Artykuły redakcyjne
Like

Fałszywi sędziowie w sądzie wojskowym

26/01/2014
2162 Wyświetlenia
7 Komentarze
5 minut czytania
Fałszywi sędziowie w sądzie wojskowym

Publikujemy list sędziego wojskowego do Ministra Obrony Narodowej ujawniający z imienia i nazwiska przypadki wyłudzenia od Prezydenta RP nominację sędziowskich, przez nieuprawnionych żołnierzy zawodowych. Ci fałszywi sędziowie chronieni przez grupę przestępczą sądzą cały czas. A że kilka osób wie, że są fałszywi być może sądzą tak, jak ten ktoś chce by sądzili. Prokuratura powinna natychmiast zainteresować się tą sprawą. No chyba, że to właśnie prokuratura wojskowa potrzebuje usłużnych sędziów. Autor listu czując się zagrożony, zdecydował się na ujawnienie swoich pełnych danych i oświadcza, że nie zamierza popełniać samobójstwa.

0


Szanowny Pan

Tomasz SIEMONIAK

Minister Obrony Narodowej

ul. Klonowa 1

00-911 WARSZAWA

            Ustawa prawo o ustroju sądów wojskowych nakłada na Pana obowiązek sprawowania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych (art. 5 § 3). O bezzwłoczne podjęcie takich działań zwracam się do Pana Ministra.

W dniu 30 sierpnia 2005 r. Minister Obrony Narodowej skierował do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski 6 osób w związku z powołaniem do zawodowej służby wojskowej na wniosek Dyrektora Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości płk Zenona STANKIEWICZA. We wniosku, skierowanym do Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podano jednak nieprawdę, iż osoby w nim wymienione rozpoczęły odbywanie aplikacji sędziowskiej w sądach wojskowych przed dniem 1 lipca 2004 r. W rzeczywistości osoby wymienione we wniosku powołane zostały na stanowiska aplikanta w sądach wojskowych dopiero z dniem 24 października 2005 r. na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. Nr DSW-I-101-928/05 do 933/05. Zgodnie z obowiązującym prawem aplikantem w sądzie wojskowym mogła być jedynie osoba pełniąca zawodową służbę wojskową i posiadająca stopień wojskowy podporucznika.

Osoby wymienione we wniosku: Joanna Karczewska, Katarzyna Koć, Elżbieta Wrona, Marcin Michaluk i Michał Żak w chwili rozpoczynania służby wojskowej dopuściły się krzywoprzysięstwa i pogwałcenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której przysięgały przecież strzec. Wszystkie te osoby wiedziały, że nie spełniają warunków ustawowych do promocji oficerskiej, albowiem nie przeszły, wymaganego przepisami obowiązującego prawa, szkolenia wojskowego. Od 1 lipca 2004 r. weszła w życie nowela do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750), która wymagała przy powołaniu do zawodowej służby wojskowej żołnierza, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika, posiadającego tytuł zawodowy magistra, ukończenia przez niego szkolenia wojskowego. O braku tej przesłanki wiedział płk Zenon STANKIEWICZ Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, a mimo to świadomie wprowadził w błąd Ministra Obrony Narodowej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Michał ŻAK, który przysięgał strzec Konstytucji, pogwałcił ją już w chwili składania przysięgi wojskowej. Wiedział, że nie może być oficerem, bo nie odbył wymaganego przepisami ustawy szkolenia wojskowego. Dzisiaj mjr Michał ŻAK jest sędzią Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie. Tak samo jak mjr Katarzyna KOĆ. Nominacji sędziowskiej, wymienione osoby, również nie mogły otrzymać, albowiem sędzią sądu wojskowego może być jedynie oficer w czynnej służbie wojskowej. Nie będąc oficerem w czynnej służbie wojskowej nie można być sędzią sądu wojskowego.

Sędzia mjr Michał ŻAK jako sędzia sądu wojskowego w sprawie Sg 55/13 nie dopuścił do rozpoczęcia procesu przeciwko stalinowskiemu prokuratorowi oskarżonemu przez IPN o zbrodnie komunistyczne.

W przestawionej sprawie popełniono szereg przestępstw kryminalnych ściganych z oskarżenia publicznego. Pozostawiam Panu Ministrowi wyjaśnienie przyczyn bezczynności prokuratury wojskowej w tej sprawie.

Mając na uwadze ciążące na Panu obowiązki, wnoszę o bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującym prawem, albowiem istniejący stan rzeczy narusza konstytucyjny porządek Rzeczypospolitej Polskiej i kładzie się cieniem na wizerunku Jej Sił Zbrojnych.

 

 

zał.

wniosek do Prezydenta RP z dnia 30 sierpnia 2005 r.,

wykaz osób proponowanych do nadania pierwszego stopnia oficerskiego-podporucznika,

strony27-28 biuletynu nr 7 Departamentu Sądów Wojskowych z informacja o powołaniu na stanowiska aplikanta sądu garnizonowego,

 

 

sędzia w stanie spoczynku

ppłk rez. Mariusz Lewiński

15041201

0

Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758