20062018Nowości:
   |    Rejestracja

Napisane przez:


Jaki jestem każdy widzi (każdy kto zechce).


Polska, Litwini i Słowacy.

Z terenu Prus Wschodnich mogły Niemcy pierwszego dnia wojny zagrozić bezpieczeństwu stolicy Polski i sparaliżować funkcjonowanie władz centralnych, a wkroczenie Niemców na Słowację odsłaniało rejon Centralnego Okręgu Przemysłowego... więcej >>

Wojna marszałka Śmigłego

Polska w tym samym czasie wydała na wojsko 5.9 mld zł. Dwadzieścia razy mniej niż Niemcy! Armia niemiecka nie przeważała nad polską dwudziestokrotnie, jednak jej przewaga w lotnictwie i broni pancernej była ogromna: czterokrotna w samolotach,... więcej >>

WOLNY CZYN: 1 Września pod Wieżą Spadochronową – Katowice

 

WRZESIEŃ 1939 – OD WESTERPLATTE DO KATYNIA CZ. II

WRZESIEŃ 1939 – OD WESTERPLATTE DO KATYNIA GENEZA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ ADOLFA HITLERA CZ. II   PAKT – RIBBENTROP – BECK NIGDY NIE ISTNIAŁ   Istnienie takiego paktu usiłuje wmówić... więcej >>

WRZESIEŃ 1939 – OD WESTERPLATTE DO KATYNIA CZ. I

GENEZA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ ADOLFA HITLERA CZ. I   Adolf Hitler w 1919 roku wstąpił do Niemieckiej Partii Robotniczej, której nazwę w następnym roku zmienił na NSDAP. Stanął na jej czele w... więcej >>
309067