18082018Nowości:
   |    Rejestracja

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY SENIORA


W piątek, 30 stycznia 2015r., kolejny już raz odbyło się spotkanie Komisji Doraźnej do spraw opracowania programu „Karta Seniora”. Członkowie komisji zatwierdzili zmiany i poprawki z ostatniego posiedzenia w „Regulaminie Programu Elbląska Karta Seniora”, przyjęli wzór deklaracji partnerstwa oraz doprecyzowali brzmienie niektórych punktów. Ostatecznie przyjęto kształt Regulaminu po poprawkach.


 

Istotnymi informacjami zawartymi w dokumencie jest to, że uczestnikiem programu będzie osoba, która ukończyła 60 lat i jest zameldowana na pobyt stały na terenie Miasta Elbląga. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez te osoby z ulg i preferencji, dostępnych w programie, będzie dowód osobisty oraz legitymacja emeryta i rencisty. Nie będzie wymagana żadna dodatkowa procedura o przystąpieniu do programu.
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne miasta lub inne instytucje i firmy, które wypełnią deklarację partnerstwa i złożą ją w Departamencie Społecznym Urzędu Miejskiego lub prześlą w formie elektronicznej na adres: dsp@umelblag.pl z dopiskiem „Elbląska Karta Seniora” zostaną partnerami programu na prawach określonych w „Regulaminie Programu Elbląska Karta Seniora”. Ulgi i preferencje oferowane przez partnerów będą monitorowane przez Departament Społeczny UM na bieżąco, jak również będą ujęte w katalogu usług i preferencji.
Informacja o przystąpieniu partnera do programu, zgodnie z Regulaminem, będzie umieszczona w widocznym miejscu w obiektach miasta, a także w mediach. Ma to ułatwić seniorowi dotarcie do wybranego przez siebie sklepu, kawiarni czy innej instytucji, która przystąpiła do programu i oferuje zniżki, bonusy czy ulgi.
Prace komisji doraźnej zostały zakończone. Kolejnym etapem wdrażania w życie Karty Seniora będą działania Elbląskiej Rady Seniorów oraz Departamentu Społecznego w zakresie pozyskiwania partnerów i sporządzenia katalogu usług.
A zatem, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy na rzecz elbląskiego środowiska seniorów. Udział partnerów daje korzyść nie tylko jednej stronie. Jest to rodzaj reklamy firmy czy instytucji, a w konsekwencji pozyskanie nowych klientów.

                                                                                                                                     nadesłała

                                                                                                                    Małgorzata Adamowicz radna PiS

Napisane przez:

Kontakt: dorota.jankowska@3obieg.pl

Dziennkarz w 3obieg.pl/ , Interia360

 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

245328