21052018Nowości:
   |    Rejestracja
Pawel Pietkun

Napisane przez:Przegląd analiz. „Polska i Europa – wyzwania i zagrożenia”

Dane makroekonomiczne dają powody do umiarkowanego optymizmu. Ostatnie pięć lat, w których nasz kraj rozwijał się w tempie 3 proc. rocznie uplasowało Polskę wśród krajów o stosunkowo wysokim poziomie rozwoju. W latach 2017-2022 prognozowane... więcej >>

Nasza bogata kultura

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,2 proc., a koszty uzyskania tych przychodów o 7,2 proc. od osiągniętych w 2015 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 16,9 mln zł (wobec 91,3 mln zł w 2015 r.). Aktywa trwałe... więcej >>

Lokaty Idea Banku na cenzurowanym

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwietniu 2017 r. wszczął postępowanie przeciwko Idea Bankowi. Wątpliwości wzbudzają rozpowszechniane informacje o warunkach lokat strukturyzowanych. Są to produkty finansowe, które... więcej >>

Woda to narzędzie zysku – dla samorządów

Postawione w potrójnej roli – właściciela przedsiębiorstwa, regulatora i przedstawiciela konsumentów – samorządy nie wykorzystywały skutecznie swoich uprawnień i nie chroniły mieszkańców przed systematycznym wzrostem... więcej >>

Bank Handlowy, Pekao SA i być może mBank wypłacą akcjonariuszom cały zysk

Iza Rokicka, analityk Ipopema Securitiesfot. newseria.pl – Jeśli patrzymy na główne banki notowane na GPW, to prawie wszystkie będą w stanie wypłacić dywidendę. – mówi Iza Rokicka, analityk Ipopema Securities. – Najwyższą dywidendą... więcej >>

Wolnorynkowe kazanie o. Jacka Gniadka: Paradoks krzyża

  W podobny sposób patrzymy na krzyż. Dwie belki skrzyżowane pod kątem prostym same w sobie nie mają wartości. Jeżeli naszym celem jest życie doczesne, to krzyż jest dla nas tylko głupstwem (por. 1 Kor 1,18) i skandalem (….) Wolnorynkowe... więcej >>

Wolnorynkowe kazanie o. Gniadka: Postawić wszystko na jedną perłę

  Wolnorynkowe kazanie o. Gniadka: Postawić wszystko na jedną perłę…

Michael Novak: Zysk i rynek

Spore zamieszanie językowe towarzyszy słowu „zysk”. Wielu ludzi myli zysk z podnoszeniem cen. Wskutek tego odruchowo mylą go z gotówką uzyskiwaną z biznesu przez właścicieli lub menadżerów. Sądzą, że duch kapitalizmu... więcej >>

Wymyślił ADHD dla pieniędzy

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji, w skrócie ADHA, jako jednostka chorobowa, nie istnieje i nigdy nie istniał. Przyznał się do tego – kilka miesięcy... więcej >>

PKO BP ogłasza dane za I kwartał

Odpisy na utratę wartości PKO Banku Polskiego spadły o 15,1% w skali roku do 448 mln zł w I kwartale tego roku dzięki spadkowi odpisów na kredyty detaliczne – konsumpcyjne i hipoteczne, poinformował bank w raporcie kwartalnym. –... więcej >>
308897