dniu 16 lipca 2015 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W trakcie powyższej kontroli stwierdzono nadwyżkę gotówki w kasie w kwocie 49,19 zł. W dniu 20 lipca 2015 r. ww. kwota została wpłacona na bieżący rachunek bankowy Filharmonii.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Specjalista ds. płac (pełniąca od dnia 29.06.2015 r. zastępstwo w kasie pod nieobecność Kasjera).

 

Wniosek pokontrolny nr 1 – Ewidencjonowanie operacji gotówkowych w prowadzonej w tym zakresie dokumentacji kasowej (raporty kasowe), zgodnie z faktycznym przebiegiem operacji kasowych, celem niedopuszczenia do powstania rozbieżności pomiędzy stanem gotówki wynikającym z sald raportów kasowych, a faktycznym stanem gotówki w kasie.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2

 

–         przyjęcie w depozyt przez kasjera do kasy biletowej Filharmonii biletu o wartości 25,00 zł „do odsprzedania” od osoby prywatnej, co było niezgodne z zasadami gospodarki kasowej określonymi w Instrukcji dotyczącej zasad ewidencji finansowej kasy biletowej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15a/2005 Dyrektora Naczelnego Filharmonii z dnia 30.08.2005 r., w której nie przewidziano w żadnej formie przyjmowania przez kasjera depozytów do kasy.

Zarówno przyjęcie zwrotu biletu przez kasjera, jak również operacja polegająca na jego odsprzedaży miały charakter nieformalny i nie zostały zaewidencjonowane w bieżącym raporcie kasowym.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kasjer biletowy.

 

Wniosek pokontrolny nr 2 – Przechowywanie depozytów w kasie biletowej Filharmonii, jak również prowadzenie ewidencji w tym zakresie, wyłącznie na zasadach określonych w uregulowaniach wewnętrznych Filharmonii wprowadzonych przez Dyrektora Naczelnego.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3

 

–         nieprzestrzeganie przepisu określonego w art. 31d ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, poprzez wypłacanie pracownikom Filharmonii za okres od dnia 1.10.2012 r. do dnia 11.05.2014 r. składników wynagrodzeń oraz dodatków w oparciu o nieobowiązujący w powyższym okresie regulamin wynagradzania wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 7/2003 Dyrektora Filharmonii z dnia 14.11.2003 r.

Utrata mocy przez regulamin w okresie od dnia 1.10.2012 r. do dnia 11.05.2014 r. nastąpiła wobec braku sporządzenia stosownych aneksów przedłużających ważność regulaminu: aneksem nr 13 z dnia 30.09.2011 r. przedłużono okres obowiązywania ww. regulaminu do dnia 30.09.2012 r., kolejnym sporządzonym aneksem był aneks nr 14 z dnia 12.05.2014 r., którym przedłużono okres obowiązywania regulaminu do dnia 30.06.2015 r.

Za okres od dnia 1.10.2012 r. do dnia 11.05.2014 r. wypłacono pracownikom Filharmonii bez podstawy prawnej składniki wynagrodzeń oraz dodatki, które nie wynikały z ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury na kwotę ogółem 2.673.840,25 zł brutto, w tym: wynagrodzenia za koncerty ponadnormowe – 1.226.507,14 zł brutto, premia regulaminowa – 1.085.869,00 zł brutto, inne – 361.464,53 zł brutto.

Przedłużenie okresu obowiązywania regulaminu wynagradzania do dnia 30.06.2015 r. na podstawie aneksu nr 14 z dnia 12.05.2014 r. konwalidowało wypłatę wynagrodzeń w oparciu o ww. regulamin w okresie od dnia 1.10.2012 r. do dnia 11.05.2014 r.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości:

 • Dyrektor Naczelny – w zakresie wynagrodzeń nie znajdujących uzasadnienia w ustawie oraz rozporządzeniu wypłaconych na podstawie list płac dodatkowych: nr 1 za m-c X 2012 r., nr 1 za m-c XI 2012 r., nr 1 za m-c XII 2012 r., nr 1 za m-c I 2013 r., nr 1 za m-c II 2013 r., nr 1 za m-c III 2013 r., nr 1 za m-c IV 2013 r., nr 1 za m-c V 2013 r., nr 1 za m-c VI 2013 r., nr 1 za m-c VIII 2013 r., nr 1 za IX 2013 r., nr 1 i nr 2 za m-c X 2013 r., nr 1 i nr 2 za m-c XI i m-c XII 2013 r., nr 4 za m-c I 2014 r., nr 1 za m-c II 2014 r., nr 2, nr 3 i nr 4 za m-c III 2014 r., nr 1 za m-c IV 2014 r. i nr 1 za m-c V 2014 r. oraz na podstawie list płac podstawowych: nr 1 za poszczególne miesiące w okresie X 2012 r. – VI 2013 r., VIII 2013 r. – V 2014 r.,
 • Z-ca Dyrektora – w zakresie wynagrodzeń nie znajdujących uzasadnienia w ustawie i rozporządzeniu wypłaconych za m-ce: lipiec 2013 r. – dot. listy płac dodatkowej nr 1 i listy płac podstawowej nr 1, styczeń 2014 r. – dot. listy płac dodatkowej nr 1, marzec 2014 r. – dot. listy płac dodatkowej nr 1.

 

Wniosek pokontrolny nr 3 – Przestrzeganie przepisu określonego w art. 31d ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.), poprzez stosowanie określonych w regulaminie wynagradzania zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w Filharmonii i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą, wyłącznie w okresie jego obowiązywania. W przypadku utraty mocy przez ww. regulamin należy bezwzględnie stosować zasady wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń, wynikające bezpośrednio z powyższej ustawy.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4

 

–         naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia 3 pracownikom Filharmonii, pomimo przypadków niedopełnienia obowiązku prawidłowego udokumentowania stanu faktycznego, tj. obecności w pracy pracownika, bądź też świadczenia przez niego pracy indywidualnej. Stan ten świadczy o nieprzestrzeganiu zapisów dotyczących ewidencji czasu pracy ujętych w Rozdziale V pkt 4 załącznika nr 2 do zarządzenia wewnętrznego nr 2a Dyrektora Filharmonii z dnia 1.07.2004 r. zawierającego instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych, gdzie m.in. wskazano, cyt. „Ewidencję czasu pracy każdego pracownika należy prowadzić przy pomocy właściwych urządzeń jak: listy obecności, raporty z koncertów i prób, karty pracy zespołu technicznego oraz zespołu gospodarczego (…)”. Powyższa sytuacja dotyczy: jednego pracownika w dniach – 24.10.2014 r., 14.11.2014 r., 30.01.2015 r., 20-24.04.2015 r., drugiego pracownika w dniu – 13.03.2015 r., trzeciego pracownika w dniach – 31.10.2014 r., 24-28.11.2014 r., 29-31.12.2014 r., 28-30.01.2015 r., 13-15.05.2015 r., 26-29.05.2015 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Działu Kadr.

 

Wniosek pokontrolny nr 4 – Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Filharmonii, zgodnie z zasadami zawartymi w uregulowaniach wewnętrznych wprowadzonych przez Dyrektora Naczelnego, celem naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowników na podstawie kompletnej dokumentacji, prawidłowo odzwierciedlającej stan faktyczny m.in. w zakresie obecności w pracy pracownika, bądź też świadczenia przez niego pracy indywidualnej.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5

 

–         udzielenie i wypłata Dyrektorowi Naczelnemu zaliczki w kwocie 650,00 zł w dniu 14.12.2012 r. na zakup biletów lotniczych w związku z planowaną podróżą służbową do Berlina (Niemcy), w sytuacji gdy nie zostało jeszcze wystawione polecenie wyjazdu służbowego. Dyrektor Naczelny zwrócił się do Marszałka Województwa Małopolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na ww. wyjazd służbowy w dniu 20.12.2012 r., tj. po wypłaceniu zaliczki na zakup biletów lotniczych. W związku z powyższym udzielenie i wypłata zaliczki miało miejsce bez podstawy prawnej i faktycznej.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Dyrektora.

 

Wniosek pokontrolny nr 5 – Udzielanie i wypłata zaliczek na pokrycie kosztów podróży służbowych wyłącznie w sytuacji występowania podstawy prawnej i faktycznej do ich wypłaty, w szczególności – po wystawieniu polecenia wyjazdu służbowego dla delegowanego pracownika przez upoważnioną osobę.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6

 

–         zakup przez Filharmonię biletów lotniczych dla artystów bez podstawy faktycznej i prawnej, tj. przed zawarciem umów o dzieło wskazujących m.in. która strona umowy ponosi koszty podróży artysty. Powyższy stan stwierdzono w następujących przypadkach:

 • f-ra VAT KR1/002303/12 z dnia 7.08.2012 r. na kwotę 1.107,03 zł za zakup 1 biletu lotniczego. Zapłata w dniu 24.09.2012 r. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 29.01.2013 r.,
 • f-ra VAT KR1/003097/12 z dnia 27.09.2012 r. na kwotę 2.721,27 zł za zakup 1 biletu lotniczego. Zapłata w dniu 31.10.2012 r. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 13.12.2012 r.,
 • f-ra VAT KR1/003650/2013 z dnia 22.11.2013 r. na kwotę 1.436,63 zł za zakup 1 biletu lotniczego. Zapłata w dniu 5.12.2013 r. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 28.11.2013 r.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Kierownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej – dot. f-ry VAT KR1/002303/12 z dnia 7.08.2012 r. i f-ry VAT KR1/003097/12 z dnia 27.09.2012 r. oraz obecny Kierownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej – dot. f-ry VAT KR1/003650/2013 z dnia 22.11.2013 r.

 

Wniosek pokontrolny nr 6 – Dokonywanie zakupu przez Filharmonię biletów lotniczych dla artystów wyłącznie po zawarciu umów o dzieło wskazujących m.in. która strona umowy ponosi koszty podróży artysty, celem zapewnienia podstawy prawnej i faktycznej zrealizowania wydatków w tym zakresie.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7

 

–         przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań, co jest niezgodne z przepisem określonym w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powyższe stwierdzono w następujących przypadkach:

 

 • f-ra VAT nr 000012/2013 z dnia 28.02.2013 r. na kwotę 2.460,00 zł. Termin płatności wynikający z umowy – 14 dni od daty wystawienia faktury, fakturę wystawiono w dniu 28.02.2013 r., zapłaty dokonano w dniu 21.03.2013 r.
 • f-ra VAT nr 0007/02/2014 z dnia 28.02.2014 r. na kwotę 3.690,00 zł. Termin płatności wynikający z umowy – do 10-tego dnia każdego następnego miesiąca, zapłaty dokonano w dniu 17.03.2014 r.
 • rachunek z dnia 25.06.2014 r. na kwotę 4.166,00 zł brutto, termin płatności: 30.06.2014 r., data zapłaty 3.07.2014 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Naczelny.

 

 • f-ra VAT nr 27/2013 z dnia 1.03.2013 r. na kwotę 246,00 zł. Termin płatności wynikający z umowy – 7 dni od daty otrzymania faktury. Ww. faktura wpłynęła do Filharmonii w dniu 4.03.2013 r., zapłaty dokonano w dniu 26.03.2013 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Inspektor ds. BHP.

 

 • rachunek z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 10.000,00 zł brutto (data wpływu do Filharmonii: 6.07.2011 r.). Termin płatności wynikający z umowy – 14 dni od daty otrzymania rachunku i potwierdzenia wykonania umowy. Zapłaty w kwocie netto 9.100,00 zł dokonano na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w dniach: 27.07.2011 r. – 3.000,00 zł, 21.10.2011 r. – 6.100,00 zł.
 • f-ra VAT KR1/002303/12 z dnia 7.08.2012 r. na kwotę 1.107,03 zł. Data wpływu faktury do Filharmonii – 14.08.2012 r. Termin płatności wskazany w treści faktury: 21.08.2012 r. Zapłata w dniu 24.09.2012 r.,
 • f-ra VAT KR1/003097/12 z dnia 27.09.2012 r. na kwotę 2.721,27 zł. Data wpływu faktury do Filharmonii – 4.10.2012 r. Termin płatności wskazany w treści faktury: 11.10.2012 r. Zapłata w dniu 31.10.2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Dyrektor Naczelny i Artystyczny.

 

Wniosek pokontrolny nr 7 – Przestrzeganie przepisu określonego w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), w którym wskazano, że wydatki publiczne winny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, m.in. poprzez respektowanie terminów płatności faktur/rachunków wystawionych przez wykonawców i dostawców.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8

 

–         wypłacenie całości wynagrodzenia w kwocie 8.610,00 zł brutto przewidzianego w § 6 umowy z dnia 26.03.2014 r., na podstawie której zlecono Agencji zapewnienie występu Artysty podczas prób oraz koncertów organizowanych przez Filharmonię, pomimo że realizacja umowy nastąpiła tylko w 1 z planowanych 2 koncertów. Stan ten był niezgodny z postanowieniami zawartymi w ww. umowie, gdyż Filharmonia przyjmując, że umowa nie została w pełni zrealizowana z przyczyn leżących po jej stronie powinna wypłacić wynagrodzenie umowne w sposób przewidziany w § 8 umowy, gdzie wskazano, cyt. „W przypadku niewykonania niniejszej umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego, wypłaci on Agencji 10% wynagrodzenia ustalonego w § 6”.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Naczelny.

 

Wniosek pokontrolny nr 8 – Ustalanie i wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych umów oraz w oparciu o stan faktyczny dotyczący wykonania zadania, m.in. celem wyeliminowania przypadków wypłaty pełnej kwoty wynagrodzenia w sytuacji częściowego wykonania zadania przewidzianego do realizacji w zawartej umowie.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie – sporządzanie stosownych aneksów w formie pisemnej sankcjonujących te zmiany.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9

 

–         pokrycie przez Filharmonię kosztów przejazdu osoby nie będącej pracownikiem Filharmonii na trasie Kraków – Rzym – Kraków oraz Kraków – Zagrzeb – Kraków pomimo, że zobowiązania jednostki kontrolowanej z tego tytułu nie wynikały z umowy o dzieło zawartej z ww. osobą w dniu 27.01.2014 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Naczelny.

 

Wniosek pokontrolny nr 9 – Wydatkowanie środków publicznych przez Filharmonię, wyłącznie w sytuacjach gdy zasadność poniesienia kosztów wynika z umów bądź z innych pisemnych uzgodnień zawartych w związku z realizacją zadań statutowych Filharmonii.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10

 

–         działanie niezgodne z zapisem ujętym w § 3 ust. 2 umowy z dnia 3.02.2011 r. na kwotę 30.000,00 zł brutto, gdzie wskazano, że ostatnia część wynagrodzenia na kwotę 10.000,00 zł brutto będzie płatna, cyt. „(…) po zakończeniu etapu III podsumowującego, tj. przygotowaniu i wdrożeniu koncepcji ewaluacyjnej projektu wraz z pełnym rozliczeniem projektu według procedur określonych przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym”, poprzez zapłatę w dniu 30.11.2011 r. przez Filharmonię za rachunek wystawiony przez wykonawcę w dniu 2.11.2011 r. za wykonanie III etapu dzieła na kwotę 10.000,00 zł brutto, pomimo że zadanie objęte III etapem nie zostało zrealizowane, gdyż pełne rozliczenie projektu miało miejsce dopiero w dniu 18.02.2014 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Z-ca Dyrektora.

 

Wniosek pokontrolny nr 10 – Bezwzględne przestrzeganie warunków zawieranych umów oraz dokonywanie rozliczeń i płatności tytułem ich realizacji wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w tych umowach.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 11

 

–         przekroczenie planu finansowego kosztów ustalonego dla przedsięwzięcia – Festiwalu wg stanu na 31.12.2011 r. o kwotę 234.470,91 zł – plan wynosił 2.331.049,00 zł, wykonanie wynosiło 2.565.519,91 zł.

Plan i wykonanie kosztów – Festiwalu wg źródeł finansowania przedstawiono w poniższej tabeli:

 

Koszty Planowane źródła finansowania
dotacja podmiotowa WM z własnych

przychodów

sponsoring inne źródła publiczne
Plan 2.331.049,00 1.200.000,00 259.252,00 871.797,00
Wykonanie 2.565.519,91 1.327.607,21 259.252,00 978.660,70

 

Stan ten jest niezgodny z przepisem określonym w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdzie wskazano, cyt. „Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora”.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Dyrektor Naczelny i Artystyczny.

 

Wniosek pokontrolny nr 11 – Przestrzeganie przepisu określonego w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.) wskazującego, cyt. „Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora”, m.in. poprzez realizację kosztów w granicach zaplanowanych kwot.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 12

 

–         nieprzestrzeganie procedur kontroli finansowej wynikających z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, poprzez zawieranie umów oraz zatwierdzanie dowodów do wypłaty pomimo braku podpisu Głównego Księgowego potwierdzającego dokonanie wstępnej kontroli, w tym m.in. pod kątem zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Powyższe dotyczy:

 

 • umowy o dzieło z dnia 3.02.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Dyrektor Naczelny i Artystyczny.

 

 • umów: z dnia 25.11.2013 r., z dnia 3.07.2014 r., z dnia 8.09.2014 r., z dnia 17.10.2014 r., z dnia 27.10.2014 r., z dnia 11.12.2014 r., z dnia 9.02.2015 r., 6 umów z dnia 6.03.2015 r., z dnia 29.05.2015 r., z dnia 15.06.2015 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Naczelny.

 

 • faktur nr 0010/06/2014 z dnia 27.06.2014 r. i nr 1064/2015 z dnia 2.06.2015 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Dyrektora.

 

Wniosek pokontrolny nr 12 – Przestrzeganie procedur kontroli finansowej wynikających z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), poprzez zawieranie umów oraz zatwierdzanie dowodów do wypłaty przez Dyrektora Naczelnego lub osobę upoważnioną do podjęcia takich czynności, po uprzednim złożeniu przez Głównego Księgowego podpisu na dokumentach dotyczących danej operacji celem potwierdzenia dokonania wstępnej kontroli, w tym m.in. pod kątem zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13

 

–         przypadki zawierania umów o dzieło, pomimo braku podpisów Radcy Prawnego co było niezgodne z zapisem ujętym w Rozdziale III pkt 4 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 2a Dyrektora Filharmonii z dnia 1.07.2004 r. zawierającego instrukcję obiegu dokumentów finansowo – księgowych, gdzie wskazano, cyt. „Wszystkie umowy cywilno – prawne rodzące skutki finansowe zawierane przez Filharmonię muszą być konsultowane z Radcą Prawnym Filharmonii, podpisane przez niego oraz podpisane przez pracownika merytorycznego”.

Powyższe dotyczyło 6 umów o dzieło zawartych w dniu 6.03.2015 r.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Naczelny.

 

Wniosek pokontrolny nr 13 – Przestrzeganie zasad zawartych w uregulowaniach wewnętrznych Filharmonii wprowadzonych przez Dyrektora Naczelnego, poprzez zawieranie umów wyłącznie po zapewnieniu podpisu Radcy Prawnego Filharmonii, jako jednej z osób odpowiedzialnych za kontrolę treści tych umów.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 14

 

–         nieprzestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 lub odpowiednio 8b ustawy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Filharmonii wprowadzonego zarządzeniem nr 18/2014 Dyrektora Naczelnego z dnia 8.05.2014 r. (obowiązuje od tego samego dnia) oraz we wcześniej obowiązującym Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Filharmonii o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego wprowadzonym zarządzeniem nr 7/2011 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z dnia 11.03.2011 r. (obowiązywał do dnia 7.05.2014 r.), co stwierdzono w następujących przypadkach:

 

 • zakup biletów lotniczych na podstawie f-ry VAT nr KR1/002045/2013 z dnia 22.08.2013 r. na kwotę 4.485,16 zł z pominięciem procedur udzielania zamówień publicznych określonych w § 3 pkt 2 i pkt 5 ww. Regulaminu (obowiązującego do dnia 7.05.2014 r.), gdyż nie udokumentowano negocjacji z wykonawcą na wzorze notatki stanowiącym załącznik nr 3b do ww. Regulaminu, jak również nie zawarto umowy z wykonawcą.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej.

 

 • realizacja zamówień na usługi hotelowe na podstawie f-r VAT: nr 15/000583 z dnia 15.05.2015 r. na kwotę 350,00 zł, nr 15/000648 z dnia 9.06.2015 r. na kwotę 1.860,00 zł oraz nr 15/000679 z dnia 25.06.2015 r. na kwotę 1.050,00 zł z pominięciem zleceń uproszczonych spełniających wymogi określone w § 3 pkt 1 ww. Regulaminu (obowiązującego od dnia 8.05.2014 r.),

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Referent w Dziale Edukacji Muzycznej (zatrudniony w Filharmonii do dnia 31.07.2015 r.).

 

 • zakupy strojów koncertowych dla pracowników artystycznych w latach 2013 – 2014 oraz do dnia 30.09.2015 r. (za wyjątkiem zakupu strojów dla artystek chóru w 2014 r. na kwotę 9.600,00 zł netto) były realizowane bez stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych, określonych w ww. Regulaminach.

Koszty zakupu strojów koncertowych dla pracowników artystycznych wg ewidencji księgowej (konto 460-01) wynosiły: w 2013 r. – 48.865,75 zł netto, w 2014 r. – 42.686,63 zł netto, w 2015 r. (do dnia 30.09.) – 24.886,64 zł brutto. Wg przyjętych zasad ewidencji koszty na koncie 460-01 były księgowane w latach 2013 – 2014 w kwotach netto, w 2015 r. w kwocie brutto,

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Specjalista ds. Administracyjno – Gospodarczych (w okresie 1.02.2013 r. – 17.03.2014 r.), Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego (w okresie 17.03.2014 r. – 31.08.2015 r. – Główny Specjalista ds. Administracyjno – Gospodarczych) oraz Dyrektor Naczelny.

 

 • brak sporządzenia notatki na okoliczność udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy nr Na 114/48/2014 z dnia 1.04.2014 r. na kwotę 6.800,00 zł na wykonanie usługi transportowej, wymaganej przepisem ujętym w § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do Regulaminu (obowiązującego do dnia 7.05.2014 r.),

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej oraz Specjalista ds. programowych.

 

Wniosek pokontrolny nr 14 – Bezwzględne przestrzeganie procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 Euro, które zawarto w uregulowaniach wewnętrznych Filharmonii wprowadzonych przez Dyrektora Naczelnego, w tym w szczególności przy realizowaniu wydatków związanych z zakupem: biletów lotniczych, usług hotelowych, strojów koncertowych dla pracowników artystycznych oraz usług transportowych.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15

 

–         udzielenie zamówienia publicznego na podstawie umowy z dnia 19.08.2013 r. na kwotę 150.000,00 zł bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pomimo że wartość powyższego zamówienia stanowiła równowartość 37.317,15 euro, tj. przekraczała ówcześnie obowiązujący próg 14.000,00 euro (od dnia 16.04.2014 r. próg wynosi 30.000,00 euro), powyżej którego zamówienie powinno zostać udzielone przy zastosowaniu przepisów ww. ustawy.

Powyższy stan jest niezgodny z przepisem określonym w art. 7 ust. 3 ww. ustawy, gdzie wskazano cyt. „Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy” oraz w art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wskazującego m.in., że cyt. „zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych (…)”.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Dyrektor Naczelny.

 

Wniosek pokontrolny nr 15 – Udzielanie zamówień publicznych, których wartość ustalona z należytą starannością, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, wyłącznie wykonawcom wybranym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), stosownie do przepisu określonego w art. 7 ust. 3 tej ustawy, celem realizacji zasady gospodarki finansowej wynikającej z art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16

 

–         zawarcie w siwz w postępowaniu nr NA.215-ZP3/14 o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Usługi organizacji wyjazdu oraz pobytu Chóru Filharmonii Krakowskiej w Rzymie, Włochy” w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia zapisów, które nie spełniają wymogów określonych w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdzie wskazano, cyt. „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”.

W rozdziale 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 3.2. lit. e) siwz zawarto m.in. następujący wymóg, cyt. „Grupa musi przebywać w obiekcie hotelarskim spełniającym standardy hotelu trzygwiazdkowego”. Powyższe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia nie są jednoznaczne, gdyż nie precyzują wg jakiego systemu kategoryzacji obiektów hotelarskich – obowiązującego w Polsce, we Włoszech lub innego – ma być oceniany standard obiektu proponowanego przez wykonawcę.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej, który przygotowywał opis przedmiotu zamówienia oraz Dyrektor Naczelny, który zatwierdził siwz.

 

Wniosek pokontrolny nr 16 – Przestrzeganie przepisu określonego w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), poprzez opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 17

 

–         odrzucenie oferty nr 3 w postępowaniu nr NA.215-ZP3/14 o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Usługi organizacji wyjazdu oraz pobytu Chóru Filharmonii Krakowskiej w Rzymie, Włochy”, pomimo braku spełnienia przesłanek do odrzucenia wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 przesłał do Filharmonii w dniu 1.04.2014 r. pismo datowane na 31.03.2014 r., zawierające informację o wycofaniu się z procedury przetargowej z powodu cyt. „anulacji miejsc przez hotel w Rzymie”.

Zamawiający uwzględnił ww. pismo i odrzucił ofertę, pomimo że wykonawca, stosownie do zapisów art. 84 ust. 1 ww. ustawy może wycofać ofertę z postępowania jedynie przed upływem terminu do składania ofert, w związku z czym ww. pismo nie powinno stanowić przesłanki do odrzucenia oferty, gdyż zostało złożone po upływie terminu do składania ofert przypadającego na dzień 27.03.2014 r., godz. 1300.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: komisja przetargowa w składzie: Zastępca Dyrektora, Specjalista ds. Administracyjno – Gospodarczych, Główny Specjalista ds. Administracyjnych, Bibliotekarz Orkiestry oraz Dyrektor Naczelny, który zatwierdził wynik postępowania.

 

Wniosek pokontrolny nr 17 – Odrzucanie ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek do odrzucenia wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 18

 

–         wskazanie w protokole postępowania w trybie z wolnej ręki (druk ZP-WR) sporządzonym w dniu 29.01.2014 r. dla postępowania nr NA.215-ZP1/14 o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Poprowadzenie prób i wykonanie koncertów w roku kalendarzowym 2014 przez … Dyrektora Artystycznego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie”, informacji niezgodnej ze stanem faktycznym w zakresie osób wykonujących czynności w postępowaniu, co było niezgodne z zapisem ujętym w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W powyższym protokole w pkt 4 A „Osoby wykonujące czynności w postępowaniu” wskazano, że Dyrektor Naczelny nie wykonuje czynności w postępowaniu (nie składa oświadczenia określonego w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Powyższa informacja zawarta w protokole była niezgodna ze stanem faktycznym, gdyż Dyrektor Naczelny w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie z wolnej ręki zawarł z wykonawcą w dniu 27.01.2014 r. w imieniu Filharmonii umowę o dzieło nr NA.215-ZP1/U1/14, jak również złożył oświadczenie o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Dyrektora (osoba zatwierdzająca protokół) oraz Specjalista ds. Administracyjno – Gospodarczych (osoba sporządzająca protokół).

 

Wniosek pokontrolny nr 18 – Przestrzeganie zapisu ujętego w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), poprzez przedstawianie w sporządzonych protokołach rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji w zakresie osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożenia przez nie oświadczenia na druku ZP-1.

 

Opis nieprawidłowości nieobjętej wnioskiem pokontrolnym

 

–         zwrot Artyście przez Filharmonię kosztów przejazdu na podstawie rachunków z dnia 11.04.2015 r. i z dnia 3.08.2015 r. zawierających koszty biletów Artysty oraz jeszcze 1 osoby. Zwroty kosztów biletów 1 dodatkowej osoby zrealizowane na rzecz Artysty zostały pokryte przez Filharmonię bez podstawy prawnej. W trakcie kontroli, w dniu 14.10.2015 r. Artysta dokonał zwrotu na rachunek bankowy Filharmonii kosztów wypłaconych niezgodnie z zawartą umową w kwocie 2.579,19 zł (po przeliczeniu z euro i GBP).

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej (dot. rachunku z dnia 11.04.2015 r.), Specjalista ds. programowych (dot. rachunku z dnia 3.08.2015 r.) oraz Zastępca Dyrektora.

 

Opis nieprawidłowości nieobjętej wnioskiem pokontrolnym

 

–         naliczenie i wypłacenie Kierownikowi Działu Organizacji Pracy Artystycznej, pełniącemu funkcję koordynatora koncertu w Zagrzebiu wynagrodzenia w kwocie 440,00 zł brutto. Powyższe było niezgodne z zarządzeniem nr 11/2014 Dyrektora Naczelnego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie stawek wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w Koncercie w Zagrzebiu w dniu 16.04.2014 r., w którym wskazano, iż dla koordynatora wynagrodzenie wynosi 660,00 zł brutto. W trakcie kontroli pracownikowi naliczono brakującą część wynagrodzenia za ww. koncert w kwocie 220,00 zł brutto, a następnie w dniu 9.09.2015 r. z rachunku bankowego Filharmonii dokonano przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika w kwocie 153,75 zł netto.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Specjalista ds. płac.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie odstępuje od wydania wniosków pokontrolnych, w stosunku do ww. nieprawidłowości, ze względu na usunięcie ich skutków finansowych w czasie trwania kontroli oraz pojedyncze przypadki wystąpienia nieprawidłowości.

 

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Dyrektor Naczelny oraz Główny Księgowy ponoszą w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości.

 

 

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

 

 

W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

 

Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Jednocześnie informuje się, że treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski pokontrolne oraz opis nieprawidłowości do poszczególnych wniosków pokontrolnych, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli, po zakończeniu obowiązujących procedur pokontrolnych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z późn. zm.), ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na stronie internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl.

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. a/a

 

 

Do wiadomości:

Zarząd Województwa

Małopolskiego

Inne zapisy autora:

0

Maciej Rysiewicz http://www.gorliceiokolice.eu

Dziennikarz i wydawca. Twórca portali "Bobowa Od-Nowa" i "Gorlice i Okolice" w powiecie gorlickim (www.gorliceiokolice.eu). Zastępca redaktora naczelnego portalu "3obieg". Redaktor naczelny portalu "Zdrowie za Zdrowie". W latach 2004-2013 wydawca i redaktor naczelny czasopism "Kalendarz Pszczelarza" i "Przegląd Pszczelarski". Autor książek "Ule i pasieki w Polsce" i "Krynica Zdrój - miasto, ludzie, okolice". Właściciel Wydawnictwa WILCZYSKA (www.wilczyska.eu). Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

628 publikacje
270 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758