W Mediach
Like

20/06/2019
1209 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania

Sytuacja, opisywana poniżej przez kolegów z Olsztyna nie jest niczym nowym. Władze SDP występują przeciw swoim strukturom terenowym nie po raz pierwszy. Zaczęło się od bezprawnego rozwiązania Oddziału Lubelskiego SDP w kwietniu 2018, na podstawie jednego tylko – nigdy nie zweryfikowanego – donosu pp. Wojciecha Pokory, Ryszarda Surmacza i Tomasza Nieśpiała. Wybory do władz oddziału z lipca 2017 roku wypadły bowiem nie po myśli ZG SDP i pan Pokora prezesem nie został. Doprowadziło to do sytuacji, gdy na Ziemi Lubelskiej istnieją równolegle dwa oddziały: dotychczasowy, noszący teraz nazwę Oddziału na Wychodźstwie oraz powołany „na nowo” przez p. Pokorę pod jego kierownictwem. Czy grupa, skupiona wokół Radia i Kuriera WNET, działa na korzyść SDP czy prowadzi Stowarzyszenie donikąd – to kwestia […]

0


Sytuacja, opisywana poniżej przez kolegów z Olsztyna nie jest niczym nowym. Władze SDP występują przeciw swoim strukturom terenowym nie po raz pierwszy. Zaczęło się od bezprawnego rozwiązania Oddziału Lubelskiego SDP w kwietniu 2018, na podstawie jednego tylko – nigdy nie zweryfikowanego – donosu pp. Wojciecha Pokory, Ryszarda Surmacza i Tomasza Nieśpiała. Wybory do władz oddziału z lipca 2017 roku wypadły bowiem nie po myśli ZG SDP i pan Pokora prezesem nie został.

Doprowadziło to do sytuacji, gdy na Ziemi Lubelskiej istnieją równolegle dwa oddziały: dotychczasowy, noszący teraz nazwę Oddziału na Wychodźstwie oraz powołany „na nowo” przez p. Pokorę pod jego kierownictwem.

Czy grupa, skupiona wokół Radia i Kuriera WNET, działa na korzyść SDP czy prowadzi Stowarzyszenie donikąd – to kwestia ocen indywidualnych. Skoro np. działalność jednoosobowego Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP polega na wyciszaniu głosów niezgodnych z wolą owego gremium – można jednak spytać o to, czy działa serio, czy dołączyła do zestawu nudnych ekip kabaretowych, rozśmieszających nade wszystko siebie wzajem.

PS: My również dziękujemy odważnym kolegom z ZG SDP, czyli tym, co chcą utrzymania solidnego branżowego pisma – jakim jest „Bez Wierszówki” – i w ten sposób głosowali 11. czerwca.

 

Bogusław Sarat,

Prezes Oddziału na Wychodźstwie SDP-Lublin

 

***

Pomimo wstrzymania dofinansowania przez władze krajowe Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ukazało się już trzecie w bieżącym roku wydanie miesięcznika społeczno-kulturalnego SDP „Bez Wierszówki”.

Podobnie, jak przy dwóch poprzednich edycjach (nr 1-3/2019 i 4/2019), podania – kierowane przez wydawcę czasopisma, Warmińsko-Mazurski Oddział SDP, o częściowe dofinansowanie druku – spotkały się z odmową.

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego SDP (11 czerwca) pomimo merytorycznej argumentacji, którą w dyskusji podnosili m.in. red. Stefan Truszczyński, red. Tadeusz Woźniak czy red. Marek Palczewski – prezes SDP i pięcioro innych członków ZG kolejny raz zagłosowało przeciw dofinansowaniu czasopisma, które jako jedyne całościowo informuje zarówno o działalności Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jak i aktualnościach z życia żurnalistów.

Przeciw dofinansowaniu „Bez Wierszówki” opowiedzieli się: prezes SDP Krzysztof Skowroński (Warszawa; prezes Fundacji Solidarności Dziennikarskiej), wiceprezes Jolanta Hajdasz (Poznań; dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP), skarbnik Aleksandra Rybińska (Warszawa), Piotr Legutko (Kraków), Wanda Nadobnik (Warszawa) i Mariusz Pilis (Kraków).

W posiedzeniu ZG SDP nie uczestniczyła Jadwiga J. Chmielowska (sekretarz generalna SDP), jednak jej stanowisko w sprawie dofinansowania „Bez Wierszówki” jest identyczne jak sześciu ww. członków Zarządu Głównego. A może nawet jeszcze bardziej ANTY, albowiem sekretarz generalna SDP – jak sama stwierdziła podczas jednego z poprzednich posiedzeń ZG SDP – „zadziałała u znajomego” w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby wniosek redakcji złożony w ramach konkursu ofert („Czasopisma 2019”), nie znalazł się w grupie tych, które otrzymały dofinansowanie.

Trudno zrozumieć jakie cele przyświecają ww. wymienionym osobom, które jako członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, z obowiązku powinny wspierać działalność statutową oddziałów…

Wracając do historycznego już głosowania z 11 czerwca br., za przyznaniem dofinansowania nr 5-6 „Bez Wierszówki” – którym w tym miejscu bardzo dziękuję – opowiedzieli się: Maria Giedz (Gdańsk), Marek Palczewski (Łódź), Tadeusz Woźniak (Gdańsk), Stefan Truszczyński (Warszawa) i Ireneusz St. Bruski (Olsztyn).

Natomiast od głosu wstrzymał się wiceprezes SDP Witold Gadowski (Kraków).

 

Redaktor naczelny „Bez Wierszówki”

Pomimo sprzeciwu władz SDP…

Za: https://sdpolsztynpl.wordpress.com/

0

Dorota J

Dziennkarz w 3obieg.pl/

209 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758