22042018Nowości:
   |    Rejestracja

Wysoka ocena polskiego bezpieczeństwa jądrowego


Międzynarodowi eksperci potwierdzili: Polska wzmocniła ramy regulacyjne dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.


001372acd7d310de46b80b

W dniach 16-23 czerwca br. w PAA odbyła się misja weryfikacyjna IRRS. Przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej sprawdzali, jak Polska wprowadziła zalecenia Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (Misja IRRS), który odbył się w 2013 r. Eksperci potwierdzili, że wszystkie przekazane sugestie i rekomendacje zostały uwzględnione.

– Pozytywne konkluzje z kończącej się dzisiaj Misji weryfikacyjnej IRRS (Integrated Regulatory Review Service – Follow-up), po raz kolejny potwierdzają, że Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła optymalny kierunek zmian, który pozwala na dalsze wzmacnianie krajowego systemu dozoru jądrowego – mówi Andrzej Przybycin p.o. prezesa Polskiej Agencji Atomistyki. I dodaje: – Implementując wszystkie sugestie i rekomendacje ekspertów MAEA z 2013 r., utwierdziliśmy też naszą pozycję, jako jednego z kluczowych interesariuszy Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

– Po gruntownym przeglądzie zespół stwierdził, że Polska, będąca krajem rozwijającym energetykę jądrową, w pełni wdrożyła 31 rekomendacji i sugestii z misji, która miała miejsce w 2013 r. albo osiągnęła wystarczające postępy by potwierdzić ich uwzględnienie – mówi Robert Lewis lider zespołu US NRC (Komisja Dozoru Jądrowego USA). – To bardzo dobry wynik. Wskazuje na zaangażowanie PAA w wypełnianie swojej misji zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Podjęte przez PAA działania udowadniają też, że organizacja dostrzega wagę korzystania z międzynarodowych doświadczeń i wzajemnego uczenia się, które są fundamentem programu IRRS.

W wyniku przeprowadzonych wywiadów oraz analizy dokumentów, eksperci zasugerowali doprecyzowanie niektórych przepisów szczegółowych (np. w formie zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa PAA) oraz zagwarantowanie zasobów przeznaczonych na kontynuację rozwijania zintegrowanego systemu zarządzania w urzędzie. Zidentyfikowali również szereg wyróżniających się inicjatyw, takich jak m.in. wzmacnianie kultury bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej, a także dotychczasowe działania dot. implementacji zintegrowanego systemu zarządzania.

Mechanizm IRRS został wprowadzony przez MAEA w celu wzmocnienia efektywności infrastruktury państw członkowskich związanej z bezpieczeństwem materiałów jądrowych, źródeł i odpadów radioaktywnych, przy jednoczesnym podkreśleniu odpowiedzialności państw członkowskich za bezpieczeństwo tych materiałów (oraz ich transportu) na ich terytorium. W tym celu przegląd IRRS obejmuje porównanie rozwiązań prawnych, technicznych i politycznych stosowanych w poszczególnych państwach ze standardami MAEA i dobrymi praktykami.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

306060