26042018Nowości:
   |    Rejestracja

Zamach Kukiza na POT


Posłowie Kukiz’15 chcą zlikwidować Polską Organizację Turystyczną. Mówią o oszczędnościach i generowaniu martwych bytów, bo podobne role spełnia departament turystyki w Ministertstwie Sportu i Turystyki. POT odpowiadała i odpowiada za promocję Polski jako kraju turystyczne atrakcyjnego. I, jeżeli wierzyć statystykom., radzi z tym sobie zupełnie nieźle.


logo_Polska

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka oraz poseł Kukiz’15 Jerzy Kozłowski przedstawili w poniedziałek projekt ustawy likwidujący Polską Organizację Turystyczną. Ich zdaniem nie spełnia ona swoich ustawowych zadań i stanowi nieracjonalne obciążenie dla budżetu państwa, gdyż  dubluje działania Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki. – Oszczędności z tego tytułu wyniosą 45 mln zł rocznie – uważają posłowie Kukiz’15.

Według uzasadnienia ustawy złożonej przez posłów Kukiz’15 POT nie spełnia swoich ustawowych zadań. Zdaniem wnioskodawców organizacja ta stała się raczej „biurem podróży” dla urzędników z szokująco wysokimi wynagrodzeniami. Same podróże służbowe pracowników POT kosztują budżet państwa 800 tys. złotych rocznie. Podobnie nieracjonalny jest stosunek stanowisk pracy w POT przypadających na jedno stanowisko kierownicze, który wynosi 3 do 1. Średnia pensja w POT wynosi natomiast 9.343 zł miesięcznie, a pensja kierownika zagranicznego oddziału POT to aż 17.074 zł miesięcznie.

Zdaniem Tyszki POT nie służy promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, a jej akcje marketingowe, mimo że bardzo kosztowne, posiadają marginalny zakres oddziaływania. Bardzo dobrze widać to na przykładzie spotów promujących nasz kraj w serwisie youtube. Filmiki przygotowywane przez POT mają bardzo mało wyświetleń – najpopularniejsze ledwie 44 tys., co jak na możliwości państwowej osoby prawnej jest wynikiem słabym i śmiesznym.

Działania POT-u nie przyczyniają się także bezpośrednio do wzrostu liczby turystów, którzy odwiedzają Polskę. Chociaż suche dane wskazują na to, że jest ich coraz więcej, to głównymi powodami było Euro 2012 i zainteresowanie naszym kraju po mistrzostwach, a także przyjazdy do rodzin naszych imigrantów zarobkowych, którzy są liczeni jako turyści. Warto podkreślić, że w 2014 r. nastąpił dwukrotny wzrost liczby podróży turystycznych do Polski w celu odwiedzin krewnych i znajomych, a w 2015 r. ponad 40 proc.  podróży odbyto właśnie w tym celu.

Biorąc to pod uwagę posłowe Kukiz’15 wnioskują o likwidację POT-u od przyszłego roku. Ma owa likwidacja ulżyć budżetowi państwa i przyczynić się do zmniejszenia niepotrzebnych jednostek w strukturach administracji publicznej. Według przedstawiciela wnioskodawców Jerzego Kozłowskiego oszczędności dla podatników związane z tym projektem wyniosą 45 mln zł rocznie. Polskiej turystyce nic zaś się nie stanie, gdyż zadania POT-u może skutecznie realizować Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, którego cele są niemal identyczne.

Polska Organizacja Turystyczna jeto organizacją rządową utworzona w 200oo roku. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie Ministrowi Sportu i Turystyki. POT jest jedną z ponad 200 narodowych organizacji turystycznych na świecie.

Głównym celem POT jest promocja Polski w kraju i za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, szczególnie pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego. Organizacja realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez przedstawicielstwa (Zagraniczne Ośrodki POT) w 14 krajach świata i przez kampanie wizerunkowe, między innymi „Promujmy Polskę Razem”, „Lubię Polskę!”, „Polska. Come Your Story”

POT współpracuje z przedstawicielami władzy rządowej – wojewodami, jednostkami samorządu terytorialnego, Polską Izbą Turystyki oraz innymi organizacjami branży turystycznej, a także stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie. Efektem tej współpracy są licznie organizowane imprezy promujące wśród krajowych i zagranicznych turystów regiony, miasta i poszczególne lokalne produkty turystyczne. Wspólnie organizowane są także stoiska na targach, konkursy, seminaria i konferencje.

W ustawie budżetowej na 2015 wysokość dotacji dla POT wyniosła 39 mln zł. W ustawie budżetowej na 2016 na ten cel zapisano kwotę 39,4 mln zł

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

1 komentarz dla artykułu "Zamach Kukiza na POT"

  1. Piotrek napisał(a):

    Brawo Kukiz!

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

299106