Artykuły redakcyjne
Like

3,6 mln zł zabrano kierowcom bezprawnie… udana prowokacja dziennikarska w Inowrocławiu.

30/10/2015
1569 Wyświetlenia
6 Komentarze
7 minut czytania
3,6 mln zł zabrano kierowcom bezprawnie… udana prowokacja dziennikarska w Inowrocławiu.

W październiku zeszłego roku wysłałem SMS do prawnika, redaktora naczelnego portalu 3obieg.pl, twórcy systemu „Anuluj mandat”, Tomasza Parola z jednym pytaniem: Czy strefa płatnego parkowania „oznakowana” niezgodnie z rozporządzeniem ministra, istnieje?” Otrzymałem krótką odpowiedź: NIE!

0


 

porównanie

…i się zaczęło…

…jeszcze w październiku opisałem na blogu całą sprawę i ogłosiłem mieszkańcom, że Strefa Płatnego Parkowania w centrum Inowrocławia jest nielegalna i jasno wskazałem dlaczego…

Na portalu 3obieg.pl również ukazał się o tym artykuł:

Czy Strefa Płatnego Parkowania w centrum Inowrocławia jest legalna?

jednocześnie mailem poinformowałem prezydenta o swoich spostrzeżeniach i zadałem kilka pytań:

1. Kiedy (proszę podać datę) postawiono te tablice zamiast prawidłowych (zgodnych ze wzorem w rozporządzeniu) znaków D-44?

2. Ile od tej daty do dnia 30 września 2014 r. wpłynęło pieniędzy do budżetu miasta z tytułu pobieranej opłaty za parkowanie w SPP?

3. Kto jest odpowiedzialny (imię i nazwisko) za postawienie tych tablic zamiast znaków drogowych?

4. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do osoby odpowiedzialnej za to niedopatrzenie?

5. Jak zamierza Pan zwrócić obywatelom bezprawnie pobrane pieniądze?

Z odpowiedzi właściwie nic się nie dowiedziałem, poza tym, że bezpodstawnie ściągnięto od kierowców ponad 3,5 miliona złotych!!!

Zaraz po wyborach samorządowych złożyłem wniosek takiej treści:

„Pan Ryszard Brejza
Prezydent Miasta Inowrocławia
Uprzejmie proszę o doprowadzenie do zgodnego z prawem oznakowania Strefy Płatnego Parkowania oraz zaprzestania pobierania opłat do czasu wykonania prawidłowego oznakowania.

Obecne oznakowanie SPP jest niezgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które wyraźnie określa sposób oznakowania takich stref.

Zastosowane w centrum tablice nie są znakami D-44.

Proszę również o doprowadzenie do prawidłowego oznakowania miejsc postojowych na ulicach: Kościelnej, Kościuszki i Wałowej czyli wykonanie znaków poziomych, które również są wg powyższego rozporządzenia wymagane, aby można było pobierać opłatę.

Z poważaniem
Marek Browiński”

…i co??? I nic… w odpowiedzi napisano, że nie mam racji i wszystko jest w najlepszym porządku…

Nie dotarło do prezydenta, że w dniu 11 grudnia dowiedział się o łamaniu prawa w rządzonym przez niego mieście… zakładam, że wcześniej żył w nieświadomości…

…ale my działaliśmy dwutorowo… jeśli prezydent nie chciał dobrowolnie stosować się do prawa, to zrobiliśmy tak, żeby to prawo go do tego zmusiło…

17 grudnia 2014 r. kolega zostawił swoje auto na miejscu postojowym na Al. Sienkiewicza bez wnoszenia opłaty i czekał na rozwój wypadków… długo nie czekał… zjawił się pan inkasent SPP i włożył mu za wycieraczkę „zaproszenie” do kasy SPP… miał zapłacić 20 zł…

Jeszcze tego samego dnia kolega złożył reklamacje, a żeby było śmieszniej, w biurze, gdzie przyjmowane są reklamacje, na ścianach i szafkach wiszą poprawne wzory znaku D-44.

Oczywiście reklamacja nie została uznana.

W piśmie 23 grudnia 2014 r. z.up. Prezydenta Miasta Wojciech Błaszak – Dyrektor Zakładu Robót Publicznych twierdzi, że

• znak informacyjny D-44 „Strefa płatnego parkowania” jest prawidłowy

• zwrot „parkowanie” jest pojęciem tożsamym ze zwrotem „postój” (sic!!!)

• znaki D-44 zostały wprowadzone zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na ulicach strefy centrum.

W odpowiedzi na nieuznaną reklamację kolega wysłał podtrzymanie swojego stanowiska o nieprawidłowym oznakowaniu D-44, które również zostało odrzucone i pismem z 22 stycznia 2015 r. wezwano go do zapłaty 50 zł.

…oczywiście, kolega nie miał zamiaru wnosić tej opłaty, teraz pozwoliliśmy działać prawu…

11 lutego 2015 r. Prezydent Miasta Inowrocławia wysyła do kolegi upomnienie i żąda wpłaty już kwoty 61,60 zł… oczywiście bezskutecznie.

22 czerwca 2015 r. kolega otrzymuj odpis tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych wraz z zawiadomieniem o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego.

23 czerwca 2015 zajęcia dokonano.

Teraz piłeczka była wreszcie po naszej stronie, 26 czerwca 2015 r. zostało złożone w KPP w Inowrocławiu zawiadomienie o wyłudzeniu kwoty 67,20… jednocześnie, w przysługującym terminie został zakwestionowany obowiązek uiszczenia kary w formie zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym.

Żeby było jeszcze ciekawiej, w trakcie trwania tej przepychanki, miasto po cichu wymieniło oznakowanie na prawidłowe.

Ostatecznie sprawia trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uznało, że mamy rację.

W uzasadnieniu SKO czytamy m. in.: “Z dokumentacji fotograficznej wynika, iż znak umieszczony w strefie płatnego parkowania zawierał następującą informację: “Parkowanie płatne od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 w sobotę w godz. 9.00 – 13.00″. Porównanie tego znaku z wymaganiami dla znaku D-44 (…) prowadzi do konstatacji, iż znak ten nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa. (…) Opłata w strefie płatnego parkowania powinna być pobierana jedynie za parkowanie w wyznaczonym miejscu. Warunkiem zastosowania sankcji administracyjnej (…) jest odpowiednie oznakowanie strefy płatnego parkowania tak, aby korzystający z dróg publicznych mieli świadomość ciążącego na nich obowiązku. Opłatę wolno pobierać jedynie wtedy, gdy spełnione są określone warunki tzn. postój odbywa się w strefie płatnego parkowania i jest do tego postoju wyznaczone miejsce spełniające określone przez przepisy prawa warunki. W ocenie Kolegium odpowiednie oznakowanie strefy płatnego parkowania jest przesłanką wymierzenia wskazanej opłaty, a jego brak to uniemożliwia”.

Zobaczcie czy w Waszym mieście Strefa Płatnego Parkowania jest legalna…ja twierdzę, że przynajmniej w połowie miast w Polsce można znależć wieksze lub mniejsze nieprawidłowości.

 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
lub czasopisma

Jestem taksówkarzem ( w zawieszeniu :) ). Jestem członkiem Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Jestem dziennikarzem obywatelskim portalu 3obieg.pl. Należę do KUKIZ'15. Jestem asystentem społecznym posła Pawła Skuteckiego.

32 publikacje
20 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816