POLSKA
Like

Pozorny kult matki Pana Jezusa cz.7.

04/06/2013
466 Wyświetlenia
0 Komentarze
9 minut czytania
no-cover

  DUCHOWA RZECZYWISTOŚĆ W JAKIEJ ŻYJEMY Cz. 2.   Szczytowym osiągnięciem diabła jest doprowadzenie człowieka do wiecznego potępienia – odwrotnie niż jest to celem człowieka IP.1,9. Jest to o tyle dla diabła ułatwione, że świadomy bożych spraw człowiek bez dokonania wyboru pójścia za Bogiem jest w stanie nie zbawienia, potępienia. Widzimy, że diabłu wystarczy brak aktywności u potępionego człowieka, gdyż neutralność religijna, brak decyzji życia z Bogiem sprawia, że człowiek tkwi w potępieniu. Dla demonów najlepiej gdy człowiek nie zdaje sobie sprawy z istnienia Boga, gdyż to – bez wysiłku ze strony złych duchów, prowadzi do przegranego życia bez Boga, do potępienia. Jednak nawet nie znając Boga można żyć w sposób dający usprawiedliwienie Rz.2,12-15. W takich przypadkach diabeł będzie atakował […]

0


 

DUCHOWA RZECZYWISTOŚĆ W JAKIEJ ŻYJEMY Cz. 2.

 

Szczytowym osiągnięciem diabła jest doprowadzenie człowieka do wiecznego potępienia – odwrotnie niż jest to celem człowieka IP.1,9. Jest to o tyle dla diabła ułatwione, że świadomy bożych spraw człowiek bez dokonania wyboru pójścia za Bogiem jest w stanie nie zbawienia, potępienia.

Widzimy, że diabłu wystarczy brak aktywności u potępionego człowieka, gdyż neutralność religijna, brak decyzji życia z Bogiem sprawia, że człowiek tkwi w potępieniu.

Dla demonów najlepiej gdy człowiek nie zdaje sobie sprawy z istnienia Boga, gdyż to – bez wysiłku ze strony złych duchów, prowadzi do przegranego życia bez Boga, do potępienia. Jednak nawet nie znając Boga można żyć w sposób dający usprawiedliwienie Rz.2,12-15. W takich przypadkach diabeł będzie atakował też tych nie znających osobiście Boga, ale żyjących zgodnie z przekonaniem sumienia; żeby chociaż troszkę pogrzeszyli wbrew sumieniu.

Następna grupą ludzi będą świadomi istnienia Boga, ale nie znający Go z informacji pochodzących od Niego samego. Tych będzie diabeł starał się zapędzić do uprawiania jakiejś martwej religii. Stąd taka mnogość różnorodnych religii o stawianych wyznawcom wysokich wymogach zaangażowania, aby nie mieli ani siły, ani czasu na zastanowienie się i poszukiwanie prawdziwego Boga. W niektórych jak np. w islamie jest zakaz posiadania Biblii, zakaz dyskusji z chrześcijanami na tematy wiary.

Są to różne religie i kulty typowo pogańskie.

Część ludzi jest świadoma prawdziwego Boga i w różny sposób wyrażają swą gotowość życia z tym prawdziwym Bogiem na Jego zasadach. W takich przypadkach szatan będzie robił wszystko, aby zakłócić w mniej lub bardziej subtelny sposób relację człowieka z Bogiem. Najprościej zamotać takich często szczerych ludzi do aktywności w kościele uprawiającym mieszaninę biblijnej nauki i obrządków prowadzących do potępienia. Np. wprowadzić ludzi w bałwochwalstwo polecając je jako pobożność.

Historia chrześcijaństwa pokazuje nam, jak to czynił nasz przeciwnik. Jego najdrastyczniejsze sposoby, to doprowadzenie do fizycznego wyniszczenia chrześcijan przez różne prześladowania. Równolegle kusi samych wierzących – tych co przyjęli zbawienie, do odejścia od Boga, albo chociaż do życia w grzechu. Kusi przez innych ludzi, przez sytuacje życiowe, okłamując wierzących w ich sumieniach, wprowadzając w różne herezje. Żeby chociaż zmniejszyć ich zaangażowanie w życie z Bogiem. Swoistym oszustwem szatana które na trwałe udało mu się wprowadzić do chrześcijaństwa było przesunięcie autorytetu za Słowa od Boga na ludzką naukę. Było to skuteczne działanie już w czasach ST:

„Obłudnicy! Dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swoim  daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi>>.” Mt.15,7-9, jak i w czasach NT „Uchylacie przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji,.” Mk.7,8. Jezus Chrystus takie myślenie określa jako szatańskie Mk.8,33 i to nawet odnośnie samego apostoła Piotra.

Wiele tzw. historycznych kościołów dało się nabrać na to szatańskie zwiedzenie i do dzisiaj opierają swe doktryny na ludzkich wymysłach, ludzkiej tradycji Mt.15,3-6 „…Dlaczego i wy przekraczacie przykazanie Boże z powodu waszej tradycji? … I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże.”

Żyjemy w kraju, w którym statystycznie największą ilość członków ma sterowany przez kurię watykańską Kościół Rzymsko-katolicki, którego doktryna opiera się na Biblii, ale i też na ludzkich wymysłach: na tradycji tego kościoła, oraz na Ojcach Kościoła (czyli nauce uczni apostołów i uczniów uczni). A zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa ten kto przedkłada ludzkie sprawy nad Boskie jest nazwany szatanem Mk.8,33. Skala poddania się Polaków ludzkim i szatańskim wymysłom świadczy o potężnym wpływie szatana na ludzi w Polsce. W następnej kolejności należy przeanalizować jakie z ludzkich wymysłów są najszerzej propagowane przez kościoły uprawiające religię o charakterze chrześcijańskim, aby zorientować się jakich demonicznych hierarchów wziął sobie do pomocy w Polsce szatan;

– Jakie osoby – poza Bogiem, są najbardziej , najliczniej czczone w Polsce?

– Jakiego typu niebiblijne obrzędy religijne gromadzą największe ilości ludzi?

– Jakie niebiblijne sposoby, miejsca, osoby są związane z zaangażowaniem religijnym Polaków?

– Do kogo, do czego oprócz Boga modlą się Polacy a może nawet modlą się więcej i częściej niż do Boga?

 

Gdy odpowiemy sobie na te pytania to widać poprzez kogo sprawuje swe rządy w Polsce szatan.

 

Miejsce gromadzące największą ilość oddających bałwochwalczą cześć Polaków jest wg wszelkiego prawdopodobieństwa miejscem tronu demonicznego księcia wpływającego na Polskę. Jeżeli poprawnym jest odczytanie z Biblii o hierarchiczności świata złych duchów to należy się spodziewać, że książę nad Polską będzie posługiwał się poddanymi mu demo-nami, które będą pokrewne w działaniu i charakterze do księcia. Demony jak ambasadorowie lub jak szefowie oddziałów lokalnych będą w podobny do szatana i jego księcia sposób oddziaływać w jak największej ilości miast.

O takiej logice wpływu demonicznego mówi nam już w starożytności prorok Jeremiasz gdy zarzuca bezbożnikom, że „Bo ile masz miast, tyle też bogów…Ile ma ulic Jerozolima, tyle wznieśliście ołtarzy Hańbie, ołtarzy kadzielnych dla Baala.”  Jer.11,13.

Jeżeli szatan działa do dzisiaj podobnie w Polsce, to w takim przypadku w wielu miejscowościach winny być czczone podobne do księcia w nazwie inne, pomniejsze osoby; w rzeczywistości demony, Jer.2,28.

Tym uzewnętrzniającym się w Polsce zwiedzeniem jest demon królowej niebios, który podszywa się pod osobę matki Pana Jezusa i w wielu miastach jest czczony jako tzw. matka boska + często dodawane jest imię miasta, lub jest nazywany też matką boską + dodawany jest jakichś przypisywany demonowi atrybut.

A nawet dzieci wiedzą, że Pan Jezus miał jedną matkę i że jedynym krajem który odwiedził poza Izraelem był Egipt.

Ze względu na kontrowersję jaką może wywołać u niektórych Polaków powyższy tekst należy stwierdzić jednoznacznie, że Mariam, matka Pana Jezusa nazywana w Polsce Marią nie jest demonem.

To tylko demon, zły duch królowej niebios występujący jako duch pod postacią kobiety w koronie podaje się za Mariam, podszywa się pod nią i przez wielu nieświadomych ludzi – szczerych przed Bogiem, ale nieświadomych Biblii, oszukanych, zabiera się za uprawianie oszukańczego kultu.

 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
von Finov

Kapłan Boga prawdziwego i żywego. Chrześcijanin, Chrystusowiec żyjący na sposób Bożego Słowa.

8 publikacje
4 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816