Bez kategorii
Like

11 lipca Dniem Męczeństwa Kresowian

18/07/2012
401 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

RUSZYŁA OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA

0


List Otwarty „DO POSŁÓW BIEŻĄCEJ KADENCJI SEJMU RP” Porozumienia Pokoleń Kresowych o ustanowienie przez Sejm „ 11 lipca Dniem Męczeństwa Kresowian”.  jest w dalszym ciągu podpisywany zarówno przez następne pokolenia kresowe jak i polskich patriotów. Wiemy już, że do Marszałka Sejmu trafiły cztery wnioski z różnych Klubów Parlamentarnych. Sygnatariusze w/w listu niestety nie dowiedzieli się o tym fakcie ani od parlamentarzystów ani z ogólnopolskich mediów. Zmowa milczenia trwa. Tegoroczne obchody „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu mimo niesprzyjającej sytuacji miały bardzo uroczysty charakter w bardzo wielu miejscowościach naszego kraju z Warszawą włącznie. Odbyły się jednak tylko i wyłącznie dzięki oddolnej inicjatywie środowisk kresowych i patriotycznych. Środowiska kresowe oczekiwały, że 69 rocznica apogeum zbrodni OUN-UPA na ludności polskiej Wołynia i Kresów Południowo Wschodnich zostanie godniej uhonorowania przez parlament niż „minutą ciszy”. Była doskonała okazja do ustanowienia dnia pamięci pomordowanych Kresowian. Przez ponad dwadzieścia lat  istnienia wolnego kraju nie było czasu ani woli na rozliczenie się z tragiczną historią Kresów. Jak mawia przysłowie „kogo nie boli temu powoli”. Wnioski parlamentarzystów trafiły do Komisji i nikt nie jest w stanie powiedzieć jaki  los je czeka, oby nie taki sam jak ubiegłoroczny projekt PSL-u. Tamten zgodnie z procedurą wylądował w koszu. My nie możemy na to czekać z założonymi rękoma, dlatego 16 lipca br. ruszyła kampania zbierania podpisów pod  projektem ustawy w ramach „Obywatelskiej  Inicjatywy Ustawodawczej ”. Napływają zgłoszenia chętnych do zbierania podpisów z różnych regionów kraju, zarówno ze środowisk kresowych jak i patriotycznych. Mamy już pierwsze sygnały o rozpoczęciu całej akcji z kilku dużych miastach i mniejszych miejscowościach . Zbieramy 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustanowienia dnia pamięci Męczeństwa Kresowian.  Jest już specjalna strona internetowa:„11 Lipca Dniem Męczeństwa Kresowian” http://11lipca1943.wolyn.org/ poświęcona tej inicjatywie, na której można znaleźć  wszystkie informacje i wzory wykazów (list) do zbierania podpisów do samodzielnego wydrukowania.  Będzie można tam znaleźć odpowiedź na pytanie „Dlaczego musimy wziąć sprawy w swoje ręce!”. Wszystkich zaangażowanych w akcję prosimy o przesyłanie informacji: gdzie i kto działa. Tu też będziemy na bieżąco informować o przebiegu wszystkich działań. Temu celowi służyć będzie znajdująca się w menu strony: „Bieżąca informacja  o inicjatywie obywatelskiej”. Musimy wykorzystać w pełni przysługujące na prawa wynikające z Konstytucji demokratycznego państwa. Również najwyższy czas na przełamanie zmowy milczenia mediów publicznych których obowiązkiem jest ,nie tylko rzetelne informowanie o obecnej rzeczywistości ale dbałość o prawdę historyczną narodu któremu służą. Dlatego my nie możemy milczeć i biernie przyglądać się temu co się w naszych sprawach dzieje tu i teraz.

Inne zapisy autora:

0

Bez kategorii
Like

11 lipca Dniem Męczeństwa Kresowian?

04/07/2012
0 Wyświetlenia
0 Komentarze
8 minut czytania
no-cover

Listy Otwarte Klubu Inteligencji Polskiej w tej sprawie, nadesłane do Nowego Ekranu

0


Warszawa, dnia 03.07.2012 r.

 
 
Klub Inteligencji Polskiej       
Stowarzyszenie
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
 
LIST OTWARTY
 
BRONIESŁAW KOMOROWSKI
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI
 
Szanowny Panie Prezydencie!
 
Tragiczne są losy polsko-ukraińskie. Inspirowane i podsycane przez wrogów Polski i Ukrainy spory i konflikty doprowadziły do narodzin zbrodniczej ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, szowinizmu, antysemityzmu i antypolonizmu. To z tej ideologii zrodziły się zbrodnie, grabieże przemoc i okrucieństwo popełniane przez zbrojne formacje OUN-UPA.
 
Naszym obowiązkiem wobec Ojczyzny i naszych Rodaków jest uczynić wszystko by nastąpiło pojednanie, a przyszłość narodów polskiego i ukraińskiego osadzona została na fundamencie prawdy, wolności, przyjaźni i dobro sąsiedztwa. Tylko poszanowanie prawdy i pamięci historycznej będzie gwarancją wypełnienia powyższych ideałów.
 
Dziś – co zdumiewa i zmusza do zastanowienia – ideologom i przywódcom OUN- UPA, zbrodniarzom spod ich znaków stawia się pomniki, nadaje odznaczenia i gloryfikuje ich czyny. Młodemu pokoleniu i tym, którzy nie znają historii próbuje się pokazać katów jako ofiary.
 
Dlatego w imię pamięci, przyjaźni i pojednania między narodami ukraińskim i polskim wzywamy Pana Prezydenta do podpisania uchwały ustanawiającej dzień 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Wzywamy wszystkich Polaków i wszystkich ludzi dobrej woli do godnego czczenia tej doniosłej rocznicy.
 
Budujmy przyszłość dla nas, naszych dzieci i wnuków na prawdzie, poszanowaniu własnej i cudzej godności.
 
 
 
 
LIST OTWARTY
 
EWA KOPACZ
MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
Szanowna Pani Marszałek!
 
Tragiczne są losy polsko-ukraińskie. Inspirowane i podsycane przez wrogów Polski i Ukrainy spory i konflikty doprowadziły do narodzin zbrodniczej ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, szowinizmu, antysemityzmu i antypolonizmu. To z tej ideologii zrodziły się zbrodnie, grabieże przemoc i okrucieństwo popełniane przez zbrojne formacje OUN-UPA.
 
Naszym obowiązkiem wobec Ojczyzny i naszych Rodaków jest uczynić wszystko by nastąpiło pojednanie, a przyszłość narodów polskiego i ukraińskiego osadzona została na fundamencie prawdy, wolności, przyjaźni i dobro sąsiedztwa. Tylko poszanowanie prawdy i pamięci historycznej będzie gwarancją wypełnienia powyższych ideałów.
 
Dziś – co zdumiewa i zmusza do zastanowienia – ideologom i przywódcom OUN- UPA, zbrodniarzom spod ich znaków stawia się pomniki, nadaje odznaczenia i gloryfikuje ich czyny. Młodemu pokoleniu i tym, którzy nie znają historii próbuje się pokazać katów jako ofiary.
 
Dlatego w imię pamięci, przyjaźni i pojednania między narodami ukraińskim i polskim wzywamy Panią Marszałek do spowodowania by Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą dzień 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Wzywamy wszystkich Polaków i wszystkich ludzi dobrej woli do godnego czczenia tej doniosłej rocznicy.
 
Budujmy przyszłość dla nas, naszych dzieci i wnuków na prawdzie, poszanowaniu własnej i cudzej godności.
 
 
 
LIST OTWARTY
 
BOGDAN BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
Szanowny Panie Marszałku!
 
Tragiczne są losy polsko-ukraińskie. Inspirowane i podsycane przez wrogów Polski i Ukrainy spory i konflikty doprowadziły do narodzin zbrodniczej ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, szowinizmu, antysemityzmu i antypolonizmu. To z tej ideologii zrodziły się zbrodnie, grabieże przemoc i okrucieństwo popełniane przez zbrojne formacje OUN-UPA.
 
Naszym obowiązkiem wobec Ojczyzny i naszych Rodaków jest uczynić wszystko by nastąpiło pojednanie, a przyszłość narodów polskiego i ukraińskiego osadzona została na fundamencie prawdy, wolności, przyjaźni i dobro sąsiedztwa. Tylko poszanowanie prawdy i pamięci historycznej będzie gwarancją wypełnienia powyższych ideałów.
 
Dziś – co zdumiewa i zmusza do zastanowienia – ideologom i przywódcom OUN- UPA, zbrodniarzom spod ich znaków stawia się pomniki, nadaje odznaczenia i gloryfikuje ich czyny. Młodemu pokoleniu i tym, którzy nie znają historii próbuje się pokazać katów jako ofiary.
 
Dlatego w imię pamięci, przyjaźni i pojednania między narodami ukraińskim i polskim wzywamy Pana Marszałka do spowodowania by Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą dzień 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Wzywamy wszystkich Polaków i wszystkich ludzi dobrej woli do godnego czczenia tej doniosłej rocznicy.
 
Budujmy przyszłość dla nas, naszych dzieci i wnuków na prawdzie, poszanowaniu własnej i cudzej godności.
 
 Z wyrazami należnego szacunku,
 
Przewodniczący KIP
dr Dariusz Grabowski
 
 
Sekretarz Generalny KIP                                                                                            
 wadm(r). Marek Toczek            
 
                                                                                               

Inne zapisy autora:

0

Persona non grata

Blog przeznaczony do publikacji materialów dziennikarzy obywatelskich przygotowanych na zlecenie Nowego Ekranu lub artykulów i listów nadeslanych do Redakcji

422 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
343758