Artykuły redakcyjne
Like

Rząd PiS uderza w swoje fundamenty!

22/08/2016
708 Wyświetlenia
8 Komentarze
3 minut czytania
Rząd PiS uderza w swoje fundamenty!

1 sierpnia uczestniczyłem w spotkaniu z ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem – Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. Tematem spotkania było podpisanie przez ministra dokumentu zawierającego Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie osób określających się jako LGBTI. 

0


To bardzo niebezpieczny dokument, sprzeczny z polskim porządkiem prawnym, zawierający wiele groźnych, ideologicznych sformułowań, uderzających w rodzinę. Zawiera on między innymi takie zapisy:

  • Rada Europejska zwraca się do Komisji Europejskiej i państw członkowskich, by wzmocniły i nadal wspierały działania mechanizmów instytucjonalnych, w tym krajowych organów ds. równości, które są kluczowymi instrumentami w zakresie niedyskryminowania osób LGBTI, oraz by wzmocniły i nadal wspierały działania europejskiej sieci krajowych organów ds. równości (Equinet).
  • Rada Unii Europejskiej zwraca się do państw członkowskich, by podjęły działania służące zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Jednocześnie na forum Rady UE minister Kaczmarczyk zadeklarował: „Polska chce podkreślić, że ochrona przed dyskryminacją wszystkich osób, wszystkich obywateli, w tym także obywateli osób LGBTI jest ważnym zadaniem polskiego rządu i polskiego społeczeństwa.”

Podczas rozmowy z ministrem wyraziłem zaskoczenie faktem przyjęcia przez Rząd dokumentu uderzającego w fundamenty cywilizacyjno-kulturowe Polski i Europy.

I choć minister stwierdził, że najgroźniejsze zapisy zostały dzięki jego staraniom złagodzone a podpisany dokument nie stwarza nowej rzeczywistości prawnej, to jednak nie ma wątpliwości, że przeciwnicy rodziny zdobyli kolejny przyczółek do dekonstrukcji naturalnych więzi społecznych. Zresztą wcale tego nie ukrywają, wyrażając entuzjazm na swoich stronach internetowych. 

Szczególnie niepokojące jest również to, że Minister Kaczmarczyk wytyczne negocjacyjne wykluczające możliwość odrzucenia dokumentu otrzymał od kierownictwa Rządu RP, co sam przyznał podczas rozmowy.

Skrajnie ideologiczne zapisy w dokumencie są sprzeczne z wartościami i zasadami, na których zbudowany jest polski porządek prawny i społeczny ( Preambuła oraz Art. 18 i Art 72.1. Konstytucji RP). A niejasne i nieprecyzyjne zapisy będą z pewnością dowolnie interpretowane przez środowiska homoseksualne.

Działania ministra Kaczmarczyka, a tym samym rządu budzą wielkie zaniepokojenie środowisk działających na rzecz rodziny. Będę Cię informował o dalszych odsłonach tej bulwersującej sprawy.

Paweł Kwaśniak
Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw
dla Życia i Rodziny

PS. Podpisany dokument jest sprzeczny także z uchwałą Sejmu RP z 11 kwietnia 2003 r. w sprawie suwerenności polskiego prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury, stwierdzającą, że „…polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych.”

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816