18072018Nowości:
   |    Rejestracja

Żegnamy skuteczność w ściganiu przestępców


PO tak bardzo przestraszyło się tych co nagrywali w Sowa i Przyjaciele, że na 3 mce przed utratą władzy (lipiec 2015) przeforsowali projekt nowelizacji kpk ich vice ministra M.Królikowskiego. Projekt, który pozbawia mocy dowodowej w spr karnych tzw zatrutych dowodów/nielegalnych nagrań. /168a kpk etc/ . Środowisko prawnicze nie pozostawiło na tym rozwiązaniu suchej nitki, tym bardziej iż w spr.cywilnych dowód ten wykorzystywany jest w orzecznictwie od lat, bez podważania jego wiarygodności czy podejrzeń o manipulacje techniczne. Obecnie,to blokuje nawet CBA któremu wiąże się ręce i musi walczyć z prokuraturą. Dla mnie, granicę wolnosci i tajemnicy wypowiedzi powinno się przekroczyc gdy rozważane jest popelnienie przestepstwa. A jak sprawa wygląda dla obecnej władzy i czy nowa władza naprawi ten „błąd”? 😉


 

Art. 168a. Dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą
czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego, chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego
obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności.

zmieniono na:

Art. 168a. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego.

Dz.U. z 1997 nr 89 poz. 555 • Brzmienie od 4 kwietnia 2016

„(…) nowy przepis nie tylko utrudni ściganie przestępców, prowadzenie procesów i śledztw, ale też odbierze wartość ostatnio ujawnionym nagraniom rozmów polityków. (…)”

„(…)Krytyczny wobec noweli jest również Marek Celej, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. W I instancji orzekał w składzie, który skazał Sawicką na 3,5 roku więzienia.(…)”

TYM SAMYM -ROŚNIE /JUŻ I TAK SPORE/ ZNACZENIE PROKURATORÓW JAKO JEDYNYCH „WŁODARZY” DANYM POSTĘPOWANIEM KARNYM I JEDYNYCH DECYZYJNYCH W KWESTII ZDOBYCIA I DOBORU DOWODU  ORAZ ZAPEWNIENIA PRAWNEJ WIARYGODNOŚCI DOWODU.
traci zaś moc sposób zdobywania przez służby informacji od osób trzecich dysponujących odpowiednim „zatrutym” materiałem dowodowym.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

289225