26052018Nowości:
   |    Rejestracja

Zastępy usłużnych sędziów na straży buty Komorowskiego


18 maja, Janusz Komór, Członek Komitetu Wyborczego nr 16 na Prezydenta RP, złożył w Prokuraturze Generalnej zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez prezydenta Komorowskiego polegającego na tolerowaniu bezprawia sędziów działających na jego rzecz. Sędziowie uznali bowiem Zenona Nowaka, kandydata na urząd prezydenta, za nieuprawnionego do złożenia wniosku o nakazanie przeprosin Nowaka Bronisławowi Komorowskiemu.


 

„Stronniczy sędziowie uznali, że wniosek może być złożony jedynie przez pełnomocnika wyborczego zainteresowanego komitetu, a po jego złożeniu została wszczęta rozprawa, pomimo nieusprawiedliwionej nieobecności kandydata Bronisława Komorowskiego” – pisze w zawiadomieniu do Prokuratury Generalnej Janusz Komór. Wygląda na to, że sądy i sędziowie, już przed wyborami zostali stawieni tak, by Komorowski nie musiał się przejmować jakimiś Nowakami i Kowalskimi, mógł jawnie olewać prawo i obywateli, w dupie mieć pozwy oraz lżyć kontrkandydatów i kłamać na każdy temat.

 

Stronniczy sędziowie uznali, że wniosek może być złożony jedynie przez pełnomocnika wyborczego zainteresowanego komitetu, a po jego złożeniu została wszczęta rozprawa, pomimo nieusprawiedliwionej nieobecności kandydata Bronisława Komorowskiego.

 

W uzasadnieniu czytamy:

„Kandydat B. Komorowski – jako Prezydent RP – nie dopełnił obowiązku strzeżenia art. 7 Konstytucji przez sędziów, którzy nadużyli art. 111 § 2 Kw bowiem przepis ten daje prawo wszcząć rozprawę gdy wnioskodawca lub uczestnik usprawiedliwili swoją nieobecność. Bronisław Komorowski tego nie uczynił, a więc sąd zobligowany był wniosek zainteresowanego Komitetu uwzględnić i zmusić kandydata do publicznych przeprosin członków Komitetu i dużej części Narodu za podanie nieprawdziwej informacji iż: ‘niemądrzy są ci, którzy mówią o odbudowywaniu Polski ze zgliszcz albo znowu trzeba będzie ratować gospodarkę – trzeba być ślepym żeby nie widzieć, że żyjemy w złotym okresie dla Polski’. B. Komorowski żądał kontynuowania rozprawy pomimo nieprawomocnego wniosku o wyłączenie sędziego ze sprawy oraz wniosku o zawieszenie postępowania sądowego”.

 

hpqscan0001

 

hpqscan0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hpqscan0003

 

 

 

 

 

 

 

O wniosku złożonym przez Zenona Nowaka w sprawie nakazania Komorowskiemu przeprosin pisaliśmy TUTAJ

 

 

Napisane przez:


Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

256887