21022018Nowości:
   |    Rejestracja

Wciąż kredytujemy mieszkania. Pengab w dół


W II kwartale 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się odmienna od oczekiwań banków. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie, jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku, mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z Programu „Mieszkanie dla Młodych” i ostatecznie wyniosła blisko 50 tys. – wynika z najnowszego Raportu AMRON – SARFiN.


pengab archiwum

W II kwartale 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się od oczekiwań. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie, jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku, mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z Programu „Mieszkanie dla Młodych” i ostatecznie wyniosła blisko 50 tys. Wartość nowych kredytów była natomiast jeszcze wyższa niż w poprzednim kwartale i zamknęła się kwotą 11,69 mld zł. Najnowsze dane skłaniają do zmiany dotychczasowej prognozy i sugerują, że w ciągu całego roku banki mogą udzielić nawet 200 tys. kredytów mieszkaniowych.

Mieszkaniowe – popularne

W okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku banki powtórzyły spektakularny wynik z pierwszego kwartału, udzielając prawie 50 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, a wartościowo wynik ten był wyższy o ponad 6 proc. i wyniósł 11,69 mld zł. Na koniec czerwca liczba wszystkich czynnych umów kredytowych wzrosła do poziomu 2,1 mln sztuk (1,1 proc. w ujęciu kwartalnym). Ich przyrost netto wyniósł blisko 23 tys. sztuk, a całkowite zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych zwiększyło się o 932 mln (0,24 proc. kwartalnie), osiągając poziom 391,046 mld zł.

– Wyniki odnotowane w II kwartale tego roku potwierdzają, że rynek mieszkaniowy od kilku lat notuje systematyczny, zrównoważony wzrost. Podtrzymanie skali akcji kredytowej w drugim kwartale, pomimo wyczerpania środków w ramach Programu „MdM”, przy utrzymaniu niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopie procentowej złotówki, skłaniają do zmiany wcześniejszej prognozy wyników akcji kredytowej w roku 2017. Zapowiada się najwyższy od 6 lat wynik na poziomie wyższym niż w roku 2012, a więc sięgającym liczby 200 tys. kredytów o łącznej wartości przekraczającej 40 mld zł – mówi dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, oraz przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Pengab spada

W sierpniu indeks Pengab miesiąc do miesiąca odnotował spadek wartości o 1.2 pkt do poziomu 22.8 pkt. Zmiana ta wynika z ogólnego obniżenia się aktywności klientów na rynku bankowym w okresie wakacyjnym, czego wyrazem jest spadek indeksu ocen miesiąc do miesiąca o 3.3 pkt. W stosunku do lipca największe spadki dotyczą aktywności klientów na rynku depozytów przedsiębiorstw, kredytów przedsiębiorstw oraz kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych.

Prognozy sześciomiesięczne wskazują na utrzymanie obecnego trendu. W sierpniu miesiąc do miesiąca zaobserwowano niewielki spadek prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki oraz poprawę prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Prognozy sześciomiesięczne dla podstawowych rynków produktowych zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca jak i w ujęciu rok do roku są mniej optymistyczne w porównaniu do formułowanych przed miesiącem.

Pengab to wskaźnik koniunktury bankowej publikowany przez Pentor. Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab publikowany jest z miesięczną częstotliwością przez Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor. Powstaje na podstawie badań sondażowych prowadzonych w branży bankowej. Pengab opracowany jest we współpracy i na zlecenie Związku Banków Polskich.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

308835